ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

“ንርእስኹም ብፍቕሪ ኣምላኽ ሓልውዋ”

 መመላእታ ጽሑፍ

ኣብ ንግዳዊ ጕዳያት ዜጋጥም ግጭታት ምፍታሕ

ኣብ ንግዳዊ ጕዳያት ዜጋጥም ግጭታት ምፍታሕ

ኣብ 1 ቈረንቶስ 6:1-8 ተመዝጊቡ ኸም ዘሎ: ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ መንጎ ኣመንቲ ዝዀኑ ብጾት ብዛዕባ ዚለዓል ፍርዳዊ ጕዳይ ገሊጹ ኣሎ። ገሊኦም ኣብ ቈረንቶስ ዝነበሩ ክርስትያናት ‘ኣብ ቅድሚ እቶም ዓመጽቲ ኺፈራረዱ ብምድፋሮም’ ጓሂኡ ገለጸ። (ቍጽሪ 1) ክርስትያናት ኣብ ዓለማዊ ኣብያተ-ፍርዲ ኺካሰሱ ኸም ዘይብሎም: የግዳስ ግጭታቶም ኣብ ውሽጢ እታ ጉባኤ ኺፈትሕዎ ኸም ዚግባእ ሓያል ምኽንያታት ሃበ። ነዚ መንፈስ ዝነፈሶ ምኽሪ ዝሃበሉ ገለ ምኽንያታት ንርአ፣ ድሕሪኡ ገለ ኻብቲ እዚ መምርሒ እዚ ዘይትንክፎ ዅነታት ክንርኢ ኢና።

ምስ ኣማኒ ዝዀነ ብጻይና ንግዳዊ ግጭት እንተ ኣልዩና: ነቲ ጕዳይ እቲ ብናትና መገዲ ዘይኰነስ: ብመገዲ የሆዋ ኢና ኽንፈትሖ ኽንጽዕር ዚግባእ። (ምሳሌ 14:12) ከምቲ የሱስ ዝሓበሮ: ነቲ ዘይምስምማዕ ናብ ዓብዪ ጕዳይ ቅድሚ ምዕባዩ ብቕልጡፍ ምፍታሑ ዝሓሸ እዩ። (ማቴዎስ 5:23-26) እቲ ዜሕዝን ግን: ገሊኦም ክርስትያናት ተባኣስቲ ብምዃኖም: ጕዳያቶም ናብ ዓለማዊ ኣብያተ-ፍርዲ ኣቕሪቦም እዮም። ጳውሎስ: “ኣብ ንሓድሕድኩም መፋራረዲ ምህላውኩም ብሱሩ ጕድለትኩም እዩ” በለ። ስለምንታይ፧ ምኽንያቱ: ከምዚ ዝኣመሰለ ተግባር ንስም እታ ጉባኤን ንስም እቲ እነምልኾ ኣምላኽን ዜንቅፍ ስለ ዝዀነ እዩ። ስለዚ: ነቲ ጳውሎስ “ከመይ ግዳ ዘይትዕመጹ፧” ኢሉ ዘቕረቦ ሕቶ ኣብ ልብና ነሕድሮ ኢና።—ቍጽሪ 7

ኣምላኽ ነታ ጉባኤ ንግጭታት ንምፍታሕ ዜኽእል ጽቡቕ ስርዓት ከም ዝሃባ ጳውሎስ ኣብሪሁ ኣሎ። ሽማግለታት በቲ ኣብ ቅዱስ ጽሑፋዊ ሓቅታት ዘለዎም ፍልጠት ዝለበሙ ክርስትያን ሰብኡት እዮም፣ ጳውሎስ ድማ “ንነገር እዛ ዓለም እዚኣ” ብዚምልከት ንሳቶም “ኣብ መንጎ እቶም ኣሕዋት ኪፈር[ዱ]” ኸም ዚኽእሉ ገለጸ። (ቍጽሪ 3-5) የሱስ ንኸም ምክፋእን ምጥፍፋእን ዝኣመሰለ ኸቢድ በደል እውን ዜጠቓልል ግጭታት ብሰለስተ ደረጃታት ኪፍታሕ ሓቢሩ ነይሩ። ቀዳማይ: ነቲ ጕዳይ እቶም ዚምልከቶም ጥራይ በይኖም ኪፈትሕዎ ይጽዕሩ፣ ካልኣይ: እቲ ናይ ፈለማ ደረጃ እንተ  ፈሺሉ: ሓደ ወይ ክልተ ምስክር ሒዝካ ኽትፈትሖ ትፍትን፣ ሳልሳይ: እቲ ዝሓለፈ ደረጃታት እንተ ፈሺሉ: ነቲ ጕዳይ ናብ ጉባኤ: ማለት ናብቶም ነታ ጉባኤ ዚውክሉ ሽማግለታት ትወስዶ።—ማቴዎስ 18:15-17

ክርስትያን ሽማግለታት ናይ ግድን ክኢላታት ሕጊ ወይ ነጋዶ ኣይኰኑን: ከምኡ ዀይኖም ድማ ኪቐርቡ የብሎምን። ነቲ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዘሎ ንግዳዊ ግጭታት ንምፍታሕ ኪማላእ ዘለዎ ዅነት ኣየንብሩን እዮም። ኣብ ክንዳኡስ: ንዅሎም እቶም ዚምልከቶም: ንቕዱሳት ጽሑፋት ንኺዓዩሉን ብምሕዝነታዊ መገዲ ንኺሰማምዑን ይሕግዝዎም። ኣብ እተሓላለኸ ጕዳያት: ንሓላው ወረዳ ወይ ንቤት ጽሕፈት ጨንፈር ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኬማኽሩ ይደልዩ ይዀኑ። ይኹን እምበር: ገሊኡ ዅነታት ኣብቲ ጳውሎስ ዝሃቦ ምኽሪ ኣይተተንከፈን። ገለ ኻብዚ እንታይ እዩ፧

ኣብ ገሊኡ መዳያት: ፍርዳዊ ጕዳይ ንሓደ ነገር ብዘይስስዐን ብሰላምን ንኼብቅዕ ዜድሊ ተራ መስርሕ ወይ ብሕጊ ዚድለ ነገር ኪኸውን ይኽእል እዩ። ንኣብነት: ከም እተፋታሕካ ንምፍላጥ: ሞግዚትነት ውሉድ ንምርካብ: ድሕሪ ፍትሕ ዚግበር ክፍሊታት ንምውሳን: ካሕሳ መድሕን ንምርካብ: ዝጠፈሽካ ምዃንካ ንኣለቃሕቲ ንምሕባር: ከምኡውን ለበዋ ንምርግጋጽ ዜኽእል ሓደ በይኑ መስርሕ ብፍርዳዊ ጕዳያት ምሕላፍ ኪኸውን ይኽእል። ሓደ ሓው ኣብ ፍርዳዊ ጕዳይ ንርእሱ ንኺከላኸል ኢሉ: ንኸሳሲኡ ኪኸስስ ዚግደደሉ ዅነታት እውን ኣሎ። *

ከምዚ ዝኣመሰለ ፍርዳዊ ጕዳያት ብዘይ ናይ ባእሲ መንፈስ እንተ ተኻይዱ: ነቲ ጳውሎስ ኣብቲ መንፈስ ዝነፈሶ ምኽሩ ዝጠቐሶ መሰረታዊ ሓሳብ ዘይጥሕስ ኪኸውን ይኽእል እዩ። * ዝዀነ ዀይኑ: ሓደ ክርስትያን ንምቕዳስ ስም የሆዋ ኸምኡውን ንሰላምን ሓድነትን እታ ጉባኤ ቐዳምነት ኪህቦ ኣለዎ። ሰዓብቲ ክርስቶስ ቅድም ቀዳድም ብፍቕሮም እዮም ዚልለዩ: “ፍቕሪ” ድማ “ናታ ኣይትደልን” እያ።—1 ቈረንቶስ 13:4, 5፣ ዮሃንስ 13:34, 35

^ ሕ.ጽ. 2 ሳሕቲ ሓደ ክርስትያን ኣብ ልዕሊ ኻልእ ከም ምግሳስ: መጥቃዕቲ: ቅትለት: ወይ ኣቕሊልካ ዘይርአ ስርቂ ዝኣመሰለ ኸቢድ ገበን ኪፍጽም ይኽእል እዩ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዅነታት: ነቲ ጕዳይ ንሰበ-ስልጣን ምሕባር ናብ ቤት ፍርዲ ዚመርሕ እኳ እንተ ዀነ: ዘይክርስትያናዊ ግን ኣይኰነን።

^ ሕ.ጽ. 3 ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ: ኣብ ግምቢ ዘብዐኛ ናይ 15 መጋቢት 1997 ኣብ ገጽ 17-22 ከምኡውን ናይ 15 ጥቅምቲ 1991 (እንግሊዝኛ) ኣብ ገጽ 25-8 ርአ።