1 ፈተውቲ የሆዋ ንዕኡ ይእዘዝዎ እዮም

“ድምጸይ ተኣዘዙ እሞ፡ ኣምላኽኩም ክኸውን እየ፡ ንስኻትኩም ድማ ህዝበይ ክትኰኑ ኢኹም።”—ኤርምያስ 7:23

ፈታው ኣምላኽ ክትከውን ይከኣል ድዩ፧

2 እዮብ ፈታው የሆዋ ዝዀነ እሙን ሰብ እዩ ነይሩ

“በዚ ዅሉ፡ እዮብ ኣይሓጥአን፡ ንኣምላኽ እውን ከም ዝበደለ ገይሩ ኣይከሰሶን።”—እዮብ 1:22

ሰይጣን ንእዮብ ዘጥቅዖ ብኸመይ እዩ፧ እዮብከ እንታይ ምላሽ ሃበ፧

 • እዮብ 1:10, 11

  ሰይጣን፡ እዮብ ጥቕሚ ርእሱ ጥራይ ከም ዚደልን ንኣምላኽ ከም ዘየፍቅሮን እዩ ኸሲሱ።

 • እዮብ 1:12-19፣ 2:7

  ሰይጣን ንእዮብ ዘለዎ ዘበለ ኼሕድጎን ብዜሳቒ ሕማም ኪወቕዖን የሆዋ ፈቒዱሉ እዩ።

 • እዮብ 27:5

  እዮብ ስለምንታይ ይሳቐ ኸም ዘሎ ዘይፈልጥ እኳ እንተ ነበረ፡ እሙን ኰይኑ ጸኒዑ እዩ።

3 ሰይጣን ካብ የሆዋ ኼርሕቐካ ይደሊ እዩ

“ሰብ ኣብ ክንዲ ህይወቱ ዘለዎ ዅሉ ይህብ እዩ።”—እዮብ 2:4

ሰይጣን ነቲ ምስ የሆዋ ዘሎና ዕርክነት ኬበላሽዎ ዚጽዕር ብኸመይ እዩ፧

 • 2 ቈረንቶስ 11:14

  ሰይጣን ንየሆዋ ምእንቲ ኸይንእዘዞ ኼታልለና ይጽዕር እዩ።

 • ምሳሌ 24:10

  ንየሆዋ ኸነገልግል ዘይንበቅዕ ኰይኑ ኸም ዚስምዓና ኺገብር ይጽዕር እዩ።

 • 1 ጴጥሮስ 5:8

  ሰይጣን መስጐጕቲ የውርደልና እዩ።

 • ምሳሌ 27:11

  ንየሆዋ ተኣዘዞ፡ እሙን ከኣ ኩን። ከምኡ ምግባርካ፡ ሰይጣን ሓሳዊ ምዃኑ ኼረጋግጽ እዩ።

4 ንየሆዋ ስለ እነፍቅሮ፡ ንእዘዞ ኢና

“ፍቕሪ ኣምላኽ ከኣ ትእዛዛቱ ኽንሕሉ እዩ፣ ትእዛዛቱ እውን ከቢድ ኣይኰነን።”—1 ዮሃንስ 5:3

ፈታው ኣምላኽ ክትከውን እትኽእል ብኸመይ ኢኻ፧

 • ዘዳግም 6:5

  ንኣምላኽ ኣፍቅሮ። እዚ ድማ እዙዝ ክትከውን ኪሕግዘካ እዩ።

 • ኢሳይያስ 48:17, 18

  ንየሆዋ ምስ እትእዘዞ፡ ኵሉ ሳዕ ንጥቕምኻ እዩ።

 • ዘዳግም 30:11-14

  የሆዋ ልዕሊ ዓቕምኻ ዝዀነ ነገር ክትገብር ከም ዘይሓትተካ ተኣማመን።

 • ፊልጲ 4:13

  ቅኑዕ ዘበለ ግበር እሞ፡ የሆዋ ዜድልየካ ሓይሊ ኺህበካ እዩ።