ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ማርቆስ 10:1-52

10  ካብኡ ተንሲኡ ናብ ወሰናስን ይሁዳን ስግር ዮርዳኖስን መጸ፣ ከም ብሓድሽ እውን፡ ህዝቢ ናብኡ ተኣከበ። ከም ልማዱ፡ መሊሱ መሃሮም።  ፈሪሳውያን ድማ ምእንቲ ኺፍትንዎ መጺኦም፡ ሰብኣይ ንሰበይቱ ኺፈትሓ ተፈቒዱሉ እንተ ዀይኑ ሓተትዎ።  ንሱ ድማ፡ “ሙሴ እንታይ ኢሉ ኣዚዙኩም፧” ኢሉ መለሰሎም።  ንሳቶም ከኣ፡ “ሙሴስ ጽሑፍ መፍትሒኣ ጽሒፍካ ኽትፍታሕ ፈቒዱ እዩ” በሉ።  የሱስ ግና፡ “ብሰሪ ትሪ ልብኹም እዩ እዚ ትእዛዝ እዚ ዝጸሓፈልኩም።  ካብ መጀመርታ ፍጥረት ግና፡ ‘ተባዕታይን ኣንስተይትን ገይሩ ፈጠሮም።  ስለዚ፡ ሰብኣይ ኣቦኡን ኣዲኡን ይሓድግ፡  ክልቲኦም ድማ ሓደ ስጋ ይዀኑ፣’ ደጊም ሓደ ስጋ እዮም እምበር፡ ክልተ ኣይኰኑን።  እምበኣር፡ ነቲ ኣምላኽ ዝጸመዶስ፡ ዋላ ሓደ ሰብ ኣይፍለዮ” በሎም። 10  ከም ብሓድሽ ኣብ ቤት ከሎ ኸኣ፡ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ እዚ ሓተትዎ። 11  ንሱ ድማ፡ “ሰበይቱ ፈቲሑ ኻልእ ዚምርዖ ዘበለ፡ ኣብ ልዕሊኣ ይዝሙ፣ 12  ሰበይቲ ንሰብኣያ ፈቲሓ ኻልእ እንተ ተመርዕያ ኸኣ፡ ትዝሙ” በሎም። 13  ምእንቲ ኺትንክዮም ከኣ ቈልዑ ኣምጽኡሉ፣ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ግና ገንሕዎም። 14  የሱስ እዚ ምስ ረኣየ፡ ሓረቐ እሞ፡ “መንግስቲ ኣምላኽ ንኸምዚኣቶም ዝበሉ እያ እሞ፡ ነቶም ቈልዑ ናባይ ኪመጹ ሕደግዎም፡ ኣይትኸልክልዎም። 15  ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ፦ ንመንግስቲ ኣምላኽ ከም ቈልዓ ዀይኑ ዘይቅበላ ዘበለ፡ ከቶ ኣይኪኣትዋን እዩ” በሎም። 16  ነቶም ቈልዑ ሓቚፉ ድማ ኣእዳዉ ኣንቢሩ ባረኾም። 17  መገዱ ኪኸይድ ከሎ ኸኣ፡ ሓደ ናብኡ ጐይዩ ኣብ ቅድሚኡ ተምበርከኸ እሞ፡ “ኣታ ሕያዋይ መምህር፡ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ኽወርስ፡ እንታይ ክገብር ኣሎኒ፧” ኢሉ ሓተቶ። 18  የሱስ ድማ፡ “ስለምንታይ ሕያዋይ እትብለኒ፧ ብዘይካ ሓደ ኣምላኽ፡ ሕያዋይ የልቦን። 19  ነቲ ትእዛዛት ትፈልጦ ኢኻ፦ ‘ኣይትቕተል፡ ኣይትዘሙ፡ ኣይትስረቕ፡ ብሓሶት ኣይትመስክር፡ ኣይትዓምጽ፡ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር’” በሎ። 20  ንሱ ኸኣ፡ “መምህር፡ እዚ ዅሉስ ካብ ንእስነተይ ኣትሒዘ እሕልዎ ኣለኹ” በሎ። 21  የሱስ ድማ ጠሚቱ ፈተዎ እሞ፡ “ሓንቲ ጐዲላትካ፦ ኪድ፡ ዘሎካ ሼጥካ ንድኻታት ሃብ፡ ኣብ ሰማይ ከኣ መዝገብ ኪህልወካ እዩ፣ ንዓ እውን ሰዓብየይ ኩን” በሎ። 22  ንሱ ግና ብዙሕ ጥሪት ስለ ዝነበሮ፡ በዚ መልሲ እዚ ሓዘነ፡ እናጐሃየ እውን ከደ። 23  የሱስ ግልጽ ግልጽ ኢሉ ድሕሪ ምጥማት፡ ንደቀ መዛሙርቱ፡ “ገንዘብ ዘለዎም ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ኪኣትዉስ፡ ክንደይ ጭንቂ እዩ ዚዀኖም!” በሎም። 24  እቶም ደቀ መዛሙርቲ ግና ብቓሉ ተገረሙ። የሱስ ድማ፡ “ደቀየ፡ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ምእታውሲ፡ ክንደይ ጭንቂ እዩ! 25  ሃብታም ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ካብ ዚኣቱስ፡ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ክትሓልፍ ይቐልል” ኢሉ መለሰሎም። 26  ብዝያዳ ተገሪሞም ከኣ፡ “መን ደኣ ኺድሕን ይኽእል፧” በልዎ። 27  የሱስ ከኣ እናጠመቶም፡ “ብሰባት ኣይከኣልን እዩ፡ ብኣምላኽ ግና ከምኡ ኣይኰነን፣ ከመይሲ፡ ብኣምላኽ ኵሉ ይከኣል እዩ” በሎም። 28  ጴጥሮስ ድማ፡ “እንሆ፡ ንሕና ዅሉ ሓዲግና ንስዕበካ ኣለና” ኺብሎ ጀመረ። 29  የሱስ ከኣ ከምዚ በለ፦ “ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ፦ ምእንታይን ምእንቲ ብስራትን ኢሉ፡ ቤት፡ ወይ ኣሕዋት፡ ወይ ኣሓት፡ ወይ ኣደ፡ ወይ ኣቦ፡ ወይ ውሉዳት፡ ወይ ግራውቲ ዝሓደገ ዘበለ፡ 30  ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ሚእቲ ዕጽፊ ኣባይትን ኣሕዋትን ኣሓትን ኣዴታትን ውሉዳትን ግራውትን ምስ መስጐጕቲ፡ ኣብ ዚመጽእ ስርዓት ዓለም ከኣ ናይ ዘለኣለም ህይወት ዘይረክብ የልቦን። 31  ብዙሓት ቀዳሞት ግና ዳሕሮት፡ ዳሕሮት ድማ ቀዳሞት ኪዀኑ እዮም።” 32  ናብ የሩሳሌም ኣብ ዜደይብ መገዲ ኪኸዱ ኸለዉ፡ የሱስ ቀቅድሚኦም ይኸይድ ነበረ፣ ንሳቶም ከኣ ተገረሙ፡ እቶም ዝሰዓቡ ግና ፈርሁ። ከም ብሓድሽ ድማ፡ ነቶም ዓሰርተው ክልተ ወሲዱ፡ እቲ ኺበጽሖ ዘለዎ ኺነግሮም ጀመረ፦ 33  “እንሆ፡ ናብ የሩሳሌም ንድይብ ኣለና፣ ወዲ ሰብ ከኣ ንሊቃውንቲ ኻህናትን ንጸሓፍትን ኣሕሊፍካ ኺውሃብ እዩ፣ ንሳቶም ድማ ንሞት ኪፈርድዎ፡ ንኣህዛብ እውን ኣሕሊፎም ኪህብዎ እዮም፣ 34  ንሳቶም ከኣ ኬላግጹሉን ጡፍ ኪብሉሉን ኪገርፍዎን ኪቐትልዎን እዮም፣ ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ግና ኪትንስእ እዩ።” 35  ያእቆብን ዮሃንስን ክልቲኦም ደቂ ዘብዴዎስ ከኣ፡ ናብኡ ቐሪቦም፡ “መምህር፡ እንልምነካ ዘበለ ኽትገብረልና ንደሊ ኣለና” በልዎ። 36  ንሱ ድማ፡ “እንታይ ክገብረልኩም ትደልዩ፧” በሎም። 37  ንሳቶም ከኣ፡ “ኣብ ክብርኻ፡ ሓዴና ኣብ የማንካ፡ ሓዴና ድማ ኣብ ጸጋምካ ኽንቅመጥ ፍቐደልና” በልዎ። 38  የሱስ ግና፡ “እትልምንዎ ኣይትፈልጡን ኢኹም። እታ ኣነ ዝሰትያ ዘለኹ ጽዋእ ክትሰትዩ፡ ወይስ እታ ኣነ ዝጥመቓ ዘለኹ ጥምቀት ክትጥመቑ ትኽእሉዶ፧” በሎም። 39  ንሳቶም ከኣ፡ “ንኽእል” በልዎ። የሱስ ድማ፡ “እታ ኣነ ዝሰትያ ዘለኹ ጽዋእሲ ኽትሰትዩ፡ እታ ኣነ ዝጥመቓ ዘለኹ ጥምቀት እውን ክትጥመቑ ኢኹም። 40  ኣብ የማነይ ወይ ኣብ ጸጋመይ ምቕማጥ ግና፡ ነቶም እተዳለወሎም ደኣ እዩ እምበር፡ ኣነ ኣይኰንኩን ዝህቦ” በሎም። 41  እቶም ዝተረፉ ዓሰርተ ብዛዕባ እዚ ምስ ሰምዑ፡ ብያእቆብን ብዮሃንስን ሓረቑ። 42  የሱስ ግና ናብኡ ጸዊዑ፡ ከምዚ በሎም፦ “ንኣህዛብ፡ እቶም ከም ገዛእቶም ዚቝጸሩ ኸም ዚገዝእዎም፡ ዓበይቶም ድማ ኣብ ልዕሊኦም ከም ዚስልጥኑ ትፈልጡ ኢኹም። 43  ኣባኻትኩም ግና ከምኡ ኣይኰነን፣ የግዳስ፡ ካባኻትኩም ዓብዪ ኪኸውን ዚደሊ ዘበለ፡ ኣገልጋሊኹም ይኹን፣ 44  ካባኻትኩም ቀዳማይ ኪኸውን ዚደሊ ዘበለ ድማ፡ ባርያ ዅላትኩም ይኹን። 45  ከመይሲ፡ ወዲ ሰብ እኳ ኼገልግልን ነፍሱ* ምእንቲ ብዙሓት በጃ ኼሕልፍን እምበር፡ ኪግልገል ኢሉ ኣይመጸን።” 46  ናብ ያሪኮ ድማ መጹ። ንሱን ደቀ መዛሙርቱን ብዙሕ ህዝብን ካብ ያሪኮ ኺወጹ ኸለዉ ኸኣ፡ በርጢሜዎስ ወዲ ጢሜዎስ፡ እቲ ዕዉር ለማኒ፡ ኣብ ጥቓ መገዲ ተቐሚጡ ነበረ። 47  ንሱ፡ የሱስ እቲ ናዝሬታዊ ምዃኑ ምስ ሰምዐ፡ “ወዲ ዳዊት፡ የሱስ፡ ምሓረኒ!” ኢሉ ኺጭርሕ ጀመረ። 48  ብዙሓት ድማ ስቕ ኪብል ገንሕዎ፣ ንሱ ግና፡ “ወዲ ዳዊት፡ ምሓረኒ!” እናበለ ኣዝዩ ጨርሐ። 49  የሱስ ከኣ ደው ኢሉ፡ “ጸውዕዎ” በለ። ነቲ ዕዉር ከኣ፡ “ኣጆኻ፡ ተንስእ፡ ይጽውዓካ ኣሎ” እናበሉ ጸውዕዎ። 50  ክዳኑ ደርብዩ፡ ብድድ ኢሉ ናብ የሱስ ከደ። 51  የሱስ ድማ፡ “እንታይ ክገብረልካ ትደሊ ኣለኻ፧” በሎ። እቲ ዕዉር ከኣ፡ “ረቡኒ፡ ክርኢ” በሎ። 52  የሱስ ከኣ፡ “ኪድ፡ እምነትካ ኣሕውያትካ” በሎ። ብኡብኡ ድማ ረኣየ፡ ኣብ መገዲ እውን ሰዓቦ።

እግረ ጽሑፍ

ማር 10:45 * ወይ፡ “ህይወቱ።”