ካምቦዲያ

ዩክረይን

ምስ ናይ የሆዋ መሰኻኽር መጽሓፍ ቅዱስ ተጽንዕ እንተ ኣሊኻ፡ ቀቅድሚ ነፍሲ ወከፍ መጽናዕቲ ነቲ ትምህርቲ ኸም ትዳለወሉ ፍሉጥ እዩ። ኣብ ኣኼባ ጉባኤ ቕድሚ ምእካብካ ኸምኡ እንተ ጌርካ ኸኣ፡ ብዙሕ ክትጥቀም ኢኻ። ጽቡቕ ልማድ እንተ ኣጥሪና፡ ጽቡቕ ፍረ ንረክብ ኢና።

መዓስን ኣበይን ከም እተጽንዕ ወስን። መዓስ ኢኻ ኣጸቢቕካ ኸተተኵር እትኽእል፧ ዕለታዊ ዕዮኻ ቕድሚ ምጅማርካ ብንግሆኡ ዲኻ፡ ወይስ ቈልዑ ምስ ደቀሱ ምሸት፧ ንነዊሕ እዋን ከተጽንዕ እኳ እንተ ዘይከኣልካ፡ ክንደይ ዚኣክል ግዜ ኽትምድብ ከም እትኽእል ወስን፣ ብዝዀነ ይኹን ነገር እውን ኣይትተዓናቐፍ። ጸጥታ ኣብ ዝሰፈኖ ቦታ ኹን፣ ኣቓልቦኻ ኪሰርቕ ዚኽእል ከም ረድዮን ተለቪዥንን ሞባይልን ዝኣመሰለ ነገራት ከኣ ኣጥፍእ። ቅድሚ መጽናዕቲ እንተ ጸሊኻ፡ ጭንቀትካ ስለ ዚፈዅሰካ፡ ኣብ ቃል ኣምላኽ ከተተኵር ትኽእል ኢኻ።—ፊልጲ 4:6, 7

ነቲ ጽሑፍ ኣስምረሉ፡ ንምስታፍ እውን ተዳሎ። ፈለማ፡ ኣብቲ ሓፈሻዊ ሓሳብ እቲ ርእሰ ነገር ኣተኵር። ብዛዕባ ኣርእስቲ እቲ ዓንቀጽ ወይ ምዕራፍ ሕሰብ፣ ነፍሲ ወከፍ ንኡስ ኣርእስቲ ምስቲ ፍረ ነገር ብኸመይ ከም ዚተኣሳሰር ኣስተንትን፣ ነቲ ቐንዲ ነጥብታት ዜጕልሕ ስእልታትን ሕቶታት ክለሳን ከኣ መርምር። ድሕሪኡ፡ ንነፍሲ ወከፍ ሕጡብ ጽሑፍ ኣንብብ፣ መልሲ እቲ ኣብኡ ተሓቲሙ ዘሎ ሕቶታት እውን ርኸብ። ኣብኡ ተሓቢሩ ዘሎ ጥቕስታት መጽሓፍ ቅዱስ ኣንብብ፣ ነቲ ትምህርቲ ብኸመይ ከም ዚድግፎ ድማ ሕሰብ። (ግብሪ ሃዋርያት 17:11) መልሲ ሓደ ሕቶ ምስ ረኸብካ፡ ነቲ ኣብቲ ሕጡብ ጽሑፍ ዚርከብ እሞ ነቲ መልሲ ብቐሊሉ ዜዘኻኽረካ ኣገዳሲ ቓላት ወይ ሓረጋት ኣስምረሉ። ድሕሪኡ፡ እንተ ደሊኻ፡ ኣብ ኣኼባ ኢድካ ኣልዒልካ፡ ብናትካ ኣዘራርባ፡ ሕጽር ዝበለ ሓሳብ ክትህብ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ኣኼባታት ዚጽናዕ እተፈላለየ ርእሰ ነገራት ብምምርማር፡ ናብቲ እተዋህልሎ “መዝገብ” ፍልጠት መጽሓፍ ቅዱስ፡ ሓድሽ ሓሳባት ክትውስኽ ኢኻ።—ማቴዎስ 13:51, 52

  • ንኣኼባታት ንምድላው እንታይ ልማድ ከተጥሪ ትኽእል፧

  • ኣብ ኣኼባ ሓሳብ ንምሃብ ብኸመይ ክትዳሎ ትኽእል፧