ማቴዎስ 9:9-13 ማርቆስ 2:13-17 ሉቃስ 5:27-32

  • የሱስ ንማቴዎስ እቲ ኣካብ ቀረጽ ጸውዖ

  • ክርስቶስ ንሓጥኣን ኪሕግዝ ኢሉ ምሳታቶም ግዜ ኣሕለፈ

የሱስ ነቲ ልሙስ ምስ ኣሕወዮ፡ ኣብታ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ገሊላ ዘላ ቅፍርናሆም ጸንሐ። ከም ብሓድሽ ከኣ፡ ህዝቢ ናብኡ መጹ፣ ንሱ እውን መሃሮም። ኪኸይድ ከሎ ግና፡ ነቲ ሌዊ እውን ዚብሃል ማቴዎስ ኣብ መደበር ቀረጽ ተቐሚጡ ረኣዮ። የሱስ ድማ፡ “ሰዓብየይ ኩን” ኢሉ ዜደንቕ ጻውዒት ኣቕረበሉ።—ማቴዎስ 9:9

ከምቲ ጴጥሮስን እንድርያስን ያእቆብን ዮሃንስን ኪጽውዑ ኸለዉ ምስ ትምህርትታት የሱስ ሌላ ዝነበሮም፡ ማቴዎስ እውን ድሮ ሌላ ነይርዎ ኪኸውን ይኽእል እዩ። ከምቲ ንሳቶም ዝገበርዎ ኸኣ፡ ማቴዎስ ብኡብኡ ነቲ ጻውዒት ምላሽ ሃበሉ። ኣብቲ ባዕሉ ዝጸሓፎ ወንጌል፡ “ንሱ [ማቴዎስ] ድማ ተንሲኡ ሰዓቦ” ኢሉ ገሊጹ ኣሎ። (ማቴዎስ 9:9) ስለዚ፡ ነቲ ኸም ኣካብ ቀረጽ ዝነበሮ ሓላፍነት ገዲፉ ወደ መዝሙር የሱስ ኰነ።

ደሓር ማቴዎስ ምናልባት ብዛዕባ እቲ ጻውዒቱ ዘለዎ ምስጋና ንምግላጽ እዩ ዚኸውን፡ ኣብ ቤቱ ዓብዪ ድግስ ገበረ። እሞኸ ብዘይካ የሱስን ደቀ መዛሙርቱን መን እዮም ተዓዲሞም፧ ብርክት ዝበሉ ፈለጥቱን ኣከብቲ ቐረጽን እውን ኣብኡ ነበሩ። እቶም ኣከብቲ ቐረጽ እቲኦም፡ ነቶም ጽሉኣት ዝነበሩ ሰበ ስልጣን ሮሜ ቀረጽ ይእክቡሎም ነበሩ። ገለ ኻብቲ ነቲ ቐረጽ ዚእክቡሉ መገድታት ድማ ኣብ ወደብ ካብ ዚኣትዋ መራኽብን ኣብ ጐደናታት ካብ ዚርከቡ ቓፍላያትን ካብ ወጻኢ ኻብ ዚኣቱ ኣቕሑን ነበረ። እሞኸ ኣይሁድ ንኣከብቲ ቐረጽ ብኸመይ ይርእይዎም ነበሩ፧ ብሸፈጥ ካብቲ ግቡእ ቀረጽ ዚዛይድ የኽፍሉ ብምንባሮም፡ ይንዕቅዎም ነበሩ። ብዘይካዚ እውን፡ ‘ሓጥኣን፡’ ማለት ብኣበሳ ዚፍለጡ ሰባት ኣብቲ ድግስ ነበሩ።—ሉቃስ 7:37-39

እቶም ተመጻደቕቲ ፈሪሳውያን ንየሱስ ምስ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ መኣዲ ስለ ዝረኣይዎ፡ ንደቀ መዛሙርቱ፡ “ስለምንታይ እዩ መምህርኩም ምስ ኣከብቲ ቐረጽን ሓጥኣንን ዚበልዕ፧” ኢሎም ሓተትዎም። (ማቴዎስ 9:11) የሱስ ድማ ነቲ ሕቶኦም ሰሚዑ፡ “ሓኪም ንሕሙማት ደኣ እምበር፡ ንጥዑያት ኣየድልዮምን እዩ። ኪዱ እሞ፡ ‘መስዋእቲ ዘይኰነስ፡ ምሕረት እየ ዝደሊ’ ዚብል እንታይ ማለት ምዃኑ ተምሃሩ። ንጻድቃን ዘይኰነስ፡ ንሓጥኣን ክጽውዕ እየ መጺአ” ኢሉ መለሰሎም። (ማቴዎስ 9:12, 13፣ ሆሴእ 6:6) ፈሪሳውያን ንየሱስ፡ “መምህር” ኢሎም ኪጽውዕዎ ኸለዉ ኻብ ልቦም እኳ እንተ ዘይነበሩ፡ ቅኑዕ እንታይ ምዃኑ ግና ካብኡ ኺምሃሩ ይኽእሉ ነይሮም እዮም።

ማቴዎስ ነቶም ኣከብቲ ቐረጽን ሓጥኣንን ናብ ቤቱ ዝዓደሞም፡ ንየሱስ ኪሰምዕዎ እሞ ብመንፈሳዊ መዳይ ኪሓውዩ ኢሉ ኪኸውን ኣለዎ፣ ከመይሲ፡ ‘ብዙሓት ንየሱስ ይስዕብዎ ነይሮም እዮም።’ (ማርቆስ 2:15) የሱስ ድማ ምስ ኣምላኽ ጥዑይ ርክብ ምእንቲ ኺህልዎም፡ ኪሕግዞም ድሌት ነበሮ። ዘይከምቶም ተመጻደቕቲ ፈሪሳውያን እውን ነቶም ሰባት ኣይነዓቖምን። ኣብ ክንዳኡስ፡ ብርሕራሐን ብምሕረትን እዩ ዚድረኽ ነይሩ፣ ንዅሎም እቶም ብመንፈሳዊ መዳይ ሕሙማት ዝነበሩ፡ ከም መንፈሳዊ ሓኪም እዩ ዀይኑሎም።

የሱስ ንኣከብቲ ቐረጽን ንሓጥኣንን ምሕረት ገይሩሎም ኪብሃል ከሎ፡ ንሓጢኣቶም ዕሽሽ ኢልዎ ማለት ዘይኰነስ፡ ከምቲ ነቶም ኣካላዊ ሕማም ዝነበሮም ዝገበረሎም፡ ንዓታቶም እውን ለዊሁሎም እዩ። ንኣብነት፡ ነቲ ድዉይ ብርሕራሐ፡ “እደሊ እየ። ንጻህ” እናበለ ኢዱ ዘርጊሑ ኸም ዝተንከዮ ትዝክር ትኸውን። (ማቴዎስ 8:3) ንሕናኸ ብፍላይ ብመንፈሳዊ መገዲ ብምሕጋዝ፡ መሓርቲ ኽንከውንን ንእተሸገሩ ኽንሕግዝንዶ ኣይግብኣናን፧