የሱስ ኣብ ስፍራ ኣታኽልቲ ጌተሴማኔ ኪተሓዝ ከሎ፡ ሃዋርያቱ ብፍርሂ ሓዲጎምዎ ሃዲሞም ነይሮም እዮም። ክልተ ኻባታቶም ግና ህድማኦም ኣቋሪጾም ተመሊሶም እዮም። ንሳቶም ከኣ ጴጥሮስን “ካልእ ወደ መዝሙርን” ምዃኖም ተገሊጹ ኣሎ፣ እቲ ኻልእ ወደ መዝሙር ተባሂሉ ዘሎ፡ ሃዋርያ ዮሃንስ ኪኸውን ኣለዎ። (ዮሃንስ 18:15፣ 19:35፣ 21:24) ንሳቶም ድማ ንየሱስ፡ ናብ ቤት ሃና ኺውሰድ ከሎ እዮም ኣርኪቦምዎ ዚዀኑ። ሃና ንየሱስ ናብ ቀያፋ እቲ ሊቀ ኻህናት ምስ ሰደዶ፡ ጴጥሮስን ዮሃንስን ርሕቕ ኢሎም ሰዓብዎ። ኣብ መንጎ እቲ ንህይወቶም ዝነበሮም ፍርህን ኣብ መንጎ እቲ ብዛዕባ ጐይታኦም ዝነበሮም ሻቕሎትን ተቓቒሮም ነይሮም ኪዀኑ ኣለዎም።

ዮሃንስ ብሊቀ ኻህናት ይፍለጥ ስለ ዝነበረ፡ ናብ ኣጸድ ቤት ቀያፋ ኺኣቱ ኸኣለ። ጴጥሮስ ግና፡ ዮሃንስ ተመሊሱ ነታ ሓላዊት ማዕጾ ዝዀነት ገረድ ክሳዕ ዚዛረበሉ፡ ኣብ ኣፍ ደገ ብወጻኢ ደው ኢሉ ነበረ። ድሕሪኡ፡ ጴጥሮስ ኪኣቱ ተፈቕደሉ።

ሽዑ፡ ቍሪ እዩ ነይሩ፣ እቶም ኣብቲ ኣጸድ ዝነበሩ ኸኣ ሓዊ ኣጕሂሮም ይስሕኑ ነበሩ። ጴጥሮስ ከኣ ‘መወዳእታ ፍርዲ የሱስ ኪርኢ’ እናተጸበየ፡ ኪስሕን ምሳታቶም ተቐመጠ። (ማቴዎስ 26:58) ሽዑ፡ እታ ንጴጥሮስ ዘእተወቶ ሓላዊት ማዕጾ ብብርሃን እቲ ሓዊ ጽቡቕ ገይራ ረኣየቶ እሞ፡ “ንስኻ እውንዶ ኻብ ደቀ መዛሙርቲ እዚ ሰብኣይ እዚ ኢኻ፧” በለቶ። (ዮሃንስ 18:17) ንሳ ጥራይ ዘይኰነትስ፡ ካልኦት እውን ንጴጥሮስ ምስ የሱስ ከም ዝነበረ ኣለልዮምዎን ከሲሶምዎን እዮም።—ማቴዎስ 26:69, 71-73፣ ማርቆስ 14:70

እዚ ንጴጥሮስ ብዙሕ ኣሰምበዶ። ኣትኵሮ ኺስሕብ ኣይደለየን፣ በዚ ምኽንያት እዚ እውን ናብቲ ኣፍ ደገ ኸደ። ጴጥሮስ፡ “እዚ እትብልዮ ዘለኺ ኣይፈልጦን እየ፡ እንታይ ትብሊ ኸም ዘለኺ እውን ኣይተረድኣንን” ብምባል ድማ ምስ የሱስ ምንባሩ ኸሓደ። (ማርቆስ 14:67, 68) ብዘይካዚ፡ “ንባዕሉ ኺረግምን ኪምሕልን ጀመረ፡” ማለት እቲ ዝበሎ ሓቂ እንተ ዘይኰይኑ መዓት ኪወርዶ መሓለ።—ማቴዎስ 26:74

እዚ ኪኸውን ከሎ፡ እቲ መስርሕ ፍርዲ የሱስ ይቕጽል እዩ ነይሩ። እቲ ፍርዲ ኣብ እንዳ ቀያፋ፡ ብልዕሊ እቲ ኣጸድ ኣብ ዚርከብ ክፋል ቤቱ እዩ ዚካየድ ነይሩ ኪኸውን ዘለዎ። እቶም ኣብ ታሕቲ ዚጽበዩ ዝነበሩ ጴጥሮስን ካልኦትን ከኣ፡ እተፈላለዩ መሰኻኽር ኪኸዱን ኪመጹን ከለዉ ይርእይዎም ነይሮም ይዀኑ እዮም።

ኣዘራርባ ጴጥሮስ ገሊላዊ ምዃኑ ዚሕብር ስለ ዝነበረ፡ ንኽሕደቱ ዜቃልዕ እዩ ነይሩ። ብዘይካዚ፡ ሓደ ኻብቶም ሰባት ዘመድ እቲ ጴጥሮስ እዝኑ ዝቘረጾ ማልኮስ እዩ ነይሩ። ስለዚ፡ ንጴጥሮስ፡ “ኣብቲ ስፍራ ኣታኽልቲዶ ምስኡ ኣይረኣኹኻን፧” በሎ። ጴጥሮስ ሳልሳይ ሳዕ ምስ ከሓደ፡ ከምቲ ብትንቢት እተነግረ ደርሆ ነቀወ።—ዮሃንስ 13:38፣ 18:26, 27

ኣብቲ ግዜ እቲ፡ የሱስ ኣብቲ ልዕሊ እቲ ኣጸድ ዚርከብ ሰገነት ነይሩ ኪኸውን ኣለዎ። ጐይታ ድማ ግልጽ ኢሉ ንጴጥሮስ ጠመቶ፣ እዚ እውን ንጴጥሮስ ውሽጡ ሸቕ ኣቢልዎ ኪኸውን ኣለዎ። ሒደት ሰዓታት ኣቐዲሙ፡ ኣብታ ደርቢ ተኣኪቦም ከለዉ የሱስ ዝበሎ ነገር ዘከረ። እቲ ዝገበሮ ምስ ተረድኦ ኸመይ ከም እተሰምዖ እሞ ገምቶ! ናብ ወጻኢ ኸይዱ ኸኣ፡ ኣምሪሩ በኸየ።—ሉቃስ 22:61, 62

እዚ ኸመይ ኢሉ ዀይኑ፧ እቲ ብዛዕባ መንፈሳዊ ብርታዐኡን ተኣማንነቱን ርግጸኛ ዝነበረ ጴጥሮስ ከመይ ገይሩ ንጐይታኡ ኽሒድዎ፧ ሓቂ የቕንኑ፡ ንየሱስ ድማ ከም ክፉእ ገበነኛ እዮም ዚገብርዎ ነይሮም። ጴጥሮስ ነቲ ንጹህ ሰብ ኪጣበቐሉ ይግብኦ ነይሩ እዩ፣ ኣብ ክንዳኡ ግና፡ ነቲ “ናይ ዘለኣለማዊ ህይወት ቃል” ዘለዎ ዝባኑ እዩ ሂብዎ።—ዮሃንስ 6:68

እቲ ንጴጥሮስ ዘጋጠሞ ዜሕዝን ተመክሮ፡ ሓደ እምነትን ተወፋይነትን ዘለዎ ሰብ እውን ከይተረፈ ድንገት ንዚመጽእ ፈተናታት እንተ ዘይተዳልዩ፡ ሚዛኑ ኺስሕት ከም ዚኽእል የርኢ። እቲ ጴጥሮስ ዘሕለፎ ነገር፡ ንዅሎም ኣገልገልቲ ኣምላኽ መጠንቀቕታ ኪዀኖም ይግባእ።