ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ማቴዎስ 5:1-48

5  ህዝቢ ምስ ረኣየ፡ ናብ ከረን ደየበ፣ ምስ ተቐመጠ ኸኣ፡ ደቀ መዛሙርቱ ናብኡ መጹ።  ሽዑ፡ ኣፉ ኸፊቱ፡ ከምዚ እናበለ መሃሮም፦  “መንፈሳውነት ዚሃርፉ፡ መንግስተ ሰማያት ናታቶም እያ እሞ፡ ሕጉሳት እዮም።  “ዚሓዝኑ፡ ኪጸናንዑ እዮም እሞ፡ ሕጉሳት እዮም።  “ልኡማት ንምድሪ ኺወርስዋ እዮም እሞ፡ ሕጉሳት እዮም።  “ጽድቂ ዚጠምዩን ዚጸምኡን፡ ኪዓግቡ እዮም እሞ፡ ሕጉሳት እዮም።  “መሓርቲ* ኺመሓሩ እዮም እሞ፡ ሕጉሳት እዮም።  “ጽሩይ ዝልቦም፡ ንኣምላኽ ኪርእይዎ እዮም እሞ፡ ሕጉሳት እዮም።  “ገበርቲ ሰላም፡ ‘ውሉዳት ኣምላኽ’ ኪብሃሉ እዮም እሞ፡ ሕጉሳት እዮም። 10  “ምእንቲ ጽድቂ ዚስጐጉ፡ መንግስተ ሰማያት ናታቶም እያ እሞ፡ ሕጉሳት እዮም። 11  “ምእንታይ ምስ ዚጸርፉኹምን ምስ ዚሰጕጉኹምን ክፉእ ዘበለ ብሓሶት ምስ ዚዛረቡልኩምን፡ ሕጉሳት ኢኹም። 12  ቅድሜኹም ንዝነበሩ ነብያት እውን ከምኡ ሰጒጎምዎም እዮም እሞ፡ ኣብ ሰማያት ዓስብኹም ብዙሕ ስለ ዝዀነ፡ ተሓጐሱ፡ ባህ እውን ይበልኩም። 13  “ንስኻትኩም ጨው ምድሪ ኢኹም፣ ጨው መቐረቱ እንተ ኣጥፊኡ ግና፡ ብኸመይ ጨዋም ይኸውን፧ ብሰብ ኪርገጽ ናብ ግዳም ኪድርበ እንተ ዘይኰይኑ፡ ኣይጠቅምን እዩ። 14  “ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም። ኣብ ከረን እተደኰነት ከተማ ኽትክወል ኣይትኽእልን እያ። 15  መብራህቲ ኣብሪሆም ኣብ ትሕቲ ኸፈር ዘይኰነስ፡ ኣብ ቀዋሚ ቐንዴል እዮም ዚሰቕልዎ፣ ኣብ ቤት ንዘሎ ዅሉ ድማ የብርህ። 16  ከምኡ ኸኣ፡ ነቲ ሰናይ ግብርኹም ርእዮም፡ ኣብ ሰማያት ንዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ኼመጕስዎ፡ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ። 17  “ንሕጊ ዀነ ንነብያት ክስዕር ዝመጻእኩ ኣይምሰልኩም። ክፍጽም ደኣ እምበር፡ ክስዕር ኣይመጻእኩን፣ 18  ሰማይን ምድርን እኳ እንተ ዚሓልፍ፡ ኵሉ ኽሳዕ ዚፍጸም፡ ካብ ሕጊ ሓንቲ ንእሽቶ ፊደል ወይ ሓንቲ ሕንጻጽ እኳ ኣይክትሓልፍን እያ፡ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። 19  እምበኣር፡ ሓንቲ ኻብዘን ንኣሽቱ ትእዛዛት ዚጥሕስ፡ ንሰብ ከኣ ከምኡ ዚምህር ዘበለ፡ ምስ መንግስተ ሰማያት ብእተተሓሓዘ ንእሽቶ ኺብሃል እዩ። እናገበረ ዚምህር ዘበለ ግና፡ ምስ መንግስተ ሰማያት ብእተተሓሓዘ ዓብዪ ኺብሃል እዩ። 20  ከመይሲ፡ ጽድቅኹም ካብ ናይ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን እንተ ዘይበዚሑ፡ ናብ መንግስተ ሰማያት ከቶ ኣይክትኣትዉን ኢኹም፡ እብለኩም ኣለኹ። 21  “ነቶም ቀዳሞት፡ ‘ዚቐትል ዘበለ ብቤት ፍርዲ ተሓታቲ ኪኸውን እዩ እሞ፡ ኣይትቕተል’ ከም እተባህሎም ሰሚዕኩም ኣለኹም። 22  ኣነ ግና እብለኩም ኣለኹ፦ ብሓዉ ዚዅሪ ዘበለ ብቤት ፍርዲ ተሓታቲ ኪኸውን እዩ፣ ንሓዉ ብሕማቕ ቃል ዜዋርዶ ዘበለ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተሓታቲ ኪኸውን እዩ፣ ‘ኣታ ዘይትረብሕ ዓሻ’ ዚብሎ ዘበለ ኸኣ፡ ንገሃነም ሓዊ ኺፍረዶ ይኽእል እዩ። 23  “እምበኣር፡ መባእካ ናብ መሰውኢ እንተ ኣምጺእካ፡ ኣብኡ ኸኣ ሓውካ ሓዚኑልካ ኸም ዘሎ እንተ ዘኪርካ፡ 24  መባእካ ኣብኡ ኣብ ቅድሚ እቲ መሰውኢ ሓዲግካ፡ ኪድ። ቅድም፡ ምስ ሓውካ ተዓረቕ፣ ድሕሪኡ፡ ተመሊስካ መባእካ ኣቕርብ። 25  “ነቲ ምስ መባእስትኻ ዘሎካ ነገር ገና ምስኡ ኣብ መገዲ ኸለኻ፡ ቀልጢፍካ ኣደቅሶ፣ እንተ ዘይኰይኑ፡ መባእስትኻ ንፈራዲ፡ እቲ ፈራዲ እውን ንግልያኡ ኣሕሊፉ ኺህበካ እዩ፣ ንስኻ እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኽትድርበ ኢኻ። 26  እታ ናይ መወዳእታ ሳንቲም ክሳዕ እትኸፍል፡ ካብኡ ኣይክትወጽእን ኢኻ፡ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ። 27  “‘ኣይትዘሙ’ ኸም እተባህለ ሰሚዕኩም ኣለኹም። 28  ኣነ ግና፡ ንሰበይቲ ብፍትወት ዚጥምታ ዅሉ፡ ብልቡ ድሮ ምስኣ ዘመወ፡ እብለኩም ኣለኹ። 29  የማነይቲ ዓይንኻ እተስሕተካ እንተ ዀይና፡ ጐጥጒጥካ ደርብያ። ብዘሎ ሰብነትካ ናብ ገሃነም ካብ ዚድርበ፡ ሓንቲ ኣካልካ እንተ ጠፍአት ይሕሸካ። 30  የማነይቲ ኢድካ እተስሕተካ እንተ ዀይና እውን፡ ቈሪጽካ ደርብያ። ብዘሎ ሰብነትካ ኣብ ገሃነም ካብ ዚኣቱ፡ ሓንቲ ኣካልካ እንተ ጠፍአት ይሕሸካ። 31  “ብተወሳኺ፡ ‘ንሰበይቱ ዚፈትሓ ዘበለ፡ ጽሑፍ መፍትሒኣ ይሃባ’ ተባህለ። 32  ኣነ ግና፡ ብዘይካ ብምኽንያት ምንዝርና* ንሰበይቱ ዚፈትሓ ዅሉ፡ ንዝሙት የቃልዓ፣ ፍትሕቲ ዜእቱ ዘበለ ድማ ይዝሙ፡ እብለኩም ኣለኹ። 33  “ነቶም ቀዳሞት፡ ‘መብጽዓኻ ንየሆዋ ሃብ ደኣ እምበር፡ ብኸንቱ ኣይትምሓል’ ከም እተባህሎም እውን ሰሚዕኩም ኣለኹም። 34  ኣነ ግና፡ እብለኩም ኣለኹ፦ ከቶ ኣይትምሓሉ፣ ብሰማይ ኰነ፡ ዝፋን ኣምላኽ እዩ እሞ፡ 35  ብምድሪ ዀነ፡ መርገጽ እግሩ እያ እሞ፡ ብየሩሳሌም ኰነ፡ ከተማ እቲ ዓብዪ ንጉስ እያ እሞ፡ ከቶ ኣይትምሓሉ። 36  ሓንቲ ጸጕሪ ኸተጻዕድዉ ወይ ከተጸልሙ ኣይትኽእሉን ኢኹም እሞ፡ ብርእስኹም እውን ኣይትምሓሉ። 37  ‘እወ’ ዝበልኩምዎ፡ እወ፡ ‘ኣይኰነን’ ዝበልኩምዎ ድማ፡ ኣይኰነን ይኹን። ካብዚ ዝበዝሐ፡ ካብቲ እኩይ እዩ። 38  “‘ዓይኒ ኣብ ክንዲ ዓይኒ፡ ስኒ ኣብ ክንዲ ስኒ’ ኸም እተባህለ ሰሚዕኩም ኣለኹም። 39  ኣነ ግና፡ እብለኩም ኣለኹ፦ ንእኩይ ኣይትቃወምዎ፣ የግዳስ፡ የማነይቲ ምዕጕርትኻ ንዚጸፍዓካ ዘበለ፡ እታ ኻልአይቲ ምለሰሉ። 40  ሓደ ሰብ ኪኸስሰካን ቀምሽካ ኺወስድን እንተ ደልዩ፡ ክዳንካ እውን ሕደገሉ፣ 41  ሓደ ብዓል ስልጣን ከተገልግሎ ኢሉ ሓደ ምዕራፍ ምስኡ ኽትከይድ እንተ ገዲዱካ፡ ክልተ ምዕራፍ ምስኡ ኺድ። 42  ንዚልምነካ ሃቦ፣ ካባኻ ኺልቃሕ* ንዚደሊ እውን ኣይትኽልኣዮ። 43  “‘ብጻይካ ኣፍቅር፡ ጸላኢኻ ድማ ጽላእ’ ከም እተባህለ ሰሚዕኩም ኣለኹም። 44  ኣነ ግና፡ እብለኩም ኣለኹ፦ ጸላእትኹም ኣፍቅሩ፡ ምእንቲ እቶም ዚሰጕጉኹም እውን ጸልዩ፣ 45  ውሉዳት እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ከኣ ክትኰኑ ኢኹም፣ ንሱ ንእኩያትን ንሕያዎትን ጸሓይ የብርቕ፡ ንጻድቃንን ንሓጥኣንን ከኣ ዝናም የዝንም እዩ። 46  ነቶም ዜፍቅሩኹም እንተ ኣፍቂርኩም፡ እንታይ ዓስቢ ኣሎኩም፧ ኣከብቲ ቐረጽከ ኸምኡ ይገብሩዶ ኣየለዉን፧ 47  ንኣሕዋትኩም ጥራይ ሰላም እንተ ኢልኩምከ፡ እንታይ ሓለፋ ጌርኩም፧ ኣህዛብከ ኸምኡ ይገብሩዶ ኣየለዉን፧ 48  እምበኣር፡ ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ፍጹም ዝዀነ፡ ንስኻትኩም እውን ፍጹማት ኩኑ።

እግረ ጽሑፍ

ማቴ 5:7 * ኣብ ማህደረ ቓላት፡ ኣብ “ምሕረት” ርአ።
ማቴ 5:32 * ወይ፡ “ጾታዊ ዘይስነ ምግባራውነት፣ ጾታዊ ሓጢኣት።” ብግሪኽኛ ፖርኒያ። ኣብ መመላእታ ጽሑፍ 4 ርአ።
ማቴ 5:42 * ማለት፡ ብዘይ ወለድ ኪልቃሕ።