ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ሉቃስ 23:1-56

23  ኵላቶም ተንሲኦም ከኣ፡ ናብ ጲላጦስ ወሰድዎ።  “እዚ፡ ንህዝብና ኼስድዖም፡ ንቄሳር ግብሪ ኸይግብሩ ኪኽልክሎም፡ ንሱ ባዕሉ ክርስቶስ ንጉስ ከም ዝዀነ ኸኣ ኪዛረብ ከሎ ረኺብናዮ” ኢሎም ድማ ኪኸስስዎ ጀመሩ።  ጲላጦስ ከኣ፡ “ንስኻዶ ንጉስ ኣይሁድ ኢኻ፧” ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ድማ፡ “ንስኻ እኳ ትብል ኣለኻ” ኢሉ መለሰሉ።  ጲላጦስ ከኣ ንሊቃውንቲ ኻህናትን ነቶም ህዝብን፡ “ኣብዚ ሰብ እዚ ሓንቲ ገበን እኳ ኣይረኸብኩን” በሎም።  ንሳቶም ግና፡ “ካብ ገሊላ ኣትሒዙ ኽሳብ ኣብዚ፡ ኣብ ብዘላ ይሁዳ እናመሃረ ንህዝቢ የለዓዕል ኣሎ” ኢሎም ተረሩ።  ጲላጦስ፡ እዚ ምስ ሰምዐ፡ እዚ ሰብ እዚ ገሊላዊ እንተ ዀይኑ ሓተተ።  ካብ ግዝኣት ሄሮድስ ምዃኑ ምስ ኣረጋገጸ ድማ፡ ናብ ሄሮድስ ሰደዶ፣ ንሱ እውን በተን መዓልትታት እቲአን ኣብ የሩሳሌም ነበረ።  ሄሮድስ ንየሱስ ምስ ረኣዮ፡ ብዛዕባኡ ሰሚዑ ስለ ዝነበረ፡ ካብ ነዊሕ ግዜ ኣትሒዙ ኺርእዮ ይደሊ ነበረ፡ ንሱ ዚገብሮ ገለ ትእምርቲ ኺርኢ እውን ተስፋ ይገብር ነበረ እሞ፡ ኣዝዩ ተሓጐሰ።  ብዙሕ ከኣ ሓተቶ፣ ንሱ ግና ሓንቲ እኳ ኣይመለሰሉን። 10  ሊቃውንቲ ኻህናትን ጸሓፍትን ድማ ደው ኢሎም ኣበርቲዖም ይኸስስዎ ነበሩ። 11  ሄሮድስ ከኣ ምስ ወተሃደራቱ ዀይኑ ኣቃለሎ፡ ብሩህ ክዳን ከዲኑ ኣላገጸሉ፡ መሊሱ ኸኣ ናብ ጲላጦስ ሰደዶ። 12  ቅድሚኡ፡ ሄሮድስን ጲላጦስን ጽልኢ እኳ እንተ ነበሮም፡ በታ መዓልቲ እቲኣ ግና ተዓራረኹ። 13  ጲላጦስ ድማ ንሊቃውንቲ ኻህናትን ንኣሕሉቕን ንህዝብን ብሓባር ጸዊዑ፡ 14  “ነዚ ሰብ እዚ፡ ንህዝቢ የዕሉ ኸም ዘሎ ጌርኩም ናባይ ኣምጺእኩምዎ፣ እንሆ ድማ፡ ኣብ ቅድሜኹም መርሚረዮስ፡ ነዚ እትኸስስዎ ዘለኹም ክሲ፡ ዋላ ሓንቲ መሰረት ኣይረኸብኩሉን። 15  ሄሮድስ እውን መሊሱ ናባና ሰዲድዎ እዩ እሞ፡ ገለ እኳ ኣይረኸበሉን፣ እንሆ፡ ናብ ሞት ዜብጽሕ ሓንቲ እኳ ኣይገበረን። 16  ስለዚ፡ ቀጺዐ ኽፈትሖ እየ” በሎም። 17  *—— 18  ኵሎም እቶም ህዝቢ ግና፡ “ነዚ ንየው በሎ፡ ንበርባን ደኣ ፍትሓልና” ኢሎም ጨደሩ። 19  (ንሱ ኣብ ከተማ ብእተገብረ ናዕብን ብቕትለት ነፍስን ተኣሲሩ ዝነበረ እዩ።) 20  ጲላጦስ ድማ ንየሱስ ኪፈትሖ ደልዩ፡ ከም ብሓድሽ ተዛረቦም። 21  ንሳቶም ግና፡ “ስቐሎ! ስቐሎ!” ኢሎም ጨደሩ። 22  ሳልሳይ ሳዕ፡ “እንታይ ክፉእ ገይሩ፧ ናብ ሞት ዜብጽሕ ሓንቲ እኳ ኣይረኸብኩሉን፣ ስለዚ፡ ቀጺዐ ኽፈትሖ እየ” በሎም። 23  ንሳቶም ከኣ ተረሩ፣ ዓው ኢሎም ከኣ ኪሰቕሎ ኣጽኒዖም ለመንዎ እሞ፡ ቃሎም ሰዓረ። 24  ጲላጦስ ድማ ከም ልማኖኦም ኪዀነሎም ፈረደ። 25  ነቲ ብናዕብን ብቕትለት ነፍስን ተኣሲሩ ዝነበረ እሞ ዝለመኑሉ ፈትሓሎም፣ ንየሱስ ግና ንፍቓዶም ኣሕሊፉ ሃቦ። 26  ኪወስድዎ ኸለዉ ኸኣ፡ ንስምኦን ቀሬናዊ ኻብ ገጠር ኪኣቱ ኸሎ፡ ሓዝዎ፣ ደድሕሪ የሱስ፡ ጕንዲ ስቅያት ኪጸውር ድማ፡ ኣሰከምዎ። 27  ብዙሕ ህዝቢ ድማ ይስዕቦ ነበረ፣ ኣንስቲ እውን ደረተን ይወቕዓሉን የልቅሳሉን ነበራ። 28  የሱስ ከኣ ናብተን ኣንስቲ ግልጽ ኢሉ፡ “ኣትን ኣዋልድ የሩሳሌም፡ ኣይትብከያለይ። ንርእስኽንን ንደቅኽንን ደኣ ብኸያ፣ 29  እንሆ፡ ‘እታ መኻንን እታ ዘይወለደት ከርስን እተን ዘየጥበዋ ኣጥባትን ሕጉሳት እየን!’ ዚብሉለን መዓልትታት ኪመጻ እየን። 30  ሽዑ፡ ንኣኽራን፡ ‘ኣብ ልዕሌና ውደቑ!’ ንዅርባታት እውን፡ ‘ከውሉና!’ ምባል ኪጅምሩ እዮም። 31  ኣብ ጥሉል ኦም ከምዚ ኻብ ገበሩስ፡ ምስ ነቐጸ ደኣ እንታይ ኪኸውን እዩ፧” በለ። 32  ንኽልተ ኻልኦት ገበርቲ እከይ እውን፡ ምስኡ ኪቕተሉ ኣምጽእዎም። 33  ቀረንቀራ ናብ እትብሃል ቦታ ምስ በጽሑ፡ ንዕኡን ነቶም ገበርቲ እከይን ሰቐልዎም፣ ሓደ ብየማኑ፡ ሓደ ብጸጋሙ ገይሮም እውን ሰቐልዎም። 34  [የሱስ ግና፡ “ኣቦ፡ ዚገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ፡ ሕደገሎም” ይብል ነበረ።]* ንኽዳውንቱ ኺማቐልዎ ድማ ዕጫ ኣውደቑ። 35  እቲ ህዝቢ ኸኣ ደው ኢሉ ይርኢ ነበረ። እቶም ኣሕሉቕ ግና፡ “ንኻልኦት ኣድሒንዎም፣ ንሱ ናይ ኣምላኽ ቅቡእ፡* እቲ ሕሩይ እንተ ዀይኑስ፡ ርእሱ የድሕን” ኢሎም የናሽውዎ ነበሩ። 36  እቶም ወተሃደራት እውን ቀሪቦም መጺጽ ወይኒ እናኣቕረቡ የላግጹሉ፡ 37  “ንጉስ ኣይሁድ እንተ ዄንካስ፡ ርእስኻ ኣድሕን” ድማ ይብልዎ ነበሩ። 38  ኣብ ልዕሊኡ እውን፡ “እዚ ንጉስ ኣይሁድ እዩ” ዚብል ጽሑፍ ነበረ። 39  ሓደ ኻብቶም እተሰቕሉ ገበርቲ እከይ ከኣ፡ “ንስኻ ክርስቶስ ደይኰንካን፧ ንርእስኻን ንዓናን ኣድሕን” ኢሉ ጸረፎ። 40  እቲ ኻልኣዩ ግና ገንሖ፡ “ሕደ ፍርዲ ተፈሪዱካ ኸሎስ፡ ንኣምላኽ ኣይትፈርህን ዲኻ፧ 41  ንሕናስ ብሰሪ ግብርና ብሓቂ ዚግብኣና ረኸብና፣ እዚ ግና ሓንቲ በደል እኳ ኣይገበረን” እውን በሎ። 42  ድሕሪኡ፡ “የሱስ፡ መንግስትኻ ምስ ሓዝካ፡ ዘክረኒ” በሎ። 43  ንሱ ድማ፡ “ሎሚ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ፦ ምሳይ ኣብ ገነት ክትከውን ኢኻ” በሎ። 44  ድሮ ሻድሸይቲ ሰዓት* ኣቢላ ነበረት፣ ግናኸ፡ ክሳዕ ታሽዐይቲ ሰዓት* ኣብ ኵላ እታ ምድሪ ጸልማት ኰነ፣ 45  ጸሓይ ጸልመተት፣ መጋረጃ መቕደስ ከኣ ኣብ ማእከሉ ተተርተረ። 46  የሱስ ድማ ዓው ብዝበለ ድምጺ፡ “ኣቦ፡ ንመንፈሰይ ኣብ ኢድካ አማዕቍባ ኣለኹ” ኢሉ ጨርሐ። እዚ ምስ በለ፡ ትንፋሱ ሓለፈት። 47  እቲ ሓለቓ ሚእቲ፡ እቲ ዝዀነ ምስ ረኣየ፡ “እዚ ሰብ እዚ ብሓቂ ጻድቕ እዩ ነይሩ” እናበለ ንኣምላኽ ኣሞገሰ። 48  ኵሎም እቶም ኪርእዩ እተኣከቡ ህዝቢ ድማ፡ እቲ ዝዀነ ምስ ረኣዩ፡ ኣፍ ልቦም እናወቕዑ ተመልሱ። 49  ኵሎም እቶም ዚፈልጥዎ ኸኣ፡ ኣብ ርሑቕ ደው ኢሎም ነበሩ። ካብ ገሊላ ዝሰዓባኦ ኣንስቲ እውን ኣብኡ ነበራ፣ ነዚ ድማ ረኣያ። 50  እንሆ ኸኣ፡ ዮሴፍ ዝስሙ ኣባል ቤት ምኽሪ፡ ሕያዋይን ጻድቕን ሰብኣይ ነበረ። 51  ንሱ ኣብቲ ምኽሮምን ግብሮምን ኣይሓበረን። ንሱ ኣርማትያስ ካብ እትብሃል ከተማ ኣይሁድ ነበረ፣ ንመንግስቲ ኣምላኽ እውን ይጽበያ ነበረ። 52  ናብ ጲላጦስ ከይዱ ኸኣ፡ ሬሳ የሱስ ለመነ። 53   ኣውሪዱ ድማ ብቕጭን በፍታ ገነዞ፣ ሰብ ኣብ ዘይተቐብሮ ኣብ ከውሒ ኣብ እተወቕረ መቓብር እውን ኣንበሮ። 54  መዓልቲ ምድላው ድማ ነበረት፣ ሰንበት እውን ትቐርብ ነበረት። 55  እተን ካብ ገሊላ ምስኡ ዝመጻ ኣንስቲ ስዒበን፡ ነቲ መቓብርን ሬሳኡ ኸመይ ከም እተነብረን ረኣያ፣ 56  ሽቱን ቅዱይ ቅብእን ኬዳልዋ ድማ ተመልሳ። ግናኸ፡ ከምቲ ትእዛዝ፡ ብሰንበት ዓረፋ።

እግረ ጽሑፍ

ሉቃ 23:17 * እዛ ፍቕዲ እዚኣ፡ ኣብቲ ብዌስትኮትን ሆርትን እተዳለወ ጽሑፍ ግሪኽኛን ኣብ ካልእ መበቈላዊ ጽሑፋት እቲ ናይ ክርስትያን ቅዱሳት ጽሑፋት ግሪኽኛን ኣይትርከብን እያ።
ሉቃ 23:34 * እዘን ቃላት እዚአን ኣብ ገሊኡ ኢደ ጽሑፋት ዚርከባ እኳ እንተ ዀና፡ ኣብ ሓያሎ ወግዓዊ ኢደ ጽሑፋት ግና ኣይርከባን እየን።
ሉቃ 23:35 * ቃል ብቓሉ፡ “ክርስቶስ።”
ሉቃ 23:44 * “ሻድሸይቲ ሰዓት፡” ማለት ፍርቂ መዓልቲ ኣቢሉ።
ሉቃ 23:44 * “ታሽዐይቲ ሰዓት፡” ማለት ሰዓት ሰለስተ ናይ ድሕሪ ቐትሪ ኣቢሉ።