ዶመኒካዊት ሪፓብሊክ

ጃፓን

ሀይቲ

መዓት ኬጋጥም ከሎ፡ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ነቶም እተጐድኡ ኣሕዋቶም ንምሕጋዝ ብኡብኡ ረድኤት ይውድቡ እዮም። ከምዚ ዝኣመሰለ ጻዕርታት፡ ኣብ መንጎ ሓድሕድና ዘላ ፍቕሪ ናይ ሓቂ ምዃና የርኢ። (ዮሃንስ 13:34, 35፣ 1 ዮሃንስ 3:17, 18) ብኸመይ ኢና እንሕግዝ፧

ገንዘብ ንውፊ። ኣብ ይሁዳ ብርቱዕ ጥሜት ምስ ኰነ፡ ኣብ ኣንጾክያ ዝነበሩ ቐዳሞት ክርስትያናት ንመንፈሳውያን ኣሕዋቶም ብገንዘብ ሓጊዞም እዮም። (ግብሪ ሃዋርያት 11:27-30) ብተመሳሳሊ፡ ኣብ ገሊኡ ኽፋል ዓለም ዘለዉ ኣሕዋትና ጸገማት ከም ዘጋጠሞም ምስ እንፈልጥ፡ ነቶም እተሸገሩ ብስጋ ዜድልዮም ንምምላእ፡ ብጉባኤና ኣቢልና ወፈያታት ንልእኽ ኢና።—2 ቈረንቶስ 8:13-15

ግብራዊ ሓገዝ ንህብ። ኣብቲ መዓት ዘጋጠመሉ ኸባቢ ዘለዉ ሽማግለታት፡ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ጉባኤኦም ደሓን ከም ዘሎ የረጋግጹ እዮም። ኮሚተ ረድኤት ከኣ ምግብን ጽሩይ ዚስተ ማይን ክዳውንትን መጽለልን ሕክምናዊ ሓገዝን ዚውሃበሉ መገዲ የዳሉ ይኸውን። ክእለት ዘለዎም ብዙሓት ናይ የሆዋ መሰኻኽር፡ ብናታቶም ወጻኢ ናብቲ ቦታ ኸይዶም ኣብ ዕዮ ረድኤት ንምስታፍ ወይ እተጐድአ ኣባይትን ኣዳራሻት መንግስቲ ኣምላኽን ንምጽጋን ብፍታዎም ኪቐርቡ ይኽእሉ እዮም። ከም ውድብ ዘሎና ሓድነትን ብሓባር ብምዕያይ ዘጥረናዮ ተመክሮን፡ ኣብ እዋን ጸገም ቅልጡፍ ስጕምቲ ኽንወስድ ኣኽኢሉና እዩ። ምናዳ “ነቶም ብእምነት ቤተ ሰብና ዝዀኑ” ኣእዳውና ንዝርግሓሎም እኳ እንተ ዀንና፡ ዚከኣል እንተ ዀይኑ ሃይማኖቶም ብዘየገድስ ንኻልኦት እውን ንሕግዝ ኢና።—ገላትያ 6:10

መንፈሳውን ስምዒታውን ሓገዝ ንህብ። ብፍላይ ግዳያት መዓት፡ መጸናንዒ የድልዮም እዩ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ እዋን፡ ካብቲ “ኣምላኽ ኵሉ ምጽንናዕ” ዝዀነ የሆዋ ብርታዐ ንረክብ ኢና። (2 ቈረንቶስ 1:3, 4) መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ቀረባ ግዜ ንዅሉ እቲ ስቓይን መከራን ዜምጽእ ነገራት መወዳእታ ኸም እትገብረሉ ዚሕብር መረጋገጺ ብምንጋር፡ ነቶም ተስፋ ዝቐበጹ ተሓጒስና ተስፋታት መጽሓፍ ቅዱስ ነካፍሎም ኢና።—ራእይ 21:4

  • መዓት ኬጋጥም ከሎ፡ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ቅልጡፍ ምላሽ ኪህቡ ዚኽእሉ ስለምንታይ እዮም፧

  • ነቶም ካብ መዓት ዝደሓኑ፡ እንታይ መንፈሳዊ መጸናንዒ ኸነካፍሎም ንኽእል፧