ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ሎሚ ፍቓድ የሆዋ ዚገብሩ ዘለዉ መን እዮም፧

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኣብ ብዘላ ዓለም ዚርከቡ ዀይኖም፡ ካብ ኵሉ ዓሌታትን ባህልታትን እተዋጽኡ እዮም። ነዞም እተፈላለዩ ሰባት ሕብረት ከም ዚህልዎም ዝገበሮም እንታይ እዩ፧

ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ እዩ፧

ኣምላኽ ፍቓዱ ኣብ መላእ ምድሪ ኺፍለጥ ይደሊ። ፍቓዱ እንታይ እዩ፧ ሎሚ ብዛዕባኡ ንኻልኦት ዚምህሩ ዘለዉኸ መን እዮም፧

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ከመይ ዝበሉ ሰባት እዮም፧

ክንደይ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ትፈልጥ፧ ብዛዕባና ብሓቂ እትፈልጦ እንታይ እዩ፧

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ተባሂልና እንጽዋዕ ስለምንታይ ኢና፧

ስለምንታይ በዚ ስም እዚ ኽንጽዋዕ ከም ዝጀመርና ዜብርህ ሰለስተ ረቛሒታት ርአ።

ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዚርከብ ሓቂ ኸም ብሓድሽ እተረኽበ ብኸመይ እዩ፧

ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዚምህሮ፡ ብልክዕ ተረዲእናዮ ኸም ዘለና፡ ከመይ ጌርና ርግጸኛታት ክንከውን ንኽእል፧

ትርጉም ሓዳስ ዓለም ስለምንታይ ኣዳሊና፧

ነዚ ትርጉም መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ካልእ ትርጉማት ፍሉይ ዚገብሮ እንታይ እዩ፧

ኣብ ክርስትያናዊ ኣኼባታትና እንታይ ክትረክብ ኢኻ፧

ቅዱሳት ጽሑፋት ንምጽናዕን ንሓድሕድና ንምትብባዕን ኣብ ኣኼባታት ንእከብ ኢና። ንዓኻ እውን ሓንጐፋይ ኢሎም ኪቕበሉኻ እዮም።

ምስ ክርስትያን ብጾትና ምሕባርና ብኸመይ ይጠቕመና፧

ቃል ኣምላኽ ምስ ክርስትያናት ብጾትና ኽንሓብር የተባብዖም እዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ሕብረት ብኸመይ ኪጠቕመካ ኸም ዚኽእል ርአ።

ኣኼባታትና ኸመይ ይመስል፧

ኣብ ኣኼባታትና እንታይ ከም ዚግበር ሓሲብካሉዶ ትፈልጥ፧ ኣብ ኣኼባታትና ምስ ተኣከብካ፡ ብጽፈት እቲ ኣብኡ እትረኽቦ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ከም እትምሰጥ ዜጠራጥር ኣይኰነን።

ንኣኼባታትና ጽቡቕ እንኽደን ስለምንታይ ኢና፧

ኣከዳድናና ንኣምላኽ የገድሶ ድዩ፧ ንኣከዳድናናን ንኣመለኻኽዓናን ብዚምልከት ኣብ እንገብሮ ምርጫ፡ እንታይ ስርዓታት መጽሓፍ ቅዱስ መምርሒ ኸም ዝዀነና ርአ።

ንኣኼባታት ጽቡቕ ጌርና ኽንዳሎ እኽእል ብኸመይ ኢና፧

ኣብ ኣኼባታትና ቕድሚ ምእካብካ ኣቐዲምካ ምድላውካ ብዙሕ ክትጥቀም ይኽእል እዩ።

ኣምልኾ ስድራ ቤት እንታይ እዩ፧

እዚ መሰናድዎ እዚ፡ ናብ ኣምላኽ ንምቕራብን ርክብ ስድራ ቤትካ ንምድልዳልን ብኸመይ ኪሕግዘካ ኸም ዚኽእል ርአ።

ኣብ ዓበይቲ ኣኼባታት እንእከብ ስለምንታይ ኢና፧

ኣብ ዓዓመት፡ ኣብ ሰለስተ ፍሉይ ኣኼባታት ንእከብ ኢና። ካብዚ ኣኼባታት እዚ ብኸመይ ክትጥቀም ትኽእል፧

ዕዮ ስብከት መንግስቲ ኣምላኽ ብኸመይ እዩ ተወዲቡ፧

ነቲ የሱስ ዚጥቀመሉ ዝነበረ ኣሰባብኻ ኢና እንቐድሖ፧ ገለ ኻብዚ ኣሰባብኻ እንታይ እዩ፧

ፈላሚ እንታይ እዩ፧

ገሊኦም ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኣብ ወርሒ 30፡ 50፡ ወይ ከኣ ዝያዳ ሰዓታት ኣብ ዕዮ ስብከት የሕልፉ። ከምኡ ኺገብሩ ዚድርኾም እንታይ እዩ፧

ንፈለምቲ እንታይ ኣብያተ ትምህርቲ ተዳልዩሎም ኣሎ፧

ነቶም ኣብ ዕዮ ስብከት መንግስቲ ኣምላኽ ምሉእ ግዜኦም ዚውፍዩ ፈለምቲ እንታይ ፍሉይ ኣብያተ ትምህርቲ እዩ ተዳልዩሎም ዘሎ፧

ሽማግለታት ንጉባኤ ዜገልግሉ ብኸመይ እዮም፧

ሽማግለታት ኣብ ጉባኤ ዚመርሑ ብመንፈስ ዝበሰሉ ሰብኡት እዮም። እንታይ ሓገዝ እዮም ዚህቡ፧

ኣገልገልቲ ጉባኤ እንታይ ግደ ኣለዎም፧

ኣገልገልቲ ጉባኤ፡ ጉባኤ ብጽቡቕ ክትንቀሳቐስ ይሕግዙ። ኵሎም ተኣከብቲ ኻብ ዕዮኦም ብኸመይ ከም ዚጥቀሙ ፍለጥ።

ሓለውቲ ወረዳ ብኸመይ ይሕግዙና፧

ሓለውቲ ወረዳ ሎሚ ንጉባኤታት ናይ የሆዋ መሰኻኽር ዚበጽሕወን ስለምንታይ እዮም፧ ካብ ምብጻሖም ብኸመይ ክትጥቀም ትኽእል፧

ኣብ ጭንቂ ንዚርከቡ ኣሕዋትና ብኸመይ ንሕግዞም፧

መዓት ኬጋጥም ከሎ፡ ነቶም እተጐድኡ ግብራዊ ሓገዝን መንፈሳዊ ምጽንናዕን ንምሃብ ብኡብኡ ረድኤት ንውድብ ኢና። ብኸመይ፧

እሙንን ኣስተውዓልን ባርያ መን እዩ፧

የሱስ መንፈሳዊ ምግቢ ብቐጻሊ ዚህብ ባርያ ኸም ዚሸይም ኣተስፍዩ ነይሩ እዩ። እዚ ብኸመይ እዩ ዚግበር፧

ሎሚ፡ ኣመሓዳሪ ኣካል ብኸመይ ይዓዪ፧

ኣብ ቀዳማይ ዘመን፡ ሽማግለታትን ሃዋርያትን ዝሓቘፈት ንእሽቶ ጕጅለ፡ ኣመሓዳሪ ኣካል እታ ሽዑ ዝነበረት ክርስትያናዊት ጉባኤ ዀይና ተገልግል ነበረት። ሎሚኸ፧

ቤት-ኤል እንታይ እዩ፧

ቤት-ኤል ፍሉይ ዕላማ ዘለዎ ዜደንቕ ቦታ እዩ። ብዛዕባ እቶም ኣብኡ ዜገልግሉ ብዝያዳ ፍለጥ።

ኣብ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር ናይ የሆዋ መሰኻኽር እንታይ ይግበር፧

በጻሕቲ ኣብ ዝዀነ ይኹን ኣብያተ ጽሕፈት ጨንፈርና ኺበጽሑ ይኽእሉ እዮም። ከምኡ ኽትገብር ብኽብሪ ንዕድመካ።

ጽሑፋትና ዚጸሓፍን ዚትርጐምን ብኸመይ እዩ፧

ጽሑፋት ብልዕሊ 750 ቋንቋ ንትርጕም ኢና። ስለምንታይ ኢና ኸምኡ እንገብር፧

ዓለምለኻዊ ዕዮና ብኸመይ ይምወል፧

ንዕዮና ብዛዕባ ምምዋል፡ ንውድብና ኻብ ካልኦት ሃይማኖታት ዚፈልያ እንታይ እዩ

ኣዳራሻት መንግስቲ ኣምላኽ ዚህነጽ ስለምንታይን ብኸመይን እዩ፧

ንቦታ ኣምልኾና፡ “ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ” ኢልና እንጽውዖ ስለምንታይ ኢና፧ እዚ ብሒደት ወጻኢ ዚህነጽ ቦታ ኣምልኾና፡ ንጉባኤታትና ብኸመይ ከም ዚሕግዘን ብዝያዳ ፍለጥ።

ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ምክንኻን ብኸመይ ክንሕግዝ ንኽእል፧

ጽሩይን ጽቡቕ ጽገና እተገብረሉን ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ ንኣምላኽና ውዳሰ የምጽኣሉ እዩ። ነቲ ኣብ ከባቢኻ ዚርከብ ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ ንምክንኻን፡ እንታይ መደባት እዩ ዚወጽእ፧

ቤተ መጻሕፍቲ ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ ብኸመይ ኪጠቕመና ይኽእል፧

ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎካ ፍልጠት ምእንቲ ኺውስኽ፡ ምርምር ክትገብር ትደሊዶ፧ ናብ ቤተ መጻሕፍቲ ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ ምጻእ።

ኣብ ወብ ሳይትና እንታይ ኪርከብ ይከኣል፧

ብዛዕባናን ብዛዕባ እምነትናን ኰነ ብዛዕባ እቲ ዘሎካ ሕቶታት መጽሓፍ ቅዱስ ብዝያዳ ኽትፈልጥ ትኽእል ኢኻ።

ፍቓድ የሆዋ ኽትገብር ዲኻ፧

የሆዋ ኣምላኽ ብሓቂ የፍቅረካ እዩ። ንስኻኸ ኣብ መዓልታዊ ህይወትካ ንዕኡ ኸተሐጕሶ ኸም እትደሊ ብኸመይ ከተርኢ ትኽእል፧