ተምሃሮ መጽሓፍ ቅዱስ ብ1870ታት

ብ1879 ዝወጸት ቀዳመይቲ ሕታም ግምቢ ዘብዐኛ

ሎሚ ዘላ መጽሔት ግምቢ ዘብዐኛ

መጽሓፍ ቅዱስ፡ ድሕሪ ሞት ክርስቶስ፡ ኣብ መንጎ ቐዳሞት ክርስትያናት ናይ ሓሶት መምህራን ከም ዚትንስኡን ነቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዚርከብ ሓቂ ኸም ዚብክልዎን ተነብዩ ነይሩ እዩ። (ግብሪ ሃዋርያት 20:29, 30) ድሕሪ ግዜ፡ ልክዕ ከምኡ ዀነ። ንሳቶም ድማ ንትምህርትታት የሱስ ምስ ኣረማዊ ሃይማኖታዊ ሓሳባት ሓናፈጽዎ፣ ናይ ሓሶት ክርስትና ኸኣ ማዕበለ። (2 ጢሞቴዎስ 4:3, 4) ሎሚ፡ ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሓቂ ዚምህሮ፡ ብልክዕ ተረዲእናዮ ኸም ዘለና፡ ከመይ ጌርና ርግጸኛታት ክንከውን ንኽእል፧

የሆዋ ሓቂ ዚገልጸሉ እዋን ኣኸለ። የሆዋ፡ ‘ኣብ ግዜ መወዳእታ፡ ናይ ሓቂ ፍልጠት ከም ዚበዝሕ’ ተነብዩ ነይሩ እዩ። (ዳንኤል 12:4) ብ1870፡ ሓቂ ዚደልዩ ሒደት ሰባት፡ ሓያሎ ሰረተ እምነት ኣብያተ ክርስትያን ቅዱስ ጽሑፋዊ ዘይምዃኑ ኣስተውዓሉ። ስለዚ፡ ነቲ ናይ ሓቂ ትምህርትታት መጽሓፍ ቅዱስ ምእንቲ ኺርድእዎ፡ ኪምርምሩ ጀመሩ፣ የሆዋ ኸኣ መንፈሳዊ ልቦና ብምሃብ ባረኾም።

ቅኑዓት ሰባት ንመጽሓፍ ቅዱስ ተጠንቂቖም ኣጽንዕዎ። እቶም ቅድሜና ዝነበሩ ትጉሃት ተምሃሮ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ነቲ ሎሚ እውን እንጥቀመሉ ዘለና ሜላ ሰዓቡ። በብርእሰ ነገር ገይሮም ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ተመያየጡ። ንምርዳኡ ዜጸግም ክፋል መጽሓፍ ቅዱስ ኬጓንፎም ከሎ፡ ንምብራሁ ኻልእ ኽፋል መጽሓፍ ቅዱስ ይውከሱ ነበሩ። ምስ ቅዱሳት ጽሑፋት ኣብ ዚሰማማዕ መደምደምታ ምስ በጽሑ፡ ኣብ ጽሑፍ የስፍርዎ ነበሩ። መጽሓፍ ቅዱስ ገዛእ ርእሱ ኸም ዚትርጕም ብምግባሮም ከኣ፡ ነቲ ብዛዕባ ስም ኣምላኽን መንግስቱን፡ ብዛዕባ ንደቂ ሰብን ንምድርን ዘለዎ ዕላማ፡ ብዛዕባ ዅነታት ምዉታት፡ ብዛዕባ ተስፋ ትንሳኤ ዚገልጽ ሓቅታት ከም ብሓድሽ ረኸብዎ። እዚ ምርምሮም፡ ካብ ሓያሎ ናይ ሓሶት እምነታትን ልምድታትን ሓራ ገበሮም።—ዮሃንስ 8:31, 32

ብ1879፡ እቶም ተምሃሮ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ነቲ ሓቅታት እቲ ብሰፊሑ ዜፍልጡሉ ግዜ ኸም ዝኣኸለ ኣስተውዓሉ። ስለዚ፡ በታ ዓመት እቲኣ፡ ነታ ኽሳዕ ሎሚ እትሕተም ዘላ፡ መንግስቲ የሆዋ እትእውጅ ግምቢ ዘብዐኛ እትብሃል መጽሔት ኪሓትሙ ጀመሩ። ኣብዚ እዋን እዚ፡ ኣብ 240 ሃገራት ንዚርከቡ ሰባት፡ ብልዕሊ 750 ቋንቋ ሓቅታት መጽሓፍ ቅዱስ ነካፍል ኣለና። ናይ ሓቂ ፍልጠት ከም ሕጂ በዚሑ ኣይፈልጥን እዩ!

  • ድሕሪ ሞት ክርስቶስ፡ ነቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዚርከብ ሓቂ እንታይ ኣጋጠሞ፧

  • ነቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዚርከብ ሓቂ ኸም ብሓድሽ ክንረኽቦ ዝኸኣልና ብኸመይ ኢና፧