ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

መጽሓፍ ቅዱስ ኢንተርነት | መጽሓፍ ቅዱስ—ትርጉም ሓዳስ ዓለም See 2013 revision

ሉቃስ 12:1-59

12  ንሓድሕዶም ክሳዕ ዚራገጹ ኣእላፋት ህዝቢ ምስ ተኣከቡ፡ ቅድም ንደቀ መዛሙርቱ ኸምዚ ኺብሎም ጀመረ፦ “ካብ ማይ ብሑቝ ፈሪሳውያን፡ ንሱ ድማ ግብዝና፡ ተሓለዉ።  ዘይግለጽ ስዉር፡ ዘይፍለጥ ከኣ ሕቡእ የልቦን።  ስለዚ፡ ኣብ ጸልማት እተዛረብኩምዎ ዘበለ፡ ኣብ ብርሃን ኪስማዕ እዩ፣ ኣብ ክፍልኹም ሕሹዅሹዅ ዝበልኩምዎ ድማ፡ ኣብ ናሕስታት ኴንካ ኺስበኽ እዩ።  ንዓኻትኩም ንኣዕሩኸይ እብለኩም ኣለኹ፦ ነቶም ንስጋ ዚቐትሉ፡ ድሕሪኡ ግና ዚገብርዎ ዘይብሎም ኣይትፍርህዎም።  ንመን ከም እትፈርሁ ግና ከርእየኩም፦ ነቲ ምስ ቀተለስ፡ ኣብ ገሃነም ኪድርቢ ስልጣን ዘለዎ ፍርህዎ። እወ፡ ንዕኡ ፍርህዎ፡ እብለኩም ኣለኹ።  ሓሙሽተ ጨራሩ ብኽልተ ዘይረብሓ ሰናቲም* ደይኰናን ዚሽየጣ፧ ሓንቲ ኻባታተን እኳ፡ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣይትርሳዕን እያ።  ኵለን ጸጕሪ ርእስኹም እኳ ተቘጺረን እየን። ንስኻትኩም ካብ ብዙሓት ጨራሩ ትበልጹ ኢኹም እሞ፡ ኣይትፍርሁ።  “እብለኩም ኣለኹ፦ ኣብ ቅድሚ ሰባት ምሳይ ሓድነት ከም ዘለዎ ዚእመን ኵሉ፡ ወዲ ሰብ ከኣ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ሰማይ ምስኡ ሓድነት ከም ዘለዎ ኺእመነሉ እዩ።  ኣብ ቅድሚ ሰባት ዚኽሕደኒ ግና፡ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ኣምላኽ ኪከሓድ እዩ። 10  ኣንጻር ወዲ ሰብ ዚዛረብ ዘበለ ይሕደገሉ፣ ንመንፈስ ቅዱስ ዚጸርፍ ዘበለ ግና ኣይሕደገሉን እዩ። 11  ኣብ ቅድሚ ኣኼባን ገዛእትን ሰበ ስልጣንን ምስ ዚወስዱኹም ግና፡ ከመይ ወይ እንታይ ኢልኩም ከም እትማጐቱ ወይ እንታይ ከም እትብሉ ኣይትጨነቑ፣ 12  ከመይሲ፡ በታ ሰዓት እቲኣ፡ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ከም እትዛረቡ ኺምህረኩም እዩ።” 13  ሓደ ኻብቶም ህዝቢ ድማ፡ “መምህር፡ ንሓወይ ርስቲ ኺመቕለኒ ንገረለይ” በሎ። 14  ንሱ ኸኣ፡ “ኣታ ሰብኣይ፡ ኣብ ልዕሌኹም ዳኛ ወይስ መማቐሊ ገይሩ መን ሸይሙኒ፧” በሎ። 15  ሽዑ፡ “ሰብ ብዙሕ እኳ እንተ ኣለዎ፡ ብገንዘቡ ህይወት ኣይረክብን እዩ እሞ፡ ተጠንቀቑ፡ ካብ ኵሉ ስስዐ ድማ ተሓለዉ” በሎም። 16  ከምዚ ኢሉ ኸኣ ምሳሌ መሰለሎም፦ “ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ግራውቱ ቐደወሉ። 17  ብልቡ ኸኣ፡ ‘እኽለይ ዝእክበሉ ቦታ የብለይን፡ እንታይ ደኣ ኽገብር እየ፧’ ኢሉ ሓሰበ። 18  ‘ከምዚ ኽገብር እየ፦ ማዕከነይ ኣፍሪሰ፡ ኣግፊሐ ኽሰርሖ እየ፣ ኣብኡ ኸኣ ኵሉ እኽለይን ሃብተይን ክእክቦ እየ፣ 19  ንነፍሰይ እውን፡ “ኣቲ ነፍሰይ፡ ንብዙሕ ዓመታት ዚኣኽለኪ ብዙሕ እተደለበ ሃብቲ ኣሎኪ፣ ኣዕርፊ፡ ብልዒ፡ ስተዪ፡ ተሓጐሲ” ኽብላ እየ’ ድማ በለ። 20  ኣምላኽ ግና፡ ‘ኣታ ዓሻ፡ በዛ ለይቲ እዚኣ፡ ንነፍስኻ* ኻባኻ ኺወስድዋ ይደልይዋ ኣለዉ። እቲ ዝደለብካዮ ደኣ ንመን ኪኸውን እዩ፧’ በሎ። 21  እቲ ንርእሱ መዝገብ ዚእክብ፡ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግና ሃብታም ዘይኰነ፡ ከምኡ እዩ።” 22  ንደቀ መዛሙርቱ ድማ ከምዚ በሎም፦ “ስለዚ፡ እብለኩም ኣለኹ፦ ብእትበልዕዎ፡ ብእትሰትይዎ፡ ወይስ ብእትኽደንዎ ንነፍሳትኩም* ኣይትጨነቑ። 23  ነፍሲ ኻብ ብልዒ፡ ሰብነት ከኣ ካብ ክዳን ይበልጽ። 24  ንኳዃት እሞ ኣስተብህሉሎም። ኣምላኽ ይምግቦም እምበር፡ ኣይዘርኡ፡ ኣይዓጽዱ፣ ቆፎ ወይስ ማዕከን እውን የብሎምን። ካብ ኣዕዋፍሲ ንስኻትኩም ግዳ ኽንደይ ኣዚኹም ዘይትበልጹ፧ 25  ካባኻትኩምከ ተጨኒቑ ኣብ ዕምሩ ሓንቲ እመት* ኪውስኽ ዚኽእል መን ኣሎ፧ 26  እዛ ንእሽቶ ነገር እኳ ኽትገብሩ ኻብ ዘይትኽእሉስ፡ ስለምንታይ ደኣ ብዛዕባ ኻልእ እትጭነቑ፧ 27  ዕምባባታት ከመይ ኢሎም ከም ዚዓብዩ ኣስተብህሉ፣ ኣይጽዕሩ፡ ኣይፈትሉ፣ ኣነ ግና እብለኩም ኣለኹ፦ ሰሎሞን እኳ በቲ ዅሉ ኽብሩ ኸም ሓደ ኻባታቶም ኣይተኸድነን። 28  ኣምላኽ ነቲ ሎሚ ዘሎ፡ ጽባሕ ከኣ ናብ እቶን ዚድርበ ኣትክልቲ መሮር እኳ ኸምዚ ገይሩ ዚኸድኖ ኻብ ኰነ፡ ኣቱም ጐደሎ ዝእምነቶም፡ ንዓኻትኩም ግዳ ኸመይ ኣብሊጹ ዘይከድነኩም! 29  እምበኣር፡ እትበልዕዎን እትሰትይዎን ኣይትድለዩ፡ ኣይትጨነቑ እውን፣ 30  ነዚ ዅሉስ ኣህዛብ ዓለም ኣጸቢቖም ይደልይዎ እዮም፣ እዚ ዅሉ ኸም ዜድልየኩም ግና ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ። 31  መንግስቱ ደኣ ብቐጻሊ ድለዩ፣ እዚ ድማ ይውሰኸልኩም። 32  “ኣታ ሒደት መጓሰ፡ መንግስቲ ኺህበኩም ኣቦኹም ሰሚርዎ እዩ እሞ፡ ኣይትፍራህ። 33  ንብረትኩም ሽጡ፡ ምጽዋት እውን ሃቡ። ሰራቒ ኣብ ዘይቀርቦ፡ ብልዒ ኣብ ዘይበልዖ፡ ዘይበሊ ማሕፉዳን ዘይጐድል መዝገብን ኣብ ሰማያት ግበሩ። 34  ከመይሲ፡ መዝገብኩም ኣብ ዘለዎ፡ ኣብኡ ድማ ልብኹም ኣሎ። 35  “ሓቛቝኹም ዕጡቕ፡ መብራህትታትኩም ድማ ውሉዕ ይኹን፣ 36  ንስኻትኩም እውን፡ ጐይታኦም ካብ መርዓ ኺምለስ ከም ዚጽበዩ እሞ፡ መጺኡ ዃሕኳሕ ምስ ኣበለ፡ ብኡብኡ ኸም ዚኸፍቱሉ ሰባት ኩኑ። 37  እቶም ጐይታኦም ኣብ ዚመጸሉ እዋን ነቒሖም ዚረኽቦም ባሮት ሕጉሳት እዮም! ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ፦ ተዓጢቑ ኣብ መኣዲ ኬቐምጦም፡ ቀሪቡ እውን ኬገልግሎም እዩ። 38  ኣብ ካልአይቲ ዀነ፡ ኣብ ሳልሰይቲ እዋን ሓለዋ እኳ እንተ መጺኡ እሞ፡ ከምኡ እንተ ረኺብዎም፡ ሕጉሳት እዮም! 39  ግናኸ እዚ ፍለጡ፦ ብዓል ቤት፡ ሰራቒ ኣበየነይቲ ሰዓት ከም ዚመጽእ እንተ ዚፈልጥ ነይሩ፡ ምነቕሐ፡ ሰራቒ ናብ ቤቱ ኺኣቱ እውን ኣይምፈቐደን። 40  ንስኻትኩም እውን፡ ወዲ ሰብ ብዘይሓሰብኩምዋ ሰዓት ኪመጽእ እዩ እሞ፡ ድሉዋት ኩኑ።” 41  ጴጥሮስ ከኣ፡ “ጐይታይ፡ እዛ ምሳሌ እዚኣስ ንዓና ዲኻ እትምስላ ዘለኻ፡ ወይስ ንዅሉ፧” በሎ። 42  ጐይታ ድማ ከምዚ በለ፦ “እቲ ቐለቦም በብግዜኡ ኺህቦም ጐይታኡ ዚሸሞ እሙንን ኣስተውዓልን መጋቢ* መን ኰን እዩ፧ 43  እቲ ጐይታኡ ኺመጽእ ከሎ፡ ከምኡ እናገበረ ዚረኽቦ ባርያ ሕጉስ እዩ! 44  ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ፦ ኣብ ኵሉ ንብረቱ ኺሸሞ እዩ። 45  እቲ ባርያ ግና ብልቡ፡ ‘ጐይታይ ይድንጒ እዩ’ እንተ ኢሉ፡ ነቶም ገላዉን ኣግራድን ኪወቕዖምን ኪበልዕን ኪሰትን ኪሰክርን ከኣ እንተ ጀሚሩ፡ 46  ጐይታ እቲ ባርያ፡ ንሱ ብዘይጽበያ መዓልትን ብዘይፈልጣ ሰዓትን ኪመጽእ እዩ፣ ብዜስካሕክሕ መገዲ ኪቐጽዖ፡* ግዲኡ ድማ ምስ ዘይእሙናት ኪገብሮ እዩ። 47  እቲ ፍቓድ ጐይታኡ ፈሊጡ ዘይተዳለወ ወይ ከምቲ ፍቓዱ ዘይገበረ ባርያ፡ ብዙሕ ኪውቃዕ እዩ። 48  እቲ ኸይፈለጠ መውቃዕቲ ዚግብኦ ነገር ዝገበረ ግና፡ ሒደት እዩ ዚውቃዕ። ብዙሕ ንእተዋህቦ ዅሉ፡ ብዙሕ ይድለዮ፣ ብዙሕ ንዘማዕቈብዎ ኸኣ፡ ኣብዚሖም ይደልይዎ። 49  “ናብ ምድሪ ሓዊ ኸናኽስ እየ ዝመጻእኩ፣ ድሮ እንተ ነዲዱ ደኣ እንታይ ዝደልዮ ኣሎኒ፧ 50  ዝጥመቓ ጥምቀት ኣላትኒ፡ ክሳዕ እትፍጸምሲ ኸመይከ ዘይጸበኒ! 51  ኣብ ምድሪ ሰላም ከምጽእ ዝመጻእኩዶ ይመስለኩም፧ ምፍልላይ ደኣ እምበር፡ ሰላምሲ ኣይኰነን፡ እብለኩም ኣለኹ። 52  ካብ ሕጂ ንደሓር ሓሙሽተ ኣብ ሓንቲ ቤት እንተ ኣለዉ፡ ሰለስተ ኻብ ክልተ፡ ክልተ ድማ ካብ ሰለስተ ኺፈላለዩ እዮም። 53   ኣቦ ኻብ ወዱ፡ ወዲ እውን ካብ ኣቦኡ፡ ኣደ ኻብ ጓላ፡ ጓል እውን ካብ ኣዲኣ፡ ሓማት ካብ ሰበይቲ ወዳ፡ ሰበይቲ ወዲ እውን ካብ ሓማታ ኺፈላለዩ እዮም።” 54  ነቶም ህዝቢ ድማ ከምዚ በሎም፦ “ብምዕራብ ደበና ኺደባኖ ምስ ረኣኹም፡ ብኡብኡ፡ ‘ብርቱዕ ዝናም ይመጽእ ኣሎ’ ትብሉ፣ ከምኡ ኸኣ ይኸውን። 55  ንፋስ ደቡብ ኪነፍስ ምስ ረኣኹም እውን፡ ‘ሃሩር ኪኸውን እዩ’ ትብሉ፣ ከምኡ ድማ ይኸውን። 56  ኣቱም ግቡዛት፡ ትርኢት ምድርን ሰማይን ብኸመይ ከም እትምርምሩ ትፈልጡ፡ ነዛ ግዜ እዚኣ ብኸመይ ከም እትምርምርዋ ደኣ ኸመይ ዘይትፈልጡ፧ 57   ስለምንታይከ ባዕላትኩም ቅኑዕ ዘይትፈርዱ፧ 58  ንኣብነት፡ ምስ መባእስትኻ ናብ ሓለቓ ኽትከይድ ከለኻ፡ ኣብ ፈራዲ ኸየብጽሓካ፡ እቲ ፈራዲ ኸኣ ንግልያኡ ኣሕሊፉ ኸይህበካ፡ እቲ ግልያ እውን ናብ ቤት ማእሰርቲ ኸይድርብየካስ፡ ኣብ መገዲ ኸለኻ፡ ምስኡ ኽትተዓረቕ ጽዓር። 59  እንተ ዘይኰይኑ፡ እታ ናይ መወዳእታ ሳንቲም ክሳዕ እትኸፍል፡ ካብኡ ኣይክትወጽእን ኢኻ፡ እብለካ ኣለኹ።”

እግረ ጽሑፍ

ሉቃ 12:6 * ቃል ብቓሉ፡ “ክልተ ኣሳርያ።” ሓደ ኣሳርዮን፡ 1/16 ናይ ዲናር። ኣብ መመላእታ ጽሑፍ 11 ርአ።
ሉቃ 12:20 * ወይ፡ “ንህይወትካ።”
ሉቃ 12:22 * ወይ፡ “ንህይወትኩም።”
ሉቃ 12:25 * “እመት፡” ብገምጋም ካብ ኵርናዕ ኢድ ክሳዕ ጫፍ ኣጻብዕቲ ዘሎ ንውሓት እዩ። ኣብዚ፡ “ንእሽቶ እኳ” ማለት እዩ።
ሉቃ 12:42 * ወይ፡ “ኣመሓዳሪ ቤት።”
ሉቃ 12:46 * ወይ፡ “ኣብ ክልተ ኺጭንድሖ።”