ማቴዎስ 16:28–17:13 ማርቆስ 9:1-13 ሉቃስ 9:27-36

  • ክርስቶስ ትርኢቱ እተለወጠሉ ራእይ

  • ሃዋርያት ድምጺ ኣምላኽ ሰምዑ

የሱስ ኣብቲ ኻብ ከረን ሄርሞን ኣስታት 25 ኪሎ ሜተር ርሒቑ ዚርከብ ዞባ ቂሳርያ ናይ ፊልጶስ ንህዝቢ ኺምህር ከሎ፡ ንሃዋርያቱ፡ “ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ፡ ገለ ኻብዞም ኣብዚኣ ደው ኢሎም ዘለዉ፡ ንወዲ ሰብ ብመንግስቱ ኺመጽእ ከሎ ኽሳዕ ዚርእይዎ፡ ሞት ኣይኪጥዕሙን እዮም” ኢሉ ዜደንጹ ነገር ነገሮም።—ማቴዎስ 16:28

እቶም ደቀ መዛሙርቱ፡ የሱስ እንታይ ማለቱ ምዃኑ ሓሲቦም ኪዀኑ ይኽእሉ እዮም። ድሕሪ ሓደ ሰሙን ኣቢሉ፡ የሱስ ንሰለስተ ኻብ ሃዋርያቱ፡ ማለት ንጴጥሮስን ንያእቆብን ንዮሃንስን ተማሊኡ ናብ ሓደ ነዊሕ ከረን ደየበ። ሰለስቲኦም ተታኺሶም ስለ ዝነበሩ፡ ለይቲ እዩ ነይሩ ኪኸውን ዘለዎ። የሱስ ኪጽሊ ኸሎ ድማ፡ ኣብ ቅድሚኦም ትርኢቱ ተለወጠ። ገጹ ኸም ጸሓይ ኪበርህ፡ ክዳኑ እውን ከም ብርሃን ብርቕርቕ ዚብል ጻዕዳ ኪኸውን ረኣዩ።

ድሕሪኡ ኸኣ፡ “ሙሴን ኤልያስን” ተራእይዎም። ንሳቶም ከኣ ምስ የሱስ ‘ብዛዕባ እቲ ኣብ የሩሳሌም ዚፍጸም ምኻዱ’ ይዛራረቡ ነበሩ። (ሉቃስ 9:30, 31) ምኻዱ ኺብሃል ከሎ፡ ነቲ ኣቐዲሙ እተዛረቦም ሞቱን ስዒቡ ዚኸውን ትንሳኤኡን ዜመልክት ኪኸውን ኣለዎ። (ማቴዎስ 16:21) እዚ ዝርርብ እዚ፡ እቲ ዜዋርድ ኣማውታ የሱስ፡ ከምቲ ጴጥሮስ ዝበሃጎ ኪተርፍ ዚኽእል ነገር ከም ዘይኰነ ዜረጋግጽ እዩ ነይሩ።

እቶም ሰለስተ ሃዋርያት ምሉእ ብምሉእ ምስ ተበራበሩ፡ ነቲ ነገር ተገሪሞም ተዓዘብዎን ሰምዕዎን። ራእይ እኳ እንተ ነበረ፡ ናይ ሓቂ ይመስል ብምንባሩ ግና ጴጥሮስ፡ “መምህር፡ ንዓና ኣብዚ ምንባር ጽቡቕ እዩ። እምበኣር፡ ሰለስተ ድንኳን ንትከል፣ ሓደ ንዓኻ፡ ሓደ ንሙሴ፡ ሓደ ድማ ንኤልያስ” ኢሉ ተዛረበ። (ማርቆስ 9:5) ጴጥሮስ ነቲ ድንኳን ኪትከል ሓሳብ ዘቕረበ፡ እቲ ራእይ ኪናዋሕ ስለ ዝደለየ ድዩ፧

ጴጥሮስ ገና ኺዛረብ ከሎ፡ ብሩህ ደበና ኣጐልበቦም፣ ካብቲ ደበና ድማ፡ “ዝሰምሮ ፍቑር ወደይ እዚ እዩ። ንዕኡ ስምዕዎ” ዚብል ድምጺ መጸ። እቶም ሃዋርያት ድምጺ ኣምላኽ ምስ ሰምዑ፡ ፈሪሆም ብገጾም ተደፍኡ፣ የሱስ ግና፡ “ተንስኡ፡ ኣይትፍርሁ” በሎም። (ማቴዎስ 17:5-7) እቶም ሰለስተ ሃዋርያት ምስ ተንስኡ ኸኣ፡ ብዘይካ የሱስ ሓደ እኳ ኣይነበረን። እቲ ራእይ ተወዲኡ ነበረ። መዓልቲ ምስ ኰነ እሞ ካብቲ ኸረን ኪወርዱ ኸለዉ፡ የሱስ፡ “ወዲ ሰብ ካብ ምዉታት ክሳዕ ዚትንስእ፡ እዚ ዝረኣኹምዎ ንሓደ እኳ ኣይትንገሩ” ኢሉ ኣዘዞም።—ማቴዎስ 17:9

ኣብቲ ራእይ እቲ ኤልያስ ምንባሩ ሕቶ ኣበጊሱ እዩ። እቶም ሃዋርያት፡ “ጸሓፍቲ፡ ‘ቅድም ኤልያስ ኪመጽእ ይግባእ’ ዚብሉ ደኣ ስለምንታይ እዮም፧” ኢሎም ሓተቱ። የሱስ ከኣ፡ “ኤልያስ ድሮ መጺኡ እዩ፣ . . . ኣየለለይዎን” ኢሉ መለሰሎም። (ማቴዎስ 17:10-12) የሱስ ብዛዕባ እቲ ኸም ናይ ኤልያስ ዝበለ ግደ ዝፈጸመ ዮሃንስ መጥምቕ እዩ ዚዛረብ ነይሩ። ከምቲ ኤልያስ ንኤልሳእ መገዲ ዘዳለወሉ፡ ዮሃንስ ከኣ ንክርስቶስ መገዲ ኣዳልዩሉ እዩ።

እዚ ራእይ እዚ ንየሱስን ንደቀ መዛሙርቱን ክሳዕ ክንደይ ዜበራትዕ ኰን እዩ ነይሩ! ብዛዕባ ኽብሪ መንግስቲ ክርስቶስ ቈንጺሉ ዜርኢ እዩ ነይሩ ኺብሃል ይከኣል እዩ። ስለዚ፡ እቶም ደቀ መዛሙርቲ፡ ከምቲ የሱስ ቃል ዝኣተወሎም፡ “ንወዲ ሰብ ብመንግስቱ ኺመጽእ ከሎ” ርእዮምዎ ኺብሃል ይከኣል እዩ። (ማቴዎስ 16:28) ኣብቲ ኸረን ከለዉ፡ ‘ዕቤቱ ብዓይኖም ርእዮም እዮም።’ እቶም ፈሪሳውያን፡ የሱስ እቲ ብኣምላኽ እተሓርየ ንጉስ ምዃኑ ዜረጋግጽ ትእምርቲ ኼርእዮም እኳ እንተ ደለዩ፡ ኣይሃቦምን። እቶም ዚቕርብዎ ደቀ መዛሙርቱ ግና የሱስ ትርኢቱ ኺልወጥ ከሎ ኺርእዩ ተፈቕደሎም፣ እዚ ኸኣ ብዛዕባ ትንቢታት መንግስቲ ኣምላኽ ዜረጋግጽ ነበረ። በዚ ምኽንያት እዚ ኸኣ፡ ጴጥሮስ ጸኒሑ፡ “ኣጸቢቑ እተረጋገጸ ትንቢታዊ ቓል ኣሎና” ኢሉ ጸሓፈ።—2 ጴጥሮስ 1:16-19