ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ማቴዎስ 18:1-35

18  በታ ሰዓት እቲኣ፡ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ናብ የሱስ ቀሪቦም፡ “ኣብ መንግስተ ሰማያት መን ኰን ይዓቢ፧” በልዎ።  ንቘልዓ ጸዊዑ ድማ፡ ኣብ ማእከሎም ደው ኣቢሉ፡  ከምዚ በሎም፦ “እንተ ዘይተመሊስኩም፡ ከም ቈልዑ እውን እንተ ዘይኴንኩም፡ ናብ መንግስተ ሰማያት ከቶ ኣይክትኣትዉን ኢኹም፡ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ።  እምበኣር፡ እቲ ኸምዚ ቘልዓ እዚ ርእሱ ዜትሕት ዘበለ፡ ንሱ ኣብ መንግስተ ሰማያት ይዓቢ፣  እቲ ንኸምዚ ቘልዓ ዝኣመሰለ ብስመይ ዚቕበል ዘበለ ኸኣ፡ ንዓይ እውን ይቕበለኒ።  እቲ ንሓደ ኻብዞም ብኣይ ዚኣምኑ ንኣሽቱ ዚዕንቅፍ ዘበለ ግና፡ ብኣድጊ ዚዘውር መጥሓን ኣብ ክሳዱ ተኣሲሩ ኣብ ማእከል ባሕሪ ኺጥሕል ይሕሾ።  “ብሰሪ መዐንቀፍስ፡ ወይለኣ ዓለም! መዐንቀፊ እኳ ብግዲ ኺመጽእ እዩ፣ ነቲ ብሰሩ መዐንቀፊ ዚመጽእ ሰብ ግና ወይልኡ!  እምበኣር፡ ኢድካ ወይ እግርኻ እንተ ኣስሒታትካ፡ ካባኻ ቘሪጽካ ደርብያ፣ ምስ ክልተ ኢድካ ወይ ምስ ክልተ እግርኻ ናብ ናይ ዘለኣለም ሓዊ ኻብ እትድርበስ፡ ጐናይ ወይ ሓንካስ ኴንካ ናብ ህይወት ምእታው ይሕሸካ።  ዓይንኻ እንተ ኣስሒታትካ እውን፡ ካባኻ ጐጥጒጥካ ደርብያ፣ ምስ ክልተ ዓይንኻ ናብ ገሃነም ሓዊ ኻብ እትድርበስ፡ ነቛር ኴንካ ናብ ህይወት ምእታው ይሕሸካ። 10  ካብዞም ንኣሽቱ ንሓደ እኳ ኸይትንዕቁ ተጠንቀቑ፣ ከመይሲ፡ ኣብ ሰማይ ዘለዉ መላእኽቶም፡ ወትሩ ገጽ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ይርእዩ እዮም፡ እብለኩም ኣለኹ። 11  *—— 12  “እንታይ ይመስለኩም፧ ሓደ ሰብ ሚእቲ ኣባጊዕ እንተ ኣለዋኦ እሞ ሓንቲ ኻባታተን እንተ ጠፊኣ፡ ነተን ተስዓን ትሽዓተን ኣብ ኣኽራን ሓዲጉ፡ ነታ ሓንቲ ዝጠፍአት ኪደሊዶ ኣይከይድን፧ 13  እንተ ረኺብዋ ድማ፡ ካብቲ በተን ተስዓን ትሽዓተን ዘይጠፍኣስ፡ ብኣኣ ዝያዳ ይሕጐስ እዩ፡ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። 14  ከምኡ ኸኣ፡ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ፡ ሓደ ኻብዞም ንኣሽቱ ኺጠፍእ ኣይደልን እዩ። 15  “ሓውካ እንተ በዲሉካ፡ ኪድ፡ ንስኻን ንሱን ኣብ በይንኹም በደሉ ንገሮ።* እንተ ሰሚዑካ፡ ንሓውካ ረቢሕካዮ። 16  እንተ ዘይሰሚዑካ ግና፡ ኵሉ ነገር ብኣፍ ክልተ ወይ ሰለስተ ምስክር ምእንቲ ኺጸንዕ፡ ሓደ ወይ ክልተ ምሳኻ ውሰድ። 17  ንዓታቶም እንተ ዘይሰሚዕዎም ከኣ፡ ንጉባኤ ንገራ። ነታ ጉባኤ እውን እንተ ዘይሰሚዕዋ ግና፡ ከም ካብ ኣህዛብን ከም ኣካብ ቀረጽን ቍጸሮ። 18  “ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ፦ ኣብ ምድሪ እትኣስርዎ ዘበለ፡ ኣብ ሰማይ ድሮ እሱር ኪኸውን እዩ፣ ኣብ ምድሪ እትፈትሕዎ ዘበለ ድማ፡ ኣብ ሰማይ ድሮ ፍቱሕ ኪኸውን እዩ። 19  ደጊመ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ፦ ክልተ ኻባኻትኩም ኣብ ምድሪ ብዛዕባ ዚልምንዎ ዘበለ ጕዳይ እንተ ተሰማሚዖም፡ ሳላ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ኪዀነሎም እዩ። 20  ከመይሲ፡ ክልተ ወይ ሰለስተ ዀይኖም ብስመይ ኣብ እተኣከቡሉ፡ ኣነ ኣብ ማእከሎም እየ።” 21  ሽዑ፡ ጴጥሮስ መጺኡ፡ “ጐይታይ፡ ሓወይ እንተ በዲሉኒ፡ ክንደይ ሳዕ እየ ኽሓድገሉ፧ ክሳዕ ሸውዓተ ሳዕዶ፧” በሎ። 22  የሱስ ከኣ ከምዚ በሎ፦ “ክሳዕ ሰብዓን ሸውዓተን ሳዕ* እምበር፡ ክሳዕ ሸውዓተ ሳዕ ኣይብለካን። 23  “ስለዚ፡ መንግስተ ሰማያት ምስ ባሮቱ ኺጸባጸብ ዝደለየ ንጉስ ትመስል። 24  ኪጸባጸብ ምስ ጀመረ፡ 10,000 ታለንት* ዕዳ ዘለዎ ኣምጽኡሉ። 25  ዚኸፍሎ ስለ ዘይነበሮ ግና፡ ጐይታኡ፡ ንሱን ሰበይቱን ደቁን ዘለዎ ዅሉን ተሸይጡ፡ ኪኽፈል ኣዘዘ። 26  ስለዚ፡ እቲ ባርያ ፍግም ኢሉ፡ ‘ተዓገሰኒ፡ ኵሉ ክኸፍለካ እየ’ እናበለ ሰገደሉ።* 27  እቲ ጐይታ እቲ ባርያ፡ ስለ ዝደንገጸሉ፡ ፈትሖ፡ ዕዳኡ እውን ሰረዘሉ። 28  ግናኸ፡ እቲ ባርያ ምስ ወጸ፡ ንሓደ ሚእቲ ዲናር ዚእውዶ ኻብቶም ብጾቱ ባሮት ረኸቦ፣ ሒዙ ኸኣ፡ ‘ዝእውደካ ዘበለ ኽፈለኒ’ እናበለ ሓነቖ። 29  ስለዚ፡ እቲ ብጻዩ ባርያ ፍግም ኢሉ፡ ‘ተዓገሰኒ፡ ክኸፍለካ እየ’ እናበለ ለመኖ። 30  ንሱ ግና ኣበዮ፣ ከይዱ ድማ፡ ዕዳኡ ኽሳዕ ዚኸፍል፡ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኸም ዚድርበ ገበሮ። 31  እቶም ብጾቱ ባሮት ነቲ ዝዀነ ምስ ረኣዩ፡ ብዙሕ ጐሃዩ፣ ከይዶም ከኣ፡ እቲ ዝዀነ ዅሉ ንጐይታኦም ገለጹሉ። 32  ሽዑ፡ ጐይታኡ ጸዊዑ፡ ‘ኣታ እኩይ ባርያ፡ ምስ ለመንካኒ፡ ኵሉ ዕዳኻ ሰሪዘልካ። 33  ንስኻኸ ኸምቲ ዝመሓርኩኻ ንብጻይካ ኽትምሕሮዶ ኣይምተገብኣካን፧’ በሎ። 34  ጐይታኡ ተቘጢዑ ድማ፡ ኵሉ ዕዳኡ ኽሳዕ ዚኸፍል፡ ንሓለውቲ እሱራት ኣሕሊፉ ሃቦ። 35  ነፍሲ ወከፍኩም ንሓዉ ኻብ ልቡ ዘይሓድገሉ እንተ ዀይኑ፡ እቲ ሰማያዊ ኣቦይ ድማ ከምኡ ኺገብረኩም እዩ።”

እግረ ጽሑፍ

ማቴ 18:11 * እዛ ፍቕዲ እዚኣ፡ ኣብቲ ብዌስትኮትን ሆርትን እተዳለወ ጽሑፍ ግሪኽኛን ኣብ ካልእ ሒሳዊ ሕታማትን ኣይትርከብን እያ።
ማቴ 18:15 * ቃል ብቓሉ፡ “ግንሓዮ።”
ማቴ 18:22 * “ሰብዓን ሸውዓተን ሳዕ፡” ምስ ዘፍ 4:24 ብምስምማዕ። ቃል ብቓሉ፡ “ሰብዓ ሳዕ ሸውዓተ።”
ማቴ 18:24 * 10,000 ታለንት ብሩር፡ ማዕረ 60,000,000 ዲናር እዩ። ኣብ መመላእታ ጽሑፍ 11 ርአ።
ማቴ 18:26 * ወይ፡ “ኢድ ነስኣሉ።”