ንሰንደቕ ዕላማ ሰላምታ ምሃብ። ናይ የሆዋ መሰኻኽር: እቲ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ሃገራዊ መዝሙር ተተሓሒዙ ዚግበር ንሰንደቕ ዕላማ ምስጋድ ወይ ሰላምታ ምሃብ: ድሕነት ካብ ኣምላኽ ዘይኰነስ ካብ መንግስቲ ወይ ካብ መራሕቲ ኸም ዚመጽእ ዚግለጸሉ ምስ ኣምልኾ እተተሓሓዘ ተግባር ምዃኑ እዮም ዚኣምኑ። (ኢሳይያስ 43:11፣ 1 ቈረንቶስ 10:14፣ 1 ዮሃንስ 5:21) ሓደ ኻብቶም ከምዚ ኺግበረሉ ዝደለየ መራሕቲ: ነቡካድነጻር ንጉስ ጥንታዊት ባቢሎን እዩ ነይሩ። እዚ ሓያል ንጉስ እዚ ንሰባት በቲ ግርማኡን ሃይማኖታዊ ቕንኣቱን ምእንቲ ኺምስጦም ኢሉ: ሓደ ዓብዪ ምስሊ ኣቘመ: ንተገዛእቱ ድማ ከም ሃገራዊ መዝሙር ዝኣመሰለ ሙዚቃ ኺውቃዕ ከሎ ነቲ ምስሊ ኺሰግዱሉ ኣገደዶም። ሲድራቅን ሚሳቅን ዓብድ-ኔጎን ዝስሞም ሰለስተ እብራውያን ግን: ዋላ እውን ከም ዚቕተሉ መጠንቀቕታ እንተ ተዋህቦም: ነቲ ምስሊ ምስጋድ ኣበዩ።—ዳንኤል ምዕራፍ 3

ካርልተን ሀይዝ ዚበሃል ጸሓፍ ታሪኽ ብዛዕባ እዚ ግዜና: “ኣብ ሃገራውነት: ቀንዲ ምልክት እምነትን ኣምልኾ ዝወሃቦ ነገርን ሰንደቕ ዕላማ እዩ” በለ። ኣስዕብ ኣቢሉ: “ሰንደቅ ዕላማ ኺሓልፍ ከሎ ሰብኡት ቆብዖም የውጽኡ፣ ንሰንደቕ ዕላማ ንምውዳስ ድማ ገጠምቲ ናእዳ ይጽሕፉ: ቈልዑ እውን መዝሙራት ይዝምሩ” በለ። ብተወሳኺ: ሃገራውነት ከም ኣብ ሕቡራት  መንግስትታት ኣመሪካ ብ4 ሓምለ ዚበዓል ዝኣመሰለ ናይ ርእሱ በዓላት ከም ዘለዎ: ኣብ ልዕሊኡ እውን ናይ ርእሱ “ቕዱሳትን ጀጋኑን” ከምኡውን ናይ ርእሱ “ኣብያተ-መቕደስ” ወይ ቅዱስ ቦታታት ከም ዘለዎ ገለጸ። ኣብ ብራዚል ኣብ እተገብረ ህዝባዊ ጽምብል: እቲ ናይቲ ሰራዊት ጀነራል ዝዀነ ሚኒስተር: “ከምቲ ዓድና ዚምለኽ” “ሰንደቕ ዕላማና ይኽበርን ይምለኽን” በለ። እወ: ዘ ኢንሳይክሎፔድያ ኣመሪካና እውን “ሰንደቕ ዕላማ ልክዕ ከም መስቀል ቅዱስ እዩ” በለት።

እዛ ኣቐዲማ እተጠቕሰት መዝገበ-ፍልጠት ኣብዚ ቐረባ ግዜ: “ሃገራዊ መዝሙራት መግለጺ ፍቕሪ ሃገር ኰይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ኣምላኽ ነቲ ህዝቢ ወይ ነቶም መራሕቲ ሃገር መሪሕነትን ዑቝባን ኪህቦም ዚገልጽ ምሕጽንታ ይርከቦ” በለት። እምበኣር: ኣገልገልቲ የሆዋ ነቲ ንሰንደቕ ዕላማ ሰላምታ ምሃብን ንሃገራዊ መዝሙራትን ዜጠቓልል ሓርበኛዊ ጽምብላት ከም ኣምልኾ ገይሮም ምርኣዮም ኣይተጋገዩን። ዘ ኣመሪካን ካራክተር ዘርእስታ መጽሓፍ: ደቂ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ንባንዴራ ሰላምታ ምሃብ ኰነ ኣብ ኣብያተ-ትምህርቲ ሕ.መ.ኣ. ተኣማንነቶም ብማሕላ ምግላጽ ምእባዮም ኣመልኪታ: “እዚ መዓልታዊ ጽምብላት ሃይማኖታዊ ምዃኑ: ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣብ ተኸታታሊ ዝቐረበሉ ጕዳያት ተረጋጊጹ እዩ” በለት።

ህዝቢ የሆዋ ኣብቲ ዘይቅዱስ ጽሑፋዊ ኸም ዝዀነ ገይሮም ዚርእይዎ ጽምብላት ዘይሳተፉ እኳ እንተ ዀኑ: ካልኦት ነዚ ንምግባር ዘለዎም መሰል ግን የኽብሩሎም እዮም። ንሃገራዊ ሰንደቕ ዕላማ ኸም ኣርማ መጠን የኽብርዎ: ነተን ብግቡእ ዝቘማ መንግስትታት ከኣ ከም “ኣገልጋሊ ኣምላኽ” ኰይነን ዜገልግላ ‘ላዕለዎት ስልጣናት’ ከም ዝዀና ኣፍልጦ ይህቡ እዮም። (ሮሜ 13:1-4) ስለዚ: ናይ የሆዋ መሰኻኽር “ስለ ነገስታትን ስለ ዅሎም መኳንንትን” ኪጽልዩ እተዋህቦም ምሕጽንታ ይዓዩሉ እዮም። ከምዚ እንገብረሉ ምኽንያት ግን: “ብዅሉ ኣምልኾን ምርዛንን ሀዲእና ብዘይ ህውከት ምእንቲ ኽንነብር” እዩ።—1 ጢሞቴዎስ 2:2

ኣብ ፖለቲካዊ ምርጫ ምድማጽ። ናይ ሓቂ ክርስትያናት ነቲ ኻልኦት ንኼድምጹ ዘለዎም መሰል የኽብሩሎም እዮም። ሰባት ከየድምጹ ወፈራ ኣይገብሩን እዮም: ምስ እተመርጹ ሰበ-ስልጣን እውን ይተሓባበሩ እዮም። ይኹን እምበር: ኣብ ፖለቲካዊ ጕዳያት ኣህዛብ ፍጹም ገለልትነቶም ይሕልዉ እዮም። (ማቴዎስ 22:21፣ 1 ጴጥሮስ 3:16) ኣብቲ ምድማጽ  ግዴታ ዝዀነሉ ወይ ኣብቲ ነቶም ናብ ነቝጣ ምርጫ ዘይከዱ ሰባት ሕማቕ ስምዒታት ዚበዝሓሉ ዓድታት: ሓደ ክርስትያን እንታይ ኪገብር ኣለዎ፧ ሲድራቅን ሚሳቅን ዓብድ-ኔጎን ክሳዕ ጐልጐል ዱራ ኸም ዝኸዱ ብምዝካር: ኣብ ተመሳሳሊ ዅነታት ሕልናኡ እንተ ፈቒዱሉ ናብቲ ነቝጣ ምርጫ ኪኸይድ ይውስን ይኸውን። ይኹን እምበር: ንገለልትነቱ ንኸይጥሕስ ኪጥንቀቕ ኣለዎ። ነዚ ዚስዕብ ሽዱሽተ ስርዓታት ኣብ ግምት ኬእቱ ኣለዎ:-

  1. ሰዓብቲ የሱስ ‘ካብ ዓለም ኣይኰኑን።’—ዮሃንስ 15:19

  2. ክርስትያናት ንክርስቶስን መንግስቱን ይውክሉ።—ዮሃንስ 18:36፣ 2 ቈረንቶስ 5:20

  3. ክርስትያናዊት ጉባኤ ብእምነት ሓድነት ኣለዋ: ኣባላታ ኸኣ በታ ኸም ናይ ክርስቶስ ዝዓይነታ ፍቕሪ እተኣሳሰሩ እዮም።—1 ቈረንቶስ 1:10፣ ቈሎሴ 3:14

  4. እቶም ንሓደ ብዓል ስልጣን ዚመርጹ: በቲ ንሱ ዚገብሮ ብሓላፍነት ይሕተቱ።—ነቲ ኣብ 1 ሳሙኤል 8:5, 10-18 ከምኡውን 1 ጢሞቴዎስ 5:22 ዚርከብ መሰረታዊ ስርዓት ኣስተብህል።

  5. እስራኤላውያን ሰብኣዊ ገዛኢ ምድላዮም: የሆዋ ንዕኡ ኸም ዝነዓቕዎ ገይሩ እዩ ርእይዎ።—1 ሳሙኤል 8:7

  6. ክርስትያናት ነቶም እተፈላለየ ዓይነት ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ዘለዎም ሰባት ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ኪነግርዎም ከለዉ: ከይተሰከፉ ብትብዓት ኪዛረብዎም ኪኽእሉ ኣለዎም።—ማቴዎስ 24:14፣ 28:19, 20፣ እብራውያን 10:35

ሲቭላዊ ኣገልግሎት። ኣብ ገሊኡ ሃገራት: እቶም ንወተሃደራዊ ኣገልግሎት ዚነጽጉ ንእተወሰነ እዋን ኣብ ገሊኡ ዓይነት ሲቭላዊ ኣገልግሎት ኬገልግሉ መንግስቲ ይጠልብ እዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ውሳነ ኼጋጥመና ኸሎ: ብዛዕባኡ ኽንጽሊ ይግባእ: ምናልባት እውን ምስ ብሱላት ክርስትያን ብጾት ክንመያየጠሉ: ድሕሪኡ ኣብቲ እኹል ፍልጠት ዝረኸበ ሕልናና ተመርኲስና ውሳነ ኽንገብር ኣሎና።—ምሳሌ 2:1-5፣ ፊልጲ 4:5 NW

ቃል ኣምላኽ: ‘ንሓላቑን ንስልጣናትን ክንግዛእ: ንመራሕትና ኽንእዘዝ: ንሰናይ ግብሪ ዘበለ እተዳሎና ኽንከውን: ልኡማት ክንከውን’ ይምሕጸነና እዩ። (ቲቶስ 3:1, 2) ነዚ ኣብ ኣእምሮና ብምሓዝ: ከምዚ ዚስዕብ ኢልና ንርእስና ኽንሓትት ንኽእል ኢና:- ‘ነዚ ዚስዕብ ሲቭላዊ ዕዮ ምቕባለይ: ንክርስትያናዊ  ገለልትነተይ ዜለማልም ወይ ኣብ ናይ ሓሶት ሃይማኖት ኢደይ ከም ዘእቱ ዚገብር ድዩ፧’ (ሚክያስ 4:3, 5፣ 2 ቈረንቶስ 6:16, 17) ‘ነዚ ዕዮ እዚ ምዕያየይ: ክርስትያናዊ ሓላፍነታተይ ንኽፍጽም ኣጸጋሚ ወይ ዘይከኣል ይገብሮ ድዩ፧’ (ማቴዎስ 28:19, 20፣ ኤፌሶን 6:4፣ እብራውያን 10:24, 25) ‘በቲ ኻልእ ሸነኽ ድማ: ኣብዚ ኣገልግሎት ምጽማድ ንመንፈሳዊ ንጥፈታተይ ከስፍሕ: ምናልባት ከኣ ኣብ ናይ ምሉእ ግዜ ኣገልግሎት ክሳተፍ ዜፍቅደለይ ድዩ፧’—እብራውያን 6:11, 12

ሓደ ክርስትያን ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ክንዲ ዚኣቱ ሲቭላዊ ኣገልግሎት ኪፍጽም ሕልናኡ ዚፈቕደሉ እንተ ዀይኑ: ክርስትያናት ብጾቱ ንውሳነኡ ኬኽብሩሉ ይግባእ። (ሮሜ 14:10) ከምዚ ዝኣመሰለ ኣገልግሎት ኪህብ ዘይክእል ኰይኑ እንተ ተሰሚዕዎ እውን: ካልኦት ነቲ መትከሉ ኬኽብሩሉ ኣለዎም።—1 ቈረንቶስ 10:29፣ 2 ቈረንቶስ 1:24