1 የሱስ መሲሕ እዩ

“ንስኻ ክርስቶስ . . . ኢኻ።”—ማቴዎስ 16:16

የሱስ መሲሕ ምዃኑ ብኸመይ ንፈልጥ፧

2 የሱስ ናብ ምድሪ ቕድሚ ምምጻኡ መልኣኽ እዩ ነይሩ

‘ካብ ሰማይ ወሪደ ኣለኹ።’—ዮሃንስ 6:38

የሱስ ኣብ ሰማይ እንታይ እዩ ዚገብር ነይሩ፧

  • ቈሎሴ 1:15, 16

    የሆዋ መጀመርታ ንየሱስ እዩ ፈጢርዎ፣ ብእኡ ኣቢሉ ድማ ንዅሉ ኻልእ ነገራት ፈጢሩ። የሱስ ብቢልዮናት ንዚቝጸር ዓመታት ካብ ኣቦኡ ተማሂሩ እዩ።

  • ሉቃስ 1:30-35

    የሆዋ ንየሱስ ናብ ምድሪ ልኢኽዎ እዩ።

3 የሱስ ንሰባት የፍቅሮም እዩ

“ነቶም ቈልዑ ናባይ ኪመጹ ሕደግዎም።”—ማርቆስ 10:14

ካብ ባህርያት የሱስ እትፈትዎ ኣየናይ እዩ፧

4 የሱስ ኵሉ ሳዕ ፍቓድ ኣምላኽ ይገብር እዩ

“ኣነ ኽገብሮ ዝሃብካኒ ግብሪ ፈጺመ።”—ዮሃንስ 17:4

የሱስ ዝሓደጎ ኣብነት፡ እሙናት ክንከውን ዚሕግዘና ብኸመይ እዩ፧