ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ሉቃስ 22:1-71

22  ፋስጋ ዚብሃል በዓል ቅጫ ድማ ይቐርብ ነበረ።  ሊቃውንቲ ኻህናትን ጸሓፍትን ከኣ ንዕኡ ዜጥፍኡሉ መገዲ ይደልዩ ነበሩ፣ ግናኸ፡ ነቶም ህዝቢ ፈርሁ።  ሰይጣን ከኣ ናብቲ ሓደ ኻብቶም ዓሰርተው ክልተ ዝዀነ ኣስቆሮታዊ ዚብሃል ይሁዳ ኣተወ፣  ንሱ እውን ከይዱ፡ ምስ ሊቃውንቲ ኻህናትን ኣሕሉቕ ቤተ መቕደስን ከመይ ገይሩ ኣሕሊፉ ኸም ዚህቦም ተዘራረበ።  ንሳቶም ከኣ ተሓጒሶም፡ ገንዘብ ብሩር ኪህብዎ ተሰማምዑ።  ንሱ እውን ተሰማምዖም፣ ህዝቢ ኣብ ዘይብሉ ኣሕሊፉ ኺህቦ ኸኣ፡ ምሹእ ኣጋጣሚ ይደሊ ነበረ።  እታ ሕሩድ ፋስጋ ኺሓርዱላ ዚግባእ መዓልቲ በዓል ቅጫ ድማ በጽሐት፣  የሱስ ከኣ ንጴጥሮስን ንዮሃንስን፡ “ኪዱ፡ ክንበልዕሲ ፋስጋ ኣዳልዉልና” ኢሉ ለኣኾም።  ንሳቶም ከኣ፡ “ኣበይ ከነዳሉ ትደሊ፧” በልዎ። 10  ንሱ ድማ፡ “እንሆ፡ ናብ ከተማ ምስ ኣቶኹም፡ ዕትሮ ማይ እተሰከመ ሰብ ኪረኽበኩም እዩ። ናብታ ዚኣትዋ ቤት ስዓብዎ። 11  ነቲ ብዓል ቤት ከኣ፡ ‘“እታ ምስ ደቀ መዛሙርተይ ፋስጋ ዝበልዓላ ቤት ኣጋይሽ ኣበይ እያ፧” ይብለካ ኣሎ መምህር’ በልዎ። 12  ንሱ ድማ ኣብ ደርቢ እተነጽፈ ኣዳራሽ ኬርእየኩም እዩ። ኣብኡ ኣዳልዉ” በሎም። 13  ከይዶም ከኣ ከምቲ ዝበሎም ረኸቡ፣ ፋስጋ እውን ኣዳለዉ። 14  እታ ሰዓት ምስ ኣኸለት፡ ምስቶም ሃዋርያት ኣብ መኣዲ ተቐመጠ። 15  ከምዚ ድማ በሎም፦ “መከራ ቕድሚ ምጽጋበይ፡ ነዚ ፋስጋ እዚ ኽበልዕ ብዙሕ ሃረር ኢለ ኣለኹ፣ 16  እብለኩም ኣለኹ፦ እዚ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ክሳዕ ዚፍጸም፡ ደጊም ኣይክበልዖን እየ።” 17  ጽዋእ ተቐቢሉ ድማ፡ ኣመስጊኑ፡ “ነዚኣ ውሰድዋ እሞ፡ ተኻፈልዋ፣ 18  እብለኩም ኣለኹ፦ ካብ ሕጂ ንደሓር፡ መንግስቲ ኣምላኽ ክሳዕ እትመጽእ፡ ካብ ፍረ ወይኒ ኣይክሰትን እየ” በለ። 19  እንጌራ ኣልዒሉ ድማ ኣመስጊኑ፡ ቈሪሱ፡ “እዚ ምእንታኹም ዚውሃብ ስጋይ ማለት እዩ። እዚ ንመዘከርታይ ግበርዎ” በሎም። 20  ከምኡ ድማ፡ ድሕሪ ድራር ነታ ጽዋእ ኣልዒሉ ኸምዚ በሎም፦ “እዛ ጽዋእ እዚኣ፡ እቲ ምእንታኹም ብዚፈስስ ደመይ ዚግበር ሓድሽ ኪዳን ማለት እያ። 21  “ኢድ እቲ ኣሕሊፉ ዚህበኒ ግና፡ ኣብ መኣዲ ምሳይ እንሃ። 22  ወዲ ሰብ ከምቲ እተነግረሉ ኪኸይድ እዩ፣ እቲ ኣሕሊፉ ዚህቦ ሰብ ግና ወይልኡ!” 23  መን ካባታቶም እዚ ኸም ዚገብር ከኣ፡ ኪመያየጡ ጀመሩ። 24  መኖም ዝዓበየ ኸም ዝዀነ ኸኣ፡ ኣብ መንጎኦም ብርቱዕ ክርክር ኰነ። 25  ንሱ ግና ከምዚ በሎም፦ “ንኣህዛብ፡ ነገስታቶም እዮም ዚገዝእዎም፣ ሰበ ስልጣናቶም ከኣ ገበርቲ ሰናይ ይብሃሉ። 26  ንስኻትኩም ግና ከምኡ ኣይትኹኑ። እቲ ኣባኻትኩም ዝዓበየ ኸም ዝነኣሰ፡ እቲ ዚጕይተት እውን ከም ኣገልጋሊ ይኹን። 27  ኣየናዮም ይዓቢ፧ እቲ ኣብ መኣዲ ዚቕመጥዶ ወይስ እቲ ዜገልግል፧ እቲ ኣብ መኣዲ ዚቕመጥ ደይኰነን፧ ኣነ ግና ኣብ ማእከልኩም ከም ኣገልጋሊ እየ። 28  “ንስኻትኩም ግና ብፈተናይ ምሳይ ዝጸናዕኩም ኢኹም፣ 29  ከምቲ ኣቦይ ምሳይ ኪዳን መንግስቲ ዝገበረ፡ ኣነ እውን ምሳኻትኩም ኪዳን እገብር ኣለኹ፣ 30  እዚ ድማ ኣብ መንግስተይ፡ ኣብ መኣደይ ምእንቲ ኽትበልዑን ክትሰትዩን፡ ኣብ ዝፋናት ተቐሚጥኩም ከኣ ንዓሰርተው ክልተ ነገድ እስራኤል ምእንቲ ኽትፈርዱ እዩ። 31  “ስምኦን፡ ስምኦን፡ እንሆ፡ ሰይጣን ከም ስርናይ ኪሓሕየኩም ሓተተ። 32  ኣነ ግና፡ እምነትካ ኸይትጠፍእ፡ ምእንታኻ ተማህለልኩ፣ ንስኻ ድማ ምስ ተመለስካ፡ ንኣሕዋትካ ኣበራትዓዮም።” 33  ንሱ ኸኣ፡ “ጐይታይ፡ ኣነስ ናብ ማእሰርቲ ዀነ ናብ ሞት፡ ምሳኻ ክኸይድ ተዳልየ ኣለኹ” በሎ። 34  ንሱ ግና፡ “ጴጥሮስ፡ ‘ኣይፈልጦን እየ’ ኢልካ ሰለስተ ሳዕ ክሳዕ እትኽሕደኒ፡ ሎሚ ደርሆ ኣይኪንቁን እዩ፡ እብለካ ኣለኹ” በሎ። 35  “ብዘይ ማሕፉዳን ለቘታ ስንቅን ኣሳእንን ምስ ሰደድኩኹም፡ ገለዶ ጐዲሉኩም እዩ፧” እውን በሎም። ንሳቶም ከኣ፡ “ገለ እኳ” በሉ። 36  ከምዚ ድማ በሎም፦ “ሕጂ ግና ማሕፉዳ ዘለዎ ይማላእ፡ ለቘታ ስንቂ እውን ከምኡ፣ ሰይፊ ዘይብሉ ኸኣ ክዳኑ ሸይጡ ይዓድግ። 37  ከመይሲ፡ እቲ፡ ‘ምስ ጠሓስቲ ሕጊ ተቘጽረ’ ዚብል ጽሑፍ ኣባይ ኪፍጸም ኣለዎ። እቲ ብዛዕባይ እተባህለ፡ ይፍጸም ኣሎ።” 38  ንሳቶም ከኣ፡ “ጐይታይ፡ እንሆ፡ ኣብዚ ኽልተ ሰይፊ ኣሎ” በሉ። ንሱ ድማ፡ “ይኣክል” በሎም። 39  ወጺኡ ኸኣ ከም ልማዱ ናብ ደብረ ዘይቲ ኸደ፣ እቶም ደቀ መዛሙርቲ እውን ሰዓብዎ። 40  ናብታ ቦታ ምስ በጽሐ፡ “ናብ ፈተና ኸይትኣትዉስ፡ ጸልዩ” በሎም። 41  ንሱ ባዕሉ ኸኣ፡ ካባታቶም ዳርባ እምኒ ዚኣክል ርሒቑ ተምበርኪኹ ጸለየ፡ 42  ከምዚ ኢሉ፦ “ኣቦ፡ እንተ ፈቲኻስ፡ ነዛ ጽዋእ እዚኣ ኻባይ ኣልግሳ። ግናኸ፡ ከም ፍቓድካ እምበር፡ ከም ፍቓደይ ኣይኹን።” 43  ካብ ሰማይ ከኣ መልኣኽ ተራእዮ፡ ኣበርትዖ እውን። 44  ብዙሕ እናተሳቐየ ኸኣ፡ ኣበርቲዑ ጸለየ፣ ረሃጹ ድማ ከም ነጥቢ ደም ናብ ምድሪ ይነጥብ ነበረ። 45  ካብ ጸሎት ተንሲኡ ኸኣ፡ ናብቶም ደቀ መዛሙርቲ ኸደ እሞ፡ ካብ ጓሂ እተላዕለ ደቂሶም ረኸቦም፣ 46  ንሱ ድማ፡ “ስለምንታይ እትድቅሱ፧ ናብ ፈተና ኸይትኣትዉስ፡ ተንሲእኩም ጸልዩ” በሎም። 47  ንሱ ኺዛረብ ከሎ፡ እንሆ፡ ህዝቢ መጸ፣ እቲ ይሁዳ ዚብሃል ሓደ ኻብቶም ዓሰርተው ክልተ ድማ ቀቅድሚኦም ይኸይድ ነበረ፣ ቀሪቡ እውን ንየሱስ ሰዓሞ። 48  የሱስ ግና፡ “ይሁዳ፡ ንወዲ ሰብ ብምስዓም ኣሕሊፍካዶ ትህቦ ኣለኻ፧” በሎ። 49  እቶም ኣብ ዙርያኡ ዝነበሩ፡ እቲ ዚኸውን ዘሎ ምስ ረኣዩ፡ “ጐይታይ፡ ብሰይፊዶ ኽንወቅዕ፧” በሉ። 50  ሓደ ኻባታቶም እሞ ንባርያ ሊቀ ኻህናት ወቒዑ የማነይቲ እዝኑ ቘረጾ። 51  የሱስ ግና፡ “ይኣክል” ኢሉ መለሰ። እዝኑ ተንክዩ እውን ኣሕወዮ። 52  ሽዑ፡ የሱስ ነቶም ናብኡ ዝመጹ ሊቃውንቲ ኻህናትን ኣሕሉቕ ቤተ መቕደስን ዓበይትን፡ “ከም ንኸታሪዶ ኣስያፍን ኣባትርን ሒዝኩም መጺእኩም፧ 53   መዓልቲ መዓልቲ ኣብ ቤተ መቕደስ ምሳኻትኩም ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን፡ ክትሕዙኒ ኢልኩም ኣእዳውኩም ኣይዘርጋሕኩምን። እዚኣ ግና ሰዓትኩምን ስልጣን ጸልማትን እያ” በሎም። 54  ሒዞም ከኣ ናብ ቤት ሊቀ ኻህናት ወሰድዎ፣ ጴጥሮስ ድማ ርሕቕ ኢሉ ይስዕቦ ነበረ። 55  ኣብ ማእከል እቲ ኣጸድ ሓዊ ኣንዲዶም ብሓባር ተቐሚጦም ከለዉ፡ ጴጥሮስ ኣብ መንጎኦም ተቐሚጡ ነበረ። 56  ሓንቲ ኣገልጋሊት ከኣ ጥቓ እቲ ሓዊ ተቐሚጡ ምስ ረኣየቶ፡ ጠሚታቶ፡ “እዚ እውን ምስኡ ነይሩ እዩ” በለት። 57   ንሱ ግና፡ “ኣቲ ሰበይቲ፡ ኣይፈልጦን እየ” ኢሉ ኸሓደ። 58  ድሕሪ ሓጺር ግዜ፡ ሓደ ኻልእ ርእይዎ፡ “ንስኻ እውን ሓደ ኻባታቶም ኢኻ” በሎ። ጴጥሮስ ግና፡ “ኣታ ሰብኣይ፡ ኣይኰንኩን” በለ። 59  ድሕሪ ሓደ ሰዓት ኣቢሉ፡ ሓደ ኻልእ፡ “ገሊላዊ እዩ እሞ፡ እዚ እውን ብሓቂ ምስኡ ነይሩ እዩ” ኢሉ ኣትሪሩ ተዛረበ። 60  ጴጥሮስ ግና፡ “ኣታ ሰብኣይ፡ እዚ እትብሎ ዘለኻ ኣይፈልጦን እየ” በለ። ገና ኺዛረብ ከሎ ኸኣ፡ ብቕጽበት ደርሆ ነቀወ። 61  ጐይታ ድማ ግልጽ ኢሉ ንጴጥሮስ ጠመቶ፣ ጴጥሮስ ከኣ፡ “ሎሚ ደርሆ ኸይነቀወ፡ ሰለስተ ሳዕ ክትክሕደኒ ኢኻ” ኢሉ ጐይታ እተዛረቦ ዘከረ። 62  ናብ ወጻኢ ኸይዱ እውን፡ ኣምሪሩ በኸየ። 63  እቶም ዝሓዝዎ ሰብኡት ድማ፡ እናወቕዑ ኣላገጹሉ፣ 64  ምስ ኣጐልበብዎ ኸኣ፡ “እስከ ተነበ። መን እዩ ወቒዑካ፧” ኢሎም ይሓትትዎ ነበሩ። 65  ብዙሕ ካልእ ጸርፊ እውን ጸረፍዎ። 66  ምስ ወግሐ፡ ዓበይቲ ህዝቢ፡ ማለት ሊቃውንቲ ኻህናትን ጸሓፍትን ተኣከቡ፣ ናብ ዋዕላኦም ወሲዶም፡ 67  “ክርስቶስ እንተ ዄንካ፡ ንገረና” በልዎ። ንሱ ኸኣ፡ “እንተ ነጊረኩም እኳ፡ ከቶ ኣይትኣምኑን ኢኹም። 68  እንተ ሓቲተኩም ድማ፡ ከቶ ኣይትምልሱን ኢኹም። 69  ካብ ሕጂ ንደሓር ግና፡ ወዲ ሰብ ኣብ የማን ሓይሊ ኣምላኽ ኪቕመጥ እዩ” በሎም። 70  ኵላቶም ከኣ፡ “እምበኣር፡ ንስኻስ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ፧” በልዎ። ንሱ ድማ፡ “ንስኻትኩም እኳ ትብሉ ኣለኹም” በሎም። 71  ንሳቶም ከኣ፡ “ንሕና ባዕላትና ኻብ ኣፉ ኻብ ሰማዕና፡ ደጊም ንምንታይ ምስክር የድልየና፧” በሉ።

እግረ ጽሑፍ