1 መጽሓፍ ቅዱስ፡ ኣምላኽ ዝሃበና መጽሓፍ እዩ

“ኵሉ ቕዱስ ጽሑፍ ብድራኸ መንፈስ ኣምላኽ እተጻሕፈ . . . እዩ።”—2 ጢሞቴዎስ 3:16

መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ካልእ መጻሕፍቲ ዚፍለ ብኸመይ እዩ፧

መጽሓፍ ቅዱስ ብኣስታት 2,600 ቋንቋ ተተርጒሙ ኣሎ፣ ብቢልዮናት ብዚቝጸር ቅዳሓት ድማ ተሓቲሙ ኣሎ።

ኣብ ካልእ ክንረኽቦ ዘይንኽእል ሓበሬታ ይህበና እዩ።

2 መጽሓፍ ቅዱስ፡ ትንቢታት ዝሓዘ መጽሓፍ እዩ

ኣምላኽ፡ “ኪሕሱ ዘይክእል” እዩ።—ቲቶስ 1:2

ንመጽሓፍ ቅዱስ ክትኣምኖ እትኽእል ስለምንታይ ኢኻ፧

 • ኢሳይያስ 44:27–45:2

  ቅድሚ ውድቀት ባቢሎን ኣማእታት ዓመታት ኣቐዲሙ፡ ባቢሎን ብኸመይ ከም እትሰዓር መጽሓፍ ቅዱስ ተነብዩ ነይሩ።

 • 2 ጢሞቴዎስ 3:1-5

  ኣብዚ ግዜ እዚ፡ ትንቢታት መጽሓፍ ቅዱስ ይፍጸም ኣሎ።

 • ዘሁልቍ 23:19

  ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ መጻኢ ዚገልጾ ነገራት ክንኣምኖ ንኽእል ኢና።

3 መጽሓፍ ቅዱስ ንዓኻ ኺሕግዘካ ተባሂሉ እዩ ተዳልዩ

“እቲ ዚጠቕመካ ዚምህረካ፡ . . . ኣነ የሆዋ ኣምላኽካ እየ።” —ኢሳይያስ 48:17

ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ተማሂርካ፧

 • እዮብ 26:7፣ ኢሳይያስ 40:22

  መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ስነ ፍልጠታዊ ጕዳያት ዚገልጾ ነገራት ቅኑዕ እዩ።

 • ዘሁልቍ 20:2-12

  ጸሓፍቲ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ሓቀኛታት እዮም ነይሮም።

 • ማቴዎስ 5-7

  የሱስ፡ ብኸመይ ሕጕሳት ክንከውን ከም እንኽእል፡ ምስ ካልኦት ብኸመይ ተሳኒና ኽንነብር ከም እንኽእል፡ ብኸመይ ከም እንጽሊ፡ ብዛዕባ ገንዘብ እንታይ ዓይነት ኣረኣእያ ኺህልወና ኸም ዘለዎ ዚገልጽ ምኽሪ ሂቡና እዩ።

4 መጽሓፍ ቅዱስ ንህይወትካ ኪቕይሮ ይኽእል እዩ

“ቃል ኣምላኽ ህያውን ዚዓይን እዩ።”—እብራውያን 4:12

ቃል ኣምላኽ ብኸመይ ኪጠቕመካ ይኽእል፧

 • ዕላማ ኣምላኽ ክትርዳእ ኪሕግዘካ ይኽእል።

 • እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃንካ ኽትፈልጥ ኪሕግዘካ ይኽእል።

 • ኣምላኽ እንታይ ብቕዓት ከተማልእ ከም ዚደልየካ ኽትፈልጥ ይሕግዘካ።

ኣምላኽ ንመጽሓፍ ቅዱስ ከተንብቦን ከተጽንዖን ክትፈትዎን ይደልየካ እዩ።