ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ሉቃስ 13:1-35

13  በቲ እዋን እቲ፡ ኣብኡ ዝነበሩ ገለ ሰባት፡ ብዛዕባ እቶም ጲላጦስ ደሞም ምስ መስዋእቶም ዝጸምበሮ ገሊላውያን ነገርዎ።  ከምዚ ኢሉ ድማ መለሰሎም፦ “እዞም ገሊላውያን እዚኦም፡ እዚ ስለ ዝረኸቦምሲ፡ ካብ ኵሎም ገሊላውያን ዝገደዱ ሓጥኣን ዝነበሩዶ ይመስለኩም፧  ኣይፋሎምን፣ ንስኻትኩም እንተ ዘይተነሲሕኩምሲ፡ ኵላትኩም ከምኡ ኽትጠፍኡ ኢኹም፡ እብለኩም ኣለኹ።  ወይስ እቶም ኣብ ሰሊሆም ግምቢ ዝወደቖም እሞ ዝቐተሎም ዓሰርተው ሸሞንተኸ፡ ካብ ኵሎም እቶም ኣብ የሩሳሌም ዚነብሩ ዝገደዱ በደልቲ ዝነበሩዶ ይመስለኩም፧  ኣይፋሎምን፣ ንስኻትኩም እንተ ዘይተነሲሕኩምሲ፡ ኵላትኩም ከምኡ ኽትጠፍኡ ኢኹም፡ እብለኩም ኣለኹ።”  እዛ ምሳሌ እዚኣ ኸኣ መሰለ፦ “ሓደ ሰብኣይ ኣብ ኣታኽልቲ ወይኑ፡ ኦም በለስ* ነበረቶ፣ ፍረ ደልዩ ናብኣ መጸ፡ ግናኸ ኣይረኸበላን።  ነቲ ሓላው ኣታኽልቲ ወይኒ ድማ፡ ‘እንሆ፡ ካብዛ ኦም በለስ እዚኣ ፍረ እናደለኹ ሰለስተ ዓመት መጺአስ፡ ኣይረኸብኩላን። ቍረጻ! ስለምንታይ ምድሪ እተባኽን፧’ በሎ።  ንሱ ግና፡ ‘ጐይታይ፡ ወሰነ ወሰና ኽሳዕ ዝዅስኵሳ፡ ድዅዒ ኽሳዕ ዝድኵዓ፡ እዛ ዓመት እዚኣ እውን ሕደጋ፣  ኣብ መጻኢ እንተ ፈርያ፡ ጽቡቕ፣ እንተ ዘይኰይኑ ግና፡ ትቘርጻ’ ኢሉ መለሰሉ።” 10  ብሰንበት ድማ ኣብ ሓንቲ ምኵራብ ይምህር ነበረ። 11  እንሆ ኸኣ፡ ንዓሰርተው ሸሞንተ ዓመት መንፈስ ድኻም ዝሓደራ ሰበይቲ ነበረት፣ ንሳ ድማ ኣመና ጐቢጣ፡ ክትቀንዕ እውን ከቶ ኣይትኽእልን ነበረት። 12  የሱስ ምስ ረኣያ፡ ጸዊዑ፡ “ኣቲ ሰበይቲ፡ ካብ ድኻምኪ ተፈቲሕኪ ኢኺ” በላ። 13  ኣእዳዉ ኸኣ ኣንበረላ፣ ብቕጽበት ድማ ቀንዐት፡ ንኣምላኽ እውን ኣሞገሰት። 14  እቲ መራሕ ምኵራብ ግና፡ የሱስ ብሰንበት ስለ ዘሕወየ ሓሪቑ፡ ነቶም ህዝቢ፡ “ኪዕየየለን ዚግባእ ሽዱሽተ መዓልቲ ኣለዋ፣ እምበኣር፡ ብኣታተን መጺእኩም ተፈወሱ እምበር፡ ብመዓልቲ ሰንበትሲ ኣይኰነን” በሎም። 15  ጐይታ ግና፡ “ኣቱም ግቡዛት፡ ነፍሲ ወከፍ ካባኻትኩም ንብዕራዩ ወይስ ንኣድጉ ብሰንበት ካብ መእሰሪኡ ፈቲሑ፡ ኬስትዮ ኢሉ ይመርሖ ደይኰነን፧ 16  እንሆ፡ እዛ ንዓሰርተው ሸሞንተ ዓመት ሰይጣን ዝኣሰራ ጓል ኣብርሃምከ፡ ካብዚ ማእሰርቲ እዚ ብመዓልቲ ሰንበት ክትፍታሕዶ ኣይግብኣን እዩ፧” ኢሉ መለሰሉ። 17  እዚ ምስ በለ ኸኣ፡ ኵሎም እቶም እተጻረርዎ ሓፈሩ፣ ኵሎም እቶም ህዝቢ ግና፡ በቲ ብእኡ እተገብረ ዅሉ መስተንክር ዝዀነ ግብርታት ተሓጐሱ። 18  ስለዚ፡ ከምዚ በለ፦ “መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ ትመስል፧ ብምንታይከ ኽምስላ እየ፧ 19  ሰብ ወሲዱ ኣብ ስፍራ ኣታኽልቱ ዝዘርኣ ፍረ ኣድሪ ትመስል፣ በቘለት፡ ኦም እውን ኰነት፡ ኣዕዋፍ ሰማይ ከኣ ኣብ ጨናፍራ ሰፈራ።” 20  ከም ብሓድሽ ድማ ከምዚ በለ፦ “ንመንግስቲ ኣምላኽ ብምንታይ ክምስላ እየ፧ 21  ሰበይቲ ወሲዳ፡ ኵሉ ኽሳዕ ዚበኵዕ፡ ኣብ ሰለስተ ስፍሪ* ሓርጭ ዝለወሰቶ ማይ ብሑቝ ትመስል።” 22  ናብ የሩሳሌም ኪጐዓዝ ከሎ ድማ፡ ኣብ ከከተማን ኣብ ቈቍሸትን እናመሃረ ይሓልፍ ነበረ። 23  ሓደ ሰብኣይ ከኣ፡ “ጐይታይ፡ እቶም ዚድሕኑ ሒደት ድዮም፧” በሎ። ንሱ ድማ ከምዚ በሎም፦ 24  “እብለኩም ኣለኹ፦ ብዙሓት ኪኣትዉ እናደለዩስ፡ ስለ ዘይኰነሎም፡ በታ ጸባብ ኣፍ ደገ ንምእታው ተጋደሉ። 25  ብዓል ቤት ተንሲኡ ማዕጾኡ ምስ ሸጐረ፡ ኣብ ወጻኢ ደው ኢልኩም፡ ‘ጐይታይ፡ ኣርሕወልና’ እናበልኩም ምዅሕኳሕ ክትጅምሩ ኢኹም። ንሱ ግና፡ ‘ካበይ ምዃንኩም ኣይፈልጥን እየ’ ኢሉ ኺምልሰልኩም እዩ። 26  ሽዑ፡ ‘ኣብ ቅድሜኻ በሊዕናን ሰቲናን፡ ንስኻ እውን ኣብ ጐደናታትና ምሂርካ’ ምባል ክትጅምሩ ኢኹም። 27  ንሱ ግና፡ ‘ኣቱም ገበርቲ ዓመጻ፡ ካበይ ምዃንኩም ኣይፈልጥን እየ። ካባይ ርሓቑ!’ ኢሉ ኺዛረበኩም እዩ። 28  ንኣብርሃምን ንይስሃቅን ንያእቆብን ንዅሎም ነብያትን ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ምስ ረኣኹምዎም፡ ንስኻትኩም ግና ናብ ወጻኢ ምስ ተደርበኹም፡ ኣብኡ ኽትበኽዩን ኣስናንኩም ክትሕርቅሙን ኢኹም። 29  ካብ ምብራቕን ካብ ምዕራብን ካብ ሰሜንን ካብ ደቡብን ድማ ኪመጹ፡ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ እውን ኣብ መኣዲ ኪቕመጡ እዮም። 30  እንሆ ኸኣ፡ ቀዳሞት ዚዀኑ ዳሕሮት ኣለዉ፡ ዳሕሮት ዚዀኑ ቐዳሞት እውን ኣለዉ።” 31  በታ ሰዓት እቲኣ፡ ገለ ፈሪሳውያን መጺኦም፡ “ሄሮድስ ኪቐትለካ ይደሊ ስለ ዘሎ፡ ውጻእ፡ ካብዚ እውን ኪድ” በልዎ። 32  ንሱ ድማ ከምዚ በሎም፦ “ኬድኩም ነቲ ወኻርያ፡ ‘እንሆ፡ ሎምን ጽባሕን ኣጋንንቲ አውጽእን ሕሙማት አሕውን ኣለኹ፣ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኸኣ ክውድእ እየ’ በልዎ። 33  ነብዪ ኻብ የሩሳሌም ወጻኢ ኪቕተል ዘይቅቡል ስለ ዝዀነ ግና፡ ሎምን ጽባሕን ድሕሪ ጽባሕን መገደይ ክኸይድ ይግባኣኒ እዩ። 34  የሩሳሌም፡ የሩሳሌም፡ ኣቲ ንነብያት እትቐትልን ናብኣ ንእተላእኩ ብዳርባ እምኒ እትጭፍጭፍን፡—ከምቲ ደርሆ ንጨቓዊታ ኣብ ትሕቲ ኣኽናፋ እትእክቦም፡ ክንደይ ሳዕ ኰን እየ ንደቅኺ ኽእክቦም ዝደለኹ! ንስኻትኩም ግና ኣበኹም። 35  እንሆ፡ ቤትኩም ክትጥንጠነልኩም እያ። እብለኩም ኣለኹ፦ ‘ብስም የሆዋ ዚመጽእ ብሩኽ እዩ!’ ክሳዕ እትብሉ፡ ከቶ ኣይክትርእዩንን ኢኹም።”

እግረ ጽሑፍ

ሉቃ 13:6 * ኣብ ማህደረ ቓላት፡ ኣብ “በለስ” ርአ።
ሉቃ 13:21 * ብግሪኽኛ ሳቶን። ብድምር 22 ሊትሮ ኣቢሉ ይኸውን።