ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

“ንርእስኹም ብፍቕሪ ኣምላኽ ሓልውዋ”

ካብ ኣመሓዳሪ ኣካል እተላእከት ደብዳበ

ካብ ኣመሓዳሪ ኣካል እተላእከት ደብዳበ

ክቡር ኣፍቃሪ የሆዋ:-

የሱስ: “ንሓቂ ኽትፈልጥዋ ኢኹም: እታ ሓቂ ድማ ሓራ ኸተውጽኣኩም እያ” በለ። (ዮሃንስ 8:32) እዘን ቃላት እዚኣተን ክሳዕ ክንደይ ዜተባብዓ ዀን እየን! እወ: ኣብዘን ሓሶት ኣስፋሕፊሑለን ዘሎ ወሰንቲ “ዳሕሮት መዓልትታት” እውን እንተ ዀነ: ንሓቂ ኽንፈልጣ ንኽእል ኢና። (2 ጢሞቴዎስ 3:1) ነታ ኣብ ቃል ኣምላኽ ተገሊጻ ዘላ ሓቂ ንፈለማ ዘለለኻላ እዋን ትዝክሮዶ፧ ክሳዕ ክንደይ ዜሐጕስ ኰን እዩ ነይሩ!

ይኹን እምበር: ርጡብ ፍልጠት ሓቂ ምጥራይን ብዛዕባኣ ንኻልኦት ብስሩዕ ምንጋርን ኣገዳሲ እኳ እንተ ዀነ: ኣብ ኣካይዳና እውን ምስታ ሓቂ ተሰማሚዕና ኽንመላለስ ኣሎና። ከምኡ ንምግባር: ንርእስና ብፍቕሪ ኣምላኽ ክንሕልዋ ኣሎና። እዚ እንታይ የጠቓልል፧ የሱስ ድሮ እታ ዝሞተላ ኣብ ዝነበረት ለይቲ ነዛ ሕቶ እዚኣ መልሲ ሂቡላ እዩ። ነቶም እሙናት ሃዋርያቱ: “ከምቲ ኣነ ትእዛዛት ኣቦይ ዝሐሎኹ: ኣብ ፍቕሩውን ጸኒዔ ዘሎኹ: ከምኡ ኸኣ ንስኻትኩም ትእዛዛተይ እንተ ሐሎኹም: ኣብ ፍቕረይ ክትጸንዑ ኢኹም” በሎም።—ዮሃንስ 15:10

የሱስ ንትእዛዛት ኣቦኡ ብምሕላው ኣብ ፍቕሪ ኣምላኽ ከም ዝጸንዐ ኣስተብህል። ንሕና እውን ከምኡ ኽንገብር ንኽእል ኢና። ኣብ ፍቕሪ ኣምላኽ ንምጽናዕ: ንሓቂ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ኽንዓየላ ኣሎና። የሱስ በታ ምሸት እቲኣ: “ነዚ እትፈልጥዎ እንተ ዄንኩም: እንተ ገበርኩምዎስ ብጹኣን ኢኹም” በሎም።—ዮሃንስ 13:17

ንሓቂ ኣብ መዓልታዊ ህይወትካ ንኽትዓየላ: በዚ ኸምዚ ድማ ናብ “ህይወት ዘለኣለም” ንምብጻሕ ንርእስኻ “ብፍቕሪ ኣምላኽ” ንኽትሕልዋ እዛ መጽሓፍ ክትሕግዘካ ተስፋ ንገብር።—ይሁዳ 21

ኣመሓዳሪ ኣካል ናይ የሆዋ መሰኻኽር