ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

መጽሓፍ ቅዱስ ኢንተርነት | መጽሓፍ ቅዱስ—ትርጉም ሓዳስ ዓለም See 2013 revision

ማቴዎስ 10:1-42

10  ንዓሰርተው ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ጸዊዑ ኸኣ፡ ርኹሳት መናፍስቲ ኼውጽኡን ኵሉ ሕማምን ድናሰን ኬሕውዩን ስልጣን ሃቦም።  ስማት እቶም ዓሰርተው ክልተ ሃዋርያት እዚ እዩ፦ ቀዳማይ፡ እቲ ጴጥሮስ ተባሂሉ ዘሎ ስምኦንን እንድርያስ ሓዉን፣ ያእቆብ ወዲ ዘብዴዎስን ዮሃንስ ሓዉን፣  ፊልጶስን በርተሎሜዎስን፣ ቶማስን ማቴዎስ እቲ ኣካብ ቀረጽን፣ ያእቆብ ወዲ እልፍዮስን ታዴዎስን፣  ስምኦን ቀነናውን* እቲ ዘትሓዞ ይሁዳ ኣስቆሮታውን።  የሱስ ነዞም ዓሰርተው ክልተ፡ ከምዚ ዚብል ትእዛዝ ሂቡ ለኣኾም፦ “ናብ መገዲ ኣህዛብ ኣይትኺዱ፡ ናብ ከተማ ሳምራውያን ድማ ኣይትእተዉ፣  ኣብ ክንዳኡስ፡ ናብተን ጥፉኣት ኣባጊዕ ቤት እስራኤል ኪዱ።  ክትከዱ ኸለኹም፡ ‘መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ኣላ’ እናበልኩም ስበኹ።  ሕሙማት ኣሕውዩ፡ ምዉታት ኣተንስኡ፡ ድዉያት ኣንጽሁ፡ ኣጋንንቲ ኣውጽኡ። ብናጻ ተቐቢልኩም ኢኹም እሞ፡ ብናጻ ሃቡ።  ወርቂ ዀነ፡ ብሩር ኰነ፡ ነሓሲ ዀነ፡ ኣብ ቅናውትኹም ኣይትሓዙ። 10  ንዓያዪ ምግቡ ይግብኦ እዩ እሞ፡ ንመገዲ ለቘታ ስንቂ፡ ወይ ክልተ ቐምሽ፡* ወይ ኣሳእን ወይ በትሪ ኣይትሓዙ። 11  “ኣብ እትኣትውዎ ዘበለ ኸተማ ወይ ቍሸት፡ ኣብኡ እቲ ዚግብኦ መን ምዃኑ ድለዩ፣ ክሳዕ እትወጹ እውን ኣብኡ ተቐመጡ። 12  ናብ ቤት ክትኣትዉ ኸለኹም፡ ሰላም በሉ። 13  እታ ቤት ዚግብኣ እንተ ዀይና፡ ሰላምኩም ይሕደራ፣ ዘይግብኣ እንተ ዀይና ግና፡ ሰላምኩም ናባኻትኩም ይመለስ። 14  እንተ ዘይተቐቢሎምኹም፡ ወይ ቃልኩም እንተ ዘይሰሚዖም፡ ካብታ ቤት እቲኣ ወይ ካብታ ኸተማ እቲኣ ወጺእኩም፡ ደሮና ኣእጋርኩም ንገፉ። 15  ብመዓልቲ ፍርዲ፡ ካብ ነታ ኸተማ እቲኣ፡ ንምድሪ ሶዶምን ጎሞራን ኪቐልል እዩ፡ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። 16  “እንሆ፡ ከም ኣባጊዕ ናብ ማእከል ተዃሉ እሰድደኩም ኣለኹ፣ እምበኣር፡ ጐራሓት ከም ተመን፡ ገርህታት ከኣ ከም ርግቢ ኹኑ። 17  ካብ ሰብ ተጠንቀቑ፣ ንሳቶም ናብ ኣብያተ ፍርዲ ኣሕሊፎም ኪህቡኹምን ኣብ ምኵራባቶም ኪገርፉኹምን እዮም። 18  ንዓታቶምን ንኣህዛብን ምስክር ምእንቲ ኪኸውን፡ ምእንታይ ኣብ ቅድሚ ሹማምንትን ነገስታትን ክትቀርቡ ኢኹም። 19  ኣሕሊፎም ምስ ዚህቡኹም ግና፡ እንታይ ከም እትዛረቡ በታ ሰዓት እቲኣ ኺውሃበኩም እዩ እሞ፡ ከመይ ወይስ እንታይ ከም እትዛረቡ ኣይትጨነቑ። 20  ከመይሲ፡ መንፈስ ኣቦኹም ደኣ እዩ ብኣኻትኩም ኣቢሉ ዚዛረብ እምበር፡ ንስኻትኩም ኣይኰንኩምን እትዛረቡ። 21  ሓው ንሓዉ፡ ኣቦ ኸኣ ንውሉዱ ንሞት ኣሕሊፉ ኺህብ እዩ፣ ውሉዳት ኣብ ልዕሊ ወለዶም ኪለዓሉን ኬቕትልዎምን እዮም። 22  ስለ ስመይ ከኣ፡ ብዅሉ ኽትጽልኡ ኢኹም፣ እቲ ኽሳዕ መወዳእታ ዚጻወር ግና፡ ኪድሕን እዩ። 23  ካብ ሓንቲ ኸተማ እንተ ሰጒጎምኹም፡ ናብ ካልእ ህደሙ፣ ወዲ ሰብ ክሳዕ ዚመጽእ፡ ንኸተማታት እስራኤል ዜርኩም ከቶ ኣይክትውድእወንን ኢኹም፡ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። 24  “ወደ መዝሙር ካብ መምህሩ፡ ባርያ እውን ካብ ጐይታኡ ኣይበልጽን እዩ። 25  ወደ መዝሙር ከም መምህሩ፡ ባርያ እውን ከም ጐይታኡ እንተ ዀይኑ፡ ይኣኽሎ። ንብዓል ቤት ብኤል-ዜቡል* ካብ በልዎ፡ ንቤተ ሰቡ ግዳ ኽንደይ ኣብዚሖም ዘይብልዎም፧ 26  እምበኣር፡ ዘይቅላዕ ክዱን፡ ዘይፍለጥ ድማ ሕቡእ የልቦን እሞ፡ ኣይትፍርህዎም። 27  ኣብ ጸልማት ዝነገርኩኹም፡ ኣብ ብርሃን ተዛረብዎ፣ ብሕሹዅሹዅ ዝሰማዕክምዎ፡ ኣብ ናሕስታት ኴንኩም ስበኽዎ። 28  ነቶም ንስጋ ዚቐትሉ፡ ንነፍሲ ግና ኪቐትሉ ዘይክእሉ ኣይትፍርህዎም፣ የግዳስ፡ ነቲ ንነፍስን ንስጋን ኣብ ገሃነም ኬጥፍእ ዚኽእል ፍርህዎ። 29  ክልተ ጨራሩ ብዘይትረብሕ ሳንቲም* ደይኰናን ዚሽየጣ፧ ሓንቲ ኻባታተን እኳ፡ ኣቦኹም ከይፈለጠ ኣብ ምድሪ ኣይትወድቕን እያ። 30  ኵለን ጸጕሪ ርእስኹም እኳ ተቘጺረን እየን። 31  እምበኣር፡ ንስኻትኩም ካብ ብዙሓት ጨራሩ ትበልጹ ኢኹም እሞ፡ ኣይትፍርሁ። 32  “ስለዚ፡ ኣብ ቅድሚ ሰባት ምሳይ ሓድነት ከም ዘለዎ ዚእመን ኵሉ፡ ኣነ ኸኣ ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ምስኡ ሓድነት ከም ዘሎኒ ኽእመነሉ እየ፣ 33  ኣብ ቅድሚ ሰባት ንዚኽሕደኒ ዘበለ ግና፡ ኣነ እውን ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ክኽሕዶ እየ። 34  ኣብ ምድሪ ሰላም ከምጽእ ዝመጻእኩ ኣይምሰልኩም፣ ሰላም ዘይኰነስ፡ ሰይፊ ኸምጽእ እየ መጺአ። 35  ከመይሲ፡ ወዲ ኻብ ኣቦኡ፡ ጓል ካብ ኣዲኣ፡ መርዓት ካብ ሓማታ ኽፈላሊ እየ መጺአ። 36  ንሰብ ከኣ ቤተ ሰቡ ጸላእቱ ኪዀኑ እዮም። 37  እቲ ኻባይ ንኣቦኡ ወይ ንኣዲኡ ዜፍቅር፡ ንዓይ ኣይበቅዕን እዩ፣ እቲ ኻባይ ንወዱ ወይ ንጓሉ ዜፍቅር እውን፡ ንዓይ ኣይበቅዕን እዩ። 38  ጕንዲ ስቅያቱ ተቐቢሉ ዘይስዕበኒ ዘበለ፡ ንዓይ ኣይበቅዕን እዩ። 39  እቲ ንነፍሱ* ዚረኽባ ኼጥፍኣ እዩ፣ እቲ ንነፍሱ ምእንታይ ዜጥፍኣ ኸኣ፡ ኪረኽባ እዩ። 40  “እቲ ንዓኻትኩም ዚቕበለኩም፡ ንዓይ እውን ይቕበለኒ፣ እቲ ንዓይ ዚቕበለኒ ኸኣ፡ ነቲ ዝለኣኸኒ እውን ይቕበሎ። 41  እቲ ንነብዪ፡ ነብዪ ብምዃኑ ዚቕበሎ፡ ዓስቢ ነብዪ ይረክብ፣ እቲ ንጻድቕ፡ ጻድቕ ብምዃኑ ዚቕበሎ ኸኣ፡ ዓስቢ ጻድቕ ይቕበል። 42  ንሓደ ኻብዞም ንኣሽቱ፡ ወደ መዝሙር ብምዃኑ ጣሳ ዝሑል ማይ ጥራይ እኳ ዜስቲ ዘበለ፡ ዓስቡ ኸቶ ኣይኪስእንን እዩ፡ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ።”

እግረ ጽሑፍ

ማቴ 10:4 * “ቀነናዊ” ማለት “ቀናእ።” ምስ ሉቃ 6:15 ኣረኣኢ።
ማቴ 10:10 * ወይ፡ “ቅያር ቀምሽ።”
ማቴ 10:25 * ንሰይጣን እቲ መስፍን ወይ ገዛኢ ኣጋንንቲ እተዋህበ መጸውዒ።
ማቴ 10:29 * ቃል ብቓሉ፡ “ኣሳርዮን።” 1/16 ናይ ዲናር። ኣብ መመላእታ ጽሑፍ 11 ርአ።
ማቴ 10:39 * ወይ፡ “ንህይወቱ።”