ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

የሱስ—መገድን ሓቅን ህይወትን

 ምዕራፍ 66

በዓል ዳስ ኣብ የሩሳሌም

በዓል ዳስ ኣብ የሩሳሌም

ዮሃንስ 7:11-32

  • የሱስ ኣብ ቤተ መቕደስ መሃረ

የሱስ ኣብተን ድሕሪ ጥምቀቱ ዝነበራ ሰለስተ ዓመት ውሩይ ኰነ። ብኣሽሓት ዚቝጸሩ ኣይሁድ ተኣምራቱ ረኣዩ፣ ወረ ንጥፈታቱ ኸኣ ኣብ ምልእቲ እታ ሃገር ተዘርግሐ። ስለዚ፡ ኣብ የሩሳሌም በዓል ዳስ ኬብዕሉ ህዝቢ ምስ ተኣከበ፡ ብዙሓት ንየሱስ ደለይዎ።

ብዛዕባ የሱስ እተፈላለየ ርእይቶ እዩ ነይርዎም። ገሊኣቶም፡ “ሕያዋይ እዩ” ይብሉ ነበሩ። ካልኦት ከኣ፡ “ኣይኰነን፡ ንህዝቢ ደኣ የስሕት ኣሎ” ይብሉ ነበሩ። (ዮሃንስ 7:12) ኣብ መጀመርታ መዓልትታት እቲ በዓል ከምዚ ዝበለ ብዙሕ ጕርምርም ነበረ። ይኹን እምበር፡ ንመራሕቲ ኣይሁድ ስለ ዝፈርሁ፡ ብግህዶ ንየሱስ ደጊፉ ኺዛረብ ዝደፈረ ዋላ ሓደ ሰብ ኣይነበረን።

ኣብ ፍርቂ እቲ በዓል፡ የሱስ ናብ ቤተ መቕደስ መጸ። ብዙሓት ድማ ብኽእለት እቲ ብሉጽ ኣመሃህራኡ ተገረሙ። ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ረቢታት ዘይተማህረ ብምንባሩ፡ ኣይሁድ፡ “እዝስ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኸይተማህረ፡ ከመይ ገይሩ ቕዱሳት ጽሑፋት ይፈልጥ፧” በሉ።—ዮሃንስ 7:15

የሱስ ከኣ፡ “ትምህርተይሲ ናይቲ ዝለኣኸኒ እዩ እምበር፡ ናተይ ኣይኰነን። ፍቓዱ ኺገብር ዚደሊ እንተሎ፡ ንሱ ብዛዕባ ትምህርተይ፡ ካብ ኣምላኽ እንተ ዀይኑ፡ ወይስ ካብ ርእሰይ እዛረብ እንተ ኣልየ፡ ኪፈልጥ እዩ” ኢሉ ገለጸሎም። (ዮሃንስ 7:16, 17) ትምህርቲ የሱስ ምስ ሕጊ ኣምላኽ ኣጸቢቑ ይሰማማዕ ብምንባሩ፡ ክብሪ ኣምላኽ ደኣ እምበር፡ ንርእሱ ኽብሪ ይደሊ ኸም ዘይነበረ ንጹር እዩ ነይሩ።

ድሕሪኡ፡ የሱስ፡ “ሙሴዶ ሕጊ ኣይሃበኩምን፧ ካባኻትኩም ግና ሓደ እኳ ነቲ ሕጊ ዚእዘዞ የልቦን። ስለምንታይ ክትቀትሉኒ ትደልዩ ኣለኹም፧” በሎም። ገለ ኻብቶም ህዝቢ፡ ምናልባት ናብቲ በዓል ዝመጹ በጻሕቲ፡ ነቲ ንየሱስ ንምቕታል እተገብረ ጻዕሪ ኣይፈለጡን ነበሩ። ነዚ ኸምዚ ዝበለ መምህር ኪቐትል ዚደሊ ሰብ ኪህሉ ዘይከውን ነገር ገይሮም ሓሰቡ። ስለዚ፡ የሱስ ከምኡ ምሕሳቡ፡ ገለ ጸገም ከም ዘለዎ ስለ ዝገመቱ፡ “ጋኔን ኣሎካ። መን እዩ ኪቐትለካ ዚደሊ፧” በልዎ።—ዮሃንስ 7:19, 20

ከም ሓቂ፡ ዓመትን መንፈቕን ይገብር፡ የሱስ ንሓደ ሰብኣይ ብሰንበት ምስ ኣሕወዮ፡ መራሕቲ ኣይሁድ ኪቐትልዎ ደልዮም ነይሮም እዮም። ስለዚ፡ የሱስ ሚዛናውያን ዘይምዃኖም ኬቃልዕ ኢሉ ኸም ዚሓስቡ ዚገብር ዘረባ ተዛረቦም። ብመሰረት ሕጊ ሙሴ፡ ሕጻን ብሻምነይቲ መዓልቲ ይግዘር ነበረ፣ እታ ሻምነይቲ መዓልቲ ኣብ ሰንበት እኳ እንተ ወዓለት፡ እቲ ሕጊ ይሕሎ ነበረ። የሱስ ከኣ፡ “ሕጊ ሙሴ ምእንቲ ኸይጠሓስ፡ ሰብ ብሰንበት ዚግዘር ካብ ኰነ፡ ኣነ ንሰብ ኵለንትናኡ ብሰንበት ስለ ዘጥዓኽዎዶ ትንድሩ ኣለኹም፧ ቅኑዕ ፍርዲ ፍረዱ እምበር፡ ደጊም ደጋዊ ትርኢት ርኢኹም ኣይትፍረዱ” በሎም።—ዮሃንስ 7:23, 24

እቶም ነቲ ዅነታት ዚፈልጥዎ ሰብ የሩሳሌም፡ “እቲ [ኣሕሉቕ] ኪቐትልዎ ዚደልዩስ እዚ ደይኰነን፧ እንሆ ኸኣ፡ ብግህዶ ይዛረብ ኣሎ፡ ንሳቶም እውን ገለ ኣይብልዎን። ኣሕሉቕ ደዀን ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ብሓቂ ፈሊጦም ኰይኖም፧” በሉ። እቶም ሰባት፡ የሱስ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ዘይኣመኑ ደኣ ስለምንታይ እዮም፧ ምኽንያቶም ኪገልጹ ኸለዉ፡ “እዚ ኻበይ ምዃኑ ንፈልጦ ኢና፣ ክርስቶስ ኪመጽእ ከሎ ግና፡ ካበይ ምዃኑ ዚፈልጥ የልቦን” በሉ።—ዮሃንስ 7:25-27

የሱስ ኣብ ቤተ መቕደስ ከሎ ኸኣ፡ “ንዓይ ትፈልጡኒ፡ ካበይ ምዃነይ እውን ትፈልጡ ኢኹም። ኣነ ብርእሰይ ኣይመጻእኩን፣ እቲ ዝለኣኸኒ ግና ናይ ሓቂ እዩ፡ ንስኻትኩም እውን ኣይትፈልጥዎን ኢኹም። ኣነ ናቱ ወኪል ስለ ዝዀንኩ፡ ንሱ እውን ስለ ዝለኣኸኒ፡ እፈልጦ እየ” ኢሉ መለሰ። (ዮሃንስ 7:28, 29) ብንጹር ከምኡ ምስ በሎም፡ ኪኣስርዎ ወይ ኪቐትልዎ ኢሎም ኪሕዝዎ ፈተኑ። ይኹን እምበር፡ ዚሞተሉ ግዜ ገና ስለ ዘይኣኸለ፡ ፈተነኦም ኣይተዓወተን።

ብዙሓት ግና ከምቲ ግቡእ ብየሱስ ኣመኑ። ከመይሲ፡ ብማየ ማይ ከይዱ፡ ንንፋስ ኣህዲኡ፡ ብሒደት እንጌራን ዓሳን ንኣሽሓት ሰባት መጊቡ፡ ሕሙማት ኣሕውዩ፡ ሓንካሳት ብእግሮም ከም ዚኸዱ ገይሩ፡ ኣዒንቲ ዕዉራት ከፊቱ፡ ድዉያት ኣሕውዩ፡ ምዉታት እውን ከይተረፈ ኣተንሲኡ  ነይሩ እዩ። እወ፡ “ክርስቶስ ምስ ዚመጽእከ፡ ካብዚ ንሱ ዝገበሮ ዚበዝሕ ትእምርትታትዶ ኺገብር ኰይኑ፧” ኢሎም ኪሓትቱ ዚድርኾም እኹል ምኽንያት ነይርዎም እዩ።—ዮሃንስ 7:31

ፈሪሳውያን፡ እቶም ህዝቢ ኸምኡ ይብሉ ኸም ዘለዉ ሰምዑ፣ ንሳቶምን ሊቃውንቲ ኻህናትን ከኣ ንየሱስ ኪሕዝዎ ገላዉኦም ለኣኹ።