ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

መጽሓፍ ቅዱስ ኢንተርነት | መጽሓፍ ቅዱስ—ትርጉም ሓዳስ ዓለም See 2013 revision

ሉቃስ 20:1-47

20  ብሓንቲ ኻብተን መዓልትታት እቲአን፡ ንህዝቢ ኣብ ቤተ መቕደስ ኪምህርን ኬበስርን ከሎ፡ ሊቃውንቲ ኻህናትን ጸሓፍትን ምስ ዓበይቲ ዀይኖም መጹ፣  “በየናይ ስልጣን እዚ ትገብር ኣለኻ፧ ወይስ ነዚ ስልጣን እዚ ዝሃበካ መን እዩ፧ እስከ ንገረና” ድማ በልዎ።  ንሱ ኸኣ፡ “ኣነ እውን ሕቶ ኽሓትተኩም እሞ፡ ንገሩኒ፦  ጥምቀት ዮሃንስ ካብ ሰማይ ድያ ነይራ፡ ወይስ ካብ ሰብ፧” ኢሉ መለሰሎም።  ንሳቶም ከኣ ከምዚ ኢሎም ሓሰቡ፦ “‘ካብ ሰማይ’ እንተ ኢልና፡ ‘ስለምንታይ ደኣ ዘይኣመንኩምዎ፧’ ኪብለና እዩ።  ‘ካብ ሰብ’ እንተ ኢልና ግና፡ ብዘሎ እቲ ህዝቢ፡ ዮሃንስ ነብዪ ምዃኑ ይኣምን እዩ እሞ፡ ብዳርባ እምኒ ኪቐትለና እዩ።”  ካበይ ምዃኑ ኸም ዘይፈልጡ ድማ መለሱሉ።  የሱስ ከኣ፡ “ኣነ እውን በየናይ ስልጣን እዚ ኸም ዝገብር ኣይነግረኩምን እየ” በሎም።  ነቶም ህዝቢ ኸኣ እዛ ምሳሌ እዚኣ ኺምስለሎም ጀመረ፦ “ሓደ ሰብኣይ ኣታኽልቲ ወይኒ ተኸለ፡ ንሓረስቶት ብመገስ ሂቡ* ኸኣ ንነዊሕ እዋን ናብ ካልእ ሃገር ገሸ። 10  ግዜኡ ምስ በጽሐ፡ ካብቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ፍረ ኺህብዎ ኢሉ፡ ናብቶም ሓረስቶት፡ ባርያ ለኣኸ። እቶም ሓረስቶት ግና ወቒዖም ጥራይ ኢዱ ሰደድዎ። 11  ካልእ ባርያ ድማ ለኣኸ። ንዕኡ እውን ወቒዖምን ኣሕሲሮምን ጥራይ ኢዱ ሰደድዎ። 12  መሊሱ ኸኣ ሳልሳይ ለኣኸ፣ ንዕኡ እውን ኣቝሲሎም ሰጐጕዎ። 13  እቲ ዋና ኣታኽልቲ ወይኒ ድማ፡ ‘እንታይ ደኣ ኽገብር እየ፧ ነዚ ፍቑር ወደይ ደኣ ኽልእኽ። ንዕኡስ ይሓፍርዎ ግዲ ይዀኑ’ በለ። 14  እቶም ሓረስቶት ምስ ረኣይዎ፡ ንሓድሕዶም፡ ‘እዚ እቲ ወራሲ እዩ፣ ንዑ ንቕተሎ እሞ፡ ርስቱ ናትና ኪኸውን እዩ’ ተባሃሃሉ። 15  ካብቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ናብ ወጻኢ ኣውጺኦም ድማ ቀተልዎ። እቲ ዋና ኣታኽልቲ ወይኒ ደኣ እንታይ ኰን ኪገብሮም እዩ፧ 16  መጺኡ ነቶም ሓረስቶት ኬጥፍኦም፡ ነቲ ኣታኽልቲ ወይኒ እውን ንኻልኦት ኪህቦ እዩ።” እዚ ምስ ሰምዑ፡ “እዝስ ኣይውረድ!” በሉ። 17  ንሱ ግና ጠመቶም እሞ፡ “‘እቲ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ፡ ንሱ ርእሲ እምኒ መኣዝን ኰነ’ ዚብል ጽሑፍ ደኣ እንታይ ማለት እዩ፧ 18  እቲ ኣብቲ እምኒ እቲ ዚወድቕ ዅሉ ኺሰባበር እዩ። ንሱ ዚወድቆ ድማ ኪሕምሸሽ እዩ” በሎም። 19  ጸሓፍትን ሊቃውንቲ ኻህናትን ከኣ፡ እዛ ምሳሌ እዚኣ ብዛዕባኦም ከም እተዛረባ ስለ እተገንዘቡ፡ በታ ሰዓት እቲኣ ኺሕዝዎ ደለዩ፣ ግናኸ ንህዝቢ ፈርሁ። 20  ምስ ተኸታተልዎ ኸኣ፡ ብዘረባኡ ምእንቲ ኺሕዝዎ እሞ፡ ንመንግስትን ንስልጣን እቲ ሹምን ኣሕሊፎም ምእንቲ ኺህብዎ፡ ቅኑዓት ዚመስሉ ተጸናተውቲ ሰደዱ። 21  ንሳቶም ድማ፡ “መምህር፡ መገዲ ኣምላኽ ብሓቂ ትምህር እምበር፡ ከም ዘይተዳሉን ብቕንዕና ኸም እትዛረብን ከም እትምህርን ንፈልጥ ኢና፦ 22  ንቄሳር ግብሪ ምሃብሲ ተፈቒዱልና ድዩ ወይስ ኣይፋልን፧” ኢሎም ሓተትዎ። 23  ንሱ ግና ጕርሖም ፈሊጡ፡ 24  “ዲናር ኣርእዩኒ። እዚ ምስልን ጽሕፈትን ናይ መን እዩ፧” በሎም። ንሳቶም፡ “ናይ ቄሳር” በልዎ። 25  ንሱ ኸኣ፡ “እምበኣር፡ ናይ ቄሳር ንቄሳር፡ ናይ ኣምላኽ እውን ንኣምላኽ ሃቡ” በሎም። 26  ኣብ ቅድሚ እቲ ህዝቢ በዚ ዘረባ እዚ ኺሕዝዎ ኣይከኣሉን እሞ፡ በቲ ምላሹ ተገሪሞም ኣጽቀጡ። 27  ገለ ኻብቶም ትንሳኤ የልቦን ዚብሉ ሰዱቃውያን መጺኦም ሓተትዎ፡ 28  ከምዚ ኢሎም፦ “መምህር፡ ሙሴ፡ ‘ሓደ ሰበይቲ ዘላቶ፡ ሓድጊ ኸይሓደገ እንተ ሞይቱ፡ ሓዉ ነታ ሰበይቲ ይውረሳ እሞ፡ ካብኣ ንሓዉ ዘርኢ ይተክኣሉ’ ኢሉ ጸሓፈልና። 29  እምበኣር፡ ሸውዓተ ኣሕዋት ነበሩ፣ እቲ ቐዳማይ ሰበይቲ ኣእትዩ ኸይወለደ ሞተ። 30  እቲ ኻልኣይ እውን ከምኡ፣ 31  እቲ ሳልሳይ ድማ ወረሳ። ከምኡ ኸኣ ሸውዓቲኦም ወሪሶምዋስ፡ ውሉዳት ከይሓደጉ ሞቱ። 32  መወዳእታኡ፡ እታ ሰበይቲ እውን ሞተት። 33  እሞ ደኣ፡ ንሸውዓቲኦም ሰበይቲ ዀይናቶም ነይራ እያ እሞ፡ ብትንሳኤ ሰበይቲ መኖም ክትከውን እያ፧” 34  የሱስ ከኣ ከምዚ በሎም፦ “ደቂ እዚ ስርዓት ዓለም እዚ ይምርዓዉን ይምርዓዋን፣ 35  እቶም ነቲ ስርዓት ዓለም እትን ንትንሳኤ ምዉታትን ኪረኽቡ ዚበቕዑ ግና፡ ኣይምርዓዉ ኣይምርዓዋ። 36  ከም መላእኽቲ ስለ ዝዀኑ፡ ኪሞቱ ኣይክእሉን እዮም፣ ውሉዳት ትንሳኤ ብምዃኖም ከኣ፡ ውሉዳት ኣምላኽ እዮም። 37  ምዉታት ከም ዚትንስኡ ግና፡ ሙሴ እውን ኣብቲ ብዛዕባ እቲ ኣሻዅ ቍጥቋጥ ዚገልጽ ዛንታ፡ ንየሆዋ፡ ‘ኣምላኽ ኣብርሃምን ኣምላኽ ይስሃቅን ኣምላኽ ያእቆብን’ ብምባሉ ኣርእዩ እዩ። 38  ንዕኡ ዅላቶም ህያዋን እዮም እሞ፡ ንሱ ኣምላኽ ህያዋን እዩ እምበር፡ ኣምላኽ ምዉታትሲ ኣይኰነን።” 39  ገለ ኻብቶም ጸሓፍቲ ኸኣ፡ “መምህር፡ ጽቡቕ ተዛሪብካ” ኢሎም መለሱሉ። 40  ድሕርዚ፡ ሓንቲ እኳ ኺሓትትዎ ኣይደፈሩን። 41  ንሱ ድማ ከምዚ በሎም፦ “ከመይ ኢሎም እዮም ‘ክርስቶስ ወዲ ዳዊት እዩ’ ዚብሉ፧ 42  ከመይሲ፡ ዳዊት ባዕሉ ኣብ መጽሓፍ መዝሙር፡ ‘የሆዋ ንጐይታይ፡ 43  “ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ኽሳዕ ዝገብሮም፡ ኣብ የማነይ ተቐመጥ” በሎ’ በለ። 44  እሞ ደኣ፡ ዳዊት፡ ‘ጐይታይ’ ካብ ዚብሎ፡ ከመይ ኢሉ ወዱ ይኸውን፧” 45  ኵሉ እቲ ህዝቢ እናሰምዖ ኸኣ፡ ንደቀ መዛሙርቱ ኸምዚ በሎም፦ 46  “ወለል ዚብል ክዳውንቲ ተኸዲኖም ኪዛወሩ ኻብ ዚደልዩ፡ ኣብ ዕዳጋ ሰላምታ፡ ኣብ ምኵራባት ቀዳሞት መናብር፡ ኣብ ድራር ከኣ ብሉጽ ቦታ ኻብ ዚፈትዉ ጸሓፍቲ ተጠንቀቑ፣ 47  ንሳቶም ኣባይቲ መበለታት ይውሕጡ፡ ምእንቲ ኺረኣዩ* ድማ ጸሎት የንውሑ እዮም፣ እዚኣቶም ዝኸበደ ፍርዲ ኪቕበሉ እዮም።”

እግረ ጽሑፍ

ሉቃ 20:9 * ወይ፡ “ኣካርዩ።”
ሉቃ 20:47 * ወይ፡ “ኼምስሉ።”