ማቴዎስ 9:14-17 ማርቆስ 2:18-22 ሉቃስ 5:33-39

  • ደቀ መዛሙርቲ ዮሃንስ ንየሱስ ብዛዕባ ጾም ሓተትዎ

የሱስ ብ30 ድ.ክ. ዝወዓለ ፋስጋ ድሕሪ ምብዓሉ፡ ቍሩብ ጸኒሑ እዩ ዮሃንስ መጥምቕ ተኣሲሩ፣ ድሕሪኡ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዩ ነይሩ። ዮሃንስ ድማ ደቀ መዛሙርቱ ሰዓብቲ የሱስ ኪዀኑ ይደሊ ነበረ፣ ድሕሪ እቲ ዮሃንስ እተኣስረሉ እዋን ንየሱስ ዝሰዓብዎ ግና ኵሎም ኣይነበሩን።

ፋስጋ 31 ድ.ክ. ምስ ቀረበ፡ ገለ ኻብ ደቀ መዛሙርቲ ዮሃንስ ናብ የሱስ መጺኦም፡ “ንሕናን ፈሪሳውያንን እንጸውም፡ ደቀ መዛሙርትኻ ግና ዘይጾሙ ስለምንታይ እዮም፧” ኢሎም ሓተትዎ። (ማቴዎስ 9:14) ፈሪሳውያን ከም ልምዲ ሃይማኖቶም ጸወምቲ እዮም ነይሮም። ጸኒሑ፡ የሱስ ኣብ ምሳሌኡ፡ ሓደ ተመጻዳቒ ፈሪሳዊ፡ “ኦ ኣምላኽ፡ ከም ካልኦት ሰባት . . . ስለ ዘይኰንኩ፡ አመስግነካ ኣለኹ። ኣብ ሰሙን ክልተ ሳዕ እጸውም” ከም ዝበለ ገሊጹ እዩ። (ሉቃስ 18:11, 12) ደቀ መዛሙርቲ ዮሃንስ እውን ተመሳሳሊ ልምዲ ይስዕቡ ነይሮም ይዀኑ እዮም። ምናልባት እውን ብማእሰርቲ ዮሃንስ ብምሕዛኖም ይጾሙ ነይሮም ይዀኑ። ስለዚ፡ ገሊኦም ሰባት፡ ደቀ መዛሙርቲ የሱስ ብዛዕባ እቲ ንዮሃንስ ዝወረዶ ሓዘኖም ንምግላጽ ስለምንታይ ከም ዘይጾሙ ይሓስቡ ነይሮም ይዀኑ።

የሱስ ከኣ ብምሳሌ ገይሩ፡ “ኣዕሩኽ መርዓዊ፡ መርዓዊ ምሳታቶም ክሳዕ ዘሎ፡ ዚሓዝኑሉ ምኽንያት ኣለዎም ድዩ፧ መርዓዊ ኻባታቶም ዚውሰደለን መዓልትታት ግና ኪመጻ እየን፣ ሽዑ ኸኣ ኪጾሙ እዮም” ኢሉ መለሰሎም።—ማቴዎስ 9:15

ዮሃንስ ባዕሉ እውን ንየሱስ መርዓዊ ኢሉ ጸዊዕዎ እዩ። (ዮሃንስ 3:28, 29) ስለዚ፡ የሱስ ክሳዕ ዘሎ፡ ደቀ መዛሙርቱ ኺጾሙ ኣየድለዮምን። ጸኒሑ ንሱ ምስ ሞተ፡ ደቀ መዛሙርቱ ኺሓዝኑን ኪጾሙን ምዃኖም ገለጸ። ካብ ምዉታት ምስ ተንስአ ግና፡ ዓብዪ ለውጢ እዩ ዀይኑ! ድሕሪኡ፡ ብሓዘን ዚጾሙሉ ምኽንያት የብሎምን።

ቀጺሉ፡ የሱስ እዚ ዚስዕብ ክልተ ምሳሌ መሰለሎም፦ “ማይ ዘይጠዓመ ቝራጽ ዓለባ ኣብ ብላይ ክዳን ዚልግብ ሓደ እኳ የልቦን። እንተ ዘይኰነስ፡ እቲ ሓድሽ ዓለባ ነቲ ኽዳን ይምንጭቶ፡ እቲ ቐዳድ ከኣ ዝገደደ ይኸውን። ንሓድሽ ወይኒ ኣብ ኣረገውቲ ኣሕርብቲ ኣየዕርቕዎን እዮም፣ እንተ ዘይኰነስ፡ እቲ ኣሕርብቲ ይቕደድ፡ እቲ ወይኒ ይፈስስ፡ እቲ ኣሕርብቲ ኸኣ ይበላሾ። ንሓድሽ ወይኒ ግና፡ ኣብ ሓደስቲ ኣሕርብቲ የዕርቕዎ።” (ማቴዎስ 9:16, 17) የሱስ እንታይ መልእኽቲ እዩ ኼመሓላልፍ ደልዩ ነይሩ፧

የሱስ ንደቀ መዛሙርቲ ዮሃንስ መጥምቕ፡ ሰዓብቱ ምስ ከም ልምዲ ጾም ዝኣመሰለ ብሉይ ልምድታት ኣይሁድነት ተሰማሚዖም ኪነብሩ ትጽቢት ኪግበረሎም ከም ዘይብሉ እዩ ዜረድኦም ነይሩ። ነቲ ኺውገድ ቀሪቡ ዝነበረ ብሉይ ልምድታት ኣምልኾ ለጋጊቡ ኼናውሕ ኣይኰነን መጺኡ። እቲ የሱስ ዜተባብዖ ዝነበረ ኣምልኾ ምስቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ኣይሁድነትን ስርዓታት ሰብን ዚውሃሃድ ኣይነበረን። እወ፡ ሓድሽ ዓለባ ኣብ ብላይ ክዳን ኪልግብ፡ ወይ ሓድሽ ወይኒ ኣብቲ ዝቘርብዐ ኣረጊት ሓርቢ ኬዕርቕ ኣይፈተነን።