ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

መጽሓፍ ቅዱስ ኢንተርነት | መጽሓፍ ቅዱስ—ትርጉም ሓዳስ ዓለም See 2013 revision

ሉቃስ 10:1-42

10  ድሕርዚ፡ ጐይታ፡ ካልኦት ሰብዓ መዘዘ፣ በብኽልተ ገይሩ ኸኣ ናብቲ ንሱ ዚኸዶ ዘበለ ኸተማን ቦታን ቀቅድሚኡ ለኣኾም።  ከምዚ ድማ በሎም፦ “እቲ እኽልስ ብዙሕ እዩ፣ ዓየይቲ ግና ሒደት እዮም። ስለዚ፡ ነቲ ጐይታ እኽሊ፡ ናብ እኽሉ ዓየይቲ ኺልእኽ ለምንዎ።  ኪዱ። እንሆ፡ ከም ዕያውቲ ናብ መንጎ ተዃሉ እልእኸኩም ኣለኹ።  ማሕፉዳ ዀነ፡ ለቘታ ስንቂ ዀነ፡ ኣሳእን ኰነ ኣይትማልኡ፣ ኣብ መገዲ ድማ ንሓደ እኳ ሰላም ክትብሉ ኢልኩም ግዜ ኣይተጥፍኡ።  ኣብ እትኣትውዋ ቤት፡ ቅድም፡ ‘ነዛ ቤት እዚኣ ሰላም ይኹን’ በሉ።  ኣብኣ ፈታው ሰላም እንተሎ፡ ሰላምኩም ኣብኡ ኺሓድር እዩ። እንተ ዘየልቦ ግና፡ ሰላምኩም ኪምለሰኩም እዩ።  ንዓያዪ ዓስቡ ይግብኦ እዩ እሞ፡ ኣብታ ቤት ዝሃቡኹም እናበላዕኩምን እናሰተኹምን ተቐመጡ። ካብ ቤት ናብ ቤት ኣይትሕለፉ።  “ኣብ እትኣትውዋ ኸተማ እውን፡ እንተ ተቐቢሎምኹም፡ ዝቐረቡልኩም ብልዑ፡  ኣብኣ ንዘለዉ ሕሙማት ኣሕውዩ፡ ‘መንግስቲ ኣምላኽ ናባኻትኩም ቀሪባ ኣላ’ ኸኣ በልዎም። 10  ኣብታ እትኣትውዋ ኸተማ እንተ ዘይተቐቢሎምኹም ግና፡ ናብ ጐደናኣ ወጺእኩም፡ 11  ‘እቲ ኻብ ከተማኹም ኣብ ኣእጋርና ዝለገበ ደሮና እኳ ንነግፈልኩም ኣለና። መንግስቲ ኣምላኽ ናባኻትኩም ከም ዝቐረበት ግና፡ እዚ ፍለጡ’ በሉ። 12  በታ መዓልቲ እቲኣ፡ ካብ ነታ ኸተማ እቲኣስ፡ ንሶዶም ኪቐልል እዩ፡ እብለኩም ኣለኹ። 13  “ወይለኺ ኰራዚን! ወይለኺ ቤት-ሳይዳ! እቲ ኣባኻትክን እተገብረ ግብርታት ሓይሊ ኣብ ጢሮስን ሲዶንን ተገይሩ እንተ ዚኸውንሲ፡ ማቕ ተኸዲነን፡ ኣብ ሓምዅሽቲ ድማ ተቐሚጠን፡ ቀደም ምተነስሓ ነይረን። 14  ስለዚ፡ ብመዓልቲ ፍርዲ፡ ካብ ንዓኻትክን ንጢሮስን ንሲዶንን ኪቐልል እዩ። 15  ኣቲ ቅፍርናሆም፡ ክሳብ ሰማይዶ ልዕል ክትብሊ ኢኺ፧ ክሳብ መቓብር* እባ ኽትወርዲ ኢኺ! 16  “እቲ ንዓኻትኩም ዚሰምዓኩም፡ ንዓይ እውን ይሰምዓኒ። እቲ ንዓኻትኩም ዚንዕቐኩም፡ ንዓይ እውን ይንዕቐኒ። እቲ ንዓይ ዚንዕቐኒ ኸኣ፡ ነቲ ዝለኣኸኒ እዩ ዚንዕቖ።” 17  እቶም ሰብዓ ኸኣ፡ “ጐይታይ፡ ኣጋንንቲ እኳ ብስምካ ተገዚኦምልና” እናበሉ ብሓጐስ ተመልሱ። 18  ንሱ ድማ፡ “ሰይጣን ከም በርቂ ኻብ ሰማይ ወዲቑ ረኣኽዎ። 19  እንሆ፡ ተመንን ዕንቅርቢትን ኵሉ ሓይሊ ጸላእን ክትረግጹ ስልጣን ሂበኩም ኣለኹ፣ ዚጐድኣኩም ከኣ ከቶ የልቦን። 20  ግናኸ፡ ስምኩም ኣብ ሰማያት ስለ እተጻሕፈ ተሓጐሱ እምበር፡ መናፍስቲ ስለ እተገዝኡልኩም፡ በዚ ኣይትተሓጐሱ” በሎም። 21  በታ ሰዓት እቲኣ፡ ብመንፈስ ቅዱስ ባህ በሎ፡ ከምዚ እውን በለ፦ “ኦ ኣቦይ፡ ጐይታ ሰማይን ምድርን፡ ነዚ ነገራት እዚ ኻብ ጥበበኛታትን ኣስተውዓልትን ስለ ዝሓባእካዮ፡ ንሕጻናት ከኣ ስለ ዝገለጽካዮ፡ ብግህዶ እውድሰካ ኣለኹ። እወ፡ ኦ ኣቦይ፡ ከምኡ ዝዀነ፡ ስለ ዝሰመርካዮ እዩ። 22  ኵሉ ኻብ ኣቦይ ተዋሂቡኒ ኣሎ፣ ወዲ መን ምዃኑ ኸኣ ብዘይካ ኣቦ፡ ሓደ እኳ ዚፈልጦ የልቦን፣ ኣቦ መን ምዃኑ እውን ብዘይካ ወድን ወዲ ኺገልጸሉ ዚደልን፡ ሓደ እኳ ዚፈልጦ የልቦን።” 23  ናብቶም ደቀ መዛሙርቲ ግልጽ ኢሉ ኸኣ ንበይኖም፡ “ነዚ እትርእይዎ ዘለኹም ዚርእያ ኣዒንቲ ሕጉሳት እየን። 24  ከመይሲ፡ ብዙሓት ነብያትን ነገስታትን ነዚ እትርእይዎ ዘለኹም ኪርእዩ ተመንዮም ኣይረኣይዎን፣ ነዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም ከኣ ኪሰምዑ ተመንዮም ኣይሰምዕዎን፡ እብለኩም ኣለኹ” በሎም። 25  እንሆ ኸኣ፡ ሓደ ፈላጥ ሕጊ ኺፍትኖ ተንሲኡ፡ “መምህር፡ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ኽወርስ እንታይ ክገብር ኣሎኒ፧” በሎ። 26  ንሱ ድማ፡ “ኣብ ሕጊ እንታይ ጽሑፍ ኣሎ፧ ከመይከ ተንብብ፧” በሎ። 27  ንሱ ኸኣ፡ “‘ንየሆዋ ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻን ብምሉእ ነፍስኻን ብምሉእ ሓይልኻን ብምሉእ ኣእምሮኻን ኣፍቅሮ፡’ ድማ፡ ‘ንብጻይካ ኸም ነፍስኻ ኣፍቅሮ’” ኢሉ መለሰሉ። 28  ንሱ ድማ፡ “ቅኑዕ መሊስካ፣ ‘ከምኡ ግበር እሞ፡ ብህይወት ክትነብር ኢኻ’” በሎ። 29  ንሱ ግና ርእሱ ኼጽድቕ ደልዩ፡ ንየሱስ፡ “ብጻየይከ መን ኰን እዩ፧” በሎ። 30  የሱስ ከኣ ከምዚ ኢሉ መለሰ፦ “ሓደ ሰብኣይ ካብ የሩሳሌም ናብ ያሪኮ ኺወርድ ከሎ፡ ኣብ ኢድ ከተርቲ ወደቐ፣ ንሳቶም ከኣ ገፈፍዎን ከትከትዎን፡ ኣይምዉት ኣይስሩር ገይሮም ከኣ ገዲፎምዎ ኸዱ። 31  ብኣጋጣሚ፡ ሓደ ኻህን በታ መገዲ እቲኣ ወረደ፣ ምስ ረኣዮ ግና፡ ብመንጽሩ ሓለፈ። 32  ከምኡ ድማ፡ ሓደ ሌዋዊ ናብታ ቦታ እቲኣ ምስ ወረደን ምስ ረኣዮን፡ ብመንጽሩ ሓለፈ። 33  ሓደ ሳምራዊ ሓላፍ መገዲ ግና ናብኡ መጸ፣ ምስ ረኣዮ ኸኣ ደንገጸሉ። 34  ናብኡ ቐሪቡ ኸኣ ዘይትን ወይንን ኣፍሲሱ፡ ኣቝሳሉ ዘነነሉ። ኣብ መጽዓኛ ኣወጢሑ እውን፡ ናብ መሕደር ኣጋይሽ ወሲዱ፡ ተኸናኸኖ። 35  ንጽብሒቱ ድማ፡ ክልተ ዲናር ኣውጺኡ፡ ነቲ ሓላው መሕደር ኣጋይሽ ሃቦ እሞ፡ ‘ተኸናኸኖ፣ ዝያዳ እዚ እተውጽኦ ዘበለ እውን፡ ምስ ተመለስኩ ክኸፍለካ እየ’ በሎ። 36  ነቲ ኣብ ኢድ ከተርቲ ዝወደቐስ፡ ካብዞም ሰለስተ፡ ብጻይ ዝዀኖ ኣየናዮም ይመስለካ፧” 37  ንሱ ድማ፡ “እቲ ምሕረት ዝገበረሉ” በለ። የሱስ ከኣ፡ “ንስኻ እውን ኪድ እሞ፡ ከምኡ ግበር” በሎ። 38  ኪኸዱ ኸለዉ ኸኣ፡ ናብ ሓንቲ ቝሸት ኣተወ። ማርታ ዝስማ ሰበይቲ ድማ፡ ኣብ ቤታ ተቐበለቶ። 39  ማርያም እትብሃል ሓብቲ ድማ ነበረታ፣ ንሳ ኸኣ ኣብ እግሪ ጐይታ ተቐሚጣ፡ ዘረባኡ ትሰምዕ ነበረት። 40  ማርታ ግና ብዙሕ ኣብ ምግልጋል ኣስጊላ ነበረት። ቀሪባ ድማ፡ “ጐይታይ፡ ሓብተይ ሓዲጋትኒ በይነይ ከገልግልዶ ግዲ የብልካን ኢኻ፧ እምበኣር፡ ክትሕግዘኒ ንገራ” በለቶ። 41  ጐይታ ኸኣ፡ “ማርታ፡ ማርታ፡ ብብዙሕ ነገር ትጭነቕን ትሽገርን ኣለኺ። 42  እቲ ዜድሊ ግና፡ ሒደት ወይ ሓደ ጥራይ እዩ። ማርያምሲ ጽቡቕ ግደ ሓርያ ኣላ፣ ካብኣ ኸኣ ኣይኪውሰድን እዩ” በላ።

እግረ ጽሑፍ

ሉቃ 10:15 * ወይ፡ “ሲኦል።” ማለት፡ ሓፈሻዊ መቓብር ደቂ ሰብ። ኣብ መመላእታ ጽሑፍ 8 ርአ።