ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ማርቆስ 1:1-45

1  መጀመርታ ብስራት የሱስ ክርስቶስ፦  ከምቲ ብነብዪ ኢሳይያስ ከምዚ ተባሂሉ እተጻሕፈ፦ “(እንሆ፡ መገድኻ ዚጸርግ ልኡኸይ ቀቅድሜኻ እልእኽ ኣለኹ፣)  እንሆ፡ ‘መገዲ የሆዋ ኣዳልዉ! ጽርግያታቱ ኣቕንዑ!’ እናበለ ኣብ በረኻ ይጭድር ኣሎ፣”  ከምኡ ድማ ዮሃንስ መጥምቕ ንሕድገት ሓጢኣት ዚኸውን ጥምቀት ንስሓ እናሰበኸ መጸ።  ብዘላ ሃገር ይሁዳን ኵሎም ሰብ የሩሳሌምን ከኣ፡ ናብኡ ወጹ፣ ሓጢኣቶም እናተናዘዙ እውን፡ ኣብ ርባ ዮርዳኖስ ብእኡ ተጠምቁ።  ዮሃንስ ድማ ጸጕሪ ገመል ተኸዲኑ፡ ዕጣቕ ቈርበት ኣብ ሕቘኡ ተዓጢቑ ነበረ፣ ኣንበጣን መዓር በረኻን ድማ ይበልዕ ነበረ።  ከምዚ ኢሉ ኸኣ ይሰብኽ ነበረ፦ “ድሕረይ፡ ካባይ ዚብርትዕ ይመጽእ ኣሎ፣ ኣነ ደኒነ ስራኽ ኣሳእኑ ንምፍታሕ ኣይበቅዕን እየ።  ኣነ ብማይ ኣጥመቕኩኹም፣ ንሱ ግና ብመንፈስ ቅዱስ ኬጥምቐኩም እዩ።”  በተን መዓልትታት እቲአን፡ የሱስ ካብ ናዝሬት ናብ ገሊላ መጸ፡ ብዮሃንስ ከኣ ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ። 10  ካብ ማይ ምስ ወጸ፡ ብኡብኡ ሰማያት ኪኽፈት፡ መንፈስ ድማ ከም ርግቢ ኣብኡ ኺወርድ ከሎ ረኣየ፣ 11  ካብ ሰማያት ከኣ፡ “ዝሰመርኩኻ፡ ፍቑር ወደይ ንስኻ ኢኻ” ዚብል ድምጺ መጸ። 12  ብኡብኡ ኸኣ፡ መንፈስ ናብ በረኻ ኺወጽእ ደረኾ። 13  ኣብቲ በረኻ ድማ፡ ብሰይጣን እናተፈተነ፡ ኣርብዓ መዓልቲ ጸንሐ፣ ምስ ኣራዊት ከኣ ነበረ፣ መላእኽቲ እውን ኣገልገልዎ። 14  ዮሃንስ ምስ ተታሕዘ፡ የሱስ ብስራት ኣምላኽ እናሰበኸ ናብ ገሊላ ኸደ፡ 15  ከምዚ እናበለ፦ “እቲ ምዱብ እዋን ተፈጸመ፡ መንግስቲ ኣምላኽ ከኣ ቀሪባ ኣላ። ተነስሑ፡ ብብስራት እውን እመኑ።” 16  ብጥቓ ባሕሪ ገሊላ ኪኸይድ ከሎ፡ ስምኦንን እንድርያስ ሓው ስምኦንን ገፈፍቲ ዓሳ ነበሩ እሞ፡ መርበቦም ናብ ባሕሪ ኺድርብዩ ኸለዉ ረኣየ። 17  የሱስ ድማ፡ “ኣነ ገፈፍቲ ሰብ ክገብረኩም እየ እሞ፡ ስዓቡኒ” በሎም። 18  ብኡብኡ፡ መርበቦም ሓዲጎም ሰዓብዎ። 19  ካብኡ ቝሩብ ምስ ሓለፈ እውን፡ ያእቆብ ወዲ ዘብዴዎስን ዮሃንስ ሓዉን፡ ኣብ ጃልባኦም ኰይኖም መርበቦም ኬዐርዩ ኸለዉ ረኣየ፣ 20  ቀልጢፉ ድማ ጸውዖም። ንሳቶም እውን ንኣቦኦም ዘብዴዎስ ምስ ዕሱባቱ ኣብ ጃልባ ሓዲጎም፡ ሰዓብዎ። 21  ናብ ቅፍርናሆም ድማ ኣተዉ። ሰንበት ምስ ኰነ፡ ብኡብኡ ናብ ምኵራብ ኣትዩ፡ መሃረ። 22  ከም ጸሓፍቶም ዘይኰነስ፡ ስልጣን ከም ዘለዎ ገይሩ ይምህሮም ነበረ እሞ፡ ብኣመሃህራኡ ተገረሙ። 23  በታ ግዜ እቲኣ ድማ፡ ኣብ ምኵራቦም ርኹስ መንፈስ ዝሓደሮ ሰብ ነበረ፣ ንሱ ድማ ጨደረ፡ 24  ከምዚ እናበለ፦ “ኣታ ናዝሬታዊ የሱስ፡ ምሳኻ እንታይ ኣሎና፧ ከተጥፍኣናዶ መጺእካ፧ መን ምዃንካ ፈሊጠካ ኣለኹ፣ ናይ ኣምላኽ ቅዱስ ኢኻ።” 25  የሱስ ግና፡ “ስቕ በል፡ ካብኡ እውን ውጻእ!” እናበለ ገንሖ። 26  እቲ ርኹስ መንፈስ ከኣ፡ ምስ ኣንፈርፈሮን ዓው ኢሉ ምስ ጨደረን ካብኡ ወጸ። 27  ኵላቶም ኣዝዮም ስለ እተገረሙ፡ “እዚ እንታይ እዩ፧ ሓድሽ ትምህርቲ! ንርኹሳት መናፍስቲ ብስልጣን ይእዝዞም፡ ንሳቶም ከኣ ይእዘዝዎ” እናበሉ ተመያየጡ። 28  ወሪኡ ድማ፡ ብኡብኡ ናብ ኵላ ሃገር ገሊላ ተዘርግሐ። 29  ብኡብኡ ኸኣ፡ ካብ ምኵራብ ወጺኦም ምስ ያእቆብን ዮሃንስን ናብ እንዳ ስምኦንን እንድርያስን ኣተዉ። 30  ሓማት ስምኦን ድማ ብርቱዕ ረስኒ ስለ ዝነበራ፡ ደቂሳ ነበረት፣ ንሳቶም ከኣ ብኡብኡ ብዛዕባኣ ነገርዎ። 31  ናብኣ ቐሪቡ ድማ፡ ብኢዳ ሒዙ ኣተንስኣ እሞ፡ ረስና ሓደጋ፣ ንሳ እውን ኣገልገለቶም። 32  ጸሓይ ዓሪባ ምስ መሰየ፡ ዝሓመሙን ኣጋንንቲ ዝሓደርዎምን ዘበሉ ዅሎም ኣምጽኡሉ፣ 33  ብምልእታ እታ ኸተማ ድማ፡ ኣብ ኣፍ ደገ ተኣከበት። 34  እተፈላለየ ሕማም ንዘለዎም ብዙሓት ኣሕወየ፣ ብዙሓት ኣጋንንቲ እውን ኣውጽአ፣ ግናኸ፡ ነቶም ኣጋንንቲ፡ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ይፈልጡ ስለ ዝነበሩ፡ ኪዛረቡ ኣይፈቐደሎምን። 35  ገና ጸልማት ከሎ፡ ኣንጊሁ ተንሲኡ፡ ናብ ግዳም ወጸ፣ ናብ ጽምዊ ቦታ ኸይዱ ኸኣ፡ ኣብኡ ጸለየ። 36  ስምኦንን እቶም ምስኡ ዝነበሩን ደልዮም 37  ረኸብዎ፣ “ኵላቶም ይደልዩኻ ኣለዉ” ድማ በልዎ። 38  ንሱ ግና፡ “ምእንቲ እዚ እየ ወጺአ ዘለኹ እሞ፡ ኣብኡ እውን ምእንቲ ኽሰብኽሲ፡ ናብ ካልእ፡ ኣብ ቀረባ ናብ ዘለዋ ኣቝሻት ንኺድ” በሎም። 39  ኣብ ምኵራባቶም እናሰበኸን ኣጋንንቲ እናኣውጽአን፡ ኣብ ብዘላ ገሊላ ዞረ። 40  ሓደ ድዉይ ከኣ ናብኡ መጸ፣ ተምበርኪኹ ድማ፡ “እንተ ደሊኻስ፡ ከተንጽሃኒ ትኽእል ኢኻ” እናበለ ለመኖ። 41  ንሱ ኸኣ ደንገጸሉ፡ ኢዱ ዘርጊሑ እውን ተንከዮ፡ “እደሊ እየ። ንጻህ” ከኣ በሎ። 42  ብኡብኡ ድማ፡ ደዌኡ ጠፍአ፡ ነጽሀ ኸኣ። 43  ብጥብቂ ኣዚዙ እውን ሰደዶ፡ 44  ከምዚ እናበለ፦ “ንሓደ እኳ ኸይትነግር ተጠንቀቕ፣ ግናኸ ኺድ፡ ርእስኻ ንኻህን ኣርኢ፣ ንዓታቶም ንምስክር ምእንቲ ኪኸውን ድማ፡ ስለ ምንጻህካ፡ ነቲ ሙሴ ዝኣዘዞ ኣቕርብ።” 45  እቲ ሰብ እቲ ግና፡ ምስ ከደ ብዙሕ ኪነግርን ኬውርን ጀመረ፣ ስለዚ ኸኣ፡ የሱስ ኣብ ጽምዊ ቦታታት ደኣ ጸንሐ እምበር፡ ናብ ከተማ ብግህዶ ኺኣቱ ኣይከኣለን። ግናኸ፡ ካብ ኵሉ ሸነኽ ናብኡ ይመጹ ነበሩ።

እግረ ጽሑፍ