ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

የሱስ—መገድን ሓቅን ህይወትን

 ምዕራፍ 95

ብዛዕባ ፍትሕን ፍቕሪ ቘልዑን መሃረ

ብዛዕባ ፍትሕን ፍቕሪ ቘልዑን መሃረ

ማቴዎስ 19:1-15 ማርቆስ 10:1-16 ሉቃስ 18:15-17

  • የሱስ ነቲ ኣምላኽ ብዛዕባ ፍትሕ ዘለዎ ኣረኣእያ ገለጸ

  • ከይተመርዓኻ ምንባር እተዋህቦም

  • ከም ቈልዑ ምዃን ዘለዎ ኣድላይነት

የሱስን ደቀ መዛሙርቱን ካብ ገሊላ ነቒሎም ፈለግ ዮርዳኖስ ሰጊሮም ብጴርያ ኣቢሎም ናብ ደቡብ ገጾም ተጓዕዙ። የሱስ ኣብ ጴርያ ኣብ ዝነበረሉ እዋን፡ ነቲ ኣምላኽ ብዛዕባ ፍትሕ ዘለዎ ስርዓት ንፈሪሳውያን ሓቢርዎም ነይሩ እዩ። (ሉቃስ 16:18) ንየሱስ ንምፍታን ግና መሊሶም ነቲ ጕዳይ ኣልዓልዎ።

ሙሴ፡ ሰብኣይ ንሰበይቱ “ዜሕፍር ነገር” ምስ ዚረኽበላ፡ ኪፈትሓ ኸም ዚኽእል ጽሒፉ እዩ። (ዘዳግም 24:1) ንፍትሕ ምኽንያት ኪኸውን ዚግባእ እንታይ ምዃኑ ግና፡ እተፈላለየ ኣረኣእያ ነይሩ እዩ። ገሊኦም ሰባት ንኣሽቱ ነገራት እውን ምኽንያት ኪኸውን ከም ዚኽእል ይኣምኑ ነበሩ። ስለዚ፡ ፈሪሳውያን ንየሱስ፡ “ሰብኣይ ንሰበይቱ ብዝዀነ ምኽንያት ኪፈትሓዶ ተፈቒዱሉ እዩ፧” ኢሎም ሓተትዎ።—ማቴዎስ 19:3

የሱስ ኣብ ሰብኣዊ ኣረኣእያ ኣብ ክንዲ ዚምርኰስ፡ ከምዚ ዚስዕብ ኢሉ ናብቲ ኣምላኽ ንመውስቦ ዘቘመሉ ስርዓት ከም ዜተኵሩ ገበሮም፦ “እቲ ኻብ መጀመርታ ዝፈጠሮም፡ ተባዕታይን ኣንስተይትን ገይሩ ኸም ዝፈጠሮምዶ ኣየንበብኩምን፧ ‘ስለዚ፡ ሰብኣይ ኣቦኡን ኣዲኡን ይሓድግ፡ ምስ ሰበይቱ ኸኣ ይጠብቕ፡ ክልቲኦም ድማ ሓደ ስጋ ይዀኑ’ ኸም ዝበለዶኸ ኣየንበብኩምን፧ ደጊም ሓደ ስጋ እዮም እምበር፡ ክልተ ኣይኰኑን። እምበኣር፡ ነቲ ኣምላኽ ዝጸመዶስ፡ ዋላ ሓደ ሰብ ኣይፍለዮ።” (ማቴዎስ 19:4-6) ኣምላኽ ኣብ መንጎ ኣዳምን ሄዋንን መውስቦ ኺገብር ከሎ፡ ንፍትሕ መሰናድዎ ኣይገበረን ነይሩ።

እቶም ፈሪሳውያን ግና ኣስዕብ ኣቢሎም፡ “ስለምንታይ ደኣ እዩ ሙሴ ጽሑፍ መፍትሒኣ ሂብካ ኽትፍታሕ ዝኣዘዘ፧” ኢሎም ንየሱስ ሓተትዎ። (ማቴዎስ 19:7) የሱስ ድማ፡ “ሙሴስ ብሰሪ ትሪ ልብኹም እዩ ኣንስትኹም ክትፈትሑ ዝፈቐደልኩም፣ ካብ መጀመርታ ግና ከምኡ ኣይነበረን” በሎም። (ማቴዎስ 19:8) እቲ “መጀመርታ” ተባሂሉ ዘሎ፡ ብዘመን ሙሴ ኣይኰነን ነይሩ፣ የግዳስ፡ ኣብቲ ኣምላኽ ኣብ ኤደን መውስቦ ዘቘመሉ እዋን እዩ ነይሩ።

የሱስ ቀጺሉ፡ “ኣነ ግና እብለኩም ኣለኹ፡ ንሰበይቱ ብዘይካ ብምኽንያት ምንዝርና [ብግሪኽኛ፡ ፖርኒያ] ዚፈትሓ እሞ ኻልእ ዚምርዖ ዘበለ ይዝሙ” ብምባል ሓደ ኣገዳሲ ሓቂ ተዛረበ። (ማቴዎስ 19:9) እምበኣር፡ ምንዝርና ጥራይ እዩ ንፍትሕ ቅዱስ ጽሑፋዊ ምኽንያት ኪኸውን ዚኽእል።

እቶም ደቀ መዛሙርቲ ኸኣ፡ “ጕዳይ ሰብኣይን ሰበይትን ከምዚ እንተ ዀይኑስ፡ ዘይምምርዓው ይሓይሽ” በሉ። (ማቴዎስ 19:10) ሓደ ኺምርዖ ዚሓስብ ሰብ፡ ንመውስቦ ኸም ነባሪ ገይሩ ኺርእዮ ይግባእ።

የሱስ ብዛዕባ ዘይምምርዓው ኪገልጽ ከሎ፡ ገሊኦም ኪምርዓዉ ዘይክእሉ ብምዃኖም ስሉባት ኰይኖም ከም ዚውለዱ ገለጸ። ገሊኦም ድማ ብጾታዊ መዳይ ዝሰንከሉ ስሉባት ምዃኖም ሓበረ። ገሊኦም ከኣ ምስ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ እተተሓሓዘ ጕዳያት ብዝያዳ ምእንቲ ኼተኵሩ፡ ጾታዊ ትምኒቶም ዚዓብጡ ምዃኖም ተዛረበ። ቀጺሉ ኸኣ ንሰማዕቱ፡ ከይተመርዓኻ ብዛዕባ ምንባር፡ “ኪቕበሎ ዚኽእል ይቀበሎ” በሎም።—ማቴዎስ 19:12

ድሕርዚ፡ ገሊኦም ሰባት ደቆም ናብኡ ኣምጽኡሉ። ደቀ መዛሙርቱ ግና ንየሱስ ከየሸግርዎ ኢሎም እዮም ዚዀኑ ነቶም ሰባት ገንሕዎም። የሱስ እዚ ምስ ረኣየ፡ ተቘጥዐ እሞ፡ “መንግስቲ ኣምላኽ ንኸምዚኣቶም ዝበሉ እያ እሞ፡ ነቶም ቈልዑ ናባይ ኪመጹ ሕደግዎም፡ ኣይትኸልክልዎም። ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ፡ ንመንግስቲ ኣምላኽ ከም ቈልዓ ዀይኑ ዘይቅበላ ዘበለ፡ ከቶ ኣይኪኣትዋን እዩ” በሎም።—ማርቆስ 10:14, 15፣ ሉቃስ 18:15

ከመይ ዝበለ ጽቡቕ ትምህርቲ ዀን እዩ! ንመንግስቲ ኣምላኽ ምእንቲ ኽንቅበላ፡ ከም ቈልዑ ትሑታትን ትምህርቲ እንቕበልን ክንከውን ኣሎና። የሱስ ነቶም ቈልዑ ሓቚፉ ባረኾም፣ በዚ ኸምዚ ኸኣ፡ ፍቕሩ ኣርኣዮም። ንዅሎም እቶም ‘መንግስቲ ኣምላኽ ከም ቈልዓ ዀይኖም ዚቕበልዋ’ ድማ ከምዚኣ ዝበለት ፍቕሪ ኣላቶ።—ሉቃስ 18:17