ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ሉቃስ 4:1-44

4  የሱስ መንፈስ ቅዱስ መሊእዎ፡ ካብ ዮርዳኖስ ተመልሰ፣ ብመንፈስ ናብ በረኻ ተመሪሑ ኸኣ፡  ብድያብሎስ እናተፈተነ ንኣርብዓ መዓልቲ ጸንሐ። በተን መዓልትታት እቲአን፡ ገለ እኳ ኣይበልዐን፣ ምስ ተወድኣ ኸኣ ጠመየ።  ድያብሎስ ድማ፡ “ወዲ ኣምላኽ እንተ ዄንካስ፡ ነዚ እምኒ እንጌራ ኪኸውን በል” በሎ።  የሱስ ግና፡ “‘ሰብ ብእንጌራ ጥራይ ኣይነብርን’ ዚብል ጽሑፍ ኣሎ” ኢሉ መለሰሉ።  ኣደዪቡ ድማ፡ ኵለን መንግስትታት ዓለም ብቕጽበት ኣርኣዮ፣  ድያብሎስ ከኣ፡ “እዚ ዅሉ ስልጣንን ክብረንን ንዓይ ስለ እተዋህበኒ፡ ኣነ ኸኣ ንዝደለኹ ስለ ዝህቦ፡ ንዓኻ ኽህበካ እየ።  ስለዚ፡ እንተ ሰጊድካለይ፡ እዚ ዅሉ ናትካ ኪኸውን እዩ” በሎ።  የሱስ ድማ፡ “‘ንየሆዋ ኣምላኽካ ኣምልኽ፡ ንዕኡ በይኑ ድማ ኣገልግል’ ዚብል ጽሑፍ ኣሎ” በሎ።  ናብ የሩሳሌም ወሲዱ ኸኣ፡ ኣብ ገምገም መንደቕ ቤተ መቕደስ ደው ኣቢሉ፡ “ወዲ ኣምላኽ እንተ ዄንካስ፡ ካብዚ ጽደፍ፣ 10  ከመይሲ፡ ከምዚ ዚብል ጽሑፍ ኣሎ፦ ‘ምእንቲ ኺሕልዉኻ፡ ንመላእኽቱ ኺእዝዘልካ እዩ፣ 11  እግርኻ ብእምኒ ምእንቲ ኸይትዕንቀፍ ድማ፡ ብኣእዳዎም ኪጾሩኻ እዮም’” በሎ። 12  የሱስ ከኣ፡ “‘ንየሆዋ ኣምላኽካ ኣይትፈትኖ’ ተባሂሉ እዩ” ኢሉ መለሰሉ። 13  ድያብሎስ ኵሉ ፈተናኡ ምስ ወድአ ድማ፡ ምሹእ ግዜ ኽሳዕ ዚረክብ ሓደጎ። 14  የሱስ ድማ ብሓይሊ መንፈስ ናብ ገሊላ ተመልሰ። ዝናኡ እውን ኣብ ኵሉ እቲ ጐደቦታት ተዘርግሐ። 15  ንሱ ኸኣ ኣብ ምኵራባቶም መሃረ፣ ኵላቶም እውን የኽብርዎ ነበሩ። 16  ናብታ ዝዓበየላ፡ ናብ ናዝሬት ድማ መጸ፣ ብመዓልቲ ሰንበት ከኣ ከምቲ ልማዱ ናብ ምኵራብ ኣተወ፡ ኬንብብ እውን ተንስአ። 17  ጥቕልልቲ መጽሓፍ ነብዪ ኢሳይያስ ድማ ተዋህቦ፣ ነታ ጥቕልልቲ መጽሓፍ ቀልዓ እሞ፡ ከምዚ ዚብል እተጻሕፎ ኽፍሊ ረኸበ፦ 18  “ንድኻታት ከበስሮም ስለ ዝቐብኣኒ፡ መንፈስ የሆዋ ኣብ ልዕለይ እዩ፣ ንምሩኻት ምምላስ፡ ንዕዉራት ድማ ምርኣይ ክሰብኽ፡ ንግፉዓት ሓራ ኸውጽእ፡ 19  ቅብልቲ ዓመት የሆዋ ኽሰብኽ ለኣኸኒ።” 20  ነታ መጽሓፍ ጠቕሊሉ ኸኣ፡ ነቲ ኣገልጋሊ ሂብዎ ተቐመጠ፣ ኣዒንቲ ዅሎም እቶም ኣብታ ምኵራብ ዝነበሩ ድማ፡ ናብኡ ይጥምታ ነበራ። 21  ሽዑ፡ “እዚ ዝሰማዕኩምዎ ቕዱስ ጽሑፍ እዚ፡ ሎሚ ተፈጸመ” ኺብሎም ጀመረ። 22  ኵላቶም ከኣ መስከሩሉ፡ በቲ ኻብ ኣፉ ዚወጽእ ጥዑም ዘረባ ድማ ተገረሙ፡ “እዝስ ወዲ ዮሴፍ ደይኰነን፧” ከኣ ይብሉ ነበሩ። 23  ንሱ ድማ፡ “‘ሓኪም ንርእስኻ ኣሕዊ’ ዚብል ምሳሌ ኸም እትምስሉለይ፡ ‘እቲ ኣብ ቅፍርናሆም ከም ዝዀነ ዝሰማዕናዮ፡ ኣብዚ ኣብ ዓድኻ እውን ግበር’ ድማ ከም እትብሉኒ ርግጸኛ እየ” በሎም። 24  ከምዚ ኸኣ በሎም፦ “ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ፦ ኣብ ዓዱ ተቐባልነት ዚረክብ ነብዪ የልቦን። 25  ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ፦ ብዘመን ኤልያስ፡ ሰማይ ሰለስተ ዓመትን ሽዱሽተ ወርሕን ኣብ እተዓጽወሉ እሞ፡ ኣብ ኵላ እታ ምድሪ ዓብዪ ጥሜት ኣብ ዝነበረሉ እዋን፡ ብዙሓት መበለታት ነይረን እየን፣ 26  ኤልያስ ግና ኣብ ሰራጵታ ናይ ሲዶን ናብ ዝነበረት መበለት ጥራይ እምበር፡ ናብ ሓንቲ ኻባታተንሲ ኣይተላእከን። 27  ብግዜ ነብዪ ኤልሳእ እውን፡ ኣብ እስራኤል ብዙሓት ድዉያት ነይሮም እዮም፣ ግናኸ፡ ንእማን እቲ ሶርያዊ ጥራይ እምበር፡ ካባታቶምሲ ሓደ እኳ ኣይነጽሀን።” 28  ኵሎም እቶም ኣብታ ምኵራብ ነዚ ዝሰምዑ፡ ኣዝዮም ተቘጥዑ፣ 29  ተንሲኦም ከኣ ካብታ ኸተማ ቐልጢፎም ኣውጽእዎ፣ ኬጽድፍዎ ኢሎም ከኣ፡ ናብ ገምገም እቲ ኸተማኦም እተሰርሓትሉ ኸረን ወሰድዎ። 30  ንሱ ግና ብማእከሎም ሓሊፉ ኸደ። 31  ናብ ቅፍርናሆም፡ ከተማ ገሊላ ድማ ወረደ። ብሰንበት እውን ይምህሮም ነበረ፣ 32  ዘረባኡ ብስልጣን ስለ ዝነበረ ኸኣ፡ ብኣመሃህራኡ ተገረሙ። 33  ኣብታ ምኵራብ ድማ፡ ጋኔን፡ ማለት ርኹስ መንፈስ ዝሓደሮ ሰብኣይ ነበረ፣ ዓው ብዝበለ ድምጺ ኸኣ ከምዚ ኢሉ ጨደረ፦ 34  “ኣየ፡ ኣታ ናዝሬታዊ የሱስ፡ ምሳኻ እንታይ ኣሎና፧ ከተጥፍኣናዶ መጺእካ፧ መን ምዃንካ ፈሊጠካ ኣለኹ፣ ናይ ኣምላኽ ቅዱስ ኢኻ።” 35  የሱስ ግና፡ “ስቕ በል፡ ካብኡ እውን ውጻእ!” ኢሉ ገንሖ። እቲ ጋኔን ነቲ ሰብኣይ ኣብ ማእከሎም ምስ ደርበዮ፡ ከይጐድኦ ኻብኡ ወጸ። 36  ኵላቶም ድማ ተደመሙ፡ ንሓድሕዶም ከኣ፡ “ንርኹሳት መናፍስቲ ብስልጣንን ብሓይልን ይእዝዞም፡ ንሳቶም ከኣ ይወጹ እዮም እሞ፡ እዚ ዘረባ እዝስ እንታይ እዩ፧” እናበሉ ተዘራረቡ። 37  ወሪኡ ድማ ናብ ኵሉ ዅርናዕ እቲ ጐደቦታት ወጸ። 38  ካብታ ምኵራብ ተንሲኡ፡ ናብ ቤት ስምኦን ኣተወ። ሓማት ስምኦን ከኣ ብርቱዕ ረስኒ ነበራ፣ ብዛዕባኣ እውን ለመንዎ። 39  ኣብ ልዕሊኣ ደው ኢሉ፡ ነቲ ረስና ገንሖ፡ ሓደጋ ድማ። ብቕጽበት ተንሲኣ እውን ኣገልገለቶም። 40  ጸሓይ ክትዓርብ ከላ ኸኣ፡ ኵሎም እቶም እተፈላለየ ሕማም ዝሓመሙ ሰብ ዘለውዎም፡ ናብኡ ኣምጽእዎም። ንሱ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፎም ኣእዳዉ ኣንቢሩ የሕውዮም ነበረ። 41  ኣጋንንቲ እውን፡ “ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ” ኢሎም እናጨደሩ ኻብ ብዙሓት ይወጹ ነበሩ። ግናኸ፡ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ፡ እናገንሐ፡ ኪዛረቡ ኣይፈቕደሎምን ነበረ። 42  መዓልቲ ምስ ኰነ ግና፡ ወጺኡ ናብ ጽምዊ ቦታ ኸደ። እቶም ህዝቢ ኸኣ ደለይዎ፡ ናብታ ዘለዋ መጺኦም እውን፡ ካባታቶም ከይከይድ ኪሕዝዎ ፈተኑ። 43  ንሱ ግና፡ “ስለዚ እየ እተለኣኽኩ እሞ፡ ንኻልኦት ከተማታት ብስራት መንግስቲ ኣምላኽ ከበስረን ይግብኣኒ እዩ” በሎም። 44  ኣብ ምኵራባት ይሁዳ ኸኣ ይሰብኽ ነበረ።

እግረ ጽሑፍ