ማቴዎስ 2:13-23

  • ስድራ ቤት የሱስ ናብ ግብጺ ሃደሙ

  • ዮሴፍ ንስድራ ቤቱ ናብ ናዝሬት ኣግዓዞም

ዮሴፍ ንማርያም ህጹጽ መልእኽቲ ኺነግራ፡ ካብ ድቃሳ ኣበራበራ። ኣቐዲሙ መልኣኽ የሆዋ ተራእዮ እሞ፡ “ሄሮድስ ነዚ ሕጻን ኪቐትሎ ይደሊ ኣሎ እሞ፡ ተንስእ፡ ነዚ ሕጻንን ንኣዲኡን ሒዝካ ናብ ግብጺ ህደም፣ ክሳዕ ዝነግረካ ድማ ኣብኡ ጽናሕ” በሎ።—ማቴዎስ 2:13

ብኡብኡ ዮሴፍን ማርያምን ወዶምን ብለይቲ ሃደሙ። ሄሮድስ በቶም ቈጸርቲ ኸዋኽብቲ ኸም እተታለለ ስለ ዝፈለጠ፡ ንስክላ እዮም ኣምሊጦም። ሄሮድስ ነቶም ቈጸርቲ ኸዋኽብቲ ተመሊሶም ኪመጽእዎ ኣዚዝዎም ነይሩ እዩ። ንሳቶም ግና ከምኡ ኸይገበሩ ናብ ሃገሮም ተመልሱ። ሄሮድስ ከኣ ኣመና ነደረ። ንየሱስ ኪቐትሎ ይደሊ ብምንባሩ ድማ፡ ኣብ ቤት-ልሄምን ጐደቦታታን ንዝጸንሑ ደቂ ኽልተ ዓመትን ካብኡ ንታሕትን ዘበሉ ዅሎም ኣወዳት ኪቕተሉ ኣዘዘ። ነቲ ዕድመ ኺውስኖ ዝኸኣለ ድማ፡ ብመሰረት እቲ ኣቐዲሙ ኻብቶም ካብ ምብራቕ ዝመጹ ቘጸርቲ ኸዋኽብቲ ዝፈለጦ ሓበሬታ እዩ።

ቅትለት ኵሎም እዞም ሕጻናት እዚኦም ዜስካሕክሕ እዩ ነይሩ! ክንደይ ሕጻናት ከም እተቐትሉ ኣይንፈልጥን ኢና፣ እቲ መሪር ብኽያትን ዋይዋይታን እተን ውሉዳተን ዝሰኣና ኣዴታት ግና ነቲ ነብዪ ኣምላኽ ዝዀነ ኤርምያስ ዝበሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ትንቢት ፈጺምዎ እዩ።—ኤርምያስ 31:15

እዚ ኪኸውን ከሎ፡ ዮሴፍን ስድራ ቤቱን ብሰላም ናብ ግብጺ ሃደሙ፡ ኣብኡ እውን ተቐመጡ። ሓደ ለይቲ ኸኣ መልኣኽ የሆዋ ንዮሴፍ ከም ብሓድሽ ብሕልሚ ተራእዮ። እቲ መልኣኽ ድማ፡ “ህይወት እዚ ሕጻን እዚ ዚደልዩ ሞይቶም እዮም እሞ፡ ተንስእ፡ ነዚ ሕጻንን ንኣዲኡን ሒዝካ፡ ናብ ምድሪ እስራኤል ኪድ” በሎ። (ማቴዎስ 2:20) ስለዚ፡ ዮሴፍ ምስ ስድራ ቤቱ ናብ ዓዶም ኪምለሱ ኸም ዚኽእሉ ደምደመ። በዚ ኸምዚ፡ ካልእ ትንቢት መጽሓፍ ቅዱስ ተፈጸመ፣ እወ፡ ወዲ ኣምላኽ ካብ ግብጺ ተጸውዐ።—ሆሴእ 11:1

ዮሴፍ ኣብታ ናብ ግብጺ ቕድሚ ምህዳሞም ዚነብሩላ ዝነበሩ ቤት-ልሄም ኪነብሩ ዝደለየ እዩ ዚመስል። እንተዀነ ግና፡ እቲ እኩይ ኣርኬላዎስ ወዲ ሄሮድስ ኣብ ይሁዳ ከም ዝነገሰ  ፈለጠ። ኣምላኽ ድማ ብኻልእ ሕልሚ ገይሩ ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ኣጠንቀቖ። ስለዚ፡ ዮሴፍን ስድራ ቤቱን ናብ ሰሜን ከዱ፣ ካብ ማእከል ሃይማኖታዊ ህይወት ኣይሁድ ርሒቖም ድማ ኣብ ገሊላ ኣብ እትርከብ ከተማ ናዝሬት ተቐመጡ። የሱስ ከኣ ኣብቲ ማሕበረሰብ እቲ ዓበየ፣ እዚ ኸኣ ነቲ “ናዝሬታዊ ኺብሃል እዩ” ዚብል ካልእ ትንቢት ዚፍጽም እዩ ነይሩ።—ማቴዎስ 2:23