ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ሉቃስ 17:1-37

17  ንደቀ መዛሙርቱ ድማ ከምዚ በሎም፦ “መዐንቀፊ ኸይመጸ ኣይተርፍን እዩ። ነቲ ብሰሩ መዐንቀፊ ዚመጽእ ግና ወይልኡ!  ንሓደ ኻብዞም ንኣሽቱ ኻብ ዚዕንቅፍሲ፡ መጥሓን ኣብ ክሳዱ ተኣሲሩ ኣብ ባሕሪ ኺጥሕል ምሓሾ።  ንርእስኹም ተጠንቀቑ። ሓውካ እንተ በዲሉካ፡ ግንሓዮ፣ እንተ ተጣዒሱ ኸኣ፡ ሕደገሉ።  ኣብ መዓልቲ ሸውዓተ ሳዕ እኳ እንተ በዲሉካ፡ ‘ተጣዒሰ’ እናበለ ኸኣ ሾውዓተ ሳዕ ናባኻ እንተ ተመሊሱ፡ ሕደገሉ።”  ሃዋርያት ድማ ንጐይታ፡ “እምነት ወስኸና” በልዎ።  ጐይታ ኸኣ ከምዚ በሎም፦ “ክንዲ ፍረ ኣድሪ እትኣክል እምነት እንተ ትህልወኩምሲ፡ ነዚ ኦም* እዚ፡ ‘ተመንቊስካ ኣብ ባሕሪ ተተኸል!’ ምበልኩምዎ እሞ፡ ምተኣዘዘኩም ነይሩ።  “ካባኻትኩምከ ዚሓርስ ወይስ ዚጓሲ ባርያ ዘለዎ እሞ፡ ካብ ወፍሪ ምስ ኣተወ፡ ‘ቀልጢፍካ ንዓ፡ ኣብ መኣዲ ተቐመጥ’ ዚብሎ መን ኣሎ፧  የግዳስ፡ ‘ክድረር ኣዳልወለይ፡ ክሳዕ ዝበልዕን ዝሰትን ከኣ ተዓጢቕካ ኣገልግለኒ፣ ድሕሪኡ ኽትበልዕን ክትሰትን ትኽእል ኢኻ’ ደይኰነን ዚብሎ፧  እተኣዘዞ ስለ ዝገበረስ፡ ነቲ ባርያ የመስግኖዶ፧ 10  ከምኡ ድማ ንስኻትኩም እተኣዘዝኩምዎ ዅሉ ምስ ገበርኩም፡ ‘ንሕና ዘይንጠቅም ባሮት ኢና። እቲ ኽንገብሮ ዚግብኣና ኢና ጌርና’ በሉ።” 11  ናብ የሩሳሌም ኪኸይድ ከሎ፡ ብመንጎ ሰማርያን ገሊላን ሓለፈ። 12  ናብ ሓንቲ ቝሸት ኪኣቱ ኸሎ ኸኣ፡ ዓሰርተ ድዉያት ተጓነፍዎ፣ ግናኸ፡ ኣብ ርሑቕ ደው በሉ። 13  ድምጾም ዓው ኣቢሎም ከኣ፡ “ኦ የሱስ፡ መምህር፡ ምሓረና!” በሉ። 14  ንሱ ምስ ረኣዮም ድማ፡ “ኪዱ፡ ርእስኹም ንኻህናት ኣርእዩ” በሎም። ኪኸዱ ኸለዉ ኸኣ፡ ነጽሁ። 15  ሓደ ኻባታቶም ድማ፡ ከም ዝሓወየ ምስ ረኣየ፡ ድምጹ ዓው ኣቢሉ ንኣምላኽ እናኣሞገሰ ተመልሰ። 16  እናኣመስገኖ ኸኣ ብገጹ ኣብ እግሪ የሱስ ተደፍአ። ንሱ ኸኣ ሳምራዊ እዩ ነይሩ። 17  የሱስ ድማ፡ “ዝነጽሁስ ዓሰርተ ደይኰኑን፧ እቶም ትሽዓተ ደኣ ኣበይ ኣለዉ፧ 18  ብዘይካ እዚ ኻልእ ዝዓሌቱስ ንኣምላኽ ክብሪ ኺህብ እተመልሰዶ የልቦን፧” ኢሉ መለሰ። 19  ንዕኡ ኸኣ፡ “ተንስእ እሞ ኺድ፣ እምነትካ ኣሕውያትካ” በሎ። 20  ፈሪሳውያን፡ መንግስቲ ኣምላኽ መዓስ ከም እትመጽእ ምስ ሓተትዎ፡ “መንግስቲ ኣምላኽ ብግህዶ ኣይኰነትን እትመጽእ፣ 21  ‘እንሃ ኣብዚ’ ወይ ‘ኣብቲ’ እውን ኣይብልዋን እዮም። እንሃ፡ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ማእከልኩም ኣላ” ኢሉ መለሰሎም። 22  ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ኸኣ ከምዚ በሎም፦ “ሓንቲ ኻብ መዓልትታት ወዲ ሰብ ክትርእዩ እትምነዩለን መዓልትታት ኪመጻ እየን፡ ግናኸ ኣይክትርእዩን ኢኹም። 23  ‘እንሆ ኣብቲ’ ወይ ‘እንሆ ኣብዚ’ ድማ ኪብሉኹም እዮም። ኣይትኺዱ፡ ኣይትስዓብዎም እውን። 24  በርቂ በሪቑ ኻብ ሓደ ወሰን ሰማይ ክሳብ እቲ ኻልእ ወሰን ሰማይ ከም ዜብርህ፡ ብዛዕባ ወዲ ሰብ እውን ከምኡ ኪኸውን እዩ። 25  ቅድም ግና ብዙሕ መከራ ኺጸግብን በዚ ወለዶ እዚ ኺነዓቕን ኣለዎ። 26  ከምቲ ብዘመን ኖህ ዝዀነ ኸኣ፡ ብዘመን ወዲ ሰብ እውን ከምኡ ኪኸውን እዩ፦ 27  ክሳዕ እታ ኖህ ናብ መርከብ ዝኣተወላ መዓልቲ ይበልዑን ይሰትዩን ይምርዓዉን ይምርዓዋን ነበሩ፣ ማይ ኣይሂ ድማ መጸ፡ ንዅላቶም እውን ኣጥፍኦም። 28  ብዘመን ሎጥ ድማ ከምኡ ዀነ፦ ይበልዑን ይሰትዩን ይዕድጉን ይሸጡን ይተኽሉን ይሃንጹን ነበሩ። 29  በታ ሎጥ ካብ ሶዶም ዝወጸላ መዓልቲ ግና፡ ካብ ሰማይ ሓውን ዲንን ዘነመ፡ ንዅላቶም ከኣ ኣጥፍኦም። 30  በታ ወዲ ሰብ ዚግለጸላ መዓልቲ ድማ፡ ከምኡ ኪኸውን እዩ። 31  “በታ መዓልቲ እቲኣ፡ ኣብ ዝባን ናሕሲ ዘሎ፡ ኣቕሑ ግና ኣብ ቤት ዘለዎ፡ ኪወስዶ ኢሉ ኣይውረድ፣ ኣብ ወፍሪ ዘሎ ድማ፡ ንድሕሪት ኣይመለስ። 32  ንሰበይቲ ሎጥ ዘክርዋ። 33  ንነፍሱ* ኼድሕና ዚደሊ ዘበለ፡ ኬጥፍኣ እዩ፣ ዜጥፍኣ ዘበለ ግና፡ ኬድሕና እዩ። 34  በታ ለይቲ እቲኣ፡ ክልተ ኣብ ሓንቲ ዓራት ኪዀኑ እዮም፣ እቲ ሓደ ኺውሰድ፡ እቲ ሓደ ኸኣ ኪሕደግ እዩ። 35  ክልተ ኣብ ሓንቲ መጥሓን ኪጥሕና እየን፣ እታ ሓንቲ ኽትውሰድ፡ እታ ሓንቲ ድማ ክትሕደግ እያ።” 36  *—— 37  መሊሶም ከኣ፡ “ጐይታይ፡ ኣበይ፧” በልዎ። ንሱ ድማ፡ “ኣብቲ ገምቢ ዘለዎ፡ ንስርታት ኪእከቡ እዮም” በሎም።

እግረ ጽሑፍ

ሉቃ 17:6 * ክሳዕ 6 ሜተር ዝቝመቱ፡ ሰፊሕ ቅርጺ ልቢ ዚመስል ኣቝጽልቲ ዘለዎ፡ ደባን ቀይሕ ወይ ጸሊም ዝሕብሩ ፍረ ዜፍሪ ጽኑዕ ኦም።
ሉቃ 17:33 * ወይ፡ “ንህይወቱ።”
ሉቃ 17:36 * እዛ ፍቕዲ እዚኣ፡ ኣብቲ ብዌስትኮትን ሆርትን እተዳለወ ጽሑፍ ግሪኽኛን ኣብ ካልእ መበቈላዊ ጽሑፋት እቲ ናይ ክርስትያን ቅዱሳት ጽሑፋት ግሪኽኛን ኣይትርከብን እያ።