ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

መጽሓፍ ቅዱስ ኢንተርነት | መጽሓፍ ቅዱስ—ትርጉም ሓዳስ ዓለም See 2013 revision

ሉቃስ 11:1-54

11  ኰነ ድማ፡ ኣብ ሓደ ቦታ ኺጽሊ ጸኒሑ ምስ ወድአ፡ ሓደ ኻብ ደቀ መዛሙርቱ፡ “ጐይታይ፡ ከምቲ ዮሃንስ ንደቀ መዛሙርቱ ዝመሃሮም፡ ምጽላይ ምሃረና” በሎ።  ንሱ ኸኣ ከምዚ በሎም፦ “ክትጽልዩ ኸለኹም፡ ከምዚ በሉ፦ ‘ኣቦና፡ ስምካ ይቀደስ። መንግስትኻ ትምጻእ።  ናይ ዕለት እንጌራና በብመዓልቱ ሃበና።  ንሕና ንዝበደሉና* ዅሎም ንሓድገሎም ኢና እሞ፡ ሓጢኣትና ሕደገልና፣ ኣብ ፈተና ድማ ኣይተእትወና።’”  ከምዚ እውን በሎም፦ “ሓደ ኻባኻትኩም ዓርኪ ኣለዎ ንበል፣ ፍርቂ ለይቲ ናብኡ ኸይዱ ድማ፡ ‘ዓርከይ፡ ሰለስተ እንጌራ ኣለቅሓኒ፣  ፈታውየይ ገይሹ መጺኡንስ፡ ዝቕርበሉ የብለይን’ ይብሎ።  እቲ ኸኣ ካብ ውሽጢ፡ ‘ኣይተሸግረኒ። ማዕጾ ድሮ ተሸጒሩ እዩ፡ ደቀይ ከኣ ምሳይ ኣብ ዓራት እዮም ዘለዉ፣ ተንሲአ ኽህበካ ኣይክእልን እየ’ ኢሉ ይምልሰሉ።  እብለኩም ኣለኹ፦ ዓርኩ ስለ ዝዀነ ተንሲኡ እኳ እንተ ዘይሃቦ፡ ላሕ ስለ ዘበሎ ግና ተንሲኡ ዝደለዮ ይህቦ።  ከምኡ ድማ፡ እብለኩም ኣለኹ፦ ብቐጻሊ ለምኑ እሞ፡ ኪውሃበኩም እዩ፣ ብቐጻሊ ድለዩ እሞ፡ ክትረኽቡ ኢኹም፣ ብቐጻሊ ዃሕኵሑ እሞ፡ ኪኽፈተልኩም እዩ። 10  ከመይሲ፡ ዚልምን ዘበለ ይቕበል፡ ዚደሊ ዘበለ ይረክብ፡ ዚዅሕኵሕ ዘበለ እውን ይኽፈተሉ እዩ። 11  ካባኻትኩምከ እንታዋይ ኣቦ እዩ ወዱ ዓሳ እንተ ለሚንዎ፡ ኣብ ክንዲ ዓሳስ ተመን ዚህቦ፧ 12  ወይስ እንቋቝሖ እንተ ለሚንዎ፡ ዕንቅርቢትዶ ይህቦ፧ 13  እምበኣር፡ ንስኻትኩም እኩያት ክነስኹም፡ ንደቅኹም ብኸመይ ጽቡቕ ውህበት ከም እትህቡ ኻብ ፈለጥኩም፡ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦ ግዳ ንዚልምንዎ ኽንደይ ኣብዚሑ መንፈስ ቅዱስ ዘይህቦም!” 14  ዓባስ ጋኔን ድማ የውጽእ ነበረ። እቲ ጋኔን ምስ ወጸ ኸኣ፡ እቲ ዓባስ ተዛረበ። እቶም ህዝቢ ድማ ተገረሙ። 15  ገሊኣቶም ግና፡ “ንኣጋንንቲ ብብኤል-ዜቡል እቲ ሓለቓ ኣጋንንቲ እዩ ዜውጽኦም” በሉ። 16  ካልኦት ከኣ፡ ኪፍትንዎ ኢሎም፡ ካብ ሰማይ ትእምርቲ ኼርእዮም ደለዩ። 17  ንሱ ግና ሓሳባቶም ፈሊጡ፡ ከምዚ በሎም፦ “ንሓድሕዳ እተኸፋፈለት ኵላ መንግስቲ ትጠፍእ፣ ንሓድሕዳ እተኸፋፈለት ቤት እውን ትወድቕ። 18  ኣነ ንኣጋንንቲ ብብኤል-ዜቡል ከም ዘውጽኦም እትብሉስ፡ ሰይጣን እንተ ተኸፋፊሉ ደኣ፡ መንግስቱ ኸመይ ኢላ ትቐውም፧ 19  ኣነ ንኣጋንንቲ ብብኤል-ዜቡል ዘውጽኦም እንተ ዀይነ፡ ደቅኹም ደኣ ብመን እዮም ዜውጽእዎም፧ ስለዚ ኸኣ፡ ንሳቶም ፈራዶኹም ኪዀኑ እዮም። 20  ኣነ ንኣጋንንቲ ብኣጻብዕ ኣምላኽ ዘውጽኦም እንተ ዀይነ ግና፡ መንግስቲ ኣምላኽ መጸትኩም። 21  ሓደ ኣጽዋር ዝዓጠቐ ሓያል፡ ቤቱ ምስ ዚሕሉ፡ ንብረቱ ብሰላም ይነብር። 22  ካብኡ ዚሕይል መጺኡ ምስ ዚስዕሮ ግና፡ ነቲ ዚእመኖ ዝነበረ ኣጽዋሩ ይገፍፎ፡ ነቲ ዝዘመቶ እውን ይማቐሎ። 23  እቲ ምሳይ ዘይኰነ ይጻረረኒ፣ እቲ ምሳይ ዘይእክብ ከኣ ይዘሩ። 24  “ርኹስ መንፈስ ካብ ሰብ ምስ ወጸ፡ መዕረፊ ደልዩ ብኣጻምእ ይሓልፍ፣ ምስ ሰኣነ ኸኣ፡ ‘ናብታ ዝወጻእኩላ ቤተይ ደኣ ኽምለስ’ ይብል። 25  ናብኣ ምስ በጽሐ ድማ፡ ተዀስቲራን ተሰሊማን ይረኽባ። 26  ድሕሪኡ፡ ከይዱ ኻብኡ ዝኸፍኡ ሸውዓተ ኻልኦት መናፍስቲ ይማላእ እሞ፡ ኣትዮም ኣብኣ ይነብሩ። ነቲ ሰብ እቲ ኸኣ፡ ካብ መጀመርታኡ፡ መወዳእታኡ ይገድዶ።” 27  እዚ ኺዛረብ ከሎ፡ ካብቲ ህዝቢ ሓንቲ ሰበይቲ ዓው ኢላ፡ “ዝጾረትካ ኸርስን ዝጠቦኻየን ኣጥባትን ሕጉሳት እየን!” በለቶ። 28  ንሱ ግና፡ “ሕጉሳትሲ እቶም ቃል ኣምላኽ ዚሰምዑን ዚሕልዉን ደኣ እዮም!” በላ። 29  እቶም ህዝቢ ምስ ተኣከቡ፡ ከምዚ ኺብል ጀመረ፦ “እዚ ወለዶ እዚ እኩይ ወለዶ እዩ፣ ትእምርቲ ይደሊ። ብዘይካ ትእምርቲ ዮናስ ግና፡ ትእምርቲ ኣይኪውሃቦን እዩ። 30  ከምቲ ዮናስ ንሰብ ነነዌ ትእምርቲ ዝዀኖም፡ ወዲ ሰብ ድማ ነዚ ወለዶ እዚ ኸምኡ ኪዀኖ እዩ። 31  ንግስቲ ደቡብ፡ ጥበብ ሰሎሞን ክትሰምዕ ኢላ ኻብ ወሰን ምድሪ መጺኣ ነይራ እያ እሞ፡ ብመዓልቲ ፍርዲ ምስ ሰብ እዚ ወለዶ እዚ ኽትትንስእን ክትኵንኖን እያ። እንሆ ኸኣ፡ ካብ ሰሎሞን ዚዓቢ ኣብዚ ኣሎ። 32  ሰብ ነነዌ ብስብከት ዮናስ ተነሲሖም እዮም እሞ፡ ብመዓልቲ ፍርዲ ምስ እዚ ወለዶ እዚ ተንሲኦም ኪዅንንዎ እዮም። እንሆ ኸኣ፡ ካብ ዮናስ ዚዓቢ ኣብዚ ኣሎ። 33  መብራህቲ ኣብሪሁ፡ እቶም ዚኣትዉ ብርሃን ምእንቲ ኺርእዩ ኢሉ፡ ኣብ ቀዋሚ ቐንዴል የቐምጦ እምበር፡ ኣብ ከውሊ ወይስ ኣብ ትሕቲ ኸፈር ዜንብሮ የልቦን። 34  መብራህቲ ሰብነት፡ ዓይኒ እያ። ዓይንኻ ትኵርቲ* ምስ እትኸውን፡ ብዘሎ ሰብነትካ ብሩህ ይኸውን፣ እክይቲ* ምስ እትኸውን ግና፡ ሰብነትካ እውን ጸልማት ይኸውን። 35  እምበኣር፡ እቲ ኣባኻ ዘሎ ብርሃን፡ ጸልማት ከይኸውንሲ፡ ተጠንቀቕ። 36  ስለዚ፡ ብዘሎ ሰብነትካ ጸልማት ዘይብሉ ብሩህ እንተ ዀይኑ፡ ከምቲ መብራህቲ ብጸዳሉ ዜብርሃልካ፡ ኵሉ ብሩህ ይኸውን።” 37  እዚ ምስ ተዛረበ፡ ሓደ ፈሪሳዊ ምስኡ ኺበልዕ ለመኖ። ኣትዩ ኸኣ ኣብ መኣዲ ተቐመጠ። 38  እቲ ፈሪሳዊ ድማ፡ ቅድሚ ምሳሕ ኢዱ ኸም ዘይተሓጽበ ምስ ረኣየ፡ ተገረመ። 39  ጐይታ ግና ከምዚ በሎ፦ “ሕጂ ኣቱም ፈሪሳውያን፡ ዝባን ዋንጫን ጻሕልን ትሓጽቡ፣ ውሽጥኹም ግና ስስዐን እከይን ዝመላእኩም ኢኹም። 40  ኣቱም ዓያሹ፡ እቲ ንዝባኑ ዝገበረ፡ ንውሽጡስ ኣይገበረንዶ፧ 41  ግናኸ፡ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኸም ምጽዋት ሃቡ፣ እንሆ ድማ፡ ኵሉ ጽሩይ ይዀነልኩም። 42  ኣቱም ፈሪሳውያን፡ ካብ ናዕናዕን ካብ ጨና ኣዳምን ካብ ኵሉ ኣሕምልትን ዕሽር ትህቡ፣ ፍትሕን ፍቕሪ ኣምላኽን ግና ሸለል ትብሉ ኣለኹም እሞ፡ ወይለኹም! እዚ ኽትገብሩ ይግባእ፡ እቲ እውን ሸለል ክትብሉ ኣይግባእን። 43  ኣቱም ፈሪሳውያን፡ ኣብ ምኵራባት ቀዳሞት መናብር፡ ኣብ ዕዳጋ ድማ ሰላምታታት ትፈትዉ ኢኹም እሞ፡ ወይለኹም! 44  ከምቲ ሰባት ከይፈለጡ ረጊጾምዎ ዚሓልፉ ብንጹር ዘይርአ መቓብራት ኢኹም እሞ፡ ወይለኹም!” 45  ሓደ ኻብቶም ፈለጥቲ ሕጊ ድማ፡ “መምህር፡ ከምዚ ኽትብል ከለኻስ፡ ትጸርፈና ኣለኻ” ኢሉ መለሰሉ። 46  ንሱ ኸኣ ከምዚ በለ፦ “ኣቱም ፈለጥቲ ሕጊ እውን፡ ንሰባት ከቢድ ጾር ተሰክሙ፡ ንስኻትኩም ባዕላትኩም ግና ነቲ ጾር ብኣጻብዕኩም ኣይትትንክይዎን ኢኹም እሞ፡ ወይለኹም! 47  “መቓብር ነብያት ትሰርሑ ኢኹም፣ ግናኸ ኣቦታትኩም ቀቲሎምዎም እዮም እሞ፡ ወይለኹም። 48  ንሳቶም ቀቲሎምዎም፡ ንስኻትኩም ድማ መቓብሮም ትሰርሑ ኣለኹም እሞ፡ ንግብሪ ኣቦታትኩም መሰኻኽር ኢኹም፡ ትሰምርዎም እውን ኣለኹም። 49  ስለዚ፡ ጥበብ ኣምላኽ ከምዚ በለት፦ ‘ነብያትን ሃዋርያትን ናባታቶም ክልእኽ እየ፣ ንገሊኣቶም ድማ ኪቐትልዎምን ኪሰጕዎምን እዮም፣ 50  እዚ ኸኣ፡ እቲ ኻብ ምስራት ዓለም ኣትሒዙ ዝፈሰሰ ደም ኵሎም ነብያት፡ ካብዚ ወለዶ እዚ ምእንቲ ኺድለ እዩ፣ 51  ካብ ደም ኣቤል ኣትሒዙ ኽሳዕ ደም እቲ ኣብ መንጎ መሰውእን ቤትን እተቐትለ ዘካርያስ ዝፈሰሰ ደም ኪድለ እዩ።’ እወ፡ እብለኩም ኣለኹ፦ ካብዚ ወለዶ እዚ ኺድለ እዩ። 52  “ኣቱም ፈለጥቲ ሕጊ፡ መፍትሕ ፍልጠት ወሲድኩምሲ፡ ንስኻትኩም ኣይኣቶኹምን፡ ነቶም ኪኣትዉ ዚደልዩ እውን ከልኪልኩምዎም ኢኹም እሞ፡ ወይለኹም!” 53   ካብኡ ምስ ከደ ድማ፡ እቶም ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ብርቱዕ ጸቕጢ ኺገብሩሉን ሕቶታት ኬብዝሑሉን ጀመሩ፣ 54  ብገለ ዘረባኡ ኺሕዝዎ ድማ ይጸናተውዎ ነበሩ።

እግረ ጽሑፍ

ሉቃ 11:4 * ቃል ብቓሉ፡ “ንሰብ ዕዳና።”
ሉቃ 11:34 * ወይ፡ “ቅንዕቲ።”
ሉቃ 11:34 * ወይ፡ “ክፍእቲ፣ ቀናእ።”