ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ማቴዎስ 25:1-46

25  “ሽዑ፡ መንግስተ ሰማያት፡ ቀቀንዴለን ሒዘን መርዓዊ ኪቕበላ ዝወጻ ዓሰርተ ደናግል ትመስል።  ካባታተን እተን ሓሙሽተ ዓያሹ፡ እተን ሓሙሽተ ኸኣ ለባማት* ነበራ።  እተን ዓያሹ፡ ቀቀንዴለን እኳ እንተ ወሰዳ፡ ዘይቲ ግና ኣይተማልኣን።  እተን ለባማት ግና፡ መምስ ቀንዴለን፡ ዘይቲ ኣብ ጢናአን ተማልኣ።  መርዓዊ ምስ ደንጐየ፡ ኵላተን ትኽስ በላ፡ ደቀሳ ኸኣ።  ፍርቂ ለይቲ፡ ‘እንሆ መርዓዊ! ክትቅበላኦ ውጻ’ ዚብል ዓው ዝበለ ድምጺ ተሰምዐ።  ሽዑ፡ ኵላተን እተን ደናግል ተንሲአን፡ ቀቀንዴለን ኣሰናደዋ።  እተን ዓያሹ ነተን ለባማት፡ ‘ቀነዲልና ኺጠፍእ ስለ ዝበለ፡ ካብ ዘይትኽን ግዳ ሃባና’ በላአን።  እተን ለባማት ከኣ፡ ‘ምናልባት ንዓናን ንዓኻትክንን ኣይኣክልን ይኸውን። ናብቶም ዚሸጡ ደኣ ኼድክን ንርእስኽን ዓድጋ’ ኢለን መለሳለን። 10  ንሳተን ኪዕድጋ ምስ ከዳ፡ እቲ መርዓዊ መጸ፣ እተን ድሉዋት ዝነበራ ኸኣ ምስኡ ናብቲ መርዓ ኣተዋ፣ ማዕጾ ድማ ተዓጽወ። 11  ደሓር፡ እተን ዝተረፋ ደናግል መጺአን፡ ‘ጐይታይ፡ ጐይታይ፡ ኣርሕወልና!’ በላ። 12  ንሱ ግና፡ ‘ብሓቂ እብለክን ኣለኹ፦ ኣይፈልጠክንን እየ’ በለን። 13  “እምበኣር፡ ነታ መዓልቲ እቲኣ ወይስ ነታ ሰዓት እቲኣ ኣይትፈልጥዋን ኢኹም እሞ፡ ንቕሑ።” 14  “ከምቲ ኺገይሽ ዝበለ እሞ፡ ንባሮቱ ጸዊዑ፡ ገንዘቡ ዝሃቦም ሰብ እውን እያ። 15  ንነፍሲ ወከፎም ከከም ዓቕሞም፡ ንሓደ ሓሙሽተ ታለንት፡ ንሓደ ኽልተ፡ ንሓደ ኸኣ ሓደ ሂብዎም ገሸ። 16  እቲ ሓሙሽተ ታለንት እተቐበለ፡ ብኡብኡ ኸይዱ፡ ብእኡ ነገደ፡ ተወሳኺ ሓሙሽተ ድማ ረብሐ። 17  እቲ ኽልተ እተቐበለ ኸኣ፡ ተወሳኺ ኽልተ ረብሐ። 18  እቲ ሓደ ጥራይ እተቐበለ ግና ኸይዱ፡ ኣብ ምድሪ ዅዒቱ፡ ነቲ ገንዘብ ጐይታኡ ሓብኦ። 19  “ድሕሪ ነዊሕ ግዜ፡ ጐይታ እቶም ባሮት መጸ፡ ምሳታቶም ድማ ተጸባጸበ። 20  እቲ ሓሙሽተ ታለንት እተቐበለ ኸኣ፡ ተወሳኺ ሓሙሽተ ታለንት ሒዙ፡ ‘ጐይታይ፡ ሓሙሽተ ታለንት ብሕድሪ ሂብካኒ ኔርካ፣ እንሆ፡ ተወሳኺ ሓሙሽተ ታለንት ረቢሐ’ እናበለ ቐረበ። 21  ጐይታኡ ድማ፡ ‘ንፉዕ፡ ኣታ ሕያዋይን እሙንን ባርያ! ብሒደት እሙን ኴንካ ኢኻ። ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እየ። ናብ ሓጐስ ጐይታኻ እቶ’ በሎ። 22  እቲ ኽልተ ታለንት እተቐበለ እውን ቀሪቡ፡ ‘ጐይታይ፡ ክልተ ታለንት ብሕድሪ ሂብካኒ ኔርካ፣ እንሆ፡ ተወሳኺ ኽልተ ታለንት ረቢሐ’ በለ። 23  ጐይታኡ ኸኣ፡ ‘ንፉዕ፡ ኣታ ሕያዋይን እሙንን ባርያ! ብሒደት እሙን ኴንካ ኢኻ። ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እየ። ናብ ሓጐስ ጐይታኻ እቶ’ በሎ። 24  “እቲ ሓደ ታለንት እተቐበለ ድማ ቀሪቡ፡ ‘ጐይታይ፡ ዘይዘራእካዮ እትዓጽድ፡ ዘየዝሮኻዮ እትእክብ ተጸባጻቢ ሰብ ምዃንካ ፈሊጠ። 25  ስለዚ፡ ፈሪሀ፡ ከይደ፡ ነቲ ታለንትኻ ኣብ ምድሪ ሓቢአዮ። እንሆ ገንዘብካ’ በለ። 26  ጐይታኡ ኸኣ፡ ‘ኣታ እኩይን ሃካይን ባርያ፡ ዘይዘራእክዎ ኸም ዝዓጽድን ዘየዝሮኽዎ ኸም ዝእክብንዶ ፈሊጥካ፧ 27  እምበኣር፡ ገንዘበይ ንባንከኛታት ክትህቦ ምተገብኣካ ነይሩ፣ ኣነ ድማ መጺአ፡ ገንዘበይ ምስ ወለዱ ምተቐበልኩ።’ 28  “ስለዚ፡ ነቲ ታለንት ኣግድፍዎ፡ ነቲ ዓሰርተ ታለንት ዘለዎ ድማ ሃብዎ። 29  ንዘለዎ ዘበለ፡ ይውሰኾ፡ ይበዝሓሉ እውን፣ ንዘይብሉ ግና፡ እታ ዘላቶ እውን ይግደፍ። 30  ነቲ ዘይጠቅም ባርያ ናብቲ ኣብ ወጻኢ ዘሎ ጸልማት ደርብይዎ። ኣብኡ ድማ፡ ኪበክን ኣስናኑ ኺሕርቅምን እዩ።’ 31  “ወዲ ሰብ ምስ ኵሎም መላእኽቱ ብኽብሩ ምስ መጸ፡ ሽዑ ኣብ ክቡር ዝፋኑ ኪቕመጥ እዩ። 32  ኵሎም ኣህዛብ ኣብ ቅድሚኡ ኺእከቡ እዮም፣ ንሱ ኸኣ፡ ከምቲ ጓሳ ንኣባጊዕ ካብ ኣጣል ዚፈላልየን፡ ካብ ንሓድሕዶም ኪፈላልዮም እዩ። 33  ነተን ኣባጊዕ ኣብ የማኑ፡ ነተን ኣጣል ድማ ኣብ ጸጋሙ ኺገብረን እዩ። 34  “ሽዑ፡ እቲ ንጉስ ነቶም ኣብ የማኑ ዘለዉ ኸምዚ ኺብሎም እዩ፦ ‘ኣቱም ኣቦይ ዝባረኸኩም ንዑ፡ ነቲ ኻብ ምስራት ዓለም ኣትሒዙ እተዳለወልኩም መንግስቲ ውረሱ። 35  ከመይሲ፡ ጠምየ፡ ኣብሊዕኩምኒ፣ ጸሚአ፡ ኣስቲኹምኒ፣ ጋሻ ዀይነ፡ ኣአንጊድኩምኒ፣ 36  ዓሪቐ፡ ከዲንኩምኒ፣ ሓሚመ፡ ተኸናኺንኩምኒ፣ ተኣሲረ፡ በጺሕኩምኒ።’ 37  ሽዑ፡ እቶም ጻድቃን ከምዚ ኢሎም ኪምልሱሉ እዮም፦ ‘ጐይታይ፡ መዓስ ጠሚኻ ርኢናካስ ኣብሊዕናካ፡ ወይስ ጸሚእካ ኣስቲናካ፧ 38  መዓስከ ጋሻ ዄንካ ርኢናካስ፡ ኣአንጊድናካ፡ ወይስ ዓሪቕካ ኸዲንናካ፧ 39  መዓስከ ሓሚምካ ወይስ ተኣሲርካ ርኢናካስ፡ በጺሕናካ፧’ 40  እቲ ንጉስ ከኣ፡ ‘ብመጠን እቲ ንሓደ ኻብዞም ንኣሽቱ ኣሕዋተይ ዝገበርኩምሉ፡ ንዓይ ከም ዝገበርኩምለይ፡ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ’ ኺብሎም እዩ። 41  “ድሕርዚ፡ ነቶም ኣብ ጸጋሙ ዘለዉ ኸምዚ ኺብሎም እዩ፦ ‘ኣቱም ርጉማት፡ ካባይ ርሒቕኩም ናብቲ ንድያብሎስን ንመላእኽቱን እተዳለወ ናይ ዘለኣለም ሓዊ ኺዱ። 42  ከመይሲ፡ ጠምየ፡ ኣየብላዕኩምንን፣ ጸሚአ፡ ኣየስተኹምንን፣ 43  ጋሻ ዀይነ፡ ኣየአንገድኩምንን፣ ዓሪቐ፡ ኣይከደንኩምንን፣ ሓሚመን ተኣሲረን፡ ኣይተኸናኸንኩምንን።’ 44  ሽዑ፡ ንሳቶም እውን፡ ‘ጐይታይ፡ መዓስ ጠሚኻ፡ ወይ ጸሚእካ፡ ወይ ጋሻ ዄንካ፡ ወይ ዓሪቕካ፡ ወይ ሓሚምካ፡ ወይ ተኣሲርካ ርኢናካስ፡ ዘየገልገልናካ፧’ ኢሎም ኪምልሱሉ እዮም። 45  ሽዑ፡ ንሱ፡ ‘ብመጠን እቲ ንሓደ ኻብዞም ንኣሽቱ ኣሕዋተይ ዘይገበርኩምሉ፡ ንዓይ ከም ዘይገበርኩምለይ፡ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ’ ኢሉ ኺምልሰሎም እዩ። 46  እዚኣቶም ናብ ናይ ዘለኣለም ጥፍኣት፡ ጻድቃን ግና ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኪኸዱ እዮም።”

እግረ ጽሑፍ

ማቴ 25:2 * ወይ፡ “ኣስተውዓልቲ።”