ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ሉቃስ 5:1-39

5  ኰነ ድማ፡ እቶም ህዝቢ እናደፍእዎ ቓል ኣምላኽ ኪሰምዑ ኸለዉ፡ ንሱ ኣብ ጥቓ ቐላይ ጌንሳሬጥ ደው ኢሉ ነበረ።  ኣብ ገምገም እቲ ቐላይ ከኣ፡ ክልተ ጃልባ ደው ኢለን ረኣየ፣ እቶም ገፈፍቲ ዓሳ ድማ፡ ካባታተን ወሪዶም መርበቦም ይሓጽቡ ነበሩ።  ናብ ሓንቲ ኻብተን ጃለቡ፡ ናብ ናይ ስምኦን ደዪቡ ኸኣ፡ ካብ ምድሪ ቝሩብ ኬርሕቓ ለመኖ። ኣብታ ጃልባ ተቐሚጡ ድማ፡ ነቶም ህዝቢ መሃሮም።  ዘረባኡ ምስ ወድአ፡ ንስምኦን፡ “ናብ ዓሚቝ ርሓቕ እሞ፡ ምእንቲ ኽትገፍፉ መርበብኩም ኣውርዱ” በሎ።  ስምኦን ከኣ፡ “መምህር፡ ምሉእ ለይቲ ጽዒርና፡ ዋላ ሓንቲ ኣይሓዝናን፣ ብቓልካ ግና ነዚ መርበብ ከውርዶ እየ” ኢሉ መለሰ።  እዚ ምስ ገበሩ፡ ኣዝዩ ብዙሕ ዓሳ ሓዙ፣ መርበቦም እውን ተቐድደ።  ነቶም ኣብታ ኻልአይቲ ጃልባ ዝነበሩ ብጾቶም ከኣ መጺኦም ኪድግፍዎም ኣመልከትዎም፣ ንሳቶም መጺኦም ድማ፡ ንኽልቲአን ጃላቡ ጥቓ ምጥሓል ክሳዕ ዚቐርባ መልእወን።  ስምኦን ጴጥሮስ፡ እዚ ምስ ረኣየ፡ “ጐይታይ፡ ኣነ ሓጥእ ሰብ እየ እሞ፡ ካባይ ርሓቕ” እናበለ ኣብ ብርኪ የሱስ ተደፍአ።  ከመይሲ፡ በቲ ዝሓዝዎ ዓሳ፡ ንሱን እቶም ምስኡ ዝነበሩን ኣዝዮም ተደመሙ፣ 10  ሰብ ብርኩ ዝነበሩ ያእቆብን ዮሃንስን ደቂ ዘብዴዎስ እውን ከምኡ። የሱስ ግና ንስምኦን፡ “ኣይትፍራህ። ካብ ሕጂ ገፋፍ ሰብ ክትከውን ኢኻ” በሎ። 11  ነተን ጃለቡ ናብ ምድሪ መሊሶም ከኣ፡ ንዅሉ ሓዲጎም ሰዓብዎ። 12  ኰነ ድማ፡ ኣብ ሓንቲ ኻብተን ከተማታት ከሎ፡ እንሆ፡ ደዌ ዝመልኦ ሰብኣይ ኣብኣ ነበረ። ንሱ ንየሱስ ምስ ረኣዮ፡ ብገጹ ተደፊኡ፡ “ጐይታይ፡ እንተ ደሊኻስ፡ ከተንጽሃኒ ትኽእል ኢኻ” እናበለ ለመኖ። 13  ንሱ ኸኣ፡ “እደሊ እየ። ንጻህ” እናበለ ኢዱ ዘርጊሑ ተንከዮ። ብኡብኡ ድማ፡ ደዌኡ ጠፍአ። 14  ነቲ ሰብኣይ ንሓደ እኳ ኸይነግር ኣዘዞ፣ “ግናኸ ኺድ፡ ርእስኻ ንኻህን ኣርኢ፣ ንዓታቶም ንምስክር ምእንቲ ኪኸውን ድማ፡ ስለ ምንጻህካ፡ ከምቲ ሙሴ ዝኣዘዞ ኣቕርብ” ከኣ በሎ። 15  ወሪኡ ግና ብዝያዳ ተዘርግሐ፣ ብዙሓት ህዝቢ ኸኣ ኪሰምዕዎን ካብ ሕማሞም ኪሓውዩን ተኣከቡ። 16  ንሱ ግና፡ ናብ በረኻ ይኸይድን ይጽልን ነበረ። 17  ኰነ ድማ፡ ሓደ መዓልቲ ኺምህር ከሎ፡ ካብ ኵሉ ኣቝሻት ገሊላን ይሁዳን የሩሳሌምን ዝመጹ ፈሪሳውያንን መምህራን ሕግን ኣብኡ ተቐሚጦም ነበሩ፣ ምእንቲ ኼሕዊ እውን፡ ሓይሊ የሆዋ ምስኡ ነበረ። 18  እንሆ ድማ፡ ልሙስ ሰብኣይ ብዓራት ዝጾሩ ሰባት መጹ፣ ኣእትዮም ኣብ ቅድሚኡ ኼንብርዎ ኸኣ ይደልዩ ነበሩ። 19  ብሰንኪ እቲ ህዝቢ ኼእትውዎ ስለ ዘይከኣሉ ድማ፡ ናብ ናሕሲ ደዪቦም፡ ብመንጎ እቲ ዘፍረስዎ ሕጡብ፡ ምስ ዓራቱ ናብ መንጎ እቶም ኣብ ቅድሚ የሱስ ዝነበሩ ኣውረድዎ። 20  ንሱ እምነቶም ምስ ረኣየ ድማ፡ “ኣታ ሰብኣይ፡ ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ እዩ” በሎ። 21  ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ድማ፡ “እዚ ጸርፊ ዚዛረብ ዘሎ መን እዩ፧ ብዘይካ ኣምላኽ በይኑኸ፡ መን ሓጢኣት ኪሓድግ ይኽእል፧” ኢሎም ኪሓስቡ ጀመሩ። 22  የሱስ ግና ሓሳባቶም ኣስተውዒሉ፡ “ብልብኹም እንታይ ትሓስቡ ኣለኹም፧ 23  ኣየናይ ይቐልል፧ ‘ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ’ ምባልዶ፡ ወይስ ‘ተንስእ እሞ ኺድ’ ምባል፧ 24  ወዲ ሰብ ኣብ ምድሪ ሓጢኣት ኪሓድግ ስልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ ኽትፈልጡ ግና፡—” ኢሉ ነቲ ልሙስ፡ “ተንስእ፡ ዓራትካ ኣልዒልካ ናብ ቤትካ ኺድ” በሎ። 25  ብቕጽበት ኣብ ቅድሚኦም ተንሲኡ፡ ነታ ደቂሱላ ዝነበረ ኣልዒሉ፡ ንኣምላኽ እናኣሞገሶ ናብ ቤቱ ኸደ። 26  ኵላቶም ተደመሙ፡ ንኣምላኽ ኣሞገስዎ፡ “ሎምስ ግሩም ነገር ርኢና!” እናበሉ ኸኣ ፍርሃት መልኦም። 27  ድሕርዚ ድማ ምስ ወጸ፡ ሌዊ ዝስሙ ኣካብ ቀረጽ ኣብ መደበር ቀረጽ ተቐሚጡ ረኣየ እሞ፡ ንዕኡ፡ “ሰዓብየይ ኩን” በሎ። 28  ንዅሉ ሓዲጉ ኸኣ፡ ተንሲኡ ሰዓቦ። 29  ሌዊ ድማ ኣብ ቤቱ ዓብዪ ድግስ ገበረሉ፣ ብዙሓት ኣከብቲ ቐረጽን ካልኦት ምሳታቶም ዝነበሩን እውን ኣብቲ መኣዲ ተቐሚጦም ነበሩ። 30  ፈሪሳውያንን ጸሓፍትን ድማ ንደቀ መዛሙርቱ፡ “ስለምንታይ ኢኹም ምስ ኣከብቲ ቐረጽን ሓጥኣንን እትበልዑን እትሰትዩን፧” እናበሉ ኣጕረምረሙሎም። 31  የሱስ ከኣ፡ “ሓኪም ንሕሙማት ደኣ እምበር፡ ንጥዑያት ኣየድልዮምን እዩ። 32  ኣነ ንጻድቃን ዘይኰነስ፡ ንሓጥኣን እየ ናብ ንስሓ ኽጽውዕ መጺአ” ኢሉ መለሰሎም። 33  ንሳቶም ድማ፡ “ደቀ መዛሙርቲ ዮሃንስ ብተደጋጋሚ ይጾሙን ይምህለሉን፣ ደቀ መዛሙርቲ ፈሪሳውያን እውን ከምኡ፣ ደቀ መዛሙርትኻ ግና ይበልዑን ይሰትዩን” በልዎ። 34  የሱስ ከኣ፡ “ንኣዕሩኽ መርዓዊ፡ መርዓዊ ምሳታቶም ከሎ፡ ከተጹምዎም ትኽእሉ ዲኹም፧ 35  መርዓዊ ኻባታቶም ዚውሰደለን መዓልትታት ግና ኪመጻ እየን፣ ሽዑ፡ በተን መዓልትታት እቲአን ኪጾሙ እዮም” በሎም። 36  ከምዚ ኢሉ ድማ ምሳሌ መሰለሎም፦ “ካብ ሓድሽ ክዳን ቈሪጹ ኣብ ብላይ ክዳን ዚልግብ ሓደ እኳ የልቦን። እንተ ዘይኰይኑ፡ እቲ ሓድሽ ነቲ ብላይ ይቐድዶ፡ እቲ ሓድሽ ቍራጽ ድማ ምስቲ ብላይ ኣይላገብን። 37  ሓድሽ ወይኒ ኣብ ኣረገውቲ ኣሕርብቲ ዜዕርቕ እውን፡ ሓደ እኳ የልቦን። እንተ ዘይኰይኑስ፡ እቲ ሓድሽ ወይኒ ነቲ ኣሕርብቲ ይቐድዶ፡ እቲ ወይኒ ይፈስስ፡ እቲ ኣሕርብቲ ኸኣ ይበላሾ። 38  ሓድሽ ወይኒ ግና፡ ኣብ ሓደስቲ ኣሕርብቲ ኺዕረቕ ኣለዎ። 39  ከራሚ ወይኒ ዝሰተየ፡ ‘ከራሚ ጥዑም እዩ’ ይብል እምበር፡ ሓድሽ ወይኒ ኣይደልን እዩ።”

እግረ ጽሑፍ