ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

 ምዕራፍ 98

ሃዋርያት መሊሶም ምርኡይ ቦታ ደለዩ

ሃዋርያት መሊሶም ምርኡይ ቦታ ደለዩ

ማቴዎስ 20:17-28 ማርቆስ 10:32-45 ሉቃስ 18:31-34

  • የሱስ ከም ብሓድሽ ብዛዕባ ሞቱ ተነበየ

  • ሃዋርያት ምርኡያት ኪዀኑ ትምኒት ስለ ዝነበሮም፡ ኣረሞም

የሱስን ደቀ መዛሙርቱን ነቲ ብጴርያ ኣቢሎም ናብ ደቡብ ናብ የሩሳሌም ዝገበርዎ ጕዕዞ ንምዝዛም፡ ብጥቓ ያሪኮ ኣቢሎም ንፈለግ ዮርዳኖስ ሰገሩ። ካልኦት እውን ፋስጋ 33 ድ.ክ. ንምብዓል ምሳታቶም ይጐዓዙ ነበሩ።

የሱስ ፋስጋ ኣብ ዚበዓለሉ እዋን ኣብታ ኸተማ ኪበጽሕ ስለ ዝቘረጸ፡ ቀቅድሚ ደቀ መዛሙርቱ ይኸይድ ነበረ። ደቀ መዛሙርቱ ግና ፈሪሆም ነበሩ። ኣቐዲሙ፡ ኣልኣዛር ምስ ሞተ እሞ የሱስ ካብ ጴርያ ናብ ይሁዳ ኪኸይድ ምስ ነቐለ፡ ቶማስ ነቶም ካልኦት “ንሕና እውን ምስኡ ኽንመውትሲ፡ ንኺድ” ኢልዎም ነይሩ እዩ። (ዮሃንስ 11:16, 47-53) ስለዚ፡ ናብ የሩሳሌም ምኻዶም ሓደገኛ እዩ ነይሩ፣ እቶም ደቀ መዛሙርቲ እውን ሓቆም እዮም ኪፈርሁ።

የሱስ ነቲ ዚጽበዮ ዝነበረ ነገራት ምእንቲ ኼዳልዎም፡ ነቶም ሃዋርያት ንበይኖም ወሲዱ፡ “ናብ የሩሳሌም ንድይብ ኣለና፣ ወዲ ሰብ ከኣ ንሊቃውንቲ ኻህናትን ንጸሓፍትን ኣሕሊፍካ ኺውሃብ እዩ። ንሳቶም እውን ንሞት ኪፈርድዎ እዮም። ኬላግጹሉን ኪገርፍዎን ኪሰቕልዎን ኢሎም ከኣ ንኣህዛብ ኣሕሊፎም ኪህብዎ እዮም፣ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ድማ ኪትንስእ እዩ” በሎም።—ማቴዎስ 20:18, 19

የሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ ሞቱን ትንሳኤኡን እተዛረቦም፡ እዚ ንሳልሳይ ሳዕ እዩ ነይሩ። (ማቴዎስ 16:21፣ 17:22, 23) ሽዑ ኸኣ ከም ዚስቀል ነገሮም። ዋላ እኳ እንተ ሰምዕዎ፡ ኪርድኦም ኣይከኣለን። ምናልባት መንግስቲ እስራኤል ዳግም ኣብ ምድሪ ክትቀውም እሞ ኣብታ ምድራዊት መንግስቲ ምስ ክርስቶስ ግርማን ክብርን ኪረኽቡ ይጽበዩ ብምንባሮም እዩ ዘይተረድኦም ኪኸውን ዚኽእል።

ካብቶም ተጓዓዝቲ ኸኣ ሰሎሜ ኣደ ሃዋርያ ያእቆብን ሃዋርያ ዮሃንስን ነበረት። የሱስ ነዞም ክልተ ሃዋርያት እዚኦም፡ “ደቂ ነጐዳ” ዚብል ስም ኣውጺኡሎም ነበረ፣ ከምኡ ዝበሎም ከኣ ከም ሓዊ ውዑይ ባህርይ ስለ ዝነበሮም እዩ። (ማርቆስ 3:17፣ ሉቃስ 9:54) እዞም ክልተ እዚኦም፡ ኣብ መንግስቲ ክርስቶስ ምርኡይ ቦታ ኺህልዎም ይደልዩ  ነበሩ። ኣዲኦም ከኣ ነዚ ትፈልጥ ነበረት። ስለዚ፡ ናብ የሱስ ቀረበት እሞ፡ እናሰገደትሉ ለመነቶ። የሱስ ከኣ፡ “እንታይ ትደልዪ፧” በላ። ንሳ ድማ፡ “እዞም ክልተ ደቀይ፡ ኣብ መንግስትኻ፡ ሓደ ኣብ የማንካ፡ ሓደ ኣብ ጸጋምካ ኪቕመጡ፡ በል” ኢላ መለሰትሉ።—ማቴዎስ 20:20, 21

ከም ሓቂ፡ መበቈል እቲ ልማኖ ያእቆብን ዮሃንስን እዮም ነይሮም። ስለዚ፡ የሱስ ብዛዕባ እቲ ዜሕልፎ ውርደት ኪጠቅስ ብምጽናሑ፡ “እትልምንዎ ኣይትፈልጡን ኢኹም። እታ ኣነ ኽሰትያ ኢለ ዘለኹ ጽዋእ ክትሰትዩ ትኽእሉዶ፧” በሎም። ንሳቶም ከኣ፡ “ንኽእል” ኢሎም መለሱ። (ማቴዎስ 20:22) እንታይ ይብሎም ምንባሩ ምሉእ ብምሉእ ኣይተረድኦምን ኪኸውን ኣለዎ።

ይኹን እምበር፡ የሱስ፡ “ጽዋአይሲ ኽትሰትዩ ኢኹም፣ ኣብ የማነይን ኣብ ጸጋመይን ምቕማጥ ግና፡ ነቶም ኣቦይ ዘዳለወሎም ደኣ እዩ እምበር፡ ኣነ ኣይኰንኩን ዝህቦ” በሎም።—ማቴዎስ 20:23

እቶም ዝተረፉ ዓሰርተ ሃዋርያት፡ ብዛዕባ እቲ ያእቆብን ዮሃንስን ዘቕረብዎ ልማኖ ምስ ፈለጡ፡ ተቘጥዑ። ምናልባትዶ ኣቐዲሙ ኣብ መንጎ ሃዋርያት መን ከም ዚዓቢ ኽርክር ምስ ኰነ፡ ያእቆብን ዮሃንስን ደፊሮም ተዛሪቦም ይዀኑ፧ (ሉቃስ 9:46-48) ዝዀነ ዀይኑ፡ እቶም ዓሰርተው ክልተ ነቲ የሱስ ርእሶም ኬንእሱ ኸም ዚግብኦም ዝሃቦም ምኽሪ ገና ኣይዓየዩሉን ነይሮም። ምርኡያት ኪዀኑ ዝነበሮም ትምኒት ገና ኣይጠፍአን ነይሩ።

ስለዚ፡ የሱስ ነቲ እተላዕለ ክርክርን ነቲ ኣብ መንጎኦም ዝፈጠሮ ሕማቕ ስምዒትን ኪፈትሖ ወሰነ። ነቶም ዓሰርተው ክልተ ጸዊዑ ድማ ከምዚ ኢሉ ብፍቕሪ መዓዶም፦ “ንኣህዛብ፡ እቶም ከም ገዛእቶም ዚቝጸሩ ኸም ዚገዝእዎም፡ ዓበይቶም ድማ ኣብ ልዕሊኦም ከም ዚስልጥኑ ትፈልጡ ኢኹም። ኣባኻትኩም ግና ከምኡ ኣይኹን፣ የግዳስ፡ ካባኻትኩም ዓብዪ ኪኸውን ዚደሊ ዘበለ፡ ኣገልጋሊኹም ይኹን፣ ካባኻትኩም ቀዳማይ ኪኸውን ዚደሊ ዘበለ ድማ፡ ባርያ ዅላትኩም ይኹን።”—ማርቆስ 10:42-44

የሱስ ቀጺሉ ገዛእ ርእሱ ኸም ኣብነት ብምጥቃስ፡ ንመን ኪመስሉ ኸም ዘለዎም ነገሮም። “ወዲ ሰብ ኬገልግልን ህይወቱ ምእንቲ ብዙሓት በጃ ኼሕልፍን እምበር፡ ኪግልገል ኢሉ ኣይመጸን” በሎም። (ማቴዎስ 20:28) የሱስ ክሳዕ እቲ ግዜ እቲ ንሰለስተ ዓመት፡ ንሰባት ኣገልጊሉ እዩ። ድሕሪኡ እውን፡ ምእንቲ ደቂ ሰብ ክሳዕ ሞት በጺሑ እዩ! እምበኣር፡ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ኸም ናይ ክርስቶስ ዝበለ ኣረኣእያ ብምምዕባል፡ ኪግልገሉ ዘይኰነስ፡ ኬገልግሉ፡ ምርኡያት ኪዀኑ ዘይኰነስ፡ ርእሶም ኬንእሱ ይግባእ።