ማቴዎስ 3:1-12 ማርቆስ 1:1-8 ሉቃስ 3:1-18 ዮሃንስ 1:6-8, 15-28

  • ዮሃንስ እናሰበኸን እናኣጥመቐን መጸ

  • ብዙሓት ተጠምቁ፣ ኵሎም ግና ኣይኰኑን

ካብቲ የሱስ ወዲ 12 ዓመት ኰይኑ ነቶም ኣብ ቤተ መቕደስ ዝነበሩ መምህራን ዚሓትተሉ ዝነበረ ግዜ ኣስታት 17 ዓመት ሓለፈ። እዋኑ ኣጋ መጀመርታ 29 ድ.ክ. እዩ ነይሩ። ብዙሓት ከኣ ብዛዕባ እቲ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ኵሉ ኸባቢ ፈለግ ዮርዳኖስ ዚሰብኽ ዝነበረ ዮሃንስ ዘመዱ ንየሱስ ይዛረቡ ነበሩ።

ዮሃንስ ብትርኢቱን ብኣዘራርባኡን ብሓቂ ዜገርም ሰብኣይ እዩ ነይሩ። ካብ ጸጕሪ ገመል እተሰርሐ ኽዳን ይኽደን፡ ዕጣቕ ቈርበት ከኣ ኣብ ሕቘኡ ይዕጠቕ ነበረ። ኣንበጣን መዓር በረኻን ድማ ይበልዕ ነበረ። መልእኽቱኸ እንታይ እዩ ነይሩ፧ “መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ኣላ እሞ፡ ተነስሑ” ዚብል እዩ ነይሩ።—ማቴዎስ 3:2

እዚ መልእኽቲ እዚ ነቶም ኪሰምዕዎ ዝወጹ ኣሐጐሶም። ብዙሓት ኪንስሑ ኸም ዜድልዮም፡ ማለት ሕሉፍ ህይወቶም ሓዲጎም፡ ኣረኣእያኦምን መገድታቶምን ኪልውጡ ኸም ዘለዎም ተገንዘቡ። “ካብ የሩሳሌምን ካብ ኵሉ ይሁዳን ካብ ኵሉ ኸባቢ ዮርዳኖስን” ናብኡ መጹ። (ማቴዎስ 3:5) ብዙሓት ካብቶም ናብ ዮሃንስ ዝመጹ፡ ተነስሑ። ንሱ ድማ ኣብ ማያት ዮርዳኖስ ብምጥላቕ ኣጥመቖም። ስለምንታይ፧

እቶም ሰባት ካብቲ ኣብ ሕጊ ኪዳን ኣምላኽ ዝፈጸምዎ ሓጢኣት ካብ ልቢ ኸም እተነስሑ ምእንቲ ኼርእዩ እዩ ዜጥምቖም ነይሩ። (ግብሪ ሃዋርያት 19:4) ኪጥመቑ ብቕዓት ዝነበሮም ግና ኵሎም ኣይነበሩን። ገሊኦም ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ዚብሃሉ መራሕቲ ሃይማኖት ናብ ዮሃንስ ምስ መጹ፡ ንሱ፡ “ውሉዳት ኣፍዑት” ኢሉ ጸውዖም። ቀጺሉ ኸኣ፡ “ንንስሓ ዚበቅዕ ፍረ ፍረዩ፣ ከምቲ ብልብኹም፡ ‘ኣብርሃም ኣቦ ኣሎና’ እትብልዎ ኣይምሰልኩም። ኣምላኽሲ ንኣብርሃም፡ ካብዚ ኣእማን እዚ ውሉዳት ኬተንስኣሉ ይኽእል እዩ፡ እብለኩም ኣለኹ። ድሮ እኳ ፋስ ኣብ ሱር እቲ ኣእዋም ተነቢሩ ኣሎ። እምበኣር፡ ጽቡቕ ፍረ ዘይፈሪ ዅሉ ኦም ይቝረጽ፡ ናብ ሓዊ ድማ ይድርበ” በሎም።—ማቴዎስ 3:7-10

ዮሃንስ ኣቓልቦ ብዙሓት ስለ ዝሰሓበን ሓያል መልእኽቲ ስለ ዝነበሮን ንብዙሓት የጥምቕ ስለ ዝነበረን፡ ካህናትን ሌዋውያንን ናብኡ ተላእኩ፣ ንሳቶም ድማ፡ “ንስኻ መን ኢኻ፧” ኢሎም ሓተትዎ።

ዮሃንስ ድማ፡ “ኣነ ክርስቶስ ኣይኰንኩን” ኢሉ ተኣመነ።

ንሳቶም ከኣ፡ “መን ደኣ ኢኻ፧ ኤልያስ ዲኻ፧” ኢሎም ሓተትዎ።

ንሱ ድማ፡ “ኣይኰንኩን” ኢሉ መለሰሎም።

ንሳቶም እውን፡ “እቲ ነብዪ ዲኻ፧” ኢሎም ሓተትዎ፣ ከምኡ ኺብሉ ኸለዉ፡ እቲ ሙሴ ኸም ዚመጽእ እተዛረበሉ ዓብዪ ነብዪ እንተ ዀይኑ እዮም ዚሓትትዎ ነይሮም።—ዘዳግም 18:15, 18

ዮሃንስ፡ “ኣይኰንኩን” ኢሉ መለሰ።

ስለዚ፡ “መን ደኣ ኢኻ፧ ነቶም ዝለኣኹና ምላሽ ምእንቲ ኽንህቦምሲ ንገረና። ብዛዕባ ርእስኻ እንታይ ትብል፧” ኢሎም ኣጥቢቖም ሓተትዎ። ዮሃንስ ድማ፡ “ኣነስ ከምቲ ነብዪ ኢሳይያስ ዝበሎ፡ ‘መገዲ የሆዋ ኣቕንዑ’ እናበለ ኣብ በረኻ ዚጭድር ድምጺ እየ” በሎም።—ዮሃንስ 1:19-23

ንሳቶም ከኣ፡ “ንስኻ ክርስቶስ፡ ወይ ኤልያስ፡ ወይ እቲ ነብዪ ኻብ ዘይኰንካስ፡ ስለምንታይ ደኣ ተጥምቕ ኣለኻ፧” ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ ድማ፡ “ኣነ ብማይ አጥምቕ ኣለኹ። ኣብ መንጎኹም ግና ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ደው ኢሉ ኣሎ፣ እቲ ድሕረይ ዚመጽእ፡ . . . ንሱ እዩ” ኢሉ ኣገዳሲ ምላሽ ሃቦም።—ዮሃንስ 1:25-27

እወ፡ ዮሃንስ፡ እቶም ህዝቢ ነቲ ብትንቢት እተነግረሉ ንጉስ ዚኸውን መሲሕ ኪቕበልዎ ልቦም ብምድላው መገዲ የዳሉ ኸም ዝነበረ ተኣሚኑ እዩ። ብዛዕባ እቲ መሲሕ ድማ ዮሃንስ፡ “እቲ ድሕረይ ዚመጽእ ግና፡ ካባይ ይብርትዕ እዩ፣ ኣነስ ኣሳእኑ ኸውጽእ እኳ ኣይበቅዕን እየ” ኢሉ እዩ። (ማቴዎስ 3:11) አረ ሓደ ግዜስ፡ “እቲ ድሕረይ ዚመጽእ፡ ቅድመይ ስለ ዝነበረ፡ ቀደመኒ” እውን ኢሉ እዩ።—ዮሃንስ 1:15

ስለዚ፡ እቲ፡ “መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ኣላ እሞ፡ ተነስሑ” ዚብል መልእኽቲ ዮሃንስ፡ ብሓቂ ግቡእ እዩ ነይሩ። (ማቴዎስ 3:2) ኣገልግሎት እቲ የሆዋ ዝሸሞ ንጉስ፡ ንሱ ድማ የሱስ ክርስቶስ፡ ኪጅምር ከም ዝቐረበ እዩ ዚእውጅ ነይሩ።