ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ሉቃስ 1:1-80

1  ብዙሓት ብዛዕባ እቲ ኣባና ምሉእ ብምሉእ እተኣምነ ነገራት ዛንታ ኺጽሕፉ ኻብ ጀመሩ፡  እቶም ካብ መጀመርታ ብኣዒንቶም ዝረኣዩን ኣገልገልቲ እቲ መልእኽቲ ዝነበሩን ከም ዝነገሩና፡  ኣነ እውን፡ ኦ ኽቡር ቴዎፍሎስ፡ ንዅሉ ኻብ መሰረቱ ብልክዕ ስለ ዝመርመርክዎ፡ በብተራ ኽጽሕፈልካ ሓሲበ።  እቲ ብኣፍ እተመሃርካዮ ርግጽ ምዃኑ ኣጸቢቕካ ምእንቲ ኽትፈልጥ እየ ኸምኡ ገይረ።  ብዘመን ሄሮድስ ንጉስ ይሁዳ፡ ካብ ክፍሊ ኣብያ፡ ዘካርያስ ዚብሃል ካህን ነበረ፣ ንሱ ድማ ካብ ኣዋልድ ኣሮን፡ ኤልሳቤጥ እትብሃል ሰበይቲ ነበረቶ።  ክልቲኦም ብዅሉ ትእዛዛትን ሕግታትን የሆዋ ይመላለሱ ስለ ዝነበሩ፡ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጻድቃን ነበሩ።  ኤልሳቤጥ መኻን ስለ ዝነበረት ግና፡ ውሉድ ኣይነበሮምን፣ ክልቲኦም ድማ ብዕድመ ዝደፍኡ ነበሩ።  ኰነ ድማ፡ ተራ ኽፍሉ በጺሑ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ካህን ኰይኑ ኼገልግል ከሎ፡  ከም ልምዲ ኽህነት፡ ናብ መቕደስ ኣምላኽ ኣትዩ ዕጣን ኪዓጥን ግደ በጽሖ። 10  በታ ዕጣን ዚዕጠነላ ሰዓት፡ ኵሉ እቲ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ወጻኢ ዀይኑ ይጽሊ ነበረ። 11  መልኣኽ የሆዋ ድማ ብወገን የማን እቲ መሰውኢ ዕጣን ደው ኢሉ ተራእዮ። 12  ዘካርያስ ከኣ ርእይዎ ተረበሸ፡ ብፍርሂ እውን ተዋሕጠ። 13  እቲ መልኣኽ ግና ከምዚ በሎ፦ “ዘካርያስ፡ ምህለላኻ ተሰሚዑልካ እዩ እሞ፡ ኣይትፍራህ፣ ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ ከኣ ወዲ ኽትወልደልካ እያ፣ ስሙ እውን ዮሃንስ ክትብሎ ኢኻ። 14  ሓጐስን ደስታን ኪዀነልካ እዩ፣ ብዙሓት ከኣ ብልደቱ ኺሕጐሱ እዮም፣ 15  ከመይሲ፡ ንሱ ኣብ ቅድሚ የሆዋ ዓብዪ ኪኸውን እዩ። ወይንን ብርቱዕ መስተን ግና ኪሰቲ የብሉን፣ ካብ ከርሲ ኣዲኡ ኣትሒዙ ኸኣ፡ ብመንፈስ ቅዱስ ኪምላእ እዩ፣ 16  ንብዙሓት ካብ ደቂ እስራኤል እውን፡ ናብ የሆዋ ኣምላኾም ኪመልሶም እዩ። 17  ንየሆዋ ብቑዕ ህዝቢ ምእንቲ ኼዳልወሉ፡ ልቢ ኣቦታት ናብ ውሉዳት፡ ንዘይእዙዛት ከኣ ናብ ጥበብ ጻድቃን ኪመልስ ኢሉ፡ ብመንፈስን ብሓይልን ኤልያስ፡ ቀቅድሚኡ ኪኸይድ እዩ።” 18  ዘካርያስ ከኣ ነቲ መልኣኽ፡ “ኣነ ኣሪገ እየ፡ ሰበይተይ እውን ብዕድመ ደፊኣ እያ እሞ፡ ብዛዕባ እዚ ኸመይ ኢለ ርግጸኛ እኸውን፧” በሎ። 19  እቲ መልኣኽ ከኣ፡ “ኣነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝቐውም ገብርኤል እየ፣ ክዛረበካን ብዛዕባ እዚ ኸበስረካን ድማ እየ ናባኻ ተላኢኸ። 20  እንሆ ኸኣ፡ ነቲ ብግዜኡ ዚፍጸም ቃለይ ስለ ዘይኣመንካ፡ ክሳዕ እታ እዚ ዚዀነላ መዓልቲ፡ ዓባስ ክትከውን ምዝራብ እውን ክትስእን ኢኻ” ኢሉ መለሰሉ። 21  እቶም ህዝቢ ድማ ንዘካርያስ ይጽበይዎ ነበሩ፣ ኣብ መቕደስ ብምድንጓዩ እውን ገረሞም። 22  ምስ ወጸ ግና፡ ኪዛረቦም ኣይከኣለን፣ ንሳቶም ከኣ ኣብ መቕደስ ራእይ ከም ዝረኣየ ተገንዘቡ፣ ንሱ ድማ ብምልክት ገለጸሎም፡ ዓባስ ኰይኑ እውን ይነብር ነበረ። 23  ኰነ ድማ፡ መዓልትታት ኣገልግሎቱ ምስ ተፈጸማ፡ ናብ ቤቱ ኸደ። 24  ድሕሪ እተን መዓልትታት እቲአን ግና፡ ኤልሳቤጥ ሰበይቱ ጠነሰት፣ ከምዚ እናበለት ከኣ ንሓሙሽተ ወርሒ ተሓብአት፦ 25  “የሆዋ በዘን ቈላሕታኡ ዝገበረለይ መዓልትታት እዚአን፡ ካብ መንጎ ሰባት ሕስራነይ ምእንቲ ኼርሕቕ፡ ከምዚ ገበረለይ።” 26  ኣብ ሻድሻይ ወርሓ፡ ገብርኤል መልኣኽ ካብ ኣምላኽ ናብ ናዝሬት እትብሃል ከተማ ገሊላ ተላእከ፣ 27  ናብታ ኻብ ቤት ዳዊት፡ ንዮሴፍ ዝስሙ ሰብኣይ እተሓጽየት ድንግል ድማ እዩ እተላእከ፣ ስም እታ ድንግል ከኣ ማርያም ነበረ። 28  ናብቲ ንሳ ዝነበረቶ ምስ ኣተወ፡ “ሰላም፡ ኣቲ ብዙሕ እተጸገወት፡ የሆዋ ምሳኺ እዩ” በላ። 29  ንሳ ግና በቲ ዘረባኡ ብዙሕ ተረበሸት፡ እንታይ ዓይነት ሰላምታ ምዃኑ ድማ ሓሰበት። 30  እቲ መልኣኽ ከኣ፡ “ማርያም፡ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሞገስ ረኺብኪ ኢኺ እሞ ኣይትፍርሂ፣ 31  እንሆ ድማ፡ ክትጠንሲ፡ ወዲ እውን ክትወልዲ ኢኺ፣ ስሙ ኸኣ የሱስ ክትብልዮ ኢኺ። 32  ንሱ ዓብዪ ኪኸውን፡ ወዲ እቲ ልዑል እውን ኪብሃል እዩ፣ የሆዋ ኣምላኽ ድማ ዝፋን ኣቦኡ ዳዊት ኪህቦ እዩ፣ 33  ንሱ ኸኣ ኣብ ልዕሊ ቤት ያእቆብ ንዘለኣለም ኪነግስ እዩ፣ መንግስቱ እውን መወዳእታ የብላን” በላ። 34  ማርያም ግና ነቲ መልኣኽ፡ “ምስ ሰብኣይ ብስጋ ዘይራኸብሲ፡ እዚ ኸመይ ኢሉ ይኸውን፧” በለቶ። 35  እቲ መልኣኽ ከኣ፡ “መንፈስ ቅዱስ ኪወርደኪ፡ ሓይሊ እቲ ልዑል እውን ኬጽልለኪ እዩ። ስለዚ ኸኣ፡ እቲ ዚውለድ፡ ቅዱስ፡ ወዲ ኣምላኽ ኪብሃል እዩ። 36  እንሆ ድማ፡ ኤልሳቤጥ ዘመድኪ ኣብ እርጋና ወዲ ጠኒሳ ኣላ፣ ነታ መኻን እትብሃል ከኣ፡ እዚ ሻድሻይ ወርሓ እዩ፣ 37  ከመይሲ፡ ንኣምላኽ፡ ዝበሎ ዘበለ ምፍጻሙ ኣይሰኣኖን እዩ” ኢሉ መለሰላ። 38  ማርያም ከኣ፡ “እነኹ ባርያ የሆዋ፡ ከምቲ ዝበልካዮ ይኹነለይ” በለት። እቲ መልኣኽ ድማ ካብኣ ኸደ። 39  በተን መዓልትታት እቲአን ከኣ፡ ማርያም ተንሲኣ፡ ተቐላጢፋ ናብ ከበሳ፡ ናብ ሓንቲ ኸተማ ይሁዳ ኸደት፣ 40  ናብ ቤት ዘካርያስ ኣትያ ኸኣ፡ ንኤልሳቤጥ ሰላም በለታ። 41  ኰነ ድማ፡ ኤልሳቤጥ ሰላምታ ማርያም ምስ ሰምዐት፡ እቲ ሕጻን ኣብ ከርሳ ተሰራሰረ፣ ኤልሳቤጥ ከኣ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊኣ፡ 42  ዓው ብዝበለ ድምጺ፡ “ንስኺ ኻብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ፡ ፍረ ኸርስኺ እውን ብሩኽ እዩ! 43  ኣደ ጐይታይ ናባይ ክትመጽስ፡ እዚ ኸመይ ኢሉ ዀይኑለይ፧ 44  እንሆ፡ ድምጺ ሰላምታኺ ምስ ሰማዕኩ፡ ኣብ ከርሰይ ዘሎ ሕጻን ብሓጐስ ተሰራሰረ። 45  እቲ ኻብ የሆዋ እተነግረላ ቓል ኪፍጸም እዩ እሞ፡ እታ ዝኣመነት ብርኽቲ እያ” በለት። 46  ማርያም ድማ ከምዚ በለት፦ “ነፍሰይ ንየሆዋ ተዕብዮ፡ 47  መንፈሰይ ከኣ ብኣምላኽ፡ በቲ መድሓንየይ፡ ባህ ይበሎ፣ 48  ከመይሲ፡ ውርደት ባርያኡ ርእዩ እዩ። እንሆ፡ ካብ ሕጂ ዅሎም ወለዶታት ሕጉስቲ ኺብሉኒ እዮም፣ 49  ምኽንያቱ፡ እቲ ሓያል ዓብዪ ግብሪ ገይሩለይ እዩ፡ ስሙ እውን ቅዱስ እዩ፣ 50  ምሕረቱ* ኸኣ ኣብቶም ዚፈርህዎ ንውሉድ ወለዶ እዩ። 51  ብቕልጽሙ ሓይሊ ገበረ፡ ነቶም ብሓሳብ ልቦም ዕቡያት ዝዀኑ ድማ ዘረዎም። 52  ንሰበ ስልጣን ካብ ዝፋናት ኣውረዶም፡ ንትሑታት ከኣ ልዕል ኣበሎም፣ 53   ንጥሙያት ብጽቡቕ ነገር ኣጽገቦም፡ ንሃብታማት እውን ጥራይ ኢዶም ሰደዶም። 54  ምሕረቱ ንዘለኣለም ንምዝካር፡ ንእስራኤል ኣገልጋሊኡ ረድኦ፣ 55  ከምቲ ንኣቦታትና፡ ንኣብርሃምን ንዘርኡን ዝነገሮም ድማ ገበረ።” 56  ማርያም ኣስታት ሰለስተ ወርሒ ዚኣክል ምስኣ ጸኒሓ፡ ናብ ቤታ ተመልሰት። 57   ኤልሳቤጥ እትወልደሉ እዋን በጽሐ፣ ወዲ እውን ወለደት። 58  ጐረባብታን ኣዝማዳን ድማ፡ የሆዋ ምሕረቱ ኸም ዘዕበየላ ሰሚዖም፡ ምስኣ ተሓጐሱ። 59  ብሻምነይቲ መዓልቲ ነቲ ሕጻን ኪገዝርዎ መጹ፣ ብስም ኣቦኡ ኸኣ ዘካርያስ ኢሎም ኪሰምይዎ ደለዩ። 60  ኣዲኡ ግና፡ “ኣይፋሉን፡ ዮሃንስ ደኣ እዩ ዚስመ” ኢላ መለሰት። 61  ንሳቶም ከኣ፡ “ካብ ኣዝማድኪ በዚ ስም እዚ እተሰምየ የልቦን” በልዋ። 62  ንኣቦኡ ድማ፡ እንታይ ኪስመ ኸም ዚደሊ፡ ብምልክት ሓተትዎ። 63  ንሱ ሰሌዳ ለሚኑ፡ “ስሙ ዮሃንስ እዩ” ኢሉ ጸሓፈ። ኵላቶም ከኣ ተገረሙ። 64  ብቕጽበት ኣፉ ተኸፍተ፡ ልሳኑ እውን ተፈትሐ፡ ንኣምላኽ እናባረኾ ኸኣ ተዛረበ። 65  ኵሎም እቶም ጐረባብቶም ከኣ ፈርሁ፣ እዚ ዅሉ ድማ ኣብ ብዘሎ ኸበሳ ይሁዳ ተወርየ፣ 66  ዝሰምዕዎ ዘበሉ ኸኣ፡ “እዚ ሕጻን እዝስ እንታይ ኰን ኪኸውን እዩ፧” ኢሎም ኣብ ልቦም ሓዝዎ። 67  ንኣቦኡ ዘካርያስ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦ እሞ፡ ከምዚ ኢሉ ተነበየ፦ 68  “የሆዋ ኣምላኽ እስራኤል፡ ቈላሕታኡ ናብ ህዝቡ ስለ ዝገበረን ስለ ዘድሓኖምን ይባረኽ። 69  ኣብ ቤት ዳዊት እቲ ኣገልጋሊኡ፡ ቀርኒ ድሕነት* ኣተንሲኡልና ኣሎ፣ 70  ከምቲ ብኣፍ እቶም ካብ ጥንቲ ዝነበሩ ቕዱሳት ነብያት እተዛረቦ፡ 71  ካብ ጸላእትናን ካብ ኢድ ኵሎም ዚጸልኡናን ኬድሕነና እዩ፣ 72  ምእንቲ ኣቦታትና ኢሉ ምሕረት ኪገብር፡ ነቲ ቕዱስ ኪዳኑ ድማ ኪዝክሮ፡ 73  ማለት ነቲ ንኣቦና ኣብርሃም ዝመሓለሉ ማሕላ ኺዝክሮ እዩ፣ 74  ካብ ኣእዳው ጸላእትና ምስ ደሓንና፡ ከይፈራህና ኸነገልግሎ ኺፈቕደልና እዩ፣ 75  ኵለን መዓልትታትና ኣብ ቅድሚኡ ብተኣማንነትን ብጽድቅን ክንነብር ኢና። 76  ንስኻ ግና ኣታ ሕጻን፡ መገዱ ኸተዳሉ ቐቅድሚ የሆዋ ኽትከይድ ኢኻ እሞ፡ ነብዪ እቲ ልዑል ክትብሃል ኢኻ፣ 77  ንህዝቡ ብሕድገት ሓጢኣቶም፡ ፍልጠት ድሕነት ክትህቦም ኢኻ፣ 78  እዚ ድማ ሳላ ርሕራሐ ኣምላኽና እዩ ዚርከብ። በዚ ኸኣ፡ ካብ ላዕሊ በርቂ ጸሓይ ኪበጽሓና እዩ፣ 79  እዚ እውን፡ ነቶም ኣብ ጸልማትን ኣብ ድነ ሞትን ተቐሚጦም ዘለዉ ምእንቲ ኼብርህ፡ ንኣእጋርና ድማ ናብ መገዲ ሰላም ምእንቲ ኬቕንዕ እዩ።” 80  እቲ ሕጻን ዓበየ፡ ብመንፈስ ከኣ በርትዐ፣ ክሳዕ እታ ንእስራኤል እተገልጸላ መዓልቲ እውን ኣብ በረኻ ይነብር ነበረ።

እግረ ጽሑፍ

ሉቃ 1:50 * ኣብ ማህደረ ቓላት፡ ኣብ “ምሕረት” ርአ።
ሉቃ 1:69 * ወይ፡ “ሓያል መድሓኒ።”