ዚርከበሉ ኣገባብ ኣዐሪ

ቋንቋ ምረጽ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

“ንርእስኹም ብፍቕሪ ኣምላኽ ሓልውዋ”

ካብ ኣመሓዳሪ ኣካል እተላእከት ደብዳበ

ካብ ኣመሓዳሪ ኣካል እተላእከት ደብዳበ

ክቡር ኣፍቃሪ የሆዋ:-

የሱስ: “ንሓቂ ኽትፈልጥዋ ኢኹም: እታ ሓቂ ድማ ሓራ ኸተውጽኣኩም እያ” በለ። (ዮሃንስ 8:32) እዘን ቃላት እዚኣተን ክሳዕ ክንደይ ዜተባብዓ ዀን እየን! እወ: ኣብዘን ሓሶት ኣስፋሕፊሑለን ዘሎ ወሰንቲ “ዳሕሮት መዓልትታት” እውን እንተ ዀነ: ንሓቂ ኽንፈልጣ ንኽእል ኢና። (2 ጢሞቴዎስ 3:1) ነታ ኣብ ቃል ኣምላኽ ተገሊጻ ዘላ ሓቂ ንፈለማ ዘለለኻላ እዋን ትዝክሮዶ፧ ክሳዕ ክንደይ ዜሐጕስ ኰን እዩ ነይሩ!

ይኹን እምበር: ርጡብ ፍልጠት ሓቂ ምጥራይን ብዛዕባኣ ንኻልኦት ብስሩዕ ምንጋርን ኣገዳሲ እኳ እንተ ዀነ: ኣብ ኣካይዳና እውን ምስታ ሓቂ ተሰማሚዕና ኽንመላለስ ኣሎና። ከምኡ ንምግባር: ንርእስና ብፍቕሪ ኣምላኽ ክንሕልዋ ኣሎና። እዚ እንታይ የጠቓልል፧ የሱስ ድሮ እታ ዝሞተላ ኣብ ዝነበረት ለይቲ ነዛ ሕቶ እዚኣ መልሲ ሂቡላ እዩ። ነቶም እሙናት ሃዋርያቱ: “ከምቲ ኣነ ትእዛዛት ኣቦይ ዝሐሎኹ: ኣብ ፍቕሩውን ጸኒዔ ዘሎኹ: ከምኡ ኸኣ ንስኻትኩም ትእዛዛተይ እንተ ሐሎኹም: ኣብ ፍቕረይ ክትጸንዑ ኢኹም” በሎም።—ዮሃንስ 15:10

የሱስ ንትእዛዛት ኣቦኡ ብምሕላው ኣብ ፍቕሪ ኣምላኽ ከም ዝጸንዐ ኣስተብህል። ንሕና እውን ከምኡ ኽንገብር ንኽእል ኢና። ኣብ ፍቕሪ ኣምላኽ ንምጽናዕ: ንሓቂ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ኽንዓየላ ኣሎና። የሱስ በታ ምሸት እቲኣ: “ነዚ እትፈልጥዎ እንተ ዄንኩም: እንተ ገበርኩምዎስ ብጹኣን ኢኹም” በሎም።—ዮሃንስ 13:17

ንሓቂ ኣብ መዓልታዊ ህይወትካ ንኽትዓየላ: በዚ ኸምዚ ድማ ናብ “ህይወት ዘለኣለም” ንምብጻሕ ንርእስኻ “ብፍቕሪ ኣምላኽ” ንኽትሕልዋ እዛ መጽሓፍ ክትሕግዘካ ተስፋ ንገብር።—ይሁዳ 21

ኣመሓዳሪ ኣካል ናይ የሆዋ መሰኻኽር