ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

መጽሓፍ ቅዱስ ኢንተርነት | መጽሓፍ ቅዱስ—ትርጉም ሓዳስ ዓለም See 2013 revision

ማርቆስ 9:1-50

9  ንሱ ድማ፡ “ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ፦ ገለ ኻብዞም ኣብዚኣ ደው ኢሎም ዘለዉ፡ መንግስቲ ኣምላኽ ብሓይሊ ኽትመጽእ ከላ ኽሳዕ ዚርእዩ፡ ሞት ኣይኪጥዕሙን እዮም” በሎም።  ድሕሪ ሽዱሽተ መዓልቲ ኸኣ፡ የሱስ ንጴጥሮስን ንያእቆብን ንዮሃንስን ወሲዱ፡ ንበይኖም ናብ ነዊሕ ከረን ኣደየቦም። ኣብ ቅድሚኦም እውን ትርኢቱ ተለወጠ፣  ክዳኑ ድማ ኣብ ምድሪ ዘሎ ሓጻባይ ኬጻዕድዎ ኻብ ዚኽእል ብዝበለጸ ጻዕድዩ ኣንጸባረቐ።  ኤልያስን ሙሴን ከኣ ተራእይዎም፣ ምስ የሱስ እውን ይዘራረቡ ነበሩ።  ሽዑ፡ ጴጥሮስ ንየሱስ፡ “መምህር፡* ንዓና ኣብዚ ምንባር ጽቡቕ እዩ፣ እምበኣር፡ ሰለስተ ድንኳን ንትከል፣ ሓደ ንዓኻ፡ ሓደ ንሙሴ፡ ሓደ ድማ ንኤልያስ” ኢሉ መለሰሉ።  ኣዝዮም ፈሪሆም ስለ ዝነበሩ፡ እንታይ ኢሉ ኸም ዚምልስ ኣይፈልጥን ነበረ።  ደበና መጺኡ ኸኣ ኣጐልበቦም፣ ካብቲ ደበና ድማ፡ “ፍቑር ወደይ እዚ እዩ፣ ንዕኡ ስምዕዎ” ዚብል ድምጺ መጸ።  ብሃንደበት ግልጽ ግልጽ ኢሎም ምስ ጠመቱ ግና፡ ብዘይካ የሱስ በይኑ፡ ምሳታቶም ሓደ እኳ ኣይረኣዩን።  ካብ ከረን ኪወርዱ ኸለዉ፡ ወዲ ሰብ ካብ ምዉታት ክሳዕ ዚትንስእ፡ ነቲ ዝረኣይዎ ንሓደ እኳ ኸይነግሩ ብጽኑዕ ኣዘዞም። 10  ነቲ ቓል እቲ ኸኣ ኣብ ልቦም ኣሕደርዎ፣ ካብ ምዉታት ብዛዕባ ምትንሳእ ግና፡ እንታይ ማለት ምዃኑ ተመያየጡ። 11  “ጸሓፍቲ፡ ‘ቅድም ኤልያስ ኪመጽእ ይግባእ’ ዚብሉ ስለምንታይ እዮም፧” ኢሎም ድማ ሓተትዎ። 12  ንሱ ኸኣ፡ “ቅድም ኤልያስ ይመጽእ፡ ንዅሉ ድማ ይመልስ፣ ብዛዕባ ወዲ ሰብ ብዙሕ መከራ ኸም ዚጸግብን ከም ዚነዓቕን ግና፡ ከመይ ድዩ ተጻሒፉ ዘሎ፧ 13  ኣነ ግና እብለኩም ኣለኹ፦ ኤልያስሲ መጺኡ እዩ፣ ከምቲ ብዛዕባኡ እተጻሕፈ ድማ፡ ዝደለይዎ ዘበለ ገይሮምዎ እዮም” በሎም። 14  ናብቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርቱ ምስ መጹ፡ ብዙሕ ህዝቢ ኸቢብዎም፡ ጸሓፍቲ እውን ኪከራኸርዎም ከለዉ ረኣዩ። 15  እቶም ህዝቢ ንዕኡ ምስ ረኣይዎ ግና፡ ሰምበዱ፡ ናብኡ ጐይዮም ከኣ ሰላም በልዎ። 16  ንሱ ድማ፡ “ብዛዕባ እንታይ ኢኹም ትከራኸርዎም ዘለኹም፧” ኢሉ ሓተቶም። 17  ሓደ ኻብቶም ህዝቢ ኸኣ፡ “መምህር፡ ንወደይ ዓባስ መንፈስ ስለ ዘለዎ ናባኻ ኣምጺአዮ፣ 18  ኣብ ዝሓዞ ዘበለ ድማ የውድቖ፣ ንሱ ኸኣ ይዓፍርን ኣስናኑ ይሕርቅምን ይደክምን። ንደቀ መዛሙርትኻ ድማ ኬውጽእዎ ነጊረዮምሲ፡ ኣይከኣሉን” ኢሉ መለሰሉ። 19  ንሱ ኸኣ፡ “ኣታ ዘይኣምን ወለዶ፡ ክሳዕ መዓስ እየ ምሳኻትኩም ክነብር፧ ክሳዕ መዓስከ እየ ኽዕገሰኩም፧ ናባይ ኣምጽእዎ” ኢሉ መለሰ። 20  ናብኡ ድማ ኣምጽእዎ። እቲ መንፈስ ምስ ረኣዮ ግና፡ ብኡብኡ ነቲ ቘልዓ ኣንፈርፈሮ፡ ኣብ ምድሪ ወዲቑ ኸኣ ኣንገርገረን ዓፈረን። 21  ንኣቦኡ ድማ፡ “ከምዚ ኻብ ዚኸውን ክንደይ ግዜ ገይሩ፧” ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ኸኣ፡ “ካብ ቍልዕነቱ እዩ፣ 22  ኬጥፍኦ ኢሉ ብዙሕ ሳዕ ኣብ ሓውን ኣብ ማይን የውድቖ እዩ። ገለ ትኽእል እንተ ዄንካ ግና፡ ደንግጸልናን ርድኣናን” በሎ። 23  የሱስ ድማ፡ “‘ትኽእል እንተ ዄንካ’ እምበኣር ኢልካ! ንዚኣምን፡ ኵሉ ይከኣል እዩ” በሎ። 24  ኣቦ እቲ ቘልዓ፡ ብኡብኡ ዓው ኢሉ፡ “እኣምን! እምነት ኣብ ዚጐድለኒ ድማ ርድኣኒ!” በለ። 25  የሱስ፡ ህዝቢ ናባታቶም ኪጐይዩ ምስ ረኣየ፡ ነቲ ርኹስ መንፈስ፡ “ኣታ ዓባስን ጸማምን መንፈስ፡ እእዝዘካ ኣለኹ፡ ካብኡ ውጻእ፡ ደጊም እውን ኣይትእተዎ” ኢሉ ገንሖ። 26  ምስ ገዓረን ብዙሕ ምስ ኣንፈርፈረን ከኣ፡ ወጸ፣ ብዙሓት፡ “ሞይቱ!” ኽሳዕ ዚብሉ ኸኣ ከም ምዉት ኰነ። 27  የሱስ ግና ብኢዱ ሒዙ ኣተንስኦ እሞ፡ ተንስአ። 28  ናብ ቤት ምስ ኣተወ፡ ደቀ መዛሙርቱ ብሕት ኢሎም፡ “ስለምንታይ ደኣ ንሕና ኸነውጽኦ ዘይከኣልና፧” ኢሎም ሓተትዎ። 29  ንሱ ኸኣ፡ “እዚ ዓይነት እዚ፡ ብዘይካ ብጸሎት፡ ኪወጽእ ኣይክእልን እዩ” በሎም። 30  ካብኡ ነቒሎም ብገሊላ ሓለፉ፣ ግናኸ፡ ሓደ እኳ ኺፈልጥ ኣይደለየን። 31  ከመይሲ፡ ንደቀ መዛሙርቱ ይምህሮም፡ “ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሰባት ኣሕሊፍካ ኺውሃብ እዩ፣ ንሳቶም ከኣ ኪቐትልዎ እዮም፣ ግናኸ፡ ዋላ እኳ እንተ ተቐትለ፡ ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ኺትንስእ እዩ” ድማ ይብሎም ነበረ። 32  ንሳቶም ግና ነቲ ዚብሎም ዝነበረ ኣየስተውዓልዎን፡ ንምሕታቱ ኸኣ ፈርሁ። 33  ናብ ቅፍርናሆም ድማ መጹ። ናብ ቤት ምስ ኣተወ ኸኣ፡ “ኣብ መገዲ ብዛዕባ እንታይ ትካትዑ ኔርኩም፧” ኢሉ ሓተቶም። 34  ንሳቶም ከኣ ኣብ መገዲ መኖም ከም ዚዓቢ ይካትዑ ነበሩ እሞ፡ ኣጽቀጡ። 35  ምስ ተቐመጠ ድማ፡ ነቶም ዓሰርተው ክልተ ጸዊዑ፡ “ቀዳማይ ኪኸውን ዚደሊ እንተ ኣልዩ፡ ድሕሪ ዅሉን ኣገልጋሊ ዅሉን ይኹን” በሎም። 36  ቈልዓ ወሲዱ ኸኣ፡ ኣብ ማእከሎም ደው ኣበሎ፣ ሓቚፍዎ ድማ፡ 37  “እቲ ኻብዞም ከምዚ ቘልዓ ዝኣመሰሉ ንሓደ ብስመይ ዚቕበል ዘበለ፡ ንዓይ ይቕበለኒ፣ እቲ ንዓይ ዚቕበለኒ ዘበለ ኸኣ፡ ንዓይ ጥራይ ዘይኰነስ፡ ነቲ ዝለኣኸኒ እውን ይቕበሎ” በሎም። 38  ዮሃንስ ከኣ፡ “መምህር፡ ሓደስ ብስምካ ኣጋንንቲ ኼውጽእ ርኢናዮ፣ ስለ ዘየሰነየና ኸኣ፡ ክንክልክሎ ፈቲንና” በሎ። 39  የሱስ ግና ከምዚ በለ፦ “ብስመይ ግብሪ ሓይሊ ዚገብር፡ ቀልጢፉ እውን ብዛዕባይ ሕማቕ ኪዛረብ ዚኽእል ሓደ እኳ የልቦን እሞ፡ ክትክልክልዎ ኣይትፈትኑ። 40  ዘይጻረረና ዘበለ ምሳና እዩ። 41  እቲ ናይ ክርስቶስ ብምዃንኩም ጣሳ ዝሑል ማይ ዜስትየኩም ዘበለ፡ ዓስቡ ኸቶ ኣይኪስእንን እዩ፡ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። 42  እቲ ንሓደ ኻብዞም ዚኣምኑ ንኣሽቱ ዚዕንቅፍ ዘበለ ግና፡ ብኣድጊ ዚዘውር መጥሓን ኣብ ክሳዱ ተኣሲሩ ኣብ ባሕሪ እንተ ዚድርበ ምሓሾ። 43  “ኢድካ እንተ ኣስሒታትካ፡ ቍረጻ፣ ምስ ክልተ ኢድካ ናብቲ ዘይጠፍእ ሓዊ ዘለዎ ገሃነም ካብ እትኸይድሲ፡ ጐናይ ኴንካ ናብ ህይወት ምእታው ይሕሸካ። 44  *—— 45  እግርኻ እንተ ኣስሒታትካ፡ ቍረጻ፣ ምስ ክልተ እግርኻ ናብ ገሃነም ካብ እትድርበስ፡ ሓንካስ ኴንካ ናብ ህይወት ምእታው ይሕሸካ። 46  —— 47  ዓይንኻ እንተ ኣስሒታትካ እውን፡ ደርብያ፣ ምስ ክልተ ዓይንኻ ናብ ገሃነም ካብ እትድርበስ፡ ነቛር ኴንካ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ምእታው ይሕሸካ፣ 48  ገሃነምሲ ሓሰኻኦም ዘይሞቱሉን ሓዊ እውን ዘይጠፍኣሉን እዩ። 49  “ከመይሲ፡ ሓዊ ኸም ጨው ንዅሉ ኺንስነሰሉ ይግባእ። 50  ጨው ጽቡቕ እዩ፣ ጨው መቐረቱ እንተ ኣጥፊኡ ግና፡ ብምንታይ ተመቅርዎ፧ ጨው ይሃልኹም፡ ንሓድሕድኩም ከኣ ብሰላም ንበሩ።”

እግረ ጽሑፍ

ማር 9:5 * ቃል ብቓሉ፡ “ረቢ።”
ማር 9:44 * እዛ ፍቕዲ እዚኣ፡ ኣብቲ ብዌስትኮትን ሆርትን እተዳለወ ጽሑፍ ግሪኽኛን ኣብ ካልእ መበቈላዊ ጽሑፋት እቲ ናይ ክርስትያን ቅዱሳት ጽሑፋት ግሪኽኛን ኣይትርከብን እያ። ፍቕዲ 46 እውን ከምኡ።