ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ሉቃስ 14:1-35

14  ኰነ ድማ፡ ብሰንበት ናብ ቤት ሓደ ኻብ ኣሕሉቕ ፈሪሳውያን ኪበልዕ ምስ ኣተወ፡ ንሳቶም ይከታተልዎ ነበሩ።  እንሆ ኸኣ፡ ኣካላቱ ዝሓበጠ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚኡ ነበረ።  የሱስ ነቶም ፈለጥቲ ሕግን ፈሪሳውያንን፡ “ብሰንበት ምሕዋይሲ ተፈቒዱ ድዩ ኣይፋልን፧” ኢሉ ተዛረቦም።  ንሳቶም ግና ኣጽቀጡ። ንሱ ድማ ሒዙ ኣሕወዮ፡ ሰደዶ እውን።  “ካባኻትኩምከ ወዱ ወይ ብዕራዩ ናብ ዒላ እንተ ወዲቑ፡ ብኡብኡ ብመዓልቲ ሰንበት ዘየውጽኦ መን ኣሎ፧” ድማ በሎም።  ነዚ ኸኣ ኪምልሱሉ ኣይከኣሉን።  እቶም ዕዱማት ብሉጽ ቦታ ይሓርዩ ኸም ዘለዉ ምስ ረኣየ ድማ፡ ከምዚ ኢሉ ምሳሌ መሰለሎም፦  “ሓደ ናብ መርዓ ምስ ዚዕድመካ፡ ኣብ ብሉጽ ቦታ ኣይትቀመጥ። ምናልባት ካባኻ ዚኸብር ዓዲሙ እንተ ኣልዩ፡  እቲ ንዕኡን ንዓኻን ዝዓደመ መጺኡ፡ ‘እዛ ቦታ እዚኣ ነዚ ሕደገሉ’ ኺብለካ እዩ። ሽዑ፡ እናሓፈርካ ናብታ ዝተሓተት ቦታ ኽትወርድ ትጅምር። 10  ግናኸ፡ ምስ ተዓደምካ፡ እቲ ዝዓደመካ መጺኡ፡ ‘ዓርከይ፡ ናብ ዝለዓለ ኺድ’ ምእንቲ ኺብለካ፡ ኬድካ ኣብታ ዝተሓተት ቦታ ተቐመጥ። ሽዑ፡ ኣብ ቅድሚ ዅሎም መተዓድምትኻ ኽትከብር ኢኻ። 11  ከመይሲ፡ ርእሱ ዜልዕል ኵሉ ኺትሕት፡ ርእሱ ዜትሕት ከኣ ኪልዕል እዩ።” 12  ነቲ ዝዓደሞ ሰብኣይ ድማ ከምዚ በሎ፦ “ምሳሕ ወይ ድራር ምስ እትገብር፡ ኣዕሩኽካ፡ ወይ ኣሕዋትካ፡ ወይ ኣዝማድካ፡ ወይ ሃብታማት ጐረባብትኻ ኣይትዓድም። ምናልባት መሊሶም እንተ ዓዲሞምኻ፡ ክትፍደ ኢኻ። 13  ድግስ ምስ እትገብርሲ፡ ድኻታትን ቈራያትን ሓንካሳትን ዕዉራትን ዓድም፣ 14  ዚፈድዩኻ ስለ ዘይብሎም፡ ሕጉስ ክትከውን ኢኻ። ከመይሲ፡ ብትንሳኤ ጻድቃን ክትፍደ ኢኻ።” 15  ሓደ ኻብቶም መተዓድምቱ እዚ ምስ ሰምዐ፡ “እቲ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ እንጌራ ዚበልዕ ሕጉስ እዩ” በሎ። 16  ንሱ ኸኣ ከምዚ በሎ፦ “ሓደ ሰብኣይ ዓብዪ ድራር ገበረ፣ ንብዙሓት እውን ዓደመ። 17  ሰዓት ድራር ምስ ኣኸለ ድማ፡ ነቶም ዕዱማት፡ ‘ኵሉ ተዳልዩ ኣሎ እሞ፡ ንዑ’ ኺብሎም ባርያኡ ለኣኸ። 18  ኵላቶም ግና ሓቢሮም ኬመኻንዩ ጀመሩ። እቲ ቐዳማይ፡ ‘ግራት ዓዲገ ኣለኹ፡ ወፊረ ኽርእያ ድማ ኣሎኒ፣ ከተመኻንየለይ እልምነካ ኣለኹ’ በሎ። 19  ካልእ ከኣ፡ ‘ሓሙሽተ ጽምዲ ብዕራይ ዓዲገ ኣለኹ፡ ክፍትኖም ከኣ ክኸይድ እየ፣ ከተመኻንየለይ እልምነካ ኣለኹ’ በለ። 20  ካልእ ድማ፡ ‘ሰበይቲ ተመርዕየ ኣለኹ፣ ስለዚ፡ ክመጽእ ኣይክእልን እየ’ በለ። 21  እቲ ባርያ መጺኡ፡ እዚ ንጐይታኡ ነገሮ። ሽዑ፡ እቲ ብዓል ቤት ተቘጢዑ፡ ንባርያኡ፡ ‘ናብ ጐደናታትን መገድታትን ከተማ ቐልጢፍካ ውጻእ፣ ድኻታትን ቈራያትን ዕዉራትን ሓንካሳትን ከኣ ናብዚ ኣእቱ’ በሎ። 22  ደሓር እቲ ባርያ፡ ‘ጐይታይ፡ ከምቲ ዝኣዘዝካዮ ዀይኑ፡ ገና ድማ ቦታ ኣሎ’ በሎ። 23  እቲ ጐይታ ኸኣ ነቲ ባርያ፡ ‘ናብ መገድታትን ናብ ቀጽርታትን ውጻእ እሞ፡ ቤተይ ምእንቲ ኽትመልእሲ፡ ኪኣትዉ ብግዲ በሎም። 24  ካብቶም እተዓደሙ ሰብኡት ሓደ እኳ ንድራረይ ኣይኪጥዕሞን እዩ፡ እብለኩም ኣለኹ’ በሎ።” 25  ብዙሓት ህዝቢ ድማ ምስኡ ይኸዱ ነበሩ፣ ንሱ ኸኣ ግልጽ ኢሉ ኸምዚ በሎም፦ 26  “ናባይ ዚመጽእ እንተሎ እሞ፡ ኣቦኡን ኣዲኡን ሰበይቱን ደቁን ኣሕዋቱን ኣሓቱን፡ ነፍሱ እውን ከይተረፈት እንተ ዘይጸሊኡ፡ ወደ መዝሙረይ ኪኸውን ኣይክእልን እዩ። 27  ጕንዲ ስቅያቱ ጸይሩ ዘይስዕበኒ ዘበለ፡ ወደ መዝሙረይ ኪኸውን ኣይክእልን እዩ። 28  መን ካባኻትኩምከ እዩ ግምቢ ኺሰርሕ ዚደሊ እሞ፡ ንምውዳኡ ዚኣክል እንተ ኣለዎ፡ ቅድም ተቐሚጡ ዘይጽብጽብ፧ 29  እንተ ዘይኰይኑስ፡ መሰረት ሰሪቱ፡ ምውዳኡ ይስእን ይኸውን፣ ዝረኣይዎ ዘበሉ ኸኣ፡ ኬላግጹሉ ይጅምሩ፡ 30  ከምዚ እናበሉ፦ ‘እዚ ሰብኣይ እዚ ምህናጽ ጀሚሩስ፡ ምውዳኡ ስኢኑ።’ 31  ወይስ ኣየናይ ንጉስ እዩ ምስ ካልእ ንጉስ ኪዋጋእ ዚኸይድ እሞ፡ ነቲ ብ20,000 ዚመጾስ ብ10,000 ወተሃደራት ኪገጥመሉ ዚኽእል እንተ ዀይኑ፡ ቅድም ተቐሚጡ ዘይመክር፧ 32  እንተ ዘይኰይኑስ፡ ገና ርሑቕ ከሎ፡ ልኡኻት ልኢኹ ዕርቂ ይልምኖ። 33  ከምኡ ድማ፡ ዋላ ሓደ ኻባኻትኩም፡ ኵሉ ንብረቱ ኸይቀበጸ፡ ወደ መዝሙረይ ኪኸውን ኣይክእልን እዩ። 34  “ጨውሲ ጽቡቕ እዩ። ጨው እኳ መቐረቱ እንተ ኣጥፊኡ ግና፡ ብምንታይ ይምቅር፧ 35  ናብ ወጻኢ ይድርብይዎ እምበር፡ ንመሬት ኰነ ንድዅዒ ኣይጠቅምን እዩ። ንምስማዕ እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ።”

እግረ ጽሑፍ