ማቴዎስ 9:27-34፣ 13:54-58 ማርቆስ 6:1-6

  • የሱስ ንኽልተ ዕዉራትን ንሓደ ዓባስን ኣሕወየ

  • ሰብ ናዝሬት ኣይተቐበልዎን

የሱስ ኪዓዪ እዩ ውዒሉ። ካብ ዞባ ደካጶሊስ ብባሕሪ ተጓዒዙ ምስ መጸ፡ ነታ ደም ዚፈስሳ ዝነበረ ሰበይቲ ኣሕውዩን ንጓል ያኢሮስ ኣተንሲኡን ነይሩ እዩ። እታ መዓልቲ ግና ኣይተወድአትን ነይራ። የሱስ ካብ ቤት ያኢሮስ ኪወጽእ ከሎ፡ ክልተ ዕዉራት ዓው ኢሎም፡ “ኦ ወዲ ዳዊት፡ ምሓረና” እናበሉ ሰዓብዎ።—ማቴዎስ 9:27

ንየሱስ “ወዲ ዳዊት” ኢሎም ብምጽዋዕ፡ የሱስ ወራሲ ዝፋን ዳዊት፡ ማለት መሲሕ ከም ዝዀነ ዘለዎም እምነት እዮም ዚገልጹ ነይሮም። የሱስ ግና ምናልባት ዘይምሕላሎም ኪርኢ ደልዩ እዩ ዚኸውን፡ ነቲ ሓገዝ ንምርካብ ዚገብርዎ ዝነበሩ ጻዕሪ ሸለል ዝበሎ መሰለ፣ ንሳቶም እውን ኣይተሓለሉን። የሱስ ናብ ቤት ምስ ኣተወ፡ እቶም ክልተ ሰባት ስዒቦምዎ ኣተዉ። ንሱ ኸኣ፡ “እዚ ኽገብር ከም ዝኽእልዶ ትኣምኑ ኢኹም፧” ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ከኣ፡ “እወ ጐይታይ” ኢሎም ብምትእምማን መለሱሉ። ሽዑ፡ የሱስ፡ “ከም እምነትኩም ይኹነልኩም” እናበለ ኣዒንቶም ተንከዮም።—ማቴዎስ 9:28, 29

ብሃንደበት ከኣ ኪርእዩ ኸኣሉ! ድሕርዚ፡ የሱስ ከምቲ ኣቐዲሙ ንኻልኦት ከየውርዩ ዝነገሮም፡ ነዚኣቶም እውን ከምኡ ኢሉ ኣዘዞም። ንሳቶም ግና ስለ እተሓጐሱ፡ ጸኒሖም ብዛዕባኡ ኣብ ኵሉ ኣውረዩ።

ንሳቶም ኪኸዱ ኸለዉ፡ ጋኔን ዝሓደሮ ዓባስ ኣምጽኡሉ። የሱስ ነቲ ጋኔን ምስ ኣውጽኦ፡ እቲ ሰብ ብኡብኡ ኺዛረብ ጀመረ። እቶም ህዝቢ ኸኣ፡ “ከምዚ ዝበለስ ኣብ እስራኤል ከቶ ኣይተራእየን” ኢሎም ተገረሙ። ኣብኡ ፈሪሳውያን እውን ነበሩ። ነቲ ተኣምራት ኪኽሕድዎ ስለ ዘይከኣሉ ድማ፡ “ንኣጋንንቲ ብሓለቓ ኣጋንንቲ እዩ ዜውጽኦም” ብምባል ብዛዕባ እቲ የሱስ ተኣምራት ዚገብረሉ ሓይሊ ዘለዎም ክሲ ደገምዎ።—ማቴዎስ 9:33, 34

ድሕርዚ ነዊሕ ከይጸንሐ፡ የሱስ ናብ ዓዱ ናብ ናዝሬት ተመልሰ፣ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ምስኡ ነበሩ። ሓደ ዓመት ኣቢሉ ይገብር፡ ኣብኡ ኣብ ዚርከብ ምኵራብ ምሂሩ ነበረ። እቶም ሰባት መጀመርታ በቲ ዝበሎ ተገሪሞም እኳ እንተ ነበሩ፡ ጸኒሖም ግና በቲ ትምህርቱ ሓሪቖም ኪቐትልዎ ፈቲኖም ነይሮም እዮም። የሱስ ግና ነቶም ናይ ቀደም ጐረባብቱ ኸም ብሓድሽ ኪሕግዞም ፈተነ።

ብሰንበት ኪምህሮም ኢሉ ናብ ምኵራብ ከደ። ብዙሓት ድማ ተገሪሞም፡ “እዚ ሰብ እዚ፡ ነዚ ጥበብን ነዚ ግብርታት ሓይልን ካበይ ረኺብዎ፧” ኢሎም ሓተቱ። ኣስዕብ ኣቢሎም ድማ፡ “እዝስ ወዲ እቲ ጸራቢ ደይኰነን፧ ኣዲኡስ ማርያም እትብሃል ደይኰነትን፧ ኣሕዋቱኸ ያእቆብን ዮሴፍን ስምኦንን ይሁዳን ደይኰኑን፧ ኣሓቱስ ኵላተን ምሳናዶ የለዋን፧ ንሱ ደኣ ነዚ ዅሉ ኻበይ ረኺብዎ፧” በሉ።—ማቴዎስ 13:54-56

እቶም ሰባት፡ የሱስ ከማታቶም ተራ ሰብ እዩ መሲልዎም ነይሩ። ‘ኪዓቢ ኸሎ ርኢናዮ ኢና። ከመይ ኢሉ መሲሕ ኪኸውን ይኽእል፧’ ኢሎም ድማ ሓሰቡ። ስለዚ፡ ንዅሉ እቲ ዓብዪ ጥበብን ግብርታት ሓይልን ዜጠቓልል መርትዖ ርእዮም ክነሶም፡ ኣይተቐበልዎን። ቤተ ሰቡ እኳ ኸይተረፉ ኣጸቢቖም ስለ ዚፈልጥዎ፡ ብእኡ ተዓንቀፉ፣ ስለዚ ኸኣ ንሱ፡ “ነብዪ ብዘይካ ኣብ ዓዱን ኣብ ቤቱን ኣይንዓቕን እዩ” በሎም።—ማቴዎስ 13:57

እወ፡ የሱስ ብዘይምእማኖም ተገረመ። ስለዚ፡ “ብዘይካ ንሒደት ሕሙማት ኣእዳዉ ኣንቢሩ ዘሕወዮም” እምበር፡ ኣብኡ ተኣምራት ኣይገበረን።—ማርቆስ 6:5, 6