መክሲኮ

ጀርመን

ቦትስዋና

ኒከራግዋ

ኢጣልያ

ኣብ ገጽ እዞም ሰባት እዚኦም ሓጐስ ዚንበብ ዘሎ ስለምንታይ እዩ፧ ኣብ ሓደ ኻብ ዓበይቲ ኣኼባታትና እዮም ተኣኪቦም ዘለዉ። ከምቶም ጥንቲ ዝነበሩ ኣብ ዓመት ሰለስተ ሳዕ ኪእከቡ መምርሒ እተዋህቦም ኣገልገልቲ ኣምላኽ፡ ነቲ ብብዝሒ ተኣኪብና እንገብሮ ዓበይቲ ኣኼባታት ብሃንቀውታ ኢና እንጽበዮ። (ዘዳግም 16:16) ኣብ ዓዓመት፡ ሰለስተ ዓበይቲ ኣኼባታት ኣሎና፣ እዚ ድማ፡ ሓደ መዓልቲ ዚወስድ ክልተ ኣኼባ ወረዳ፡ ሰለስተ መዓልቲ ዚወስድ ኣኼባ ዞባ እዩ። ካብዚ ኣኼባታት እዚ ብኸመይ ንጥቀም፧

ንክርስትያናዊ ሕውነትና የደልድሎ። ከምቲ እስራኤላውያን “ኣብ ዓብዪ ጉባኤ” ንየሆዋ ምውዳስ ዜሐጕሶም ዝነበረ፡ ንሕና እውን ኣብ ፍሉይ ኣኼባታት ንዕኡ ምምላኽ የሐጕሰና እዩ። (መዝሙር 26:12፣ 111:1) እዚ ኣኼባታት እዚ፡ ካብ ካልኦት ጉባኤታት ወይ ካብ ካልኦት ሃገራት ምስ ዝመጹ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ክንራኸብን ግዜ ኸነሕልፍን ኣጋጣሚ ይኸፍተልና እዩ። ፍርቂ መዓልቲ ምስ ኰነ፡ ኣብቲ ኣኼባ እንገብረሉ ቦታ ብሓባር ንምገብ፣ እዚ ኸኣ ነቲ መንፈሳዊ ኣጋጣሚ ዝያዳ ዜሐጕስ ይገብሮ እዩ። (ግብሪ ሃዋርያት 2:42) ኣብኡ ኸኣ እታ ኣብ ብዘላ ዓለም ንዘለዉ “ዅሎም ኣሕዋት” ሓድነት ከም ዚህልዎም እትገብር ፍቕሪ ኽትንጸባረቕ ከላ፡ ብዓይንና ንርኢ ኢና።—1 ጴጥሮስ 2:17

መንፈሳዊ ዕቤት ክንገብር ይሕግዘና። እስራኤላውያን ነቲ ኻብ ቅዱሳት ጽሑፋት እተገልጸሎም “ቃላት ተረዲኦምዎ፡” በዚ እውን ተጠቒሞም እዮም። (ነህምያ 8:8, 12) ንሕና እውን ነቲ ኣብ ዓበይቲ ኣኼባታትና እንረኽቦ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣኽቢርና ኢና እንርእዮ። ነፍሲ ወከፍ ኣኼባ ኣብ ቅዱስ ጽሑፋዊ ፍረ ነገር እተመስረተ እዩ። ብመሳጢ መደረታትን ብዓውደ መጽናዕትታትን ብመርኣያ ብዚቐርብ ተመክሮታትን ኣቢልና፡ ኣብ ህይወትና ኸመይ ጌርና ፍቓድ ኣምላኽ ከም እንገብር ንምሃር ኢና። ተመክሮታት እቶም ኣብዚ ጽንኩር እዋን ንጸገማት ሰጊሮም ዚነብሩ ክርስትያናት ክንሰምዕ ከለና፡ ንተባባዕ ኢና። ኣብ ኣኼባታት ዞባ ዚቐርብ ድራማታት፡ ንዛንታታት መጽሓፍ ቅዱስ ህያው ይገብረልና፡ ግብራዊ ትምህርቲ እውን ይህበና እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓብዪ ኣኼባ፡ እቶም ርእሶም ንኣምላኽ ከም ዝወፈዩ ኼርእዩ ዚደልዩ፡ ይጥመቑ እዮም።

  • ዓበይቲ ኣኼባታት ዜሐጕስ ዝዀነ ስለምንታይ እዩ፧

  • ኣብ ዓብዪ ኣኼባ ምስ እትእከብ፡ ብኸመይ ክትጥቀም ትኽእል፧