1 ስድራ ቤት ዝፈጠረ የሆዋ እዩ

“ስለዚ፡ ንኣቦ ብብርከይ እምብርከኽ ኣለኹ፣ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዘሎ ዅሉ ዓሌት፡ ካብኡ እዩ ዚስመ።”—ኤፌሶን 3:14, 15

ስድራ ቤትካ ሕጕስቲ ኽትከውን እትኽእል ብኸመይ እያ፧

 • ዘፍጥረት 1:26-28

  ነታ ናይ መጀመርታ ስድራ ቤት ዝፈጠራ የሆዋ እዩ።

 • ኤፌሶን 5:1, 2

  ስድራ ቤትና ሕጕስቲ ኽትከውን እትኽእል ንየሆዋን ንየሱስን ምስ እንመስሎም እዩ።

2 መጽሓፍ ቅዱስ ንሰብኡትን ንኣንስትን ዚህቦም ምኽሪ

“ነፍሲ ወከፍኩም ንሰበይቱ . . . የፍቅራ፣ እታ ሰበይቲ እውን ንሰብኣያ ብዙሕ ተኽብሮ።”—ኤፌሶን 5:33

ሰብኣይን ሰበይትን እንታይ ዓይነት ርክብ ኪህልዎ ኣለዎም፧

 • ኤፌሶን 5:22-29

  ሰብኣይ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤቱ ሓላፍነት ኣለዎ። ንሰበይቱ ኼፍቅራ ኣለዎ፣ ንሳ ድማ ንውሳነታቱ ኽትድግፎ ኣለዋ።

 • ቈሎሴ 3:19፣ 1 ጴጥሮስ 3:4

  ኣብ ንሓድሕዶም ለውሃት ኬርእዩን ኪተሓላለዩን ኣለዎም።

 • 1 ጴጥሮስ 3:1, 2, 7

  ሰብኣይን ሰበይትን ንሓድሕዶም ኪከባበሩ ኣለዎም።

 • 1 ጢሞቴዎስ 5:8፣ ቲቶስ 2:4, 5

  ሰብኣይ ንቤተ ሰቡ ኺናቢ ኣለዎ። ሰበይቲ ኸኣ ቤታ ጽቡቕ ገይራ ኽትከናኸን ኣለዋ።

3 መጽሓፍ ቅዱስ ንወለዲ ዚህቦም ምኽሪ

“ንውሉዳትኩም ብተግሳጽን ብምዕዶን የሆዋ ደኣ ኣዕብይዎም እምበር፡ ኣይተሕርቕዎም።”—ኤፌሶን 6:4

ወለዲ እንታይ ሓላፍነት ኣለዎም፧

 • ዘዳግም 6:4-9፣ ምሳሌ 22:6

  ንውሉዳትካ ግዜ መዲብካ ብዛዕባ የሆዋ ኽትምህሮም ኣሎካ። ገና ኻብ ንእስነቶም ኣትሒዝካ፡ ፈተውቲ የሆዋ ኪዀኑ ብትዕግስቲ ሓግዞም።

 • 1 ጴጥሮስ 5:8

  ንውሉዳትካ ኻብ ጾታዊ ማህሰይትን ካብ ካልእ ሓደገኛ ዅነታትን ብኸመይ ኪርሕቑ ኸም ዚኽእሉ ምሃሮም።

 • ኤርምያስ 30:11፣ እብራውያን 12:9-11

  ንውሉዳትካ ኽትግስጾም ኣገዳሲ እኳ እንተ ዀነ፡ ብቝጥዓ ወይ ብጭካነ ኸምኡ ኽትገብር የብልካን።

4 መጽሓፍ ቅዱስ ንውሉዳት ዚህቦም ምኽሪ

“ኣቱም ውሉዳት፡ . . . ንወለድኹም ከም ፍቓድ ጐይታ ተኣዘዝዎም።”—ኤፌሶን 6:1

ውሉዳት ንወለዶም ኪእዘዙ ዘለዎም ስለምንታይ እዩ፧

 • ምሳሌ 23:22-25፣ ቈሎሴ 3:20

  ተኣዛዝነትኩም ንየሆዋን ንወለድኹምን ኬሐጕሶም እዩ።

 • 1 ቈረንቶስ 15:33

  ንየሆዋ ዜፍቅሩ ኣዕሩኽ ሕረዩ። ከምኡ ምስ እትገብሩ፡ ቅኑዕ ዘበለ ምግባር ኪቐልለኩም እዩ።