ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

መጽሓፍ ቅዱስ ኢንተርነት | መጽሓፍ ቅዱስ—ትርጉም ሓዳስ ዓለም See 2013 revision

ሉቃስ 21:1-38

21  ቍሊሕ ኢሉ፡ ሃብታማት መባኦም ኣብቲ መመጽወቲ ኼውድቑ ረኣየ።  ሓንቲ ድኻ መበለት ከኣ፡ ዚረብሕ ዋጋ ዘይብለን ክልተ ሰናቲም* ከተውድቕ ከላ ረኣየ  እሞ፡ “ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ፦ እዛ መበለት እዚኣ፡ ድኻ ኽነሳ፡ ካብ ናይ ኵላቶም ዚበዝሕ እያ ኣውዲቓ።  ከመይሲ፡ ኵላቶም ካብ ተረፎም እዮም መባእ ኣውዲቖም፡ ንሳ ግና ካብ ስእነታ፡ ኵሉ መነባብሮኣ እያ ኣውዲቓ” በለ።  ገሊኦም ከኣ ብዛዕባ ቤተ መቕደስ፡ ብጽቡቕ ኣእማንን ብወፈያን ተሰሊሙ ኸም ዘሎ ኺዛረቡ ኸለዉ፡  ንሱ፡ “እዚ እትርእይዎ ዘለኹም፡ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ተነቢሩ ኸይፈረሰ ዘይተርፈለን መዓልትታት ኪመጻ እየን” በሎም።  ንሳቶም ከኣ፡ “መምህር፡ እዚ መዓስ ኰን ኪኸውን እዩ፧ እዚ መዓስ ከም ዚኸውን ዚሕብር ምልክትከ እንታይ እዩ፧” ኢሎም ሓተትዎ።  ንሱ ኸኣ፡ “‘ኣነ እየ’ ድማ ‘ግዜኡ ቐሪቡ’ እናበሉ ብዙሓት ብስመይ ኪመጹ እዮም እሞ፡ ከይትስሕቱ ተጠንቀቑ። ኣይትስዓብዎም።  ውግእን ህውከትን ምስ ሰማዕኩም፡ ኣይትሸበሩ። እዚ ቕድም ኪኸውን ኣለዎ፣ ግናኸ መወዳእታ ብኡብኡ ኣይከውንን እዩ” በሎም። 10  ሽዑ፡ ከምዚ በሎም፦ “ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ፡ መንግስቲ ድማ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኺለዓል እዩ፣ 11  ኣብ በቦታኡ ኸኣ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድርን ለበዳን ጥሜትን ኪኸውን እዩ፣ መፍርህታትን ካብ ሰማይ ዓበይቲ ትእምርትታትን ኪኸውን እዩ። 12  “ቅድሚ እዚ ዅሉ ግና፡ ኪሕዙኹምን ኪሰጕጉኹምን፡ ናብ ምኵራባትን ኣብያተ ማእሰርትን ከኣ ኣሕሊፎም ኪህቡኹም እዮም። ምእንቲ ስመይ፡ ኣብ ቅድሚ ነገስታትን ሹማምንትን ክትቀርቡ ኢኹም። 13  እዚ ንምስክር ኪዀነልኩም እዩ። 14  እምበኣር፡ ከመይ ከም እትማጐቱ፡ ኣቐዲምኩም ከይትሓስቡ፡ ኣብ ልብኹም ኣንብርዎ፣ 15  ከመይሲ፡ ኵሎም ተጻረርትኹም ብሓባር ኪቃወምዎ ወይ ኪከራኸርዎ ዘይክእሉ ኣፍን ጥበብን ክህበኩም እየ። 16  ወለድን ኣሕዋትን ኣዝማድን ኣዕሩኽን እውን ኣሕሊፎም ኪህቡኹም፡ ንገለ ኻባኻትኩም ከኣ ኪቐትሉ እዮም፣ 17  ስለ ስመይ ከኣ፡ ብዅሉ ኽትጽልኡ ኢኹም። 18  ግናኸ፡ ካብ ርእስኹም ሓንቲ ጸጕሪ እኳ ኣይክትጠፍእን እያ። 19  ንነፍስኹም ብተጻዋርነትኩም ከተጥርይዋ* ኢኹም። 20  “የሩሳሌም ብሰራዊት ተኸቢባ ምስ ረኣኹም ከኣ፡ ሽዑ ጥፍኣታ ኸም ዝቐረበ ፍለጡ። 21  ሽዑ፡ እቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ናብ ኣኽራን ይህደሙ፣ ኣብ ውሽጣ ዘለዉ ኸኣ ካብኣ ይውጽኡ፣ እቶም ኣብ ሃገረ ሰብ ዘለዉ እውን ናብኣ ኣይእተዉ፣ 22  እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ኺፍጸምሲ፡ እዚኣተን፡ መዓልትታት ሕነ እየን። 23  በተን መዓልትታት እቲአን፡ ንጥኑሳትን ንዜጥብዋን ወይልአን። ከመይሲ፡ ኣብታ ምድሪ ብርቱዕ ጭንቂ፡ ኣብዚ ህዝቢ እዚ ድማ ቍጥዓ ኪኸውን እዩ፣ 24  ብስሕለት ሰይፊ ኺወድቁ፡ ናብ ኵሎም ኣህዛብ እውን ኪማረኹ እዮም፣ ምዱብ እዋናት ኣህዛብ ክሳዕ ዚፍጸም፡ የሩሳሌም ብኣህዛብ ክትርገጽ እያ። 25  “ኣብ ጸሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ከኣ፡ ትእምርቲ ኪኸውን እዩ፣ ኣብ ምድሪ እውን ኣህዛብ ብሰንኪ ደሃይ ባሕርን ነውጹን መዋጽኦ ብዘይምፍላጦም፡ ኪጭነቑ እዮም፣ 26  ሓይልታት ሰማያት ኪናወጽ እዩ እሞ፡ ብፍርህን ብትጽቢት እቲ ኣብ ዓለም ዚመጽእን፡ ሰባት ውኖኦም ኪጠፍኦም እዩ። 27  ሽዑ፡ ወዲ ሰብ ብሓይልን ብዓብዪ ኽብርን ብደበና ኺመጽእ ከሎ፡ ኪርእይዎ እዮም። 28  እዚ ኪኸውን ምስ ጀመረ ግና፡ ድሕነትኩም ስለ ዝቐረበ፡ ቅንዕ በሉ፡ ርእስኹም እውን ኣልዕሉ።” 29  ከምዚ ኢሉ ድማ ሓንቲ ምሳሌ መሰለሎም፦ “ንኦም በለስን* ንዅሉ ኣእዋምን ተመልከቱ፦ 30  ኪጥጥዕ ምስ ረኣኹም፡ ሓጋይ* ከም ዝቐረበ ባዕልኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም። 31  ከምኡ ድማ፡ ንስኻትኩም እዚ ኪኸውን ምስ ረኣኹም፡ መንግስቲ ኣምላኽ ምቕራባ ፍለጡ። 32  እዚ ዅሉ ኽሳዕ ዚኸውን፡ እዚ ወለዶ እዚ ኸቶ ኣይኪሓልፍን እዩ፡ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። 33  ሰማይን ምድርን ኪሓልፍ፡ ቃለይ ግና ከቶ ኣይኪሓልፍን እዩ። 34  “ምብዛሕ ብልዕን ምብዛሕ መስተን ጭንቀት ናብራን ንልብኹም ከይኸብዶ እሞ፡ እታ መዓልቲ እቲኣ ኸም መፈንጠራ ብሃንደበት ከይትመጸኩምሲ፡ ንርእስኹም ተጠንቀቑ። 35  ከመይሲ፡ ኣብ ኵሎም እቶም ኣብ ገጽ ኵላ ምድሪ ዚነብሩ፡ ክትመጽእ እያ። 36  እምበኣር፡ ካብ ኵሉ እዚ ኪኸውን ዘለዎ ነገራት ምእንቲ ኸተምልጡን ኣብ ቅድሚ ወዲ ሰብ ምእንቲ ኽትቈሙን፡ ኵሉ ሳዕ እናተማህለልኩም ንቕሑ።” 37  መዓልቲ መዓልቲ ድማ ኣብ ቤተ መቕደስ ይምህር ነበረ፣ ለይቲ ለይቲ ኸኣ ደብረ ዘይቲ ኣብ ዚብሃል ከረን ከይዱ ይሓድር ነበረ። 38  ኵሉ እቲ ህዝቢ ድማ ኪሰምዖ ኢሉ፡ ኣንጊሁ ናብ ቤተ መቕደስ ይመጽእ ነበረ።

እግረ ጽሑፍ

ሉቃ 21:2 * ቃል ብቓሉ፡ “ክልተ ለብጣ።” 1/64 ናይ ውዕለት። ለብጦን ብነሓሲ ወይ ብሮንዞ እተሰርሐት ዝነኣሰት ሰልዲ ኣይሁድ እያ ነይራ። ኣብ መመላእታ ጽሑፍ 11 ርአ።
ሉቃ 21:19 * ወይ፡ “ንህይወትኩም ብተጻዋርነትኩም ከተድሕንዋ።”
ሉቃ 21:29 * ኣብ ማህደረ ቓላት፡ ኣብ “በለስ” ርአ።
ሉቃ 21:30 * ኣብ እስራኤል፡ ሓጋይ ኣእዋም ዚፈርየሉ ወቕቲ እዩ።