ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

 መመላእታ ጽሑፍ

መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ፍትሕን ምፍልላይን ዘለዎ ኣረኣእያ

መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ፍትሕን ምፍልላይን ዘለዎ ኣረኣእያ

የሆዋ ነቶም እተመርዓዉ ነቲ ኣብ መርዓኦም ዝኣተውዎ ቓል ኪዳን እሙናት ኪዀኑ እዩ ዚጽበዮም። ነቶም ቀዳሞት ሰብኣይን ሰበይትን ብመውስቦ ኼጣምሮም ከሎ: “ሰብኣይ . . . ምስ ሰበይቱ . . . ይጠብቕ። ሓደ ስጋ ድማ ይዀኑ” በለ። ጸኒሑ የሱስ ክርስቶስ ነዘን ቃላት እዚኣተን ድሕሪ ምድጋሙ: “ነቲ ኣምላኽ ዘጋጠሞስ: ሰብ ኣይፍለዮ” በለ። (ዘፍጥረት 2:24፣ ማቴዎስ 19:3-6) ስለዚ: የሆዋን የሱስን ንመውስቦ ኣብ ምሉእ ህይወት ዚጸንዕ: ሓደ ኻብቶም መጻምድቲ ምስ ሞተ ጥራይ ድማ ዚፈርስ  ማእሰር ከም ዝዀነ ገይሮም እዮም ዚርእይዎ። (1 ቈረንቶስ 7:39) መውስቦ ቕዱስ ስርዓት ስለ ዝዀነ: ፍትሕ ኣፍኲስካ ኺርአ የብሉን። አረ የሆዋ እሞ ኸኣ ቅዱስ ጽሑፋዊ መሰረት ዘይብሉ ፍትሕ ይጸልእ እዩ።—ሚልክያስ 2:15, 16

ንፍትሕ ቅዱስ ጽሑፋዊ መሰረት ዚኸውን እንታይ እዩ፧ የሆዋ ዝሙትን ምንዝርን ይጸልእ እዩ። (ዘፍጥረት 39:9፣ 2 ሳሙኤል 11:26, 27፣ መዝሙር 51:4) እወ: ንምንዝር ኣመና ስለ ዚፍንፍኖ: ንፍትሕ መሰረት ኪኸውን ፈቒዱ ኣሎ። (ምንዝር እንታይ ከም ዜጠቓልል ንምፍላጥ: ኣብዛ መጽሓፍ እዚኣ ብዛዕባኡ ኣብ ዚገልጽ ምዕራፍ 9: ሕጡብ ጽሑፍ 7 ርአ።) የሆዋ ነቲ ንጹህ መጻምድቲ ምስቲ ዝኣበሰ ንኺነብር ወይ ንኺፋታሕ ኪውስን መሰል ሂብዎ ኣሎ። (ማቴዎስ 19:9) ስለዚ: ሓደ ንጹህ መጻምድቲ ኺፋታሕ እንተ ወሲኑ: የሆዋ ነዚ ስጕምቲ እዚ ኣይጸልኦን እዩ። ይኹን እምበር: ክርስትያናዊት ጉባኤ ንዝዀነ ይኹን ሰብ ኪፋታሕ ኣይተተባብዕን እያ። አረ ኣብ ገሊኡ ዅነታት እሞ ኸኣ እቲ ኣባሲ ብሓቂ እንተ ተነሲሑ: እቲ ንጹህ መጻምድቲ ይቕረ ኺብል ይድረኽ ይኸውን። ዝዀነ ዀይኑ ግን: እቶም ንፍትሕ ቅዱስ ጽሑፋዊ መሰረት ዘለዎም ባዕሎም ኪውስኑን እዚ ዜስዕቦ ዝዀነ ይኹን ሳዕቤናት ኪቕበሉን ኣለዎም።—ገላትያ 6:5

ኣብ ገሊኡ ጽንኩር ኵነታት ገሊኦም ክርስትያናት መጻምድቶም ምንዝር እኳ እንተ ዘይፈጸመ: ኪፈላለዩ ወይ ኪፋትሑ ወሲኖም እዮም። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዅነታት: እቲ ዚፍለ ‘በኪ ኺነብር ወይ ኪዕረቕ’ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዚእዝዝ። (1 ቈረንቶስ 7:11) ከምዚ ዝኣመሰለ ክርስትያን ንኺምርዖ ኢሉ ኻልእ ሰብ ኬናዲ ኣይክእልን እዩ። (ማቴዎስ 5:32) ገሊኦም ንምፍልላይ መሰረት ዝዀኖም ገይሮም ዝረኣይዎ ሒደት ፍሉይ ኵነታት እስከ ንርአ።

ኰነ ኢልካ ዘይምሕላይ። ሰብኣይ ንስድራ ቤቱ ዜድልዮም ኬማልእ እናኸኣለ ኸሎ ነዚ ዘይገብሮ እንተ ዀይኑ: ሓንቲ ስድራ ቤት ንህይወት ዜድሊ መሰረታዊ ነገራት ከም እትስእን ኰይና ኽትነዲ ትኽእል እያ። መጽሓፍ ቅዱስ: “ሓደ እኳ . . . ንስድራ ቤቱ: ዘይሐሊ እንተሎ: እምነት ዝኸሐደ ኻብቲ ዘይአምንውን ዝገደደ እዩ” ይብል። (1 ጢሞቴዎስ 5:8) ከምዚ ዝኣመሰለ ሰብኣይ መገድታቱ ምልዋጥ እንተ ኣብዩ: እታ ሰበይቲ ሕጋዊ ምፍልላይ ብምግባር ንድሕንነታን ንድሕንነት ደቃን ከተዕቍብ እትደሊ  እንተ ዀይና ኽትውስን ኣለዋ። ልክዕ እዩ: ክርስትያን ሽማግለታት ነቲ ሓደ ክርስትያን ንስድራ ቤቱ ዘይሓሊ ኸም ዝዀነ ዝቐረበ ኽሲ ተጠንቂቖም ኪምርምርዎ ኣለዎም። ንስድራ ቤት ዘይምሕላይ ናብ ውገዳ ኼብጽሕ ይኽእል እዩ።

ክቱር ኣካላዊ ማህሰይቲ። ሓደ ሃሳዪ ብዓል ሓዳር ጠገለ ዘይብሉ ዓመጻ ብምጥቃሙ: ንጥዕናን ህይወትን መጻምድቱ ኣብ ሓደጋ ኼእቱ ይኽእል እዩ። እቲ ሃሳዪ ብዓል ሓዳር ክርስትያን እንተ ዀይኑ: ሽማግለታት ጉባኤ ነቲ ጕዳይ ኪምርምርዎ ኣለዎም። ቍጥዓን ዓመጻን ንውገዳ መሰረት ኪኸውን ይኽእል እዩ።—ገላትያ 5:19-21

መንፈሳዊ ህይወት ብዘየማትእ ኣብ ሓደጋ ምስ ዚኣቱ። ሓደ ብዓል ሓዳር ንመጻምድቱ ናይ ሓቂ ኣምልኾ ንኸይስዕብ ብቐጻሊ ዕንቅፋት ኪኸውን ወይ ብገሊኡ ትእዛዛት ኣምላኽ ከም ዜፍርስ ንኺገብር ጸቕጢ ኼውርድ ይኽእል እዩ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ዅነታት እቲ ኣብ ሓደጋ ዘሎ መጻምድቲ: ነቲ “ኻብ ንሰብሲ ንኣምላኽ ምእዛዝ እዩ ዚግባእ” ዚብል ሕጊ ንምሕላው ዜኽእል ሓደ በይኑ መገዲ ሕጋዊ ምፍልላይ ጥራይ እንተ ዀይኑ ኺውስን ይኽእል።—ግብሪ ሃዋርያት 5:29

ኣብ ኵሉ እዚ ዝረኣናዮ ጽንኩር ኵነታት: ዋላ ሓደ ሰብ ነቲ ንጹህ መጻምድቲ ንኺፍለ ወይ ኣብ ሓዳሩ ንኺጸንሕ ጸቕጢ ኺገብረሉ የብሉን። ብመንፈስ ዝበሰሉ ፈተውቲ ዀኑ ሽማግለታት: ደገፍን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እተመስረተ ምኽርን ኪህቡ ዚኽእሉ እኳ እንተ ዀኑ: ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዘሎ ዅሉ ዝርዝር ነገራት ግን ኪፈልጡ ኣይክእሉን እዮም። የሆዋ ጥራይ እዩ ነዚ ዚርእዮ። ሓንቲ ክርስትያን ሰበይቲ ምእንቲ ምስ ሰብኣያ ኽትፈላለ ኢላ ነቲ ናይ ቤታ ጸገማት ኣጋኒና ምስ እተቕርቦ: ንኣምላኽ ኰነ ንስርዓት መውስቦ ዜኽብር ኣይኰነን፣ ሰብኣይ እውን ከምኡ ኺገብር ኣይግባእን። ሓደ ሰብ ንኺፈላለ ኢሉ ዚገብሮ ዝዀነ ይኹን ተንኰል: ሽሕ ሳዕ ኪሓብኦ ይፈትን ብዘየገድስ: የሆዋ ይፈልጦ እዩ። እወ: “እቲ ጸብጻብ እንህቦ ኸኣ: ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ዅሉ ጋህ ዝበለን ቅሉዕን እዩ።” (እብራውያን 4:13) ኰይኑ ግን: ኣመና ሓደገኛ ዅነታት እንተ ቐጺሉ: ዋላ ሓደ ሰብ ነቲ ኸም ናይ መወዳእታ ኣማራጺ ኺፈላለ ዝወሰነ ክርስትያን ኪነቕፎ የብሉን። ኣብ መወዳእታ: “ኵላትና ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ኣምላኽ ደው ክንብል ኢና።”—ሮሜ 14:10-12