ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ሉቃስ 9:1-62

9  ነቶም ዓሰርተው ክልተ ብሓባር ጸዊዑ፡ ኣብ ልዕሊ ዅሎም ኣጋንንትን ሕማም ኬሕውዩን ሓይልን ስልጣንን ሃቦም።  መንግስቲ ኣምላኽ ኪሰብኩን ኬሕውዩን ከኣ ለኣኾም፣  ከምዚ ድማ በሎም፦ “ንመገዲ በትሪ ዀነ፡ ለቘታ ስንቂ ዀነ፡ እንጌራ ዀነ፡ ገንዘብ ኰነ፡ ገለ እኳ ኣይትማልኡ፣ ቅያር ቀምሽ* እውን ኣይሃሉኹም።  ኣብ እትኣትውዋ ቤት፡ ኣብኣ ተቐመጡ፡ ካብኣ እውን ንቐሉ።  እንተ ዘይተቐቢሎምኹም፡ ካብታ ኸተማ እቲኣ ወጺእኩም፡ ንምስክር ምእንቲ ኪዀኖም፡ ደሮና ኣእጋርኩም ንገፉ።”  ወጺኦም ኣብ ኵሉ እናኣበሰሩን እናኣሕወዩን ኣብ ቈቍሸት ዞሩ።  ሄሮድስ እቲ ገዛኢ ኣውራጃ ብዛዕባ ዅሉ እቲ ዝዀነ ሰምዐ፣ ገሊኣቶም፡ ዮሃንስ ካብ ምዉታት ከም ዝተንስአ ይዛረቡ ብምንባሮም ከኣ ኣመና ደንጸዎ፣  ገሊኣቶም፡ ኤልያስ ከም እተራእየ፡ ገሊኣቶም ከኣ ሓደ ኻብ ናይ ጥንቲ ነብያት ከም ዝተንስአ ይዛረቡ ነበሩ።  ሄሮድስ ድማ፡ “ንዮሃንስ ርእሱ ኣሰይፈዮ እየ። እዚ ብዛዕባኡ ኸምዚ ዝበለ ነገር ዝሰምዕ ዘለኹ ደኣ መን እዩ፧” በለ። ኪርእዮ እውን ይደሊ ነበረ። 10  ሃዋርያት ምስ ተመልሱ፡ ዝገበርዎ ዅሉ ንየሱስ ነገርዎ። ንበይኖም ድማ፡ ናብ ቤት-ሳይዳ እትብሃል ከተማ ወሰዶም። 11  እቶም ህዝቢ ግና፡ ፈሊጦም ሰዓብዎ። ተቐቢሉ ኸኣ፡ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ተዛረቦም፣ ኪሓውዩ ዜድልዮም እውን ኣሕወዮም። 12  መዓልቲ ኽትዓርብ ጀመረት። እቶም ዓሰርተው ክልተ ኸኣ መጺኦም፡ “ኣብዚ ኣብ ጽምዊ ቦታ ኢና ዘለና እሞ፡ እዞም ህዝቢ ኣብ ዙርያና ናብ ዘሎ ኣቝሻትን ገጠርን ከይዶም መሕደርን ዚብላዕን ኪረኽቡስ፡ ኣሰናብቶም” በልዎ። 13  ንሱ ግና፡ “ንስኻትኩም ዚብላዕ ሃብዎም” በሎም። ንሳቶም ድማ፡ “ንሕና ኼድና ንዅሉ እዚ ህዝቢ ዚብላዕ ክንዕድግ እንተ ዘይኰይኑ፡ ምሳና ዘሎስ ካብ ሓሙሽተ እንጌራን ክልተ ዓሳን ኣይበዝሕን እዩ” በሉ። 14  ኣስታት 5,000 ሰብኡት ከኣ ይዀኑ ነበሩ። ንሱ ግና ንደቀ መዛሙርቱ፡ “በብሓምሳ ጌርኩም ኣቐምጥዎም” በሎም። 15  ንሳቶም ከኣ ከምቲ ዝበሎም ገበሩ፡ ንዅላቶም እውን ኣቐመጥዎም። 16  ነተን ሓሙሽተ እንጌራን ክልተ ዓሳን ኣልዒሉ፡ ናብ ሰማይ ገጹ ቝሊሕ ኢሉ ባሪኹ፡ ቈሪሱ፡ ነቶም ህዝቢ ምእንቲ ኬቕርቡሎም፡ ንደቀ መዛሙርቱ ሃቦም። 17  ኵላቶም ድማ በሊዖም ጸገቡ፣ ዝተረፈ ኸኣ ዓሰርተው ክልተ መሶብ ቍርስራስ ኣልዓሉ። 18  ኰነ ድማ፡ በይኑ ኺጽሊ ኸሎ፡ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ናብኡ መጹ፣ ንሱ እውን፡ “ህዝቢ መን እዩ ይብለኒ ኣሎ፧” ኢሉ ሓተቶም። 19  ንሳቶም ከኣ፡ “ዮሃንስ መጥምቕ፡ ካልኦት ግና ኤልያስ፡ ካልኦት እውን ሓደ ኻብ ናይ ጥንቲ ነብያት ተንሲኡ ይብሉ” ኢሎም መለሱሉ። 20  ንሱ ኸኣ፡ “ንስኻትኩምከ መን እዩ ትብሉኒ፧” በሎም። ጴጥሮስ ድማ፡ “እቲ ናይ ኣምላኽ ቅቡእ*” ኢሉ መለሰሉ። 21  ንሱ ድማ ብጽኑዕ ተዛረቦም፡ እዚ ንሓደ እኳ ኸይነግሩ ኸኣ ኣዘዞም፣ 22  “ወዲ ሰብ ብዓበይትን ብሊቃውንቲ ኻህናትን ብጸሓፍትን ብዙሕ መከራ ኺጸግብ፡ ኪነዓቕ፡ ኪቕተል፡ ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ኪትንስእ እዩ” ድማ በሎም። 23  ንዅላቶም ከኣ ከምዚ በሎም፦ “ኪስዕበኒ ዚደሊ ዘበለ፡ ርእሱ ቐቢጹ፡ መዓልቲ መዓልቲ ጕንዲ ስቅያቱ ኣልዒሉ፡ ይስዓበኒ። 24  ከመይሲ፡ ንነፍሱ* ኼድሕና ዚደሊ ዘበለ፡ ኬጥፍኣ እዩ፣ ንነፍሱ ምእንታይ ዜጥፍኣ ዘበለ ግና፡ ኪረኽባ እዩ። 25  ሰብ ምሉእ ዓለም ረቢሑስ፡ ርእሱ እንተ ኣጥፊኡ ወይስ እንተ ጐዲኡ እንታይ ይጠቕሞ፧ 26  ከመይሲ፡ ብኣይን ብቓለይን ዚሓፍር ዘበለ፡ ወዲ ሰብ ብኽብሩን ብኽብሪ ኣቦኡን ብኽብሪ ቕዱሳት መላእኽቱን ምስ መጸ፡ ብእኡ ኺሓፍር እዩ። 27  ግናኸ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ፦ ገለ ኻብዞም ኣብዚኣ ደው ኢሎም ዘለዉ፡ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክሳዕ ዚርእይዋ፡ ሞት ኣይኪጥዕሙን እዮም።” 28  ኰነ ድማ፡ ካብዚ ዘረባ እዚ ድሕሪ ሸሞንተ መዓልቲ ኣቢሉ፡ ንጴጥሮስን ንዮሃንስን ንያእቆብን ወሲዱ፡ ኪጽሊ ናብ ከረን ደየበ። 29  ኪጽሊ ኸሎ ኸኣ፡ ትርኢት ገጹ ተለወጠ፡ ክዳኑ እውን ብርቕርቕ ዚብል ጻዕዳ ዀነ። 30  እንሆ ድማ፡ ክልተ ሰባት ምስኡ ይዘራረቡ ነበሩ፣ ንሳቶም ከኣ ሙሴን ኤልያስን ነበሩ። 31  ንሳቶም ብኽብሪ ተራእዩ፣ ብዛዕባ እቲ ኣብ የሩሳሌም ኪፍጽሞ ዘለዎ ምኻዱ ድማ ይዘራረቡ ነበሩ። 32  ጴጥሮስን እቶም ምስኡ ዝነበሩን ከኣ ድቃስ ከቢድዎም ነበረ፣ ምስ ተበራበሩ ግና፡ ክብሩን ምስኡ ደው ዝበሉ ኽልተ ሰብኡትን ረኣዩ። 33  እዚኣቶም ካብኡ ኺፍለዩ ኸለዉ፡ ጴጥሮስ ንየሱስ፡ “መምህር፡ ንዓና ኣብዚ ምንባር ጽቡቕ እዩ፣ እምበኣር፡ ሰለስተ ድንኳን ንትከል፣ ሓደ ንዓኻ፡ ሓደ ንሙሴ፡ ሓደ ድማ ንኤልያስ” በሎ። ዚብሎ እውን ኣይፈልጥን ነበረ። 34  ንሱ ኺዛረብ ከሎ ኸኣ፡ ደበና መጺኡ ኣጐልበቦም። ናብቲ ደበና ኺኣትዉ ኸለዉ፡ ፈርሁ። 35  ካብቲ ደበና ድማ፡ “እቲ እተሓርየ ወደይ እዚ እዩ። ንዕኡ ስምዕዎ” ዚብል ድምጺ መጸ። 36  እቲ ድምጺ ኺመጽእ ከሎ ኸኣ፡ የሱስ በይኑ ተረኽበ። ንሳቶም ግና ስቕ በሉ፣ በተን መዓልትታት እቲአን ድማ ብዛዕባ እቲ ዝረኣይዎ ነገር፡ ንሓደ እኳ ኣይነገሩን። 37  ንጽብሒቱ፡ ካብ ከረን ምስ ወረዱ፡ ብዙሕ ህዝቢ ረኸቦ። 38  እንሆ ኸኣ፡ ካብቶም ህዝቢ ሓደ ሰብኣይ ከምዚ ኢሉ ጨርሐ፦ “መምህር፡ ንሱ ሓደ ውሉደይ እዩ እሞ፡ ንወደይ ክትርእየለይ እልምነካ ኣለኹ፣ 39  እንሆ ድማ፡ መንፈስ ይሕዞ፡ ብሃንደበት ይጭድር፡ እናኣዕፈረ የንፈርፍሮ፡ ከይቀጥቀጠ ኸኣ ኣይሓድጎን። 40  ንደቀ መዛሙርትኻ ኼውጽእዎ ለሚነዮምሲ፡ ኣይከኣሉን።” 41  የሱስ ድማ፡ “ኣታ ዘይኣምንን ቄናንን ወለዶ፡ ክሳዕ መዓስ እየ ምሳኻትኩም ክነብርን ክዕገሰኩምን፧ ንወድኻ ናብዚ ኣምጽኣዮ” ኢሉ መለሰ። 42  ግናኸ፡ ኪመጽእ ከሎ እኳ፡ እቲ መንፈስ ናብ ምድሪ ኣውደቖን ኣንፈርፈሮን። የሱስ ግና ነቲ ርኹስ መንፈስ ገኒሑ፡ ነቲ ወዲ ኣሕወዮ፡ ንኣቦኡ እውን ሃቦ። 43  ኵላቶም ድማ በቲ ዓብዪ ሓይሊ ኣምላኽ ተገረሙ። ኵላቶም በቲ ዝገበሮ ዅሉ ኺግረሙ ኸለዉ ኸኣ፡ ንደቀ መዛሙርቱ፡ 44  “ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሰባት ኣሕሊፍካ ኺውሃብ እዩ እሞ፡ ነዘን ቃላት እዚአን ኣድህቡለን” በሎም። 45  ንሳቶም ግና ነዚ ዘረባ እዚ ኣየስተውዓልዎን። ከይግንዘብዎ ተሰዊርዎም ነበረ፡ ብዛዕባ እዚ ዘረባ እዚ ኸይሓትትዎ እውን ፈርሁ። 46  ካባታቶም መን ከም ዚዓቢ ኸኣ ኣብ መንጎኦም ክርክር ኰነ። 47  የሱስ ድማ ሓሳብ ልቦም ፈሊጡ፡ ቈልዓ ወሰደ እሞ፡ ኣብ ጥቓኡ ደው ኣቢሉ፡ 48  “እቲ ነዚ ቘልዓ እዚ ብስመይ ዚቕበሎ ዘበለ፡ ንዓይ ይቕበለኒ፣ ንዓይ ዚቕበለኒ ዘበለ ኸኣ፡ ነቲ ዝለኣኸኒ እውን ይቕበሎ። እቲ ኣብ መንጎ ዅላትኩም ርእሱ ዜንእስ፡ ንሱ እዩ ዓብዪ” በሎም። 49  ዮሃንስ ከኣ፡ “መምህር፡ ሓደስ ብስምካ ኣጋንንቲ ኼውጽእ ርኢናዮ፣ ምሳና ስለ ዘይሰዓበ ኸኣ፡ ክንክልክሎ ፈቲንና” ኢሉ መለሰሉ። 50  የሱስ ግና፡ “ዘይጻረረኩም ዘበለ፡ ምሳኻትኩም እዩ እሞ፡ ክትክልክልዎ ኣይትፈትኑ” በሎ። 51  ዚዓርገሉ ግዜ ምስ ቀረበ፡ ናብ የሩሳሌም ንምኻድ ቈሪጹ ገጹ መለሰ። 52  ቀቅድሚኡ ኸኣ፡ ልኡኻት ሰደደ። ከይዶም ድማ፡ ኬዳልዉሉ ኣብ ሓንቲ ቝሸት ሳምራውያን ኣተዉ፣ 53   ንሳቶም ግና፡ ናብ የሩሳሌም ንምኻድ ቈሪጹ ስለ ዝነበረ፡ ኣይተቐበልዎን። 54  እቶም ደቀ መዛሙርቲ ዝዀኑ ያእቆብን ዮሃንስን ነዚ ምስ ረኣዩ፡ “ጐይታይ፡ ሓዊ ኻብ ሰማይ ወሪዱ ንኼጥፍኦም ክንእዝዝዶ ትደሊ ኢኻ፧” በሉ። 55  ንሱ ግና፡ ምልስ ኢሉ ገንሖም። 56  ናብ ካልእ ቍሸት እውን ከዱ። 57   ኣብ መገዲ ኪኸዱ ኸለዉ ኸኣ፡ ሓደ፡ “ናብ እትኸዶ ዘበለ ኽስዕበካ እየ” በሎ። 58  የሱስ ድማ፡ “ንወኻሩ ጕድጓድ፡ ንኣዕዋፍ ሰማይ ከኣ ሰፈር ኣለወን፣ ንወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዜጸግዓሉ እኳ የብሉን” በሎ። 59  ንሓደ ኻልእ ከኣ፡ “ስዓብየይ ኩን” በሎ። ንሱ ድማ፡ “ከይደ ንኣቦይ ክቐብሮ ፍቐደለይ” በሎ። 60  ንሱ ግና፡ “ምዉታት ንምዉታቶም ይቕበርዎም፣ ንስኻ ግና ኬድካ፡ መንግስቲ ኣምላኽ ኣውጅ” በሎ። 61  ሓደ ኻልእ ድማ፡ “ጐይታይ፡ ክስዕበካ እየ፣ ግናኸ፡ ቅድም ንቤተ ሰበይ ክሰናበት ፍቐደለይ” በለ። 62  የሱስ ግና፡ “ዕርፊ ብኢዱ ሒዙ ንድሕሪት ዚርኢ፡ ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣይበቅዕን እዩ” በሎ።

እግረ ጽሑፍ

ሉቃ 9:3 * ወይ፡ “ክልተ ቐምሽ።”
ሉቃ 9:20 * ቃል ብቓሉ፡ “ክርስቶስ።”
ሉቃ 9:24 * ወይ፡ “ንህይወቱ።”