ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

መጽሓፍ ቅዱስ ኢንተርነት | መጽሓፍ ቅዱስ—ትርጉም ሓዳስ ዓለም See 2013 revision

ማቴዎስ 20:1-34

20  “መንግስተ ሰማያት፡ ንኣታኽልቲ ወይኑ ሰብ ውዕለት ኪቘጽር ኣንጊሁ ዝወጸ ብዓል ቤት ትመስል።  ምስቶም ሰብ ውዕለት ንመዓልቲ ብሓደ ዲናር* ምስ ተሰማምዐ፡ ናብ ኣታኽልቲ ወይኑ ሰደዶም።  ብሳልሰይቲ ሰዓት* ኣቢሉ ምስ ወጸ፡ ካልኦት ስራሕ ዘይብሎም ኣብ ዕዳጋ ደው ኢሎም ረኣየ፣  ንዓታቶም ከኣ፡ ‘ንስኻትኩም እውን ናብቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ኺዱ እሞ፡ ዚግባእ ዘበለ ኽህበኩም እየ’ በሎም።  ንሳቶም ድማ ከዱ። ከም ብሓድሽ፡ ብሻድሸይቲ ሰዓትን ብታሽዐይቲ ሰዓትን ኣቢሉ ወጺኡ፡ ከምኡ ገበረ።  ብመበል ዓሰርተው ሓደ ሰዓት* ኣቢሉ ወጺኡ፡ ካልኦት ደው ኢሎም ረኸበ፣ ‘ምሉእ መዓልቲ ብዘይ ስራሕ ስለምንታይ ኣብዚ ደው እትብሉ፧’ በሎም።  ንሳቶም ከኣ፡ ‘ዋላ ሓደ ስለ ዘይቈጸረና’ በልዎ። ንሱ ድማ፡ ‘ንስኻትኩም እውን ናብቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ኺዱ’ በሎም።  “ምስ መሰየ፡ እቲ ብዓል ኣታኽልቲ ወይኒ ነቲ ዝመዘዞ ሰብ፡ ‘ነቶም ሰብ ውዕለት ጸዊዕካ፡ ካብቶም ዳሕሮት ጀሚርካ ኽሳዕ እቶም ቀዳሞት ውዕለቶም ሃቦም’ በሎ።  እቶም ሰብ መበል ዓሰርተው ሓደ ሰዓት ምስ መጹ፡ ነፍሲ ወከፎም ደዲናር ተቐበሉ። 10  ስለዚ፡ እቶም ቀዳሞት ምስ መጹ፡ ዝያዳ ዚቕበሉ መሰሎም። ግናኸ፡ ንሳቶም እውን ደዲናር ተቐበሉ። 11  ምስ ተቐበሉ፡ ኣብ ልዕሊ እቲ ብዓል ቤት ኣጕረምረሙ፣ 12  ‘እዞም ዳሕሮት ሓንቲ ሰዓት እዮም ሰሪሖም፣ ምሳና ድኻም መዓልትን ሃሩርን ምስ ዝጾርና ግና ኣደላዲልካዮም’ ድማ በልዎ። 13  ንሱ ግና ንሓደ ኻባታቶም ከምዚ ኢሉ መለሰሉ፦ ‘ዓርከይ፡ ኣይዓመጽኩኻን። ብሓደ ዲናርዶ ኣይተሰማማዕካንን፧ 14  ዚብጽሓካ ደኣ ሒዝካ ኺድ። ነዚ ዳሕራይ ክንዲ እቲ ናትካ ኽህቦ እደሊ እየ። 15  ብገንዘበይ ዝደለኽዎ ኽገብርዶ ኣይተፈቕደለይን እዩ፧ ወይስ ኣነ ሕያዋይ ስለ ዝዀንኩዶ ዓይንኻ እክይቲ* እያ፧’ 16  በዚ ኸምዚ፡ እቶም ዳሕሮት ቀዳሞት ኪዀኑ እዮም፣ እቶም ቀዳሞት ከኣ ዳሕሮት ኪዀኑ እዮም።” 17  የሱስ ናብ የሩሳሌም ኪድይብ ከሎ፡ ነቶም ዓሰርተው ክልተ ደቀ መዛሙርቲ ንበይኖም ወሲዱ፡ ኣብ መገዲ ኸምዚ በሎም፦ 18  “እንሆ፡ ናብ የሩሳሌም ንድይብ ኣለና፣ ወዲ ሰብ ከኣ ንሊቃውንቲ ኻህናትን ንጸሓፍትን ኣሕሊፍካ ኺውሃብ እዩ፣ ንሳቶም እውን ንሞት ኪፈርድዎ እዮም። 19  ንኼላግጹሉን ንኺገርፍዎን ንኺሰቕልዎን ኢሎም ከኣ ንኣህዛብ ኣሕሊፎም ኪህብዎ እዮም፣ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ድማ ኪትንስእ እዩ።” 20  ድሕርዚ፡ ኣደ ደቂ ዘብዴዎስ ምስ ደቃ መጸቶ እሞ፡ እናሰገደትሉ* ሓደ ነገር ለመነቶ። 21  ንሱ ኸኣ፡ “እንታይ ትደልዪ፧” በላ። ንሳ ድማ፡ “እዞም ክልተ ደቀይ፡ ኣብ መንግስትኻ፡ ሓደ ኣብ የማንካ፡ ሓደ ኣብ ጸጋምካ ኪቕመጡ፡ በል” በለቶ። 22  የሱስ ግና መሊሱ፡ “እትልምንዎ ኣይትፈልጡን ኢኹም። እታ ኣነ ዝሰትያ ጽዋእ ክትሰትዩ ትኽእሉዶ፧” በለ። ንሳቶም ከኣ፡ “ንኽእል” በልዎ። 23  ንሱ ድማ፡ “ጽዋአይሲ ኽትሰትዩ ኢኹም፣ ኣብ የማነይን ኣብ ጸጋመይን ምቕማጥ ግና፡ ነቶም ኣቦይ ዘዳለወሎም ደኣ እዩ እምበር፡ ኣነ ኣይኰንኩን ዝህቦ” በሎም። 24  እቶም ዝተረፉ ዓሰርተ ብዛዕባ እዚ ምስ ሰምዑ፡ በቶም ክልተ ኣሕዋት ሓረቑ። 25  የሱስ ግና ናብኡ ጸዊዑ፡ ከምዚ በሎም፦ “ንኣህዛብ፡ ኣሕሉቖም ከም ዚገዝእዎም፡ ዓበይቶም ድማ ኣብ ልዕሊኦም ከም ዚስልጥኑ ትፈልጡ ኢኹም። 26  ኣባኻትኩም ግና ከምኡ ኣይኰነን፣ የግዳስ፡ ካባኻትኩም ዓብዪ ኪኸውን ዚደሊ ዘበለ፡ ኣገልጋሊኹም ይኹን፣ 27  ካባኻትኩም ቀዳማይ ኪኸውን ዚደሊ ዘበለ ድማ፡ ባርያኹም ይኹን። 28  ከመይሲ፡ ወዲ ሰብ ኬገልግልን ነፍሱ* ምእንቲ ብዙሓት በጃ ኼሕልፍን እምበር፡ ኪግልገል ኢሉ ኣይመጸን።” 29  ካብ ያሪኮ ኺወጹ ኸለዉ ኸኣ፡ ብዙሕ ህዝቢ ሰዓቦ። 30  እንሆ ድማ፡ ኣብ ጥቓ መገዲ ተቐሚጦም ዝነበሩ ኽልተ ዕዉራት፡ የሱስ ይሓልፍ ከም ዘሎ ምስ ሰምዑ፡ “ጐይታይ፡ ወዲ ዳዊት፡ ምሓረና!” እናበሉ ጨርሑ። 31  እቶም ህዝቢ ድማ ስቕ ኪብሉ ገንሕዎም፣ ንሳቶም ግና፡ “ጐይታይ፡ ወዲ ዳዊት፡ ምሓረና!” እናበሉ ኣዝዮም ጨርሑ። 32  የሱስ ከኣ ደው ኢሉ ጸውዖም፡ “እንታይ ክገብረልኩም ትደልዩ፧” ድማ በሎም። 33  ንሳቶም ከኣ፡ “ጐይታይ፡ ኣዒንትና ኪኽፈታ” በልዎ። 34  የሱስ ደንጊጹሎም ከኣ ኣዒንቶም ተንከየ፣ ብኡብኡ እውን ረኣዩ፡ ሰዓብዎ ድማ።

እግረ ጽሑፍ

ማቴ 20:2 * 3.85 ግራም ዝኽብደቱ፡ ማዕረ ናይ ሓደ መዓልቲ ደሞዝ ዝዀነ ሰልዲ ብሩር ሮሜ። ኣብ መመላእታ ጽሑፍ 11 ርአ።
ማቴ 20:3 * ሰዓት ትሽዓተ ናይ ንግሆ ኣቢሉ።
ማቴ 20:6 * ሰዓት ሓሙሽተ ኣጋ ምሸት ኣቢሉ።
ማቴ 20:15 * ወይ፡ “ቀናእ።”
ማቴ 20:20 * ወይ፡ “ተደፊኣ።”
ማቴ 20:28 * ወይ፡ “ህይወቱ።”