ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ማርቆስ 5:1-43

5  ናብ ስግር ባሕሪ፡ ናብ ሃገር ጌራሴኖስ ከኣ በጽሑ።  ካብ ጃልባ ምስ ወረደ ኸኣ፡ ብኡብኡ ርኹስ መንፈስ ዝሓደሮ ሰብ ካብ መቓብር ወጺኡ ተጓነፎ።  ንሱ ኣብ መቓብር ይነብር ነበረ፣ ክሳዕ እታ ግዜ እቲኣ ድማ፡ ብሰንሰለት ኣሲሩ ኼጽንዖ ዝኸኣለ ሓደ እኳ ኣይነበረን፣  ከመይሲ፡ ብመቝሕን ብሰንሰለትን ብዙሕ ሳዕ ይእሰር ነበረ፣ ግናኸ፡ ንሰንሰለት ይብጥሶ፡ ንመቝሕ ከኣ ይሰብሮ ነበረ፣ ኬሕምቖ ዝኸኣለ ድማ ሓደ እኳ ኣይነበረን።  ኵሉ ሳዕ ከኣ፡ ለይትን መዓልትን ኣብ መቓብርን ኣብ ኣኽራንን ኰይኑ የእዊ፡ ስጋኡ ድማ ብጽንጽሕለ ይበጥሕ ነበረ።  ንየሱስ ካብ ርሑቕ ምስ ረኣዮ ግና፡ ጐይዩ ሰገደሉ።  “ኦ የሱስ ወዲ እቲ ልዑል ኣምላኽ፡ ምሳኻ እንታይ ኣሎኒ፧ ከይተሳቕየኒ ብኣምላኽ አምሕለካ ኣለኹ” ኢሉ ዓው ብዝበለ ድምጺ ጨደረ።  እዚ ኸኣ፡ “ኣታ ርኹስ መንፈስ፡ ካብዚ ሰብ እዚ ውጻእ” ይብሎ ስለ ዝነበረ እዩ።  ግናኸ፡ “መን እዩ ስምካ፧” ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ኸኣ፡ “ብዙሓት ኢና እሞ፡ ስመይ ለጌዎን* እዩ” በሎ። 10  ነቶም መናፍስቲ ኻብታ ሃገር ከየውጽኦም ድማ፡ ብዙሕ ለመኖ። 11  ኣብቲ ኸረን ድማ፡ ዓብዪ መጓሰ ሓሰማታት ይበልዕ ነበረ። 12  እቶም መናፍስቲ ኸኣ፡ “ናብተን ሓሰማታት ስደደና እሞ፡ ናብአን ክንኣቱ” ኢሎም ለመንዎ። 13  ንሱ ድማ ፈቐደሎም። እቶም ርኹሳት መናፍስቲ ወጺኦም ናብተን ሓሰማታት ኣተዉ፣ እቲ መጓሰ ኸኣ፡ ካብቲ ጸድፊ ነፊጹ ናብ ባሕሪ ኣተወ፣ ኣስታት 2,000 ከኣ ነበራ፣ ኣብ ባሕሪ ጥሒለን እውን ሞታ። 14  እቶም ጓሶተን ግና ሃደሙ፡ ኣብ ከተማን ኣብ ገጠራትን ከኣ ኣውረዩ፣ ሰባት ከኣ፡ እቲ ዝዀነ ኺርእዩ መጹ። 15  ናብ የሱስ ምስ መጹ፡ እቲ ለጌዎን ኣጋንንቲ ዝነበርዎ ሰብ፡ ተቐሚጡን ተኸዲኑን ናብ ልቡ ተመሊሱን ረኣይዎ እሞ፡ ፈርሁ። 16  እቶም ዝረኣዩ ድማ፡ እቲ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎ ሰብን እተን ሓሰማታትን እንታይ ከም ዝዀኑ ኣዘንተዉሎም። 17  ንሳቶም ከኣ፡ ካብ ምድሮም ኬልግስ ለመንዎ። 18  ናብ ጃልባ ኺድይብ ከሎ፡ እቲ ኣጋንንቲ ዝነበርዎ ሰብ ምስኡ ኪኸውን ለመኖ። 19  ንሱ ግና፡ “ናብ ቤትካ፡ ናብ ሰብካ ኺድ፡ ንዅሉ እቲ የሆዋ ዝገበረልካን ዝመሓረካን* ንገሮም” በሎ እምበር፡ ኣይፈቐደሉን። 20  ንሱ ድማ ከይዱ፡ ኵሉ እቲ የሱስ ዝገበረሉ፡ ኣብ ደካጶሊስ* ኬውሪ ጀመረ፣ ኵላቶም እውን ተገረሙ። 21  የሱስ ከም ብሓድሽ ተመሊሱ ብጃልባ ናብ ስግር ምስ ተሳገረ፡ ብዙሕ ህዝቢ ናብኡ ተኣከበ፣ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ኸኣ ነበረ። 22  ያኢሮስ ዝስሙ ሓደ ኻብ መራሕቲ ምኵራብ መጸ፣ ምስ ረኣዮ ኸኣ፡ ኣብ እግሩ ወዲቑ፡ 23  “ጓለይ ተወጺዓ ኣላ።* ምእንቲ ኽትሓውን ብህይወት ክትነብርንሲ፡ በጃኻ መጺእካ ኣእዳውካ ኣንብረላ” ኢሉ ብዙሕ ለመኖ። 24  ንሱ ድማ ምስኡ ኸደ። ብዙሓት ህዝቢ ኸኣ ይስዕብዎን ይደፋፍእዎን ነበሩ። 25  ንዓሰርተው ክልተ ዓመት ደም ዚፈስሳ ዝነበረ ሰበይቲ ነበረት፣ 26  ንሳ ኸኣ ብብዙሓት ሓካይም ብዙሕ ተሳቐየት፡ ኵሉ ገንዘባ እውን ወድአት፣ ግናኸ ገደዳ እምበር፡ ኣይጠቐማን። 27  ብዛዕባ የሱስ ምስ ሰምዐት፡ ብመንጎ እቲ ህዝቢ፡ ብድሕሪት መጺኣ ኽዳኑ ተንከየት፣ 28  ከመይሲ፡ “ክዳኑ ጥራይ እንተ ተንክየ፡ ክሓዊ እየ” ትብል ነበረት። 29  ብኡብኡ፡ እቲ ዚፈስሳ ዝነበረ ደም ነቐጸ፣ ካብቲ ዜቐንዙ ሕማማ ኸም ዝሓወየት ከኣ ተፈለጣ። 30  የሱስ ድማ ብኡብኡ፡ ካብኡ ሓይሊ ኸም ዝወጸ ተፈሊጥዎ፡ ናብቶም ህዝቢ ግልጽ ኢሉ፡ “መን እዩ ኽዳነይ ዝተንከየ፧” በለ። 31  ደቀ መዛሙርቱ ግና፡ “ህዝቢ ኺደፋፍኣካ ትርኢ ኣለኻ፣ ‘መን ተንክዩኒ፧’ ከኣ ትብል፧” በልዎ። 32  ነታ እዚ ዝገበረት ኪርኢ ድማ ግልጽ ግልጽ በለ። 33  እታ ሰበይቲ ኸኣ፡ እቲ ኣብኣ ዝዀነ ፈሊጣ ስለ ዝነበረት፡ ፈሪሃ ራዕራዕ እናበለት መጺኣ ኣብ ቅድሚኡ ተደፍአት፣ ኵሉ እቲ ሓቂ እውን ነገረቶ። 34  ንሱ ድማ፡ “ጓለየ፡ እምነትኪ ኣሕውያትኪ። ብሰላም ኪዲ፡ ካብቲ ዜቐንዙ ሕማምኪ ድማ ጥዓዪ” በላ። 35  ገና እዚ ኺዛረብ ከሎ፡ ካብ ቤት እቲ መራሕ ምኵራብ፡ “ጓልካ ሞይታ፡ ደጊምከ ንመምህር ስለምንታይ ተድክሞ፧” ዚብልዎ መጹ። 36  የሱስ ግና፡ እዚ ዘረባ እዚ ኺዛረቡ ሰሚዑ፡ ነቲ መራሕ ምኵራብ፡ “ኣይትፍራህ፡ እመን ጥራይ” በሎ። 37  ብዘይካ ጴጥሮስን ያእቆብን ዮሃንስ ሓው ያእቆብን፡ ሓደ እኳ ኺስዕቦ ኣይፈቐደን። 38  ናብ ቤት እቲ መራሕ ምኵራብ ከኣ መጹ፣ ጫውጫው ዚብሉን ዚበኽዩን ብዙሕ ዋይዋይ ዚብሉን ረኣየ፣ 39  ምስ ኣተወ፡ “ስለምንታይ ዋይዋይ ትብሉን ትበኽዩን ኣለኹም፧ እዛ ቘልዓ ደቂሳ ኣላ እምበር፡ ኣይሞተትን” በሎም። 40  ንሳቶም ከኣ ሰሓቕዎ። ንሱ ግና ንዅላቶም ኣውጺኡ፡ ንኣቦ እታ ቘልዓን ንኣዲኣን ነቶም ምስኡ ዝነበሩን ተማሊኡ፡ ናብቲ እታ ቘልዓ ዝነበረቶ ኣተወ። 41  ነታ ቘልዓ ብኢዳ ሒዙ ድማ፡ “ጣሊታ ቁሚ፡” በላ፣ ትርጕሙ ኸኣ፡ “ኣቲ ጓል፡ ተንስኢ፡ እብለኪ ኣለኹ” እዩ። 42  ብኡብኡ ኸኣ፡ እታ ጓል ተንሲኣ ተዛወረት። (ዓሰርተው ክልተ ዓመት ገይራ ነበረት።) ሽዑ፡ ብታሕጓስ ፍንጭሕ በሉ። 43  ንሱ ግና ንሓደ እኳ ብዛዕባ እዚ ኸየፍልጡ ደጋጊሙ ኣዘዞም፣ ዚብላዕ ኪህብዋ ኸኣ ነገሮም።

እግረ ጽሑፍ

ማር 5:9 * ኣብ ማቴ 26:53፡ ኣብ እግረ ጽሑፍ ርአ።
ማር 5:19 * ኣብ ማህደረ ቓላት፡ ኣብ “ምሕረት” ርአ።
ማር 5:20 * ወይ፡ “ዓሰርተ ኸተማ።”
ማር 5:23 * ወይ፡ “ክትመውት ቀሪባ ኣላ።”