ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ሉቃስ 16:1-31

16  ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ድማ ከምዚ በሎም፦ “ኣመሓዳሪ ቤት ዝነበሮ ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ፣ ገንዘቡ ይዘርወሉ ኸም ዘሎ ድማ ተነግሮ።  ጸዊዑ ኸኣ፡ ‘እዚ ብዛዕባኻ ዝሰምዖ ዘለኹ እንታይ እዩ፧ ደጊም ቤተይ ከተመሓድር ኣይትኽእልን ኢኻ እሞ፡ ጸብጻብ ኣመሓዳድራኻ ሃበኒ’ በሎ።  እቲ ኣመሓዳሪ ቤት ከኣ ብልቡ፡ ‘ጐይታይ ካብዛ ቤት ናይ ምምሕዳር ሓላፍነተይ ኬውርደኒ እዩ እሞ፡ እንታይ ክገብር እየ፧ ከይባሩ፡ ጕልበት የብለይን፣ ከይልምን ከኣ እሓፍር።  ካብ ሓላፍነተይ ምስ ወረድኩ፡ ኣብ ኣባይቶም ምእንቲ ኪቕበሉንስ፡ እንታይ ከም ዝገብር ፈሊጠ ኣለኹ’ በለ።  ነቶም ሰብ ዕዳ ጐይታኡ ንነፍሲ ወከፎም ጸዊዑ፡ ነቲ ቐዳማይ፡ ‘ጐይታይ ክንደይ ይእውደካ፧’ በሎ።  ንሱ ኸኣ፡ ‘ሚእቲ ባት* ዘይቲ ኣውልዕ’ በለ። ንሱ ድማ፡ ‘ጽሑፍ ውዕልካ እንካ፡ ቀልጢፍካ ተቐመጥ እሞ፡ ሓምሳ ኢልካ ጽሓፍ’ በሎ።  ድሕሪኡ፡ ንሓደ ኻልእ፡ ‘ንስኻኸ ኽንደይ ትእወድ፧’ በሎ። ንሱ ኸኣ፡ ‘ሚእቲ ቆሮስ* ስርናይ’ በሎ። ንሱ ድማ፡ ‘ጽሑፍ ውዕልካ እንካ፡ ሰማንያ ኢልካ ጽሓፍ’ በሎ።  እቲ ኣመሓዳሪ ቤት ዓማጺ እኳ እንተ ዀነ፡ ስለ እተበላሓተ፡ ጐይታኡ ነኣዶ። ከመይሲ፡ ደቂ እዚ ስርዓት ዓለም እዚ፡ ኣብ ወለዶኦም ካብ ደቂ ብርሃን ንላዕሊ ይበላሓቱ እዮም።  “እብለኩም ኣለኹ፦ ምስ ተወድኣኩም፡ ኣብ ናይ ዘለኣለም መንበሪ ምእንቲ ኪቕበሉኹምሲ፡ ብገንዘብ ዓመጻ ኣዕሩኽ ግበሩ። 10  ብንእሽቶ እሙን ዝዀነ፡ ብብዙሕ እውን እሙን እዩ፣ እቲ ብንእሽቶ ዚዕምጽ ድማ፡ ብብዙሕ እውን ዓማጺ እዩ። 11  እምበኣር፡ ብገንዘብ ዓመጻ እሙናት እንተ ዘይኴንኩም፡ ነቲ ናይ ሓቂ ደኣ መን ብሕድሪ ኺህበኩም እዩ፧ 12  ብናይ እማትኩም እሙናት እንተ ዘይኴንኩምሲ፡ ናትኩም ደኣ መን ኪህበኩም እዩ፧ 13  ንኽልተ ጐይተት ኪግዛእ ዚኽእል ጊልያ የልቦን፣ ወይ ነቲ ሓደ ጸሊኡ፡ ነቲ ሓደ ይፈቱ፣ ወይ ከኣ ናብቲ ሓደ ለጊቡ፡ ነቲ ሓደ ይንዕቕ። ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይትኽእሉን ኢኹም።” 14  እቶም ገንዘብ ዚፈትዉ ዝነበሩ ፈሪሳውያን ከኣ፡ ነዚ ዅሉ ይሰምዕዎ ነበሩ እሞ፡ ኣናሸውዎ። 15  ንሱ ድማ ከምዚ በሎም፦ “ንስኻትኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ርእስኹም እተጽድቑ ኢኹም፡ ኣምላኽ ግና ንልብኹም ይፈልጦ እዩ፣ ከመይሲ፡ እቲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ልዑል ዝዀነ፡ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጽዩፍ እዩ። 16  “ሕግን ነብያትን ክሳዕ ዮሃንስ ነበረ። ካብ ሽዑ ኣትሒዙ፡ መንግስቲ ኣምላኽ ትብሰር ኣላ፣ ኵሎም ዓይነት ሰባት ድማ ይጋደሉላ ኣለዉ። 17  ካብ ሕጊ ሓንቲ ሕንጻጽ ከይተፈጸመት ካብ እትሓልፍ፡ ሰማይን ምድርን ኪሓልፍ ይቐልል። 18  “ሰበይቱ ፈቲሑ ኻልእ ዚምርዖ ዅሉ ይዝሙ፣ ካብ ሰብኣያ ንእተፈትሐት ዚምርዖ ድማ ይዝሙ። 19  “ጁዅ ዝሕብሩ ኽዳንን በፍታን ዚኽደን፡ መዓልቲ መዓልቲ ኸኣ እናኣጋየጸ ዚሕጐስ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ። 20  ኣብ ኣፍ ደጊኡ ዜንብርዎ ብቝስሊ እተወርሰ ኣልኣዛር ዝስሙ ለማኒ እውን ነበረ። 21  ንሱ ድማ ካብቲ ኻብ መኣዲ እቲ ሃብታም ዚወድቕ ርፍራፍ፡ ከብዱ ኺመልእ ሃረር ይብል ነበረ። ኣኽላባት እናመጹ ኸኣ ቍስሉ ይልሕሱሉ ነበሩ። 22  ኰነ ድማ፡ እቲ ለማኒ ሞተ፡ ብመላእኽቲ ኸኣ ናብ ሕቝፊ ኣብርሃም ተወስደ። “እቲ ሃብታም ድማ ሞተ፡ ተቐብረ እውን። 23  ኣብ መቓብር* እናተሳቐየ ኣዒንቱ ቛሕ ኣቢሉ፡ ንኣብርሃም ብርሑቕ፡ ንኣልኣዛር እውን ኣብ ሕቝፉ ረኣዮ። 24  ጸዊዑ ኸኣ፡ ‘ኦ ኣቦይ ኣብርሃም፡ በዚ ሃልሃልታ እዚ እሳቐ ኣለኹ እሞ፡ ምሓረኒ፡ ጫፍ ኣጻብዑ ኣብ ማይ ጠሚዑ ልሳነይ ኬዝሕለለይ ከኣ ንኣልኣዛር ስደደለይ’ በሎ። 25  ኣብርሃም ግና፡ ‘ወደይ፡ ንስኻስ ኣብ ህይወትካ ጽቡቕ ከም ዝረኸብካ፡ ኣልኣዛር ግና ሕማቕ ከም ዝረኸበ ዘክር። ሕጂ ግና ንሱ ኣብዚ ይጸናናዕ ኣሎ፡ ንስኻ ግና ትሳቐ ኣለኻ። 26  ምስናይ እዚ ዅሉ ድማ፡ እቶም ካብዚ ናባኻትኩም ኪሓልፉ ዚደልዩ ኸይክእሉ፡ ካብኡ እውን ናባና ኸይሳገሩስ፡ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኹምን ዓብዪ ጋግ ተገይሩ ኣሎ’ በሎ። 27  ንሱ ኸኣ፡ ‘እምበኣር፡ ኦ ኣቦይ፡ ንዕኡ ናብ ቤት ኣቦይ ክትልእኮ እልምነካ ኣለኹ፣ 28  ሓሙሽተ ኣሕዋት ኣለዉኒ እሞ፡ ንሳቶም እውን ናብዛ ቦታ ስቓይ እዚኣ ኸይመጹስ፡ ኣጸቢቑ ይመስክረሎም’ በሎ። 29  ኣብርሃም ግና፡ ‘ሙሴን ነብያትን ኣለውዎም፣ ንዓታቶም ይስምዑ’ በሎ። 30  ንሱ ኸኣ፡ ‘ኣይፋልን፡ ኣቦይ ኣብርሃም፡ ካብ ምዉታት ሓደ እንተ ኸይድዎምሲ፡ ኪንስሑ እዮም’ በሎ። 31  ንሱ ግና፡ ‘ንሙሴን ንነብያትን እንተ ዘይሰሚዖምዎምሲ፡ ካብ ምዉታት ሓደ እንተ ተንሲኡ እውን ኣይኪኣምኑን እዮም’ በሎ።”

እግረ ጽሑፍ

ሉቃ 16:6 * ሓደ ባት፡ 22 ሊትሮ ይኸውን።
ሉቃ 16:7 * ሓደ ቆሮስ፡ 220 ሊትሮ ይኸውን።
ሉቃ 16:23 * ወይ፡ “ሲኦል።” ማለት፡ ሓፈሻዊ መቓብር ደቂ ሰብ። ኣብ መመላእታ ጽሑፍ 8 ርአ።