ሉቃስ 16:1-13

  • ምሳሌ እቲ ዓማጺ ኣመሓዳሪ ቤት

  • ብገንዘብ ዓመጻ “ኣዕሩኽ ግበሩ”

እቶም ንየሱስ ዚሰምዕዎ ዝነበሩ ኣከብቲ ቐረጽን ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን፡ ምሳሌ እቲ ዝጠፍአ ወዲ ምስ ሰምዑ፡ ኣምላኽ ንዚንስሑ ሓጥኣን ይቕረ ኺብል ፍቓደኛ ምዃኑ ኺግንዘቡ ነይርዎም። (ሉቃስ 15:1-7, 11) ድሕርዚ፡ የሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ተዛረቦም። ካልእ ምሳሌ ኸኣ መሰለ። ኣመሓዳሪ ቤት ዝነበሮ ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ፣ እቲ ኣመሓዳሪ ቤት ግና ሕማቕ ይገብር ነበረ።

እቲ ኣመሓዳሪ ቤት ንገንዘብ እቲ ጐይታኡ ብምዝራዉ ተኸስሰ። ስለዚ፡ እቲ ጐይታ ነቲ ኣመሓዳሪ ቤት ከም ዚሰጕጎ ነገሮ። እቲ ኣመሓዳሪ ቤት ድማ ብልቡ፡ “ጐይታይ ካብዛ ቤት ናይ ምምሕዳር ሓላፍነተይ ኬውርደኒ እዩ እሞ፡ እንታይ ክገብር እየ፧ ከይባሩ፡ ጕልበት የብለይን፣ ከይልምን ከኣ እሓፍር” በለ። ኣርሒቑ ብምሕሳብ ከኣ፡ “ካብ ሓላፍነተይ ምስ ወረድኩ፡ ኣብ ኣባይቶም ምእንቲ ኪቕበሉንስ፡ እንታይ ከም ዝገብር ፈሊጠ ኣለኹ” በለ። ብኡብኡ ነቶም ሰብ ዕዳ ጸዊዑ፡ “ጐይታይ ክንደይ ይእውደካ፧” ኢሉ ሓተቶም።—ሉቃስ 16:3-5

እቲ ቐዳማይ፡ “100 ባት ዘይቲ ኣውልዕ” ኢሉ መለሰ። እዚ ድማ 2,200 ሊትሮ ዘይቲ ኣቢሉ ማለት እዩ። እቲ ብዓል ዕዳ ብዙሕ ኣእዋም ኣውልዕ ዘለዎ ወይ ዘይቲ ዚሸይጥ ነጋዳይ ነይሩ ኪኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ኣመሓዳሪ ቤት ድማ፡ “ጽሑፍ ውዕልካ እንካ፡ ተቐመጥ እሞ፡ ቀልጢፍካ 50 [1,100 ሊትሮ] ኢልካ ጽሓፍ” በሎ።—ሉቃስ 16:6

ንሓደ ኻልእ ድማ፡ “ንስኻኸ ኽንደይ ትእወድ፧” ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ኸኣ፡ “100 ቆሮስ ስርናይ” ኢሉ መለሰሉ። እዚ ድማ 22,000 ሊትሮ ኣቢሉ ማለት እዩ። እቲ ኣመሓዳሪ ቤት ነዚ ብዓል ዕዳ፡ “ጽሑፍ ውዕልካ እንካ፡ 80 ኢልካ ጽሓፍ” በሎ። በዚ ኸምዚ፡ ንዕዳኡ ብ20 ሚእታዊት ነከየሉ።—ሉቃስ 16:7

እቲ ኣመሓዳሪ ቤት ገና ኻብ ሓላፍነቱ ኣይወረደን ነይሩ፣ ስለዚ፡ ነቶም ጐይታኡ ዚእውዶም ሰባት ዕዳኦም ኪንክየሎም ሓላፍነት ነበሮ። ዕዳኦም ብምንካይ ከኣ፡ ምስቶም ስራሑ ምስ ሰኣነ ኺፈድይዎ ዝኽእሉ ሰባት ዕርክነት ገበረ።

እቲ ጐይታ ብዛዕባ እቲ ዝዀነ ነገር ሰምዐ። እዚ ንዕኡ የኽስሮ እዩ ነይሩ፣ ኰይኑ ግና፡ እቲ ኣመሓዳሪ ቤት “ዓማጺ እኳ እንተ ዀነ፡ ስለ እተጣበበ፡” ብእኡ ተገረመ፡ ነኣዶ እውን። የሱስ ቀጺሉ፡ “ደቂ እዚ ስርዓት እዝስ፡ ኣብ ወለዶኦም ካብ ደቂ ብርሃን ንላዕሊ ይጣበቡ እዮም” በለ።—ሉቃስ 16:8

የሱስ ነቲ እቲ ኣመሓዳሪ ቤት እተጠቕመሉ ሜላታት ከም ቅቡል ገይሩ የቕርቦ፡ ወይ ኣብ ንግዲ ዚግበር ምጥፍፋእ ግቡእ ከም ዝዀነ ይዛረብ ኣይኰነን ነይሩ። መልእኽቱ ደኣ እንታይ እዩ፧ መልእኽቱ ኺገልጽ ከሎ፡ ንደቀ መዛሙርቱ፡ “ምስ ተወድኣኩም፡ ኣብ ናይ ዘለኣለም መንበሪ ምእንቲ ኪቕበሉኹምሲ፡ ብገንዘብ ዓመጻ ኣዕሩኽ ግበሩ” በሎም። (ሉቃስ 16:9) እወ፡ እዛ ምሳሌ እዚኣ፡ ኣርሒቕካ ሓሲብካ ተጣባቢ ብዛዕባ ምዃን እተዋህበ ትምህርቲ እያ ሒዛ ዘላ። ኣገልገልቲ ኣምላኽ፡ “ደቂ ብርሃን” ብምዃኖም፡ ንስጋዊ ጥሪቶም ብዛዕባ ዘለኣለማዊ መጻኢኦም ሓሲቦም ብጥበብ ኪጥቀሙሉ ይግባእ።

የሆዋ ኣምላኽን ወዱን ጥራይ እዮም ናብታ ሰማያዊት መንግስቲ ወይ ናብታ ኣብ ትሕቲ እታ መንግስቲ እትህሉ  ገነታዊት ምድሪ ኪቕበሉ ዚኽእሉ። ዘሎና ስጋዊ ሃብቲ ንረብሓታት መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ምድጋፍ ብምውዓል፡ ምሳታቶም ዘሎና ዕርክነት ብትግሃት ከነማዕብል ኣሎና። በዚ ኸምዚ፡ ወርቅን ብሩርን ካልእ ስጋዊ ሃብትን ኪጠፍእ ከሎ፡ ዘለኣለማዊ መጻኢና ውሑስ ይኸውን።

የሱስ ቀጺሉ እቶም ኣብ ኣተሓሕዛ ሃብቶም ወይ ስጋዊ ጥሪቶም እሙናት ዚዀኑ፡ ዝዓበየ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎ ነገራት እውን እሙናት ከም ዚዀኑ ተዛረበ። “እምበኣር፡ ብገንዘብ ዓመጻ እሙናት እንተ ዘይኴንኩም፡ ነቲ ናይ ሓቂ ደኣ [ከም ረብሓታት መንግስቲ ኣምላኽ ዝኣመሰለ] መን ብሕድሪ ኺህበኩም እዩ፧” በሎም።—ሉቃስ 16:11

የሱስ ንደቀ መዛሙርቱ፡ “ኣብ ናይ ዘለኣለም መንበሪ” ዚቕበሎም ኪረኽቡ እንተ ዀይኖም፡ ብዙሕ ኪገብሩ ኸም ዜድልዮም እዩ ሓቢርዎም። ሓደ ሰብ ኣገልጋሊ ኣምላኽን ባርያ ገንዘብ ዓመጻን ኪኸውን ኣይክእልን እዩ። ስለዚ፡ የሱስ፡ “ንኽልተ ጐይተት ኪግዛእ ዚኽእል ጊልያ የልቦን፣ ወይ ነቲ ሓደ ጸሊኡ፡ ነቲ ሓደ ይፈቱ፣ ወይ ከኣ ናብቲ ሓደ ለጊቡ፡ ነቲ ሓደ ይንዕቕ። ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይትኽእሉን ኢኹም” ኢሉ ደምደመ።—ሉቃስ 16:9, 13