ዮሃንስ 5:1-16

  • የሱስ ኣብ ይሁዳ ሰበኸ

  • ንሓደ ሕሙም ሰብኣይ ኣብ ጥቓ ሓጽቢ ኣሕወዮ

የሱስ ኣብቲ ኣብ ገሊላ ዝገበሮ ሰፊሕ ኣገልግሎት ብዙሕ እዩ ዓሚሙ። ኰይኑ ግና፡ “ስለዚ እየ እተለኣኽኩ እሞ፡ ንኻልኦት ከተማታት እውን ብስራት መንግስቲ ኣምላኽ ከበስረን ይግብኣኒ እዩ” ኺብል ከሎ፡ ብዛዕባ ገሊላ ጥራይ ኣይኰነን ዚዛረብ ነይሩ። ስለዚ፡ “ኣብ ምኵራባት ይሁዳ ኸኣ ይሰብኽ ነበረ።” (ሉቃስ 4:43, 44) እቲ እዋን እቲ መጋቢት ወይ ሚያዝያ ብምንባሩ እሞ ኣብ የሩሳሌም ዚብዓል በዓል ቀሪቡ ብምንባሩ፡ ከምኡ ኺገብር ሓቁ እዩ ነይሩ።

እቲ ኣብ ወንጌላት ብዛዕባ እቲ የሱስ ኣብ ይሁዳ ዝገበሮ ንጥፈታት ተጻሒፉ ዚርከብ፡ ምስቲ ኣብ ገሊላ ዝገበሮ ኣገልግሎት ኪነጻጸር ከሎ ሒደት እዩ። ኣብ ይሁዳ ብሓፈሻኡ ብዙሕ ተገዳስነት እኳ እንተ ዘይረኸበ፡ የሱስ ግና ብንጥፈት ካብ ምስባኽን ኣብ ዝኸዶ ዅሉ ሰናይ ካብ ምግባርን ኣየቋረጸን።

ነዊሕ ከይጸንሐ፡ የሱስ ነቲ ብ31 ድ.ክ. ዝወዓለ ፋስጋ ንምብዓል፡ ናብታ ኣውራ ኸተማ ይሁዳ ዝዀነት የሩሳሌም ከደ። ኣብቲ ሰባት ዚበዝሕዎ ጥቓ ኣፍ ደገ ኣባጊዕ ከኣ፡ ቤት-ዛታ ዚብሃል ገበላ ዝነበሮ ሓጽቢ ነበረ። ብዙሓት ሕሙማትን ዕዉራትን ሓንካሳትን ድማ ናብቲ ሓጽቢ ይመጹ ነበሩ። ስለምንታይ፧ ምኽንያቱ፡ ማይ እቲ ሓጽቢ ምስ ተንቀሳቐሰ፡ ናብኡ ዚኣቱ ይሓዊ ዚብል እምነት ነይሩ እዩ።

ብሰንበት ከኣ የሱስ 38 ዓመት ንዝሓመመ ሰብኣይ ኣብቲ ሓጽቢ ረኣዮ። የሱስ ድማ፡ “ክትጥዒዶ ትደሊ ኢኻ፧” ኢሉ ሓተቶ። እቲ ሰብኣይ ከኣ፡ “ጐይታይ፡ እቲ ማይ ምስ ተንቀሳቐሰ፡ ናብቲ ሓጽቢ ዜእትወኒ ሰብ የብለይን፣ ኣነ ኽሳዕ ዝኸይድ ድማ፡ ካልእ ቀዲሙኒ ይወርድ” ኢሉ መለሰሉ።—ዮሃንስ 5:6, 7

ሽዑ፡ የሱስ ነቲ ሰብኣይ ኰነ ንዚሰምዖ ዘበለ ዅሉ ዜገርም ነገር ተዛረበ፣ እወ፡ “ተንስእ፡ ዓራትካ ኣልዒልካ ኺድ” በሎ። (ዮሃንስ 5:8፡ እ.ጽ.) እቲ ሰብኣይ ድማ ከምኡ ገበረ። ብኡብኡ ጥዕዩ ዓራቱ ኣልዒሉ ኸደ።

ኣይሁድ ግና በቲ ዜደንቕ ነገር ኣብ ክንዲ ዚሕጐሱ፡ ነቲ ሰብኣይ ምስ ረኣይዎ፡ “ሎሚ ሰንበት እዩ፣ ዓራትካ ኽትጸውር ኣይተፈቕደልካን” በልዎ። እቲ ሰብኣይ ግና፡ “እቲ ዘጥዓየኒ እዩ፡ ‘ዓራትካ ኣልዒልካ ኺድ’ ዝበለኒ” ኢሉ መለሰሎም። (ዮሃንስ 5:10, 11፡ እ.ጽ.) እቶም ኣይሁድ ብሰንበት ንዜሕዊ ሰብ ይነቕፉ እዮም ነይሮም።

ስለዚ፡ “እቲ፡ ‘ኣልዒልካዮ ኺድ’ ዝበለካ ሰብ መን እዩ፧” ኢሎም ሓተትዎ። ነቲ ሰብኣይ ከምኡ ኢሎም ኪሓትትዎ ዝደረኾም እንታይ እዩ፧ የሱስ “ናብ መንጎ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ህዝቢ ኣትዩ ብምንባሩ፡” እቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ንየሱስ ብስሙ ኣይፈልጦን እዩ ነይሩ። (ዮሃንስ 5:12, 13) ኰይኑ ግና፡ እቲ ሰብኣይ ጸኒሑ ምስ የሱስ ተራኸበ። እወ፡ ኣብ ቤተ መቕደስ ምስ የሱስ ተራኸበ እሞ፡ እቲ ኣብቲ ሓጽቢ ዘሕወዮ መን ምዃኑ ፈለጠ።

እቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ድማ ነቶም መን ከም ዘጥዓዮ ዝሓተትዎ ኣይሁድ ረኸቦም። የሱስ ከም ዘጥዓዮ ኸኣ ነገሮም። እቶም ኣይሁድ እዚ ምስ ፈለጡ፡ ናብ የሱስ ከዱ። የሱስ ነቲ ዜደንቕ ነገራት ብምንታይ ኪገብሮ ኸም ዝኸኣለ ኺፈልጡ ደልዮም ድዮም ከይዶም፧ ኣይፋልን። የግዳስ፡ ብሰንበት ጽቡቕ ነገር ስለ ዝገበረ ጌጋ ኺኣርዩ እዮም ከይዶም። ሕሉፍ ሓሊፎም እውን ሰጒጎምዎ እዮም!