1 ኵላትና በጃ የድልየና

‘ወዲ ሰብ ህይወቱ ምእንቲ ብዙሓት በጃ ኼሕልፍ ኢሉ እዩ መጺኡ።’—ማቴዎስ 20:28

በጃ ዜድልየና ስለምንታይ እዩ፧

 • ዘፍጥረት 3:17-19

  ኣዳም ንኣምላኽ ስለ ዘይተኣዘዘ፡ ምስ የሆዋ ንዝነበሮ ፍሉይ ርክብን ነታ ፍጽምቲ ህይወቱን ነታ ገነት ዝነበረት መንበሪቱን ስኢኑ እዩ።

 • ሮሜ 5:12

  ብሰንኪ እቲ ኣዳም ዝገበሮ ነገር፡ ሓጢኣትን ሞትን ወሪስና ኢና።

 • ኤፌሶን 1:7

  በጃ፡ የሆዋ ንደቂ ሰብ ካብ ሓጢኣትን ሞትን ሓራ ዜውጽኣሉ መገዲ እዩ።

2 የሆዋ፡ በጃ ኣዳልዩ

‘ኣምላኽ፡ በቲ ሓደ ወዱ ህይወት ምእንቲ ኽንረክብ ኢሉ፡ ንዕኡ ናብ ዓለም ልኢኽዎ።’—1 ዮሃንስ 4:9

የሆዋ፡ በጃ ዘዳለወ ብኸመይ እዩ፧

 • መዝሙር 49:7, 8

  ኵላትና በጃ እታ ኣዳም ዘጥፍኣ ህይወት ክንከፍል ኣይንኽእልን ኢና።

 • ሉቃስ 1:35

  የሆዋ ነቲ ኽቡር ወዱ፡ ፍጹም ሰብ ኰይኑ ምእንቲ ኺውለድ ናብ ምድሪ ልኢኽዎ እዩ።

 • ሮሜ 3:23, 24፣ እብራውያን 9:24

  የሱስ ምስ ተንስአ፡ ናብ ሰማይ ተመሊሱ፡ ንዋጋ እቲ ፍጹም ሰብኣዊ ህይወቱ ኸም በጃ ገይሩ ናብ የሆዋ ኣቕሪብዎ እዩ።

3 እቲ በጃ ናይ ሓቂ ተስፋ ሂቡና

“ንብዘሎ ንብዓት ካብ ኣዒንቶም ኪደርዝ እዩ፣ ደጊም ሞት ኣይኪኸውንን።”—ራእይ 21:4

ካብቲ በጃ ኽንጥቀም እንኽእል ብኸመይ ኢና፧

 • 1 ዮሃንስ 1:8, 9

  ሓጢኣትና ኺሕደገልና ይኽእል እዩ።

 • እብራውያን 9:13, 14

  ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንጹህ ሕልና ኺህልወና ይኽእል እዩ።

 • ሮሜ 6:23

  ተስፋ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣሎና።

 • ገላትያ 2:20

  በጃ፡ የሆዋን የሱስን ከም ዜፍቅሩና ዜረጋግጽ ውህበት እዩ።

4 ነቲ በጃ ኽንቅበሎ ኣሎና

‘ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዚኣምን ኵሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ኺረክብ ንወዱ በጃ ሂቡ እዩ።’—ዮሃንስ 3:16

ነቲ ኣምላኽ ዘዳለወልና በጃ ሞሳ ኸም ዘሎና ብኸመይ ከነርኢ ንኽእል፧

 • ዮሃንስ 17:3

  ንየሆዋን ንየሱስን ክትፈልጦምን ክትመስሎምን ኣሎካ።

 • ሉቃስ 22:19

  ዓመት ዓመት ኣብ በዓል ዝኽሪ ሞት ክርስቶስ ተኣከብ።

 • ዮሃንስ 3:36፣ ያእቆብ 2:26

  ብየሱስ ከም እትኣምን ካብ ምዝራብ ንላዕሊ ኽትገብር ኣሎካ። ነቲ የሱስ ክንገብሮ ዝመሃረና ዘበለ ኽትገብሮ ኣሎካ።